Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 27 listopada – 3 grudnia 2023 r.


9.00

·       Za śp. Katarzynę Janusz, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, za zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

18.00

·       Za śp. Dorotę Smektałę w 3 rocznicę śmierci, Jadwigę Dopierałę

·       Za śp. Katarzynę, Mariana Michalskich, Katarzynę, Ignacego Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Antoniego Jeża w 20 rocznice śmierci, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Joannę, Franciszka Paszkowiaków, Jana, Różę Andrzejewskich, Jana Kaźmierczaka, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Annę w 25 rocznice śmierci, Jana Cwojdzińskich, Stanisławę, Franciszka Lisieckich

·       Za śp. Antoninę w 30 rocznicę śmierci, Urszulę w 2 rocznice śmierci, Tomasza Pazołów, Mariannę, Józefa Olejników, za zmarłych z rodziny Pazołów, Błaszyków, Olejników i Bergmanów

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego w 5 rocznice śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Helenę, Kazimierza Dzierżewiczów, za zmarłych z rodziny Kaczmarków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Józefa Szulca, Andrzeja Przewoźnego, Katarzynę Balcerek, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Joannę Śmierzchałę – od Jana Sprutty z rodziną

·       Za śp. Kazimierza Bogusza – od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 3 w Krobi

·       Za śp. Szymona Majchrzaka – od kuzyna Mateusza z rodziną

·       Za śp. Jana Kasprzyka – od rodziny Smektałów i Krzyżyńskich z Rokosowa

·       Za śp. Helenę Wieczorek – od Bartka i Macieja z mamą i rodzinami

·       Za śp. Walerię Sprutę – od Stanisławy i Jana Spruttów z rodziną

·       Za śp. Józefa Sipurę – od Stachowiaków i Łukaszczyków

·       Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – od rodziny Biernatów ze Starej Krobi

·       Za śp. Andrzeja Maćkowiaka – od Justyny i Rafała z rodzinami

·       Za śp. Marię Sarbinowską – Grupy Modlitwy św. o. Pio

·       Za śp. Nikodema Paprockiego – od rodziny Kowalskich i Sikorskich

·       Za śp. Marka Urbańskiego – od rodziny Spruttów i Kwaśniewskich

·       Za śp. Antoniego Majewskiego – od Barbary Musielskiej

9.00

·       Za śp. Władysławę Polowczyk w 7 rocznicę śmierci

·       Za śp. Gabrielę Lubczyńską – od siostry Marii z rodziną

·       Za śp. Walentego Żurowskiego – od pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi

·       Za śp. Danutę Łapawę – od córki Moniki z mężem

·       Za śp. Krzysztofa Majewskiego – od cioci Apolonii, Danuty i Mariana Łapawa z rodziną

18.00

·       Za śp. Władysława Pieniężnego w 22 rocznice śmierci, Joannę, Halinę, Czesława Pieniężnych, Różę, Michała Olejniczaków, Marię Rosik, Gabrielę Gałę, za zmarłych z rodziny za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Annę Łapawę w 2 rocznicę śmierci, Katarzynę, Jana Ptaków, Katarzynę, Stanisława Łapawów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Marię, Antoniego, Jana Grześkowiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Miłosza Bartkowiaka – od mamy

·       Za śp. Antoninę Kubiak – od córki Ireny z Januszem

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj na Nowennie do MBNP

·       W intencji Ewy i Stanisława, z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 50 lat małżeństwa, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny

9.00

·       Za śp. Irenę, Franciszka, Stanisławę Gajewskich, Tadeusza Gubańskiego, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Leszka Mendykę w I rocznice śmierci, Joannę, Marię, Antoniego Toporowiczów, Marię, Wojciecha Mendyków, Józefa Wujczaka

·       Za śp. Edmunda Antkowiaka, Stanisława, Jadwigę Dułacz, za zmarłych z rodziny Antkowiaków i Szczepańskich

·       Za śp. Walentego Staśkiewicza, Janusza Kaczmarka

·       Za śp. Kazimierza Zarembę – od córki Magdaleny z mężem

·       Za śp. Jadwigę Karólczak – od rodziny Smektałów z Potarzycy

18.00

·       Za śp. Grzegorza Olejnika w 4 rocznice śmierci, jego rodziców i rodzeństwo, Marię, Jana, Kazię, Walentego Puśledników

9.00

·       Za śp. Jadwigę, Maksymiliana, Lubomirę, Stefana, Krzysztofa, Boguchwała, Andrzeja, Ewę, Janinę, Konrada, Tadeusza, Ewę, Juliannę, Czesława, Władysława Andrzejewskich, Lucynę, Mariana, Krzysztofa, Danutę Kaniewskich, Jadwigę, Stefana, Zbigniewa, Jerzego Piwońskich, Tadeusza Kwiatkowskiego

·       Za śp. Jana Berusa w 12 rocznice śmierci, Różę, Franciszka Olejniczaków, Mariannę, Stanisława, Józefa Berusów, Antoninę, Ludwika Majewskich, Rafała Janika, za zmarłych z rodziny Olejniczaków, Kmiecików, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jarosława Spruttę – od chrześniaka Karola z rodziną

16.30

·       Za śp. Barbarę Roszak w 21 rocznice śmierci, za zmarłych z rodziny

18.00

·       Za śp. Jerzego Hajduka, za zmarłych z rodziny Pakoszów i Dolatów

·       Za śp. Henrykę Szczepaniak w 2 rocznicę śmierci, Stanisławę Drab, Zofię, Jana Antoniaków

·       Za śp. Marię, Jana, Krzysztofa Mendyków, Katarzynę Rosik

·       Za śp. Jana Jędryczkę w 2 rocznice śmierci, Annę, Jana, Jędryczków, Tomasza, Marię, Mariannę, Józefa Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego w 4 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Gabrielę Lubczyńską – od Jolanty i Zygmunta Starosolskich z rodziną

·       Za śp. Jana Sobczaka – od Marii Bartkowiak

·       Za śp. Mariannę Rzepkę – od Hani Łukaszewskiej z synem Filipem

·       Za śp. Tadeusza Życiaka – od Anieli, Andrzeja oraz Agnieszki Sędziaków

·       Za śp. Marię Bąk – od rodziny Majewskich z Sikorzyna

·       Za śp. Wojciecha Milera – od Romana Zjeżdżałki z rodziną

·       Za śp. Władysława Toczaka – od kuzynki Bożeny z Drzeczkowa

·       Za śp. Weronikę Kapałę – od Jolanty i Zygmunta Starosolskich z rodziną

·       Za śp. Jana Andrzejewskiego – od Tadeusza i Emilii Biernat ze Starej Krobi

·       Za śp. Stanisława Pazołę – od Zofii Kabały i rodziny Pazołów z Posadowa

·       Za śp. Katarzynę Balcerek – od koleżanek i kolegów z pracy Marii

·       Za śp. Floriana Spruttę – od Eugeniusza Jakubczaka z rodziną

·       Za śp. Stefanię Zygmunt od rodziny Wawrzynowiczów z Teodozewa

·       Za śp. Konstantego Jędryczkowskiego – od Ewy i Roberta Majewsich z rodziną

·       Za śp. ks. kan. Jana Reszelewskiego – od Krzysztofy i Ryszarda z synami

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Helenę w 2 rocznicę śmierci, Jana, Wojciecha Świerzewskich, Stanisława, Franciszkę Jędrzejewskich, Tadeusza Mierzejka

·       Za śp. Elżbietę Grzempowską, Józefę, Władysława Grzempowskich, Marię, Ignacego Rolników, Henryka Chudziaka, Emilię Staszak, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Adama Kuczyńskiego – od siostrzeńców Daniela i Romana z rodzinami

18.00

·       Za śp. Urszulę w 12 rocznice śmierci, Jana Dudków, Marię, Jana, Jana, Marka Wenclów, Martynę Wencel-Jęcz – o szczęście wieczne w niebie

SIKORZYN, dn. 2 grudnia 2023 r. godz. 16.30

·       Za śp. Leona Pawłowskiego w 2 rocznice śmierci, Franciszkę, Bolesława, Andrzeja Pawłowskich, Apolonię, Stanisława, Stanisława Budnych, Stanisława Kubiaka, Marię, Mariana Czulickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

·        Za śp. Czesława Biernata, Krzysztofa Biernata, Leona, Stefanię, Lucynę, Stanisława Wojtkowiaków, Mariannę, Walentego Smoczyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

·       Za śp. Ludwika Andrzejewskiego w 17 rocznicę śmierci, Antoninę, Mikołaja, Ignacego Andrzejewskich, Stanisława, Ignacego, Annę Marcinkowskich, Jana, Stanisława Mikołajczaków, Konstantego Stelmacha, Agatę Sworowską, Eugeniusza Skrzypalika, za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

·       Odpust św. Mikołaja

16.00

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, o. Czesława Motaka OMI, ks. kan. Jana Reszelewskiego, za zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

18.00

·       Za śp. Jadwigę, Jana Wawrzynowiczów, Jana Wawrzynowicza, Marię, Kingę Romana, Mieczysława Jędryczkowskiego, ks. Jakuba Jędryczkowskiego, Konstantego Jędryczkowskiego, Lechosława Kaczmarka, Aleksandra Prałata, Ludwika Józiaka, za zmarłych z rodziny Pawlickich, Urbańskich, Wawrzynowiczów i Balcerków, za dusze w czyśćcu cierpiące