Konsekracja
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 23 – 29 kwietnia 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Ignacego, Walentego, Michała Wałkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Cecylię Musielak w V rocznicę śmierci, Annę Idczak, za zmarłych z rodziny

godz. 18.00

 • za śp. Stanisława Olejnika w 27 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników, Sarbinowskich, Sadowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Bożenę Duszyńską – od siostry Haliny Andrzejewskiej z rodziną
 • za śp. Helenę Formanowicz – od rodziny Andrzejewskich i Piechelów
 • za śp. Krystynę Florczyk – od córki Joanny z rodziną
 • za śp. Marię Ludmiłę Staszyk – od córki Danuty z mężem i wnuczki z rodzinami
 • za śp. Joannę Andrzejewską – od syna Stanisława z żoną i dziećmi.
 • za śp. Anielę Jędryczka – od Piotra Jędryczki z rodziną z Krobi.
 • za śp. Annę Siadek – od Marii Waldemara Bruż.
 • za śp. Weronikę Janowicz – od sąsiada Stanisława Rosika z rodziną.
 • za śp. Jana Krzyżyńskiego – od sąsiadów Andrzejewskich.
 • za śp. Ludwika Polaczyka – od Klary Floriana Spruttów oraz Jarosława z rodziną
 • za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Ewy Wałkiewicz z rodziną.

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Antoniego Dworackiego – od Marii Kwiatkowskiej i Domiceli Skrzypalik
 • za śp. Pawła Dubałę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 •  za śp. Marka Ziemlińskiego – intencja z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Ignacego Bugzela, Józefę, Stanisława Stachowiaków, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, Kazimierę, Mariana Nawrockich, O. Jana Mendykę, zmarłych z rodziny
 • za śp. Katarzynę, Jana Ptaków, Katarzynę, Stanisława, Annę, Franciszka, Antoninę, Stanisława Łapawów, Joannę Biernat, Kazimierza Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny
 • za śp. Macieja Urbańskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • z okazji 25 rocznicy ślubu Barbary i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatów i rodziny
 • z okazji 80 urodzin Zofii o błogosławieństwo Boże
 • w intencji tegorocznych maturzystów z podziękowaniem za minione lata nauki, z prośbą o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego na czas egzaminów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Stefana Helenę Rozwalków, Władysława, Wiktorię Stachowiaków, zmarłych z rodziny oraz Floriana Nowackiego, Antoninę Rozwalka, Marię Rosik. Franciszka Pazołę, wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu oraz wszystkich kapłanów zmarłych z naszej parafii
 • za śp. Stanisława Jeża – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Stanisława Jędryczkę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Różę, Stanisława Biernatów, Marię, Marię, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława, Barbarę, Joannę, Jadwigę Rogasików, z prośbą o radość wiekuistą dla zmarłych, a dla żyjących z rodziny o zdrowie i opatrzność Bożą na każdy dzień

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Jadwigę, Ludwika, Ireneusza Andrzejewskich, Annę, Stanisława Karbowych, S Marię Redenepta Zygmunt, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Floriana Łagódkę – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Joannę Pieniężną – intencja okazji pogrzebu

godz. 18.00 

 • za śp. Władysławę Żuraszek
 • za śp. Krystynę Kaźmierczak
 • za śp. Stanisława Paszkowiaka
 • za śp. Stanisława Witta
 • za śp. Cecylię Nowak
 • za śp. Marię Wencel
 • za śp. Zdzisławę Andrzejewską – od Lilii Mateusza Klimczaków
 • za śp. Jana Chudego – od Romana Chudego z rodziną
 • za śp. Marię Grodzką – od Bronisławy Sarbinowskiej z rodziną
 • za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Sikorskich z Roszkowa
 • za śp. Teresę Ziemlińską – od szwagierki Teresy z rodziną
 • za śp. Janusza Woźniaka – od Arlety Jurkowskiej z rodziną
 • za śp. Ewę Paszkier – od rodziny Goćwińskich z Krobi
 • za śp. Floriana Rejka – od Marii Ryszarda Genia Twardowskich
 • za śp. Zbigniewa Gałę – od Stanisława Jurkowskiego z rodziną
 • za śp. Piotra Kubiaka – od sąsiadów Joanny Stanisława Pazołów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • za śp. Marię, Władysława, Antoniego Tomczaków, Władysławę, Stefana, Władysława Urbańskich, Joannę, Jana Tomczaków, i za zmarłych z rodziny
 • za śp. Walentego Kołaka w 30 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Piotrowiaków
 • za śp. Celinę Zygmunt w XX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Zygmuntówi Kołaków

godz. 13.00

 • w intencji nowożeńców: Barbara Pawlak – Roman Gościański

godz. 14.00

 • w intencji nowożeńców: Joanna Nowacka – Jakub Szczepecki

godz. 18.00

 • za śp. Marię, Tomasza zmarłych z rodziny Polaszków, Andrzejewskich, Lorensów, Pazołów
 • z podziękowaniem za otrzymane z prośbą o błogosławieństwo dla małżonków Zdzisławy i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu, o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

SIKORZYN godz. 19.30

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 07.00 

 • za śp. Jana, Anielę, Grzegorza Zygmuntów, Stanisława, Władysławę Marciniaków, zmarłych z rodziny Zygmuntów, Marciniaków, Szczepaniaków, za dusze
  w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00

 • za Parafian

godz. 10.30

godz. 11.45 

godz. 18.00 

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

Informacje dodatkowe: