AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje Mszalne 19 – 25 listopada 2018r.


9.00

·        Za śp. Sławomira Witt

·        Za śp. Aleksandra Nowaka – od rodziny Marciniaków z Ziemlina

18.00

·        Za śp. Walentego Kabałę w 48 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kabałów, Pazołów, Chudych, Gałów, Płonków, Kasprzaków, Pierzchlewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Majewskich i Maćkowiaków

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Stanisławy Celki z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Wyzujaków z Kuczynki

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od kuzynki Ewy Szewczak z rodziną

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Mariannę Kubiak w 2. rocznicę śmierci

·        Za śp. Stanisława Jurkowskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Wandy, Wojciecha Jędryczkowskich, z synem, z córką, z ich rodzinami

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Grażyny, Zbigniewa Polowczyk z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Szymkowiaków z Wilkonic i rodziny Błaszyków ze Starej Krobi

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Bujaków i Nowaków z Krzyżanek

18.00

·        Za śp. Sylwestra Szpurkę w 28 rocznicę śmierci, Stanisława, Antoninę Danków, Marię, Franciszka Bąków, Jana Szpurkę

09.00

·        Za śp. Stefana Celkę, Marię, Marcelego Bątkiewiczów, s. Józefinę Kmiecik, zmarłych z rodziny Celków, Bątkiewiczów i Kmiecików, Mariolę Miler,Leonardę, Zygmunta Roszkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Sewerynę, Henryka Kordusów, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Ewę, Stanisława, Józefa, Marię, Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich

·        Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 50 lat małżeństwa Heleny i Wojciecha, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Bożę dla Jubilatów i ich rodziny

·        Z okazji 80-tych urodzin Łucji, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

·        Z podziękowaniem za 45 lat małżeństwa Marii i Czesława, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

9.00

·        Za śp. Katarzynę Stanisława, Franciszka, Annę, Stanisława, Antoninę Łapawów, Antoniego, Joannę, Kazimierza Andrzejewskich

·        Za śp. Mariannę, Józefa Chudych. Kazimierę, Wincentego, Antoniego Olejniczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Hądzlików z Pudliszek

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od rodzin: Łagódków, Gierów i Goryniów

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Marii, Zbigniewa Kaczmarków z rodziną

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Józefa Buczkowskiego, Elżbietę Szarata

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od żony

09.00

·        Za śp. Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Zawadów i Ratajczaków, Reginę Chudzik, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Różę, Jana Andrzejewskich, Jana Nowaka, Marię Heinze, zmarłych z rodziny Nowaków i Andrzejewskich

Sułkowice 23 listopada 2018 godz. 16.30

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od syna Leszka z żoną

18.00

·        Za śp. Franciszka, Joannę, Elżbietę Paszkowiak, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, za zmarłych z rodziny Bartlewskich, Klupczyńskich, Stanków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Bzdęgów i rodziny Łukaszewskich

·        Za śp. Wandę Wujek w I rocznicę śmierci, Józefa Wujka w 15 rocznicę śmierci

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Marii, Grzegorza Pazołów z rodziną i Ludwigów

·        Za śp. Marię Grodzką – od rodziny Glinkowskich

·        Za śp. Marię Kazimierę Kulczak – od rodziny Furmanowskich oraz Marii, Krzysztofa Muszyńskich – z Chumiętek

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od siostry Grażyny

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od córki Wandy z mężem

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od syna Stanisława z rodziną

·        Za śp. Józefa Chudego – od córki Hanny z rodziną

·        Za śp. Józefę Jesiak – od syna Grzegorza z żoną

·        Za śp. Emilię Głowacz – od Joli i Krzysztofa z rodzinami, Sylwii i Joli Smektała z rodziną

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od siostry Danuty z mężem

·        Za śp. Józefę Dudziak – od córki Marii o wnuczki Karoliny

·        Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Rączków, Walkowiaków i Wleklińskich

·        Za śp. Helenę Danek – od chrześniaka Janka z Krajewic

·        Za śp. Henryka Busza – od córki Emilii z rodziną

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od brata Mariana z Basią i dzieci z rodzinami

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od wnuka Karola z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Burzałów

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Katarzynę, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, za zmarłych z rodziny Januszów, Kajdrysów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zofię Danielczak – od cioci Stasi z Garzyna i kuzynek: Aldony, Zosi, Maryli i Krystyny z rodzinami

·        Za śp. Zofię Kubiak – od wnuka Sławka z żoną i rodziny Jesiaków

·        Za śp. Janinę Radoła – od wnuka Roberta z rodziną

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od rodziny Sikorów

18.00

·        Za śp. Józefa Szczepaniaka w 5 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Szczepaniaków


SIKORZYN 24 listopada 2018r. godz. 16.30

Za śp. Katarzynę, Jana, Stanisławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Mariannę, Kazimierza Andrzejczaków, Jana Kubiaka, za zmarłych księży z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·        Za śp. Joannę, Jana, Ignacego, Irenę Biernaczyków, Kazimierę, Jana Kawów, Mariana Pazołę

09.00

·        Z okazji Dnia Kolejarza i patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej, za żywych i zmarłych kolejarzy i ich rodziny

10.30

·        Za śp. Katarzynę, Ignacego Andrzejewskich, Katarzynę, Mariana Michalskich, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. ks. prał. Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, za zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, pochodzących z naszej parafii i posługujących w naszej parafii.

18:00

·        Za Parafian

Intencje Mszalne 19 – 25 listopada 2018r.
4 (80%) 1 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje Mszalne 19 – 25 listopada 2018r.


9.00

·        Za śp. Sławomira Witt

·        Za śp. Aleksandra Nowaka – od rodziny Marciniaków z Ziemlina

18.00

·        Za śp. Walentego Kabałę w 48 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kabałów, Pazołów, Chudych, Gałów, Płonków, Kasprzaków, Pierzchlewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Majewskich i Maćkowiaków

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Stanisławy Celki z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Wyzujaków z Kuczynki

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od kuzynki Ewy Szewczak z rodziną

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Mariannę Kubiak w 2. rocznicę śmierci

·        Za śp. Stanisława Jurkowskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Wandy, Wojciecha Jędryczkowskich, z synem, z córką, z ich rodzinami

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Grażyny, Zbigniewa Polowczyk z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Szymkowiaków z Wilkonic i rodziny Błaszyków ze Starej Krobi

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Bujaków i Nowaków z Krzyżanek

18.00

·        Za śp. Sylwestra Szpurkę w 28 rocznicę śmierci, Stanisława, Antoninę Danków, Marię, Franciszka Bąków, Jana Szpurkę

09.00

·        Za śp. Stefana Celkę, Marię, Marcelego Bątkiewiczów, s. Józefinę Kmiecik, zmarłych z rodziny Celków, Bątkiewiczów i Kmiecików, Mariolę Miler,Leonardę, Zygmunta Roszkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Sewerynę, Henryka Kordusów, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Ewę, Stanisława, Józefa, Marię, Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich

·        Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 50 lat małżeństwa Heleny i Wojciecha, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Bożę dla Jubilatów i ich rodziny

·        Z okazji 80-tych urodzin Łucji, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

·        Z podziękowaniem za 45 lat małżeństwa Marii i Czesława, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

9.00

·        Za śp. Katarzynę Stanisława, Franciszka, Annę, Stanisława, Antoninę Łapawów, Antoniego, Joannę, Kazimierza Andrzejewskich

·        Za śp. Mariannę, Józefa Chudych. Kazimierę, Wincentego, Antoniego Olejniczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Hądzlików z Pudliszek

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od rodzin: Łagódków, Gierów i Goryniów

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Marii, Zbigniewa Kaczmarków z rodziną

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Józefa Buczkowskiego, Elżbietę Szarata

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od żony

09.00

·        Za śp. Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Zawadów i Ratajczaków, Reginę Chudzik, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Różę, Jana Andrzejewskich, Jana Nowaka, Marię Heinze, zmarłych z rodziny Nowaków i Andrzejewskich

Sułkowice 23 listopada 2018 godz. 16.30

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od syna Leszka z żoną

18.00

·        Za śp. Franciszka, Joannę, Elżbietę Paszkowiak, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, za zmarłych z rodziny Bartlewskich, Klupczyńskich, Stanków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Bzdęgów i rodziny Łukaszewskich

·        Za śp. Wandę Wujek w I rocznicę śmierci, Józefa Wujka w 15 rocznicę śmierci

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Marii, Grzegorza Pazołów z rodziną i Ludwigów

·        Za śp. Marię Grodzką – od rodziny Glinkowskich

·        Za śp. Marię Kazimierę Kulczak – od rodziny Furmanowskich oraz Marii, Krzysztofa Muszyńskich z Chumiętek

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od siostry Grażyny

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od córki Wandy z mężem

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od syna Stanisława z rodziną

·        Za śp. Józefa Chudego – od córki Hanny z rodziną

·        Za śp. Józefę Jesiak – od syna Grzegorza z żoną

·        Za śp. Emilię Głowacz – od Joli i Krzysztofa z rodzinami, Sylwii i Joli Smektała z rodziną

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od siostry Danuty z mężem

·        Za śp. Józefę Dudziak – od córki Marii i wnuczki Karoliny

·        Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Rączków, Walkowiaków i Wleklińskich

·        Za śp. Helenę Danek – od chrześniaka Janka z Krajewic

·        Za śp. Henryka Busza – od córki Emilii z rodziną

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od brata Mariana z Basią i dzieci z rodzinami

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od wnuka Karola z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Burzałów

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Katarzynę, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, za zmarłych z rodziny Januszów, Kajdrysów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zofię Danielczak – od cioci Stasi z Garzyna i kuzynek: Aldony, Zosi, Maryli i Krystyny z rodzinami

·        Za śp. Zofię Kubiak – od wnuka Sławka z żoną i rodziny Jesiaków

·        Za śp. Janinę Radoła – od wnuka Roberta z rodziną

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od rodziny Sikorów

18.00

·        Za śp. Józefa Szczepaniaka w 5 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Szczepaniaków


SIKORZYN 24 listopada 2018r. godz. 16.30
Za śp. Katarzynę, Jana, Stanisławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Mariannę, Kazimierza Andrzejczaków, Jana Kubiaka, za zmarłych księży z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące
07.00

·        Za śp. Joannę, Jana, Ignacego, Irenę Biernaczyków, Kazimierę, Jana Kawów, Mariana Pazołę

09.00

·        Z okazji Dnia Kolejarza i patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej, za żywych i zmarłych kolejarzy i ich rodziny

10.30

·        Za śp. Katarzynę, Ignacego Andrzejewskich, Katarzynę, Mariana Michalskich, za zmarłych z rodziny, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. ks. prał. Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, za zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, pochodzących z naszej parafii i posługujących w naszej parafii.

18:00

·        Za Parafian

Intencje Mszalne 19 – 25 listopada 2018r.
Oceń stronę.

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 12 – 18 listopada 2018r.


9.00

·        Za śp. Franciszka, Walentego Wieczorków, Józefa, Józefę Szymanek, Józefę, Stanisława Kowalczyk, za dziadków z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Aleksandra Nowaka – od kuzyna Waldka z rodziną z Krobi

 

11.00

·        Za śp. Józefa Chudego – pogrzeb

13.00

·         Za śp. Józefę Jesiak – pogrzeb

18.00

·        Za śp. Stanisławę, Józefa Jeńców, Marię, Mikołaja Starosolskich, ks. Bolesława Starosolskiego, Kazimierza Mulkowskiego, Helenę Waberzek, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Joannę w 9 rocznicę śmierci, Aleksandra Karolczaków, Jadwigę Jędryczka, Kazimierę, Kazimierza, Feliksa Andrzejewskich, za zmarłych
z rodziny

·        Za śp. Władysława Janusza w 28 rocznicę śmierci, Katarzynę, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

·        Za śp. Jadwigę Kołak – Kędziów i Maćkowiaków z Krobi

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od kuzyna Henryka z żoną i całą rodziną

·        Za śp. Marię Pazołę – od Barbary i Weroniki Dąbrowskich

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Stanisławy Celki z rodziną

·        Za śp. Andrzeja Smektałę – od  sióstr: Stanisławy z rodziną, Marii z mężem
i synem, Ireny z mężem i rodziną

·        Za śp. Tadeusza Chryca – od syna Zbigniewa z żoną i dziećmi

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Dopierałów

·        Za śp. Zofię Kubiak – od wnuczki Ani z mężem

·        Za śp. Janinę Radoła – od córki Bogumiły z rodziną

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od wnuka Karola z rodziną

·        Za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Franciszkę Maćkowiak – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Ignacego, Mariannę, Jana Kmiecików, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Franciszka Buszów, Jana Borowczyka, Pelagię, Jana Kostrzewa, Stanisławę Pawlak oraz w pewnej intencji

·        Za śp. Jerzego Bartkowiaka w I rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Emilię Głowacz – od Agnieszki Andrzejewskiej z dziećmi

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od mamy męża Apoloni

·        Za śp. Gabrielę Glurę – od rodziny Wleklików z Krobi

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

11.00

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – pogrzeb

13.00

·        Za śp. Józefę Dudziak – pogrzeb

18.00

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego, Mariannę, Antoniego Zygmuntów, Antoninę, Jana Karczyńskich, Stanisławę, Franciszka Przybyłów, zmarłych
z rodziny Zygmuntów i Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za śp. Helenę Wenderską w 21 rocznicę śmierci, Mikołaja, Antoniego, Józefę Wenderskich, Marię, Jana, Franciszka Kaczmarków, Apolonię, Łucję, Jana Kosińskich, Krystynę Kmiecik, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisławę, Franciszka Gajewskich, Tadeusza, Janinę, Michała Gubańskich

·        Z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Grzegorza oraz z okazji 5 rocznicy śluby Katarzyny i Christiana, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodzin

11.00

·        Za śp. Gabrielę Gałę – pogrzeb

13.30

·        Za śp. Helenę Danek – pogrzeb

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem za 18 lat życia Sylwestra, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Boskiej oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

9.00

·        Za śp. Lecha Jurkowskiego w 10 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Jurkowskich, Biernaczyków i Chudzińskich

·        Za śp. Ignacego Małeckiego w 30 rocznicę śmierci, Kazimierę Małecką

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Tadeusza Mendykę – od rodziny Zarembów z Kuczynki

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Drucisów, Łapawów i Łagódków

·        Za śp. Kazimierę Para – od kuzynki z rodziny Chudziaków z Rawicza

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Czesława Sarbinowskiego z rodziną z Krobi

18.00

·        Za śp.  Zenona Bzdęgę w 3 rocznicę śmierci, Kazimierę, Franciszka, Marię Bzdęgów, Helenę, Józefa Nowaków

09.00

·        Za śp. Marię Chudą – od córki Krystyny z mężem

·        Za śp. Teresę, Władysława Sworowskich, zmarłych z rodziny , Marka Klemczaka, Marię, Walentego, Wiesława Urbańskich, Barbarę, Jerzego Gulińskich, Genowefę, Jana Kryś, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Cecylię Musielak, Stanisławę Musielak, Rozalię Jóźwiak, Jana Mariannę Gubanów, Annę, Andrzeja Idczaków, zmarłych z rodziny Musielaków i Jóźwiaków

·        Za śp. Teresę i Stanisława Jankowiaków, Zofię, Władysława Płoszajczaków, Bożenę Wróblewską, Władysława Raburskiego, w intencji Bogi wiadomej

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od syna Radosława z rodziną

·        Za śp. Jerzego Busza – od bratanka Bartłomieja

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od brata Mariana z rodziną

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od córki Małgorzaty z rodziną

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Sikorów i Nowackich

·        Za śp. Helenę Sarbinowską – od syna Eugeniusza i Haliny Pietruszkiewicz

·        Za śp.  Józefę Leciej – od wnuczki Andżeliki z mężem i dziećmi

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Jana w 20 rocznicę śmierci, Marię, Teresę Kędzia, Weronikę, Edwarda, Jana Wolnych, ks. Zenona Gubana, Marka Łodygę, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Franciszka Pazoły z rodziną

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od Piotra i Doroty Sarbinowskich z Sułkowic, Bolesława Sarbinowskiego z Kościuszkowa

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od rodziny Konradowskich z Koźmina
i Goliny

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od Bolesi z mężem z Lubina

18.00

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej


SIKORZYN 17 listopada 2018r. godz. 16.30
Za śp. Zofię Danielczak, Jana Kozłowskiego, Józefę, Stanisława, Joannę Jańczaków, Jana Kusza
07.00

·        Za śp. Kazimierza, Wiktorię Jesiak, wszystkich zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od wnuczki Asi z mężem

11.45

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od sąsiadki Bronisławy Kaczmarek z rodziną

18:00

·        Za śp. Marię, Wojciecha Mendyków, zmarłych z rodziny Mendyków i Andrzejewskich, Stanisława Nowackiego, Władysława Andrzejewskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje mszalne 12 – 18 listopada 2018r.
5 (100%) 2 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 5 – 11 listopada 2018r.


9.00

·        Z okazji imienin ks. Proboszcza z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla solenizanta życzą Matki Różańcowe

·        Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza Kwiatkowskiego, Adama Palmączyńskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego

·        Za śp. Jadwigę, Franciszka, Henryka Piotrowiaków, Zofię, Stanisława, Pawła Lehmanów, za zmarłych z rodziny Piotrowiaków, Lehmanów, Konkiewiczów, Kostańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Andrzeja i Barbary Misztal z rodziną

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od Bronisławy Sarbinowskiej z rodziną

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – od Stanisławy Celki z rodziną

·        Za śp. Cecylię Nowak, zmarłych z rodziny Paterczyków

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od wnuka Romana z Barbarą

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od rodziny Wenclów z Krobi

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Bugzelów z Sułkowic

·        Za śp. Annę Biernat – od wnuczki Ani, Agaty z Michałem i prawnuczki Antoniny

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od Marii, Bogdana Jóźwiaków z rodziną

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Albina Spruttę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Jana Chudego w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Chudych i Worochów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Bronisława Jeńca w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Elżbietę Waluś – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Gertrudy i Heleny Szymańskiej, Bożeny, Mariana Michalaków z rodziną

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Stanisławy, Jana Spruttów z rodziną

·        Za śp. Marię Grodzką – od Haliny, Wojciecha Szymańskich z rodziną, Wandy Andrzejewskiej

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Mieczysława Jędryczkowskiego

18.00

·        Za śp. Antoninę, Wiktora Kubackich, Bogdana, Wiktora Kubackich, Marię Grodzką, zmarłych z rodziny Kubackich i Kaczmarków, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za śp. Stanisława w 20 rocznicę śmierci, Joannę, Czesława Jędryczków, zmarłych z rodziny Jędryczków, Gościańskich, Krzyżanowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Pelagię, Katarzynę, Józefa Kaczmarków, Zofię, Czesława Kubiaków, Agnieszkę, Józefa Biernatów, Katarzynę, Wawrzyńca Berusów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Józefa Polowczyka, Marię, Jana, Annę, Kazimierza, Władysławę Polowczyków, Katarzynę, Tomasza, Stanisławę, Jana Wieczorków, Marię, Jana Gałów, Teresę Langiewicz, za zmarłych z rodziny, za ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem za przeżyte 18 lat Damiana, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

·        Z okazji imienin ks. kan. Sławomira – opiekuna grupy św. o. Pio, o błogosławieństwo Boże, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski oraz o opiekę Matki Najświętszej

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów, prosząc dla nich o Dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Sławomira Wita – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Chudego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Józefa Smektałę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od Danuty i Przemysława Żurakszków z Koźmina

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od Leszka Danka z rodziną

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodzony Mendyków z Sułkowic

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Pawła Dłubałę – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Jerzego Wolsztyniaka, Stefanię, Irenę, Franciszkę Wenclów, zmarłych z rodziny Wenclów, Kunców i Wolsztyniaków

·        Za śp. Mariannę Kwaśniewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Walentynę Polcyn – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Stanisława Bąka w 15 rocznicę śmierci, Antoninę, Piotra Bąków, Stanisławę, Piotra Pazołów, Joannę Nedza, Piotra Pazołę, Franciszkę, Jana Łagódków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Krzysztofa Kuczyńskiego – od członków Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców i Warzyw dla Przetwórstwa w Pudliszkach oraz kolegów z Zakładu Heinz w Pudliszkach

·        Za śp. Józefa Smektałę w 7 rocznicę śmierci, Walentego, Stanisławę Smektałów, Czesławę, Stefana Szymańskich

·        Za śp. Stanisława, Marię Zarembów, zmarłych z rodziny Zarembów, Marię, Edmunda Nowickich, zmarłych z rodziny Nowickich, Stanisława, Stefanię Twardowskich, Sewerynę, Henryka Kordusów, Halinę Plessner

·        Za śp. Bronisława, Mariannę Matuszewskich, Bogdana, Józefa, Stanisława Kubiaków, Stanisława Kędzia

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od syna Janusza z żoną, córką i teściową

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Ali Hajduk, Andrzeja Józiaka i Ludwika Józiaka z rodzinami

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Janiny Szumnej z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Haliny Wojciecha Szymańskich z rodziną

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Łuczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Ignacego, Anielę Kmieć, Marka Holca, Jadwigę, Tomasza Grodzkich, Elżbietę, Mieczysława, Michała, Pelagię Kasperkowiak, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 10 listopada 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. zmarłych z rodziny Chudych, Maleszków, Jerzego Busza, Zofię Danielczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Henryka Busza – od rodziny Genderów z Krajewic

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od siostrzeńca Piotra z rodziną

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od wnuczki Anny z rodziną

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od wnuka Pawła z rodziną

16.30

·        Za żywych i zmarłych piekarzy, cukierników, pracowników i uczniów, z prośbą o błogosławieństwo dla ich rodzin

18.00

·        Z podziękowaniem za 18 lat życia Mateusza, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

07.00

·        Za śp. Jerzego Busza – od siostrzeńca Krzysztofa z żoną i dziećmi

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za Ojczyznę

11.45

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od wnuka Leszka z żoną i córką

18:00

·        Za śp. Franciszkę, Stanisława Ratajczaków, Stefana Ślęzaka, Zofię, Stefana Kaczmarków, Jadwigę, Stefana Jankowiaków, Józefa Marciniaka

Intencje mszalne 5 – 11 listopada 2018r.
3.7 (73.33%) 3 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 29 października – 4 listopada 2018r.


9.00

·        Za śp. Sławomira Witta

·        Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza, Magdalenę, Wandę, Mariana, Marię, Bolesława Kwiatkowskich

18.00

·        Za śp. Józefa, Marię, Tomasza Wyzujaków, Stanisławę, Marcina Kordusów, Elżbietę Dorsz, Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, Józefa Polowczyka, Stanisławę, Antoniego Nowackich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariannę, Kazimierza Danków, zmarłych z rodziny Szatkowskich, Stanisława Ostrowskiego

·        Za śp. Jerzego Busza – od siostrzenicy Eweliny

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Przybylskich z Karca i Krzelewskich

·        Za śp. Władysława Olejniczaka – od żony

·        Za śp. Franciszka Szafraniaka – od chrześnicy Anny z rodziną i Jana z Zabrza

·        Za śp. Jana, Kazimierza, Zofię Cała, Józefa, Katarzynę Danielczak, Andrzeja Maćkowiaka

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od córki z mężem

·        Za śp. Henryka Busza – od córki Ewy z rodziną

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od siostry Kazimiery

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Stanisława Wieczorka w 2 rocznicę śmierci

·        Za śp. Edmunda Paszkiera – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Elżbietę Waluś – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Mariana Olejnika i Walczaków z Rokosowa

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Kędziów i Maćkowiaków

·        Za śp. Annę Biernat – od Haliny, Jana, Stanisławy, Eugeniusza Biernatów z rodziną

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Władysława Foriasza w 13 rocznicę śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za śp. Wandę i Zenona w 26 rocznicę śmierci, Wiktora, Edwarda, Hannę Frąszczaków, zmarłych z rodziny Frąszczaków i Mędlewskich, Mieczysława, Michała Szymankiewiczów

·        Za śp. Annę, Stanisława, Tomasza, Józefę Karbowych, Józefę, Józefa, Antoniego, Michalinę Andrzejewskich, za dusze zmarłe z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji 80 urodzin mamy, babci i prababci Katarzyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

·        Z podziękowaniem Matce Bożej za przeżyte 6 lat życia Piotrusia z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny

·        Z okazji pierwszych urodzin Szymona, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże

7.00

·        Za śp. Jadwigę, Piotra, Antoniego, Piotra, Barbarę Pazołów, Zofię, Jadwigę, Jana, Romana Andrzejewskich, zmarłych z rodziny Pazołów, Chudych i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Piotra Kubiaka, Różę, Michała, Stanisława, Józefę, Franciszka, Janinę, Jana, Apolonię Olejniczaków, Marię Sarbinowską, Stanisławę, Marię Nagłe, Józefę, Marcina, Franciszka Buszów, Joannę, Władysława Pieniężnych, Marię, Antoniego Kubiaków, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu

10.30

·        W 100 rocznicę śmierci Aleksandra Żbadyńskiego, który poległ na wojnie, za jego córkę Annę Zydroń jej męża Józefa i wnuka Roberta Stala

12.00 na „dużym” cmentarzu

·        Za zmarłych spoczywających na terenie naszej parafii, za zmarłych parafian

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kanonika Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kanonika Jana Grzemskiego, za zmarłych siostry, braci i ojców zakonnych oraz za wszystkich kapłanów posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

·        Za zmarłych Dobrodziejów naszej parafii

 
09.00

·        Za śp. Zofię, Jana Antoniaków, Janinę, Floriana Rejków, za zmarłych z rodziny

11.00

·        Za śp. Franciszka Łapawę w 16 rocznicę śmierci, Annę Łapawę, zmarłych z rodziny Łapawów, Andrzejewskich i Gubańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 kościół św. Idziego

·        Za śp. Józefa Nawrockiego, zmarłych z rodziny Nawrockich i Łagodzińskich

·        O dar nieba dla śp. Janka Bąka, Ignacego, Antoniny Chudych, Romana, Teresy Bąków, Józefa Nowaka, Marzeny Dykcik, zmarłych z rodziny Karolczaków, Chudych i Bąków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Jadwigę w 4 rocznicę  śmierci, Antoniego Błaszyków, Idziego Chudego, Katarzynę, Walentego Kołaków, Krystynę, Franciszka Pierzchałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Bujakiewiczów z Żychlewa

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od ks. Ryszarda i Rafała Adamczaków z mamą

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od córek Magdaleny, Izabeli, Joanny i syna Tomasza z rodzinami

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Krystyny, Bogdana Polowczyków z rodzinami

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Karolczaków i Żyto

·        Za śp. Marię Grodzką – od Aliny, Mariana Kaczmarków z rodziną i rodziny Nowackich

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Haliny, Eugeniusza Jakubczaków

·        Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Jerzego Kabałę w 25 rocznicę śmierci, Ignacego, Antoninę, Józefa Kabałów, Jana, Stanisławę Małeckich

SIKORZYN 3 listopada 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Marię, Władysławę, Władysława Rosików, Mariannę, Stefana, Teresę, Jana Wojtów, Jerzego Busza, za wszystkich zmarłych kapłanów z naszej parafii

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        za śp. za Weronikę Janowicz – od rodziny Stachowiaków z Kuczyny

·        za śp. Antoninę Andrzejewską – od sąsiadów Walorskich i Śląskich

·        za śp. Romanię Bątkiewicz – od rodziny Józefa Pazoła z dziećmi z Karca

·        za śp. Janinę Radoła – od Pawła Marciniaka z rodziną

18.00

·        Za śp. Józefę w 16. rocznicę śmierci, Ignacego Wieczorków, Jana, Mariannę Jędryczków, Józefę, Antoniego, Stanisława, Franciszkę, Jana, Jana Maćkowiaków, Stanisławę Brzychcy, Katarzynę Wolsztyniak, Zbigniewa Gałę, ks. kanonika Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·        Za śp. Mariannę, Józefa Chudych, Kazimierę, Wincentego, Antoniego Olejniczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Halinę Pachura – od zespołu „Fatimes” z opiekunami i rodzicami

11.45

·        Z okazji imienin ks. Proboszcza

18:00

·        Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

Intencje mszalne 29 października – 4 listopada 2018r.
2.8 (56.36%) 11 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 22 – 28 października 2018r.


9.00

·        Za śp. Sławomira Witta

·        Za śp. Józefa Sikorę, zmarłych z rodziny Sikorów, Szafraniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jerzego Olejniczaka – z okazji pogrzebu

17.00

·        Bierzmowanie

09.00

·        Za śp. Franciszkę, Stanisława, Franciszka, Antoniego Szymczaków, zmarłych z rodziny Szymczaków i Drozdów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Leona, Józefa, Wandę, Teresę Adamków, Czesława, Juliannę, Zofię Witkowskich, Marcina Krygla, za wszystkich zmarłych z rodziny

·        Za śp. Stanisławę Jędryczka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Grodzką – od Janiny Szymanowskiej z rodziną

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od rodziny Porębów z Ostrowa

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Gorwów i Boguszów

·        Za śp. Marię Pazoła – od Bogumiły i Marka Cebulskich z rodziną

18.00

·        Za śp. Czesławę Gwizdek w 7 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława, Teresę, Kazimierza Kmiecików, Władysławę, Jana, Marię, Stanisławę, Mieczysława, Janinę, Stanisława Pierzchlewiczów, Annę Siama, Małgorzatę Toporowicz

09.00

·        Za śp. Zygmunta, Hieronima Matuszak, Jadwigę, Józefa Stachowiak, Marię, Antoniego Woźniak, Franciszka Hyżorek, Stanisława, Antoniego, Kazimierza Kobusińskich, Józefę, Jana, Jana Mikołajczaków, wieczny odpoczynek racz im dać Panie

·        Za śp. Józefę, Ludwika Patalasów, zmarłych z rodziny Patalasów, Stanisława Pospiecha, zmarłych z rodziny Karolczaków

·        Za śp. Marię Łuczak – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        W intencji Jubilatów z okazji 29 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny oraz w pewnej intencji

·        Z okazji 16 rocznicy ślubu Sylwii i Leszka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci

·        Z podziękowaniem Bogu i Matce Bożej Nieustającej Pomocy za przeżyte 90 lat Franciszka

9.00

·        Za śp. Stanisławę, Jana, Katarzynę, Tomasza Wieczorków, za zmarłych z rodziny, Józefa Polowczyka, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Henryka, Henrykę Borkowskich, zmarłych z rodziny Szulców i Herników

·        Za śp. Jana Chudego – z okazji pogrzebu

Msze odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od Joanny Pazoły oraz Stanisława Pazoły z córką

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Elżbiety Urbańskiej, Lidii i Krzysztofa Gawlak

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od Stanisława Walorskiego z rodziną

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Bujaków z bratową

18.00

·         Za śp. Marka Holca w I rocznicę śmierci

09.00

·        Za śp. Stanisławę, Ludwika Włodarczyk, Annę Wróbel

·        O dar nieba dla śp. Władysława, Marii, Ignacego, Stanisława, Kazimierza Andrzejewskich, Marię, Wojciecha, Mendyków, Stanisława Nowackiego, Stanisława Kmiecika, ks. kan. Jana Grzemskiego, s. Anucjatę

·        Za śp. Józefa Smektałę – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Marię, Feliksa Andrzejewskich, Kazimierza, Franciszka, Czesława Jeżów, Różę, Franciszka, Gabrielę Glurów, Stanisława, Leona Stachowiaków, Piotra, Michała Chudych

·        Za śp. Helenę, Kaliksta Paszyńskich, Dariusza Majewskiego w 13 rocznicę śmierci

·        Za śp. Henryka Einbachera w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Sobierajskich i Kapałów, Lubomirę Einbacher, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Apolonię Nowak w 35 rocznicę śmierci, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariannę Zygmunt w 44 rocznicę śmierci, Edmunda, Albina, Bronisławę Zygmuntów, Antoninę, Stanisława, Stanisława Boguckich, za zmarłych z rodziny, zmarłych księży z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Stanisława Buszów, Annę, Jana Koniecznych, Kazimierę Baranowską, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Danutę Wleklińską ze Szczecina, Leona Toporowicza, Mariana Jeża, Henryka Zyber

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Matek Różańcowych

·        Za śp. Franciszkę Maćkowiak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od Stanisławy Celki z rodziną

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża  – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od wnuczki Ewy z mężem i dziećmi

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od syna Romana z żoną

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Tadeusza Olejniczaka, Zofię, Władysławę, Józefa Piotrowskich, Franciszkę Tefelską, ks. prał. Aleksego Stodolnego, ks. kan. Konrada Lutyńskiego, ks. Kazimierza Jonatowskiego, za wszystkich zmarłych z rodziny Piotrowskich, Hałkiewiczów, Tefelskich, Olejniczaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za odebrane łaski w 50 rocznicę ślubu Jolanty i Bogdana; z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz dar zdrowia dla jubilatów i całej ich rodziny

SIKORZYN 27 października 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Joannę, Marię, Jana, Jana Błaszyków, za zmarłych z rodziny Błaszyków i Kordusów, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        za śp. za Weronikę Janowicz – od rodziny Stachowiaków z Kuczyny

·        za śp. Marię Kwiatkowską – od pracowników Głównego Mechanika Spółdzielni Mleczarskiej

·        za śp. Grażynę Lipińską – od Janiny i Krzysztofa Kubackich z rodziną

·        za śp. Zofię Łagodzińską – od Ireny Olejniczak

18.00

·        Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

19.00

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 25 lat małżeństwa Aleksandry i Tadeusza, z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny

07.00

·        Za śp. Władysławę, Franciszka Goździków, Włodzimierza, Romana Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę Tomasza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Czesława w 7 rocznicę śmierci, Joannę, Władysława Pieniężnych, Cecylię, Edmunda, Henryka Karolczaków, Stanisławę, Pelagię Kosińskie i zmarłych z rodziny

11.45

·        Za ś. Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, Teresę, Stefana Grzegorzewskich, Stanisławę Walkowiak, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·        Za śp. Jadwigę w 24 rocznicę śmierci, Franciszka, Grzegorza Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Dworackich i Chudych

Intencje mszalne 22 – 28 października 2018r.
3.7 (73.33%) 3 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 15 – 21 października 2018r.


9.00

·        Za śp. Jana Przybylskiego w 6 rocznicę śmierci, Jana, Łucję, Reginę Przybylskich, Marcina, Joannę, Jadwigę, Marię Skrzypalików, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Jadwigę, Jana, Marię, Annę, Feliksa Biernat, Jana Jędryczkę, Mariana Piątek, ks. Kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Franciszka, Teofilę Sikorskich, zmarłych z rodziny Sikorskich, Wałkiewiczów, Cebulskich

·        Za śp. Stefana Sabata w 2 rocznicę śmierci, Zofię, Stefana Kaczmarków, Czesławę Rosik, Franciszkę, Stanisława Ratajczaków, Aldonę Karolczak, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Sabatów i Kwaśniewskich

·        Za śp. Władysława Sarbinowskiego, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Sadowskich, Olejników, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Walentego w 9 rocznicę śmierci, Mariannę Jańczak, za zmarłych z rodziny Kuźnik, Jańczak, Ratajczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Piotra, Jadwigę Łagódków, zmarłych z rodziny Łagódków, Bujaków, Gierów i Goryniów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisława Lipińskiego  w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od wnuka Krzysztofa z żoną i córką

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od Gabrieli, Jana i Leszka Ptaków z rodzinami

·        Za śp. Bogdana Pestkę – od sąsiadów Kubiaków i Krzyżostaniaków

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od siostry Stanisławy z mężem

·        Za śp. Anielę Jędryczkę – od słuchaczy Uniwersytetu III wieku

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Stasiny Jurkowskiej z siostrami Marylą i Dorotą

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodz. Nowackich z Krobi

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Annę, Agnieszkę, Jana, Franciszka Kordusów, Marię, Jana Mikołajczak, Jadwigę Biderman, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Franciszka w 13 rocznicę śmierci, Mariannę, Apolonię, Józefa, Stanisława, Halinę Danków, Bronisławę, Jana Lecieji, za zmarłych z rodziny Danków i Lecieji

Msze św. Odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od rodziny Radojewskich i Spodziejów

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Woźnych z Chwałkowa oraz Katarzyny i Marcina Danielczyków

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Zdzisława i Marii Celków z Baczyny

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Szczepaniaków

18.00

·        Za śp. Jana Andrzejewskiego, Małgorzatę Libront, za wszystkich zmarłych z rodziny

09.00

·        Za śp. Apolonię w 19 rocznicę śmierci, Jana, Józefę Jeżów, Jana Biernata, Różę Górną, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Scholastykę, Józefa Ziemniak, Stanisławę, Jana Pomoger, Antoniego, Józefę Jakubowskich, Mirosławę Ambroży, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji 80 rocznicy urodzin Barbary z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

·        Z okazji 17 rocznicy ślubu Ireny i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece, oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Danutę Karolczak w 19 rocznicę śmierci

Msze odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Karbowych z Ziemlina

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od rodziny Paszkowiaków z Żychlewa

·        Za śp. Helenę Sarbinowską – od chrześniaczki Barbary i rodziny Głowaczów

·        Za śp. Marię Chudy – od Grzelczakowej z Pijanowic i rodziny Grzelczaków z Głogowa

18.00

·        Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego w 18 rocznicę śmierci, Mariannę, Jana Wiśniewskich, Jana, Weronikę Jakubek

·        Za śp. Jadwigę Zimolzak, Jadwigę Smektała, Sylwestra Szumnego i zmarłych z  rodziny

 
09.00

·        Za śp. Leokadię w 28 rocznicę śmierci, Walentego, Agnieszkę Wildów, oraz zmarłych z rodziny Wildów, Głogińskich, Ratajczyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marię Grodzką – od córki Anny z mężem i córki Brygidy

18.00

·        Za śp.  Walentego, Jana, Jerzego, Leszka, Kazimierza, Stanisława Majewskich, Jana Sarbinowskiego, za zmarłych z rodziny Chudych i Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jana Walczaka w 7 rocznicę śmierci, Mariannę Walczak, Helenę, Stefana, Józefa, Stanisława Rozwalków

·        Za śp. Annę, Feliksa, Ignacego, Barbarę Biernatów, Tomasza, Wiktorię, Ludwika, Agnieszkę, Walentego, Józefę Sarbinowskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Władysławę Żuraszek w 2 rocznicę śmierci

·        Za śp. Andrzeja Wojtaszyk – od siostry Elżbiety z rodziną

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od siostry Haliny Wenderskiej z rodziną i rodziny Stachowiaków z Sarbinowa

·        Za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Włodzimierza Czempuka – od rodziny Wasiaków z Krobi

·        Za śp. Piotra Adamczaka w 7 r. śmierci, Pelagię Adamczak, Czesława Rolnika

·        Za śp. Marię Pazoła – od Matek Różańcowych

·        Za śp. Andrzej Pazoła – od rodz. Bugzelów z Krobi, Konina, Kalisza oraz Galusiów z Szamotuł

·        Za śp. Irenę Poprawa – od córki Katarzyny z mężem

·        Za śp. Edward Materkowski – od córki Hanny z mężem

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od rodz. Bezlerów z Krobi

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od syna Roberta z rodziną

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        z okazji 25 rocznicy małżeństwa Jolanty i Karola z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów ich dzieci i wnuków

SIKORZYN 20 października 2018r. godz. 16.30

Za śp. Zofię Danielczak – od rodziców i brata Edwarda

18.00

·        za śp. Czesława, Franciszkę, Wojciecha, Władysława Olejniczaków, Marię, Antoniego, Mariannę, Czesława Maćkowiaków i zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        za śp. Mariana Cebulskiego – od Danki, Krzysztofa Wasiaków z rodziną

·        za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od rodziny Czwojdów i Święcickich

·        za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Grzegorczyków

·        za śp. Annę Biernat – od Barbary, Leszka, Liliany, Marka Hądzlików z Pudliszek

07.00

·        Za śp. Antoniego Jędryczkę, Joannę, Ignacego Stachowiaków, Zofię Kasperczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·        O radość nieba dla wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę, a zwłaszcza za tych, którzy zostali rozstrzelani na krobskim rynku.
Za Ojczyznę: o światło Ducha Św. dla wszystkich Polaków o dokonanie dobrego wyboru do władz samorządowych.

10.30

·        Za śp. Halinę Pachura – od dzieci i wnuków

11.45

·        Za śp. Jerzego Busza – od brata Bolesława z żoną

18:00

·        Za Parafian

Intencje mszalne 15 – 21 października 2018r.
2.8 (56%) 5 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 8 – 14 października 2018r.


9.00

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od żony

·        Za śp. Emilię Głowacz – od narzeczonego Leszka, siostry Joli z mężem, chrześnicy Olgi z Adamem i Antosiem, Kacpra z Klaudią

18.00

·        Za śp. Halinę Pachurę – od Krystyny Olejnik, Anny Puślednik, rodziny Sarbinowskich z Krobi

·        Za śp. Jana Pakosza w 9 rocznicę śmierci, Kazimierę, Marka Weber, Stanisławę, Jana Pakosz, Bożenę, Stefana Żmudę

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od siostry Eugenii z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Teodozji Mroczek, Władysławy Mroczek z rodziną, Małgorzaty, Leszka Andrzejewskich, Katarzyny, Łukasza Polaszków

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od córki Kariny z Robertem

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od kuzynki Marii Zygmunt z rodziną

·        Za śp. Annę Biernat – od wnuczki Mariki z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od szwagra Bolesława

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od członków „Kabaretu za 5 dwunasta”

·        Za śp. Marię Grodzką – od mieszkańców z ulicy Mickiewicza i Sobieskiego

·        Za śp. Barbarę i Jerzego Gulińskich – od Floriana Żuraszek

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Andrzeja Szczepaniaka, Michała Kordka, Sławka Mendyki, Marzeny Pestki z rodzinami

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Czesława Piotrowiaka z żoną i z rodzinami dzieci

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Józefę, Ignacego Andrzejewskich, Antoninę Wolną, Antoninę Bujak, Annę, Feliksa Biernatów, ks. Kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Zofię Bartkowiak w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – od syna Witolda z żoną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Barbary i Mateusza Ratajczak

·        Za śp. Anielę Jędryczkę – od Kazimiery Waleńskiej z rodziną

·        Za śp. Marię Pazoła – od Barbary i Marii Biernat z rodziną

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Elżbiety i Ireneusza Lesińskich, Barbary Olejniczak, Leszka i Beaty Olejniczak

18.00

·        Za śp. Józefa w 28 rocznicę śmierci, Marię Pazoła, za zmarłych z rodziny

09.00

·        Za śp. Jana, Annę Kędzia, Stanisława, Annę Karbowych, Marię Bartkowiak, Annę Haremzę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jana, Katarzynę Ptaków, Stanisława, Katarzynę, Annę, Franciszka, Stanisława, Antoninę Łapawów, Joannę Biernat, Kazimierza Wojciechowskiego, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Mariannę Jankowiak w 7 rocznicę śmierci, Pelagię Szczepaniak, Janinę, Leona Kordus, Natalię, Czesława Perdonów, Stanisława Madeja, zmarłych z rodziny Perdonów  Madejów

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem za przeżyte 18 lat Jakuba z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

·        Z okazji 21 rocznicy ślubu Marii i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i   błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci

·        Z okazji pierwszego roku życia Rozalii, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

9.00

·        Za śp. Mariannę, Edmunda, Teresę, Jana, Józefa, Weronikę, Michała Gronowskich, Marię, Antoniego, Kubiaków, Joannę Krzyżyńską, Józefę, Józefa Busz, Władysławę Grudzińską, Stefana Sobierajskiego, Weronikę, Janowicz, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od mamy

·        Za śp. Tadeusza Mendykę – od brata Marka z rodziną, siostry Marii Rosik, Sylwii Początek i Marii Bajger

POTARZYCA 11 października 2018r. godz. 15.30

·        Z okazji 35-lecia Klubu Złota Jesień z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia, a zmarłym członkom o radość życia wiecznego

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        za śp. Grażynę Lipińską – od Marii Łukaszewskiej z Ciołkowa

·        za śp. Jana Jędryczkę– od Zbigniewa Kmiecika z rodziną z Gostynia

·        za śp. Kazimierza Dupiczaka – od Agnieszki i Jerzego Wenclów z dziećmi, kuzynki Barbary z rodziną z Sułkowic

·        za śp. Gabrielę Glurę – od pracowników firmy „ Pireus”

18.00

·        Za śp. Aldonę, Agnieszkę, Franciszka Urbaniaków, Janinę, Mariana Maćkowiaków, Zofię Zielińską, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 
09.00

·        Za śp. Józefę, Stanisława, Damiana Idaszek, zmarłych z rodziny Langiewiczów

·        Za śp. Marię Michalską w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Tomasza Chudego w 11 rocznicę śmierci, Marię Chudą, Bronisława, Stanisławę Mintów, Olka, Elżbietę Leśniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Jadwigę Wawrzyniak w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Stanisławę Pazoła – od córki Marii, wnuka Stanisława z żoną i dziećmi

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – chrześnicy Renaty z rodziną

·        Za śp. Joannę w 9 rocznicę śmierci, Piotra Franciszka Bujaków, zmarłych z rodzin: Maciejaków, Sobótków i Frąckowiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Kazimierza Giszczyńskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mariana Hudzińskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

09.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Kazimierza, Franciszka, Mariannę Staśkiewiczów, Annę, Brunona, Krystynę Krysman, Urszulę Jerzego Nowak, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        za śp. Weronikę Janowicz – od Urszuli i Romana Bujakiewicz z dziećmi i wnukami

·        za śp. Kazimierza Grzelczaka – – z okazji pogrzebu

·        za śp. Zofię Kubiak – od rodziny Kuczyńskich ze Strzelec Małych i Gostynia

·        za śp. Zofię Danielczak – od Lisowskich z Gostynia

SIKORZYN 13 października 2018r. godz. 16.30

Za śp. Jerzego Busza – od syna Romana z żoną i synami

18.00

·        Za śp. Mariannę, Stanisława, Eugeniusza Prętkowskich, Helenę, Mikołaja Wenderskich za zmarłych z rodziny

 

07.00

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Walentego, Antoninę Smektałów, zmarłych z rodziny Jesiaków, Pospiechów i Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Mariannę Piotrowiak – od córki Kazi z mężem

18:00

·        Za śp. Marię, Mariana Kubackich, zmarłych z rodziny Kubackich, Batorów, Gremblewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje mszalne 8 – 14 października 2018r.
4.3 (85.71%) 7 głosów

Informacje dodatkowe:

Intencje mszalne
5 (100%) 6 głosów