Katecheza chrzcielna

Od marca 2022 w naszej Parafii przygotowanie do Sakramentu Chrztu św. obejmuje: Obowiązek uczestnictwa w katechezie chrzcielnej dotyczy: Uczestnicy katechez chrzcielnych otrzymają dokument potwierdzający udział w spotkaniu. Nauki są respektowane w naszej Parafii przez okres dwóch lat od dnia uczestnictwa.   Ważne! Udział w katechezie nie jest równoznaczny z dokumentem, który jest wymagany od  rodziców…