AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 22 kwietnia – 28 kwietnia 2019r.


7.00

·        Za śp. Wandę Kulczak – od Teresy i Konrada Sikorskich z rodziną z Ostrowa

9.00

·        O Boże błogosławieństwo, o bezpieczeństwo w czasie prac remontowych dachu naszego kościoła

10.30

·        Za śp. Pelagię Cieślak w I rocznicę śmierci – od wnuczki Luizy z rodziną

11.45

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii
i pochodzących z naszej parafii

18.00

·        Za śp. Albina Spruttę  w piątą rocznicę śmierci

SIKORZYN 22 kwietnia 2019r godz. 12:00

·        Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie, za błogosławiony nowicjat dla Wojciecha. Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

9.00

·        Za śp.  Annę, Andrzeja Idczaków, Cecylię Musielak, Mariannę, Jana Gubanów, Rozalię Jóźwiak, Józefa Antkowiaka, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Kazimierę Stężycką w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Jana Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od sąsiadów Edwarda Idkowiaka i rodziny Gubańskich

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Biernatów z Grabianowa

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Kubalskich z Raszew oraz od Marii Biernat z Kobylina

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Karolczaków z Potarzycy

·        Za śp. Marię Pazoła – od Joanny Pazoły, Stanisława Pazoły z córką i rodziny Hasińskich

18.00

·        Za śp. Cecylię Musielak, Annę Idczak, zmarłych z rodziny Jóźwiaków i Musielaków

·        Za śp. Zygmunta Dolińskiego w 4 rocznicę śmierci

·        Za śp. Marię Kaczmarek w I rocznicę śmierci – od rodziny Kwaśniewskich

·        Za śp. Barbarę i Jerzego Gulińskich w I rocznicę śmierci – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Piotrowiaków z Kuczynki

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od słuchaczy Uniwersytetu III wieku

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Berusów z Sułkowic i Sarbinowskich z Żychlewa

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od bratowej: Eli, Edka Mendyków i Urbańskich

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od wnuczki Kasi z mężem i dziećmi

·        Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od żony

9.00

·        Za śp.  Ignacego Bugzela, Józefę, Stanisława Stachowiaków, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, Jolantę Paszkowiak, Kazimierę, Mariana Nawrockich, za zmarłych proboszczów posługujących
w naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jana, Katarzynę, Annę Ptaków, Stanisława, Katarzynę, Annę, Franciszka, Stanisława, Antoninę Łapawów, Joannę Biernat, Kazimierza Wojciechowskiego, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Wacława Kronszmyta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mariannę Gubańską – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem Banu Bogu i Matce Najświętszej za 20 lat małżeństwa Barbary i Jacka, z prośbą
o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

·        Z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Kazimierza, z podziękowaniem za otrzymane łaski w życiu małżeńskim,
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Jubilatów i ich rodziny

·        Z okazji 18-stych urodzin Damiana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dorosłe życie

·        W intencji Sary z okazji pierwszej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i zdrowie, z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki

9.00

·        Za śp. Marka Zielińskiego, Stanisława, Jana Zielińskich, Jadwigę, Franciszka, Krzysztofa Jamrożych, Andrzeja Balcerka, Jadwigę Stefaniak

·        Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Danuty z rodziną z Nowych Skalmierzyc

·        Za śp. Józefę Leciej – od Leokadii i Grzegorza Przybeckich z Zalesia

·        Za śp. Marię Chudą – od rodziny Libront z Bukownicy

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od Klupsiów, Kaczmarków i Majsnerowskich

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od pracowników firmy „Ardi”

18.00

·        Za śp. Władysławę, Józefa, Franciszkę, Franciszka, Barbarę Pieniężnych, Zofię, Stanisława Ladów, Juliannę, Stanisława Wajnów, Jadwigę, Franciszka Chudych

9.00

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską w I rocznicę śmierci, Franciszka Andrzejewskiego, Reginę Andrzejewską, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wojciecha, Marię, Wojciecha, Michalinę Mendyków, Stanisława, Teresę, Franciszka Nowackich, Władysława Andrzejewskiego, ks. Zenona Gubana, za zmarłych rodziny Andrzejewskich, Mendyków i Nowackich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Joannę Bugzel – okazji pogrzebu

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego –  z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Stanisława Olejnika w 26 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników, Sarbinowskich i Sadowskich, Halinę Pachura

·        Za śp. Różę, Stanisława Biernatów, Marię, Mariana Nowaków, zmarłych
z rodziny Rogasików, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariusza Florczyka w I rocznicę śmierci, Joannę Puśledzką w 30 rocznicę śmierci, Emilię Chadrysiak, Krystynę Ohs

·        Za śp. Marię Jędryczka w 19 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Jędryczków, Eugenię Kowalską, Barbarę, Andrzeja Kmiecików, ks. kan. Jana Grzemskiego

·        Za śp. Gabrielę Glurę – od Marii i Mieczysława Wołków z rodziną

·        Za śp. Marię Rosik – od męża

·        Za śp. Marię Stankowską od córki Ewy z mężem

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od córki Marii z mężem i synem

·        Za śp. Zofię Kubiak – od rodziny Nowackich, Jamrożych i Chudych z Pudliszek

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Polaszków z Bogdanków

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Ani, Basi, Marii, Karola i Huberta

·        Za śp. Jerzego Busza – od firmy „Glinkowski” z Sikorzyna

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od brata Mariana z Justyną i Frankiem

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – od Bożeny Kaźmierczak oraz Barbary i Macieja Sikory z córką

·        Za śp. Emilię Głowacz – od rodziny Goździków i Musielaków

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od syna Arka z żoną i teściami

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od Bożeny i Stefana Krajków z personelem

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od rodziny Nowaków i Zimnych

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Emilię Gorynia w 5 rocznicę śmierci

·        Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Waleriana Kollewe; Doroty i Jana Foriasz

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Kaźmierczaków

·        Za śp. Irenę Poprawę – od Krystyny Kanton Rogowskiej

·        Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Tomczaków z Krobi

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od Barbary Nowak z rodziną

14.00

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie otrzymane łaski przez 60 lat życia małżeńskiego Kazimiery i Jana, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny, w szczególności dla Żanety i Tomasza z okazji 2 rocznicy ślubu oraz z podziękowaniem za dar życia dla  Mai z okazji pierwszych urodzin

16.00

·        Msza ślubna Beaty i Leszka

18.00

·        Z okazji 30 rocznicy ślubu Ewy i Jarosława z podziękowaniem za otrzymane łaski w życiu małżeńskim,
z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Jubilatów i ich rodziny

SIKORZYN 27 kwietnia 2019r godz. 19.30

·        Za śp Bogusławę Ofierzyńską –od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

7.00

·        W intencji Jubilatów Jana i Urszuli w 47 rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na dalsze lata życia

09.00  Za parafian
10.30

·        Za śp. Marię, Marka, Katarzynę Polowczyków, Jana Ratajczaka, zmarłych z rodziny Polowczyków, Piotrowskich oraz Szpurków, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Janinę Rejek w 13 rocznicę śmierci Floriana, Annę, Andrzeja Rejków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Kazimierę, Stanisławę, Wandę, Mieczysława, Bolesława, Adama, Pawła Andrzejewskich, za zmarłych
z rodziny Andrzejewskich i Szwarczyńskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 15 kwietnia – 22 kwietnia 2019 r.


9.00

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od syna Zbigniewa z żoną

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Bugzel – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Mariannę, Stanisława, Eugeniusza Prętkowskich, Helenę, Mikołaja Wenderskich

·        Za śp. Gabrielę Grurę – od rodziny Puśledników  z Kuczynki

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od rodziny Andrzejewskich i Urbańskiej z Rogowa

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Ireny Michałowicz z rodziną

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od sąsiadów: Walorskich i Śląskich

·        Za śp. Marię Pazoła – od chrześniaka Damiana z rodziną

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – Lucyny Jędrzychowskiej z synami

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od mieszkańców bloku nr. 8

·        Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Kubiaków z Sikorzyna

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od cioci Zosi

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od rodziny Spruttów i Polaczyków

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Reni i Zenka oraz Wiesi z rodziną Naczyńskich

·        Za śp. Annę Biernat – od chrześnicy Zofii z mężem

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od koleżanek: Haliny i Krystyny

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Barbary i Weroniki Dąbrowskich

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Eweliny i Mariusza Maćkowiaków z Bukownicy

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną  – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp.  Marię w 32 rocznicę śmierci, Franciszka w 22 rocznicę śmierci Foglów

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Ireny Grzybowskiej

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Haliny i Eugeniusza Pazoły

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Chudych z Posadowa i Materskich z Celestynowa

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Grześkowiaków z Kuczynki

·        Za śp. Jerzego Busza – od Stanisławy Polaszek i rodziny Turbańskich

18.00

·        Za śp. Mieczysława Gubańskiego w 37 rocznicę śmierci, Helenę Gubańską – Lossy, Barbarę Czachowską w I rocznicę śmierci, za zmarłych z rodzin

9.00

·        Za śp.  Mariannę Majewską w 28 rocznicę śmierci, Tomasza Majewskiego, Violettę Ciesielską, zmarłych z rodziny Majewskich, Chudych, Kołaków
i Łosiów, za wszystkie dusze w czyśćcu cerpiące

·        Za śp. Stanisława, Franciszkę, Franciszka, Antoniego Szymczaków, zmarłych z rodziny Szymczaków i Drozdów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Ludwika, Ireneusza Andrzejewskich, s. Marię Redempta, Annę Zygmunt, Annę, Stanisława Karbowych, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariannę Gubańską – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 25 lat małżeństwa Justyny i Waldemara, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Jubilatów i ich rodziny

19.00

·        Za Kapłanów

·        O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

·        W intencji dzieci, które przystąpią do I Komunii Św.

19.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
21.00

·        Za Parafian

·        Za żywych i zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii

·        Za zmarłych kapłanów, braci i siostry zakonne, którzy posługiwali w naszej Parafii

7.00

·        Za śp. Annę, Stanisława, Tomasza, Józefę Karbowych, Józefa, Józefę, Antoniego, Michalinę Andrzejewskich, za dusze zmarłe z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Zofię Antoniak w 21 rocznicę śmierci, Jana Katarzynę Antoniaków, Stanisławę Drab, za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30

·        Za śp. Barbarę Adamską w 10 rocznicę śmierci, Franciszkę, Monikę, Franciszka Adamskich, Zdzisława Tomczaka, Helenę, Stanisława, Mariana Przybylaków, za zmarłych z rodziny

11.45

·        W 35 rocznicę ślubu Jolanty i Romualda oraz w 59 rocznicę ślubu Haliny
i Maksymiliana z podziękowaniem Matce Najświętszej za opiekę i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

 

SIKORZYN 21 kwietnia 2019r godz. 11:30

·        Za zmarłych z rodziny Chudych i Majewskich, Stanisławę, Stanisława Toporowiczów, Marię Jakubczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Wandę Kulczak – od Teresy i Konrada Sikorskich z rodziną z Ostrowa

9.00

·        O Boże błogosławieństwo, o bezpieczeństwo w czasie prac remontowych dachu naszego kościoła

10.30

·        Za śp. Pelagię Cieślak (pierwsza rocznica śmierci) – od wnuczki Luizy z rodziną

11.45

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

18.00

·        Za śp. Albina Spruttę – w piątą rocznicę śmierci

 

 

SIKORZYN 21 kwietnia 2019r godz. 12:00

·        Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie, za błogosławiony nowicjat dla Wojciecha. Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 8 kwietnia – 14 kwietnia 2019r.


9.00

·        Za śp. Franciszka Gałę w 9 rocznicę śmierci, Krystynę, Zbigniewa Gałów, Antoniego Nowakowskiego, zmarłych z rodziny Gałów i Sarbinowskich, ks. kan. Jana Grzemskiego, o. Augustyna Matyska, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Macieja Bogusza – okazji pogrzebu

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego – okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Władysławy Cebulskiej i Beaty
z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od pracowników Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od Joli Kaczmarek i Leona Wieczorka z rodzinami

·        Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Mroczków i Sipurów z Sułkowic

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od Jerzego Bugzela z rodziną, cioci Anny, kuzynki Marii z Sułkowic

·        Za śp.Irenę Poprawę – od sąsiadów: Mendyków, Wenderskich, Kaczmarków i Herników

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od chrześniaka Eryka Bątkiewiczaz rodziną

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od wnuczki Hani z dziećmi

·        Za śp. Emilię Głowacz – od rodziców i uczniów szkoły w Ciołkowie

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od córki Karoliny z mężem i Brunem

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od szwagierki Reginy z rodziną

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od szwagra Bronisława

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od siostrzenicy Ewy z Krystianem i Olą

·        Za śp. Henryka Busza – od syna Michała z rodziną

·        Za śp. Witolda Spodzieję – od córki Sylwii z rodziną

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od brata Marcela z rodziną

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od wnuczki Małgorzaty z synami

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Joannę Bugzel – z  okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Waleriana Kollewe, Doroty i Jana Foriaszz rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Lisieckich z Rynku i Kubiaków z Wymysłowa

·        Za śp. Annę Biernat – od Adama i Barbary Zielińskich

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Haliny i Marka ze Szczecina

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Adama i Karoliny Urbańskich

18.00

·        Za śp. Joannę, Piotra, Franciszka Bujaków, Marię, Stanisława Sobótków, za zmarłych dziadków z obu stron

9.00

·        Za śp. Franciszka w 19 rocznicę śmierci, Jadwigę, Grzegorza Kaczmarków, za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Chudych i Dworackich

·        Za śp. Joannę w I rocznicę śmierci, Stanisława Andrzejewskich

·        Za śp. Mariannę Gubańską – okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Andrzejewskiego – okazji pogrzebu

·        Za śp. Wacława Kronszmyta – okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich
w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        W intencji żywych i zmarłych Matek Różańcowych

·        Za śp. Ludmiłę Bajer – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Józefę Leciej – od Janusza i Stanisława Bobrowskich z Krajewic

·        Za śp. Marię Chudą – od rodziny Karolczaków z Chumiętek

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Alicji i Konstantego Jędryczkowskich z rodziną

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Marii Bąk, Stanisława i Zenona z rodzinami

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od bratowej Łucji z córką i rodziny Janików

18.00

·        Z okazji 50 urodzin Marty, z podziękowaniem za opiekę Bożą, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

9.00

·        Za śp. Sławomira Witt – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Aleksandrę Bątkiewicz –  z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Baksalary –  z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Józefa Polowczyka, zmarłych z rodziny Polowczyków i Wieczorków, za Urszulę Wieczorek, Barbarę Gliszczyską, Kazimierza Dudzińskiego

·        Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Ratajczaków ze Starej Krobi

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Katarzyńskich z Gostynia

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Małgorzaty i Marka Matuszewskich

·        Za śp. Jerzego Busza – od rodziny Całów z Sikorzyna

·        Za śp. Andrzeja Smektałę – od rodziny Andrzejewskich z Grabianowa i Posadowa

·        Za śp. Kazimierę Para – od wnuczek Pauliny i Klaudii z rodzinami

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od wnucząt: Sebastiana i Weroniki

·        Za śp. Kazimiera Dupiczaka – od bratowej Wandy z Waldkiem i chrześnicy Izabeli z rodziną

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od siostry Ani z Geniem

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – od wnuka Tomasza z żoną i Tymoteuszem

·        Za śp. Kazimierę Stężycką–  z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną –  z okazji pogrzebu

·        Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Łucję Majchrzak – od syna Waldemara z żoną i dziećmi

·        Za śp. Floriana Łagódkę –  z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Haliny Szymankiewicz z mężem i córką

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od rodziny Józiaków i Hajduków

·        Za śp. Marię Pazołę – od siostrzenicy Beaty z rodziną

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Czesława Piotrowiaka z żoną i całą rodziną

·        Za śp. Zofię Kubiak – od chrześniaka Piotra Demuth z rodziną

18.00

·        Za śp. Joannę, Stanisława Szymańskich, Stanisława Szymańskiego, Feliksa, Stanisławę Szymańskich, Michalinę, Józefa Kamieniarzów, Jadwigę, Stanisława Adamczaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        W intencji ks. Przemysława – z okazji imienin

SIKORZYN 13 kwietnia 2019r. godz. 19.30

·        Za śp. za Mariannę, Stefana, Teresę, Jana Wojtów, Helenę, Władysława Rzeźników, Reginę, Tadeusza Todków, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Mariana Busza w 10 rocznicę śmierci, Władysławę, Mieczysława Nowackich, Władysławę, Józefa Buszów, Wiktorię Busz, Stanisława Bąka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Ewy i Jana Giezek z rodziną

11.45

·        Za śp. Bolesława w 7 rocznicę śmierci, Stanisławę Paryas, ich rodziców, rodzeństwo, córkę Sabinę Kaczmarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Czesława, Joannę, Antoniego Andrzejewskich, Stanisławę, Jana Grzelczaków, za zmarłych z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 1 kwietnia – 7 kwietnia 2019r.


9.30

·        Za śp. Monikę Hałas – od syna Marka z rodziną

·        Za śp. Genowefę Szpruta – od męża

·        Za śp. Wacława Kronszmyta – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Zbigniewa, Grażynę Czajków, Edmunda Łabusińskiego, za zmarłych
z rodziny Radojewskich

·        Za śp. Stefanię Trojan – od rodziny Szymańskich

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Sarbinowskich z dziećmi z Podrzecza

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od emerytowanych koleżanek
z przedszkola w Krobi

·        Za śp. Gabrielę Glurę – od rodziny Spruttów i Miedzińskich

·        Za śp. Zbigniewa Galę – od chrześnicy Katarzyny z mężem

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Justyny Majewskiej z Pudliszek oraz Krystyny Jańczak
z Rębowa z rodziną

·        Za śp. Annę Biernat – od sąsiadów: Mirosława i Marii Zielińskich oraz Wojciecha i Aldony Nowak

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Zielińskich z Wymysłowa

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od chrześniaka Romana z rodziną

·        Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Majewskich z Bukownicy

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Józefa i Elżbiety Bąk

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od mieszkańców z ul. Kwiatowej

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od wnuczki Dominiki z rodziną

·        Za śp. Janinę Radoła – od synowej Ewy z Karolem i rodziną

·        Za śp. Zofię Kubiak – od Stanisławy Polaszek i rodziny Turbańskich

·        Za śp. Zofie Danielczak – od Pelagii Katarzyńskiej

·        Za śp. Jerzego Busza – od rodziny Kołaków z Żychlewa, Krajewic i Pudliszek

·        Za śp. Andrzeja Smektałę – od brata Waleriana z żoną

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.30

·        Za śp. Mariannę Gubańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Józefa Gałę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Bożenę Grodzką – od brata Mieczysława

·        Za śp. Marię Chudą – od wnuka Piotra z żoną i Wojtkiem

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od Romana Lutyńskiego z żoną i całą rodziną z Ziemlina

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Jeżów z Krobi i Gostynia

·        Za śp. Irenę Poprawa – od rodzin: Kwaśniewskich, Sabatów, Fiebichów i Kaczmarków

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od rodzin: Tacka, Nowackich i Fórmanowskich

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Bożeny i Barbary Bugzel

18.00

·        W intencji zmarłych o radość życia wiecznego dla śp. Władysławy, Stanisława Marciniaków, Grzegorza Zygmunta, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

7.30

·        W intencji młodzieży, wychowawców i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi – msza na zakończenie rekolekcji

9.00

·        O wszelkie potrzebne łaski dla Pana Ryszarda ( naszego kościelnego) – z okazji jego imienin

·        Za śp. Franciszka, Tomasza, Józefa, Stanisława, Marię, Józefę, Anię Bujaków, Piotra, Jadwigę Łagódków, Czesława Andrzejewskiego

·        Za śp. Stanisława Kornosza – od rodziny Glurów

·        Za śp. Macieja Bogusza – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Budkowska – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji pierwszej rocznicy urodzin Igi, podziękowaniem za dar życia,
z prośbą o dalszą opiekę

9.00

·        O zdrowie dla Sławomira

·        Za zmarłych z rodziny Zielińskich, Zawiejów, Stefaniaków i Czwojdraków

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Bugzel – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Horałów z Potarzycy

·        Za śp. Józefa Chudego – od rodziny Olejniczaków z Posadowa

·        Za śp. Józefę Jesiak – od Haliny i Antoniego Łapawa z Gostynia

·        Za śp. Gabrielę Gała – od Magdaleny, Marka, Janka Prauzińskich

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Mirosława Piotrowiaka z rodziną

18.00

·        Za śp. Janusza Andrzejewskiego w I rocznicę śmierci – od brata Konrada
z rodziną

9.00

·        Za śp. Janinę Lewandowicz – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

16.30

·        Za Ildefonsa Guderskiego w 26 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Guderskich

18.00

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Marii i Józefa Kubiaków

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Barbary Urbańskiej, Ewy i Dariusza Gała

·        Za śp.  Marię Kwiatkowską – od Adeli i Ryszarda Kabałów, Angeliki i Hieronima Kasprzaków, Mariana Płonki

·        Za śp. Marię Pazoła – od Jadwigi Kempiak

·        Za śp. Kazimierę Para – od córki Izabeli z rodziną

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od córki Elżbiety z mężem i z dziećmi

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od szwagierki Barbary z rodziną

·        Za śp. Tadeusza Medykę – od siostrzeńca Mariusza z rodziną

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od rodziny Cebulskich i Kempiaków

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od Pawła z żoną i córkami

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Bartkowiaków z Potarzycy

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Marię w 8 rocznicę śmierci, Jana, Teresę Kędzia, Weronikę, Jana Edwarda Wolnych, za zmarłych
z rodziny Kollewe, ks. Zenona Gubana, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od kuzyna Jana Andrzejewskiego z synem

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od chrześnicy Dagmary z mężem

·        Za śp. Teresę Korolewicz – od Władysławy Urbańskiej, Zofii i Zygmunta Sobkowiaków z rodziną

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od rodziny Smektałów z Krobi

·        Za śp. Annę Pakosz – od rodziny Banaszaków z Dąbrowy

18.00

·        Za śp. Ludmiłę Bajer – z okazji pogrzebu

SIKORZYN 6 kwietnia 2019r. godz. 19.30

·         Za śp. Joannę, Marię, Jana, Jana Błaszyków, zmarłych z rodziny Błaszyków
i Kordusów, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Stanisława Szala, Eugenię Głowacką, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Z okazji 60-lecia zawarcia w tej Świątyni sakramentu małżeństwa Zofii
i Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski Boże, Dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Najświętszej

11.45

·        Za śp. Krystynę i Zdzisława Marcinkowskich

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Stanisławę, Józefa, Bogdana Kubiaków, Helenę, Franciszka Skrzypczaków, Annę, Stanisława Apolinarskich, Stanisława Kędzię, za zmarłych z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 25 marca – 31 marca 2019r.


9.00

·        W intencji Bogu wiadomej

·        Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

11.00

·        Za śp. Halinę Kmiecik w 6 rocznicę śmierci

16.00

·        Z okazji pierwszych urodzin Amelii, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej
i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

18.00

·        O błogosławieństwo Boże dla wszystkich osób z naszej Parafii, które podjęły się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

9.00

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Janinę Lewandowicz – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Bronisława Rosę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Joli i Andrzeja Neumann z Małgosią, Jerzego Giernalczyka i Alicji Nowackiej

·        Za śp. Janusza Woźniaka  – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Marii Kosowskiej z rodziną, Aliny i Alfreda Kosowskich

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Marii i Zbigniewa Kaczmarków z rodziną

18.00

·        Za śp. Mariana, Leszka Paszyńskich, Stanisławę, Kazimierza Przybyłów, Stefanię Jakubowską, Jana Osiewałę, Karola Karpisiewicza, zmarłych z rodziny Paszyńskich, Przybyłów, Jakubowskich i Wiśniewskich

9.00

·        Za śp. Marię Łuczak w 4 rocznicę śmierci, Annę, Jana, Józefa Łuczaków, Teofilę, Jana, Ryszarda Sipurów, Franciszkę, Jana Majewskich, Mariannę, Franciszka Andrzejewskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisława, Katarzynę Łapawów, Jana, Marię Glapiaków, Krzysztofa Błaszyka, za zmarłych z rodziny Łapawów i Glapiaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich zmarłych kapłanów z naszej parafii

·        Za śp.  Ludwika Andrzejewskiego w 6 rocznicę śmierci, Antoninę, Jana, Jadwigę, Jana Andrzejewskich, Katarzynę, Jana Glurów, za zmarłych
z rodziny

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji 18 urodzin Julii z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo

·        W intencji Amelki, z podziękowaniem za pierwszy rok życia, z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo

9.00

·        Za śp. Weronikę Janowicz w I rocznicę śmierci, Joannę, Walentego, Antoniego Janowiczów, Zofię, Jana Stachowiaków, Henryka Busz, Tadeusza Kaźmierczaka, Ewę Stachowiak, Marcelego Wenderskiego, Bolesława Domanieckiego

·        Za śp. Jana, Józefę, Stanisława, Jadwigę, s. Hilarię Andrzejewskich, Aleksa Polaszka, za wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od córki Jolanty z rodziną

·        Za śp. Stanisławę Pierzchlewicz – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Krystyny i Elżbiety Sprutta

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od Stefanii i Andrzeja Sprutta z rodziną

·        Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Leciejów i Jaraczewskich

·        Za śp. Marię Chudą – od Jana Jędryczki z Posadowa z rodziną

18.00

·        Za śp. Mariolę Miler

9.00

·        Za śp. Edmunda Lisieckiego w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Marię Budkowską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Bugzel – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Henryka w I rocznicę śmierci, Franciszka, Jadwigę Piotrowiaków
i zmarłych z rodziny, Zofię i Stanisława Lehmanów i zmarłych z rodziny

·        Za śp. Alfonsa, Kazimierę Michałowskich, za zmarłych z rodziny Michałowskich, za wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. za Jana Chudego w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Stefanię w 4 rocznicę śmierci, Helenę Jana Grodzkich, Jadwigę, Ludwika Nowickich, Aleksandra Wierzyka, zmarłych z rodziny Nowickich, Piotrowskich, Szpurków i Ratajczaków

·        Za śp. Stanisławę w 5 rocznicę śmierci, Feliksa, Benedykta Smektałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wojciecha Wenderskiego w 5 rocznicę śmierci, Władysławę Wenderską, za Romana, Marię, Władysława Piotrowskich, Jadwigę, Józefa Matuszak, Stefanię Grodzką, za zmarłych z rodziny Nowickich

·        Za śp. Leszka Dopierałę – od Teresy i Ireneusza Cebulskich z Krobi

·        Za śp. Józefę Jesiak – od wnuczki Natalii z mężem i wnuka Szymona z żoną

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od Grażyny i Zbigniewa Polowczyk

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od sąsiadów z ul. Grunwaldzkiej i Słonecznej

·        Za śp. Józefa Chudego – od Kazimiery Polowczyk z rodziną

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od sąsiadów

·        Za śp. Jerzego Busza – od kuzyna Kazimierza z żoną z Ostrzeszowa

·        Za śp. Gabrielę Gałę – od rodziny Pieniężnych, Kubiaków i Tomczaków

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od Agnieszki i Tomasza Biel z dziećmi

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Sławomira Witt – z okazji pogrzebu

·        Za śp. za Macieja Bogusza – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Władysława i Gabrieli Tuszyńskich
z dziećmi

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Kordusów z Krobi i Poznania

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Starosolskich z Żychlewa

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Bogusława Sarbinowskiego
z Sułkowic

18.00

·        Za śp. Kazimierza, Antoninę, Józefa, Stanisława Andrzejewskich, Jadwigę Antoniego Błaszyków, Katarzynę, Walentego Kołaków, Idziego, Franciszkę, Antoniego Chudych

 

SIKORZYN 30 marca 2019r. godz. 19.30

·        Za śp. Weronikę, Stanisława Dańczaków, Pelagię Giera, Zdzisławę, Władysławę, Marcina, Bogumiłę Grunt, Annę, Bogdana Sikorskich, Władysława Biernaczyka

7.00

·        Za śp. Józefę, Władysława, Krystynę, Grzegorza Sławińskich, zmarłych z rodziny Sławińskich i Wujków, Ryszarda Sarbinowskiego, Czesława Polaszka, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Katarzynę, Wacława, Franciszka Kamińskich, za zmarłych z rodziny Szymańskich i Kamieniarzów, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Michała Bugzela w 6 rocznicę śmierci, Michała, Mariannę Bugzelów

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Salomeę, Kazimierza Goździków, za zmarłych z rodziny

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 18 marca – 24 marca 2019r.


9.00

·        Za śp. Jana Krzyżyńskiego w I rocznicę śmierci, Emilię Chadrysiak

·        Za śp. Sławomira Witt – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesława Białka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Józefę, Józefa, Antoniego Andrzejewskich, Władysława Gubańskiego, Antoninę Mietlicką, Marię Gierę, Teresę Małecką, Jadwigę Hampelską, Józefa, Zbigniewa Poprawskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Martę, Józefa, Antoniego Jakubczaków, Mariana, Józefę, Jana Stanisławskich, Teresę. Mieczysława Wittigów, Helenę, Czesława Zjeżdżałków

·        Za śp. Józefa Szulca

·        Za śp. Franciszka Krychałę – od Teresy Szczepaniak z rodziną

·        Za śp.  Mariana, Danutę Janowskich – od Czesławy i Jana Kaniewskich, Janiny i Stefana Giera

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Annę Biernat w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Mirosława Walusia w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Józefa Kubiaka  – od syna Leszka z żoną i dziećmi

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Piotrowiaków z Ludwinowa

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od sąsiada Macieja Urbańskiego

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Bronisławy Kaczmarek z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Łagodów z Żychlewa

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Sarbinowskich i Waszaków

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Aliny i Eugeniusza Bojańskich

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Gabrieli i Władysława Tuszyńskich z rodziną

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od brata Feliksa z rodziną

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Józefa Nawrockiego, zmarłych z rodziny Nawrockich i Łagodzińskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Józefa Sikorę, za zmarłych z rodziny Sikorów, Szafraniaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marię, Ewę, Józefa Zarembów, Halinę Plessner, Sewerynę, Henryka Kordusów, Marię, Edmunda Nowickich, za wszystkich zmarłych z rodziny Skowronków i Zarembów

·        Za śp. Macieja Bogusza – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Glurów z Gostynia i Pawlaków z Krobi

·        Za śp. Jerzego Busza – od rodziny Karolczaków z Bukownicy

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od chrześniaczki Mileny z rodziną

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od Bronisławy Czwojda z rodziną

18.00

·        Za śp. Stanisławę, Mariana Jędryczka, Franciszkę, Antoniego Chudych, Romana Andrzejewskiego, Józefę, Stanisława, Marię Poślednik, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Jana, Apolonię, Jana, Ludwika, Józefa Jędryczków, Jana, Jadwigę, Marię Biernat, za zmarłych
z rodziny Smektałów, ks. kan. Jana Grzemskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wandę Rosik w 12 rocznicę śmierci, Elżbietę Szafrańską, Zofię, Józefa, Michała Bachorz, Franciszkę, Wojciecha Rosik, Agnieszkę, Stanisława Kmiecik, Barbarę Szczurek

·        Za śp. Joannę, Władysława, Stanisławę, Antoniego Pazołów, Mariannę, Antoniego Andrzejewskich

·         Za śp. Marię Budkowską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Artura Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        Za śp. Mariannę, Józefa, Katarzynę Chudych, Mariana Mendykę, Stanisława Turbańskiego, Marię Jakubczak, Alfonsa Polowczyka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Teresę, Władysława Sworowskich, Marię, Walentego, Wiesława Urbańskich, Marka Klemczaka, Barbarę, Jerzego Gulińskich, Genowefę, Jana Kryś, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Wolnych i Jesiaków z Rokosowa

·        Za śp. Teresę Sikora – od córki Izabeli z mężem i dziećmi

·        Za śp. Joannę Bugzel – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Tadeusza Mendykę – od Władysławy Nowackiej z rodziną z Pudliszek

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od rodziny Moderskich z Ponieca

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od rodziny Sobkowiaków, Klauzińskich, Hamrolów

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Tomczaków i Boguszów

18.00

·        Za śp. Grażynę Pawlak w 4 rocznicę śmierci

Sikorzyn, czwartek, dnia 21 marca 2019r. godz. 17.00

·        Za śp. Józefę Leciej – od mieszkańców Sikorzyna i Chubów Pijanowskich

9.00

·        Za śp. Wiktora Frąszczaka w 60 rocznicę śmierci, Wandę, Zenona, Edwarda, Hannę Frąszczaków, za zmarłych z rodziny Mędlewskich i Frąszczaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wiktorię, Jana Bartkowiaków, Agnieszkę, Antoniego, Stanisława, Teresę Sobczaków, Andrzeja Radczyka, Marię, Jana Ciesielskich, Jadwigę Hyrsche, Kazimierę Szymkowiak, Kazimierza Grzelczaka, s. Służebniczkę NMP Annę Ratajczak, ks. Bogdana Stryczyńskiego, o otwarcie bram nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących

·         Za śp. Stanisławę Tyszlewicz – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Emilię Chadrysiak – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. ks. Ryszarda Łaszcza, Ignacego Aninowskiego, za zmarłych z rodziny Jurkowskich, Matusewiczów, Łaszczów i Biernaczyków

·        Za śp. Stanisławę, Józefa Jeńców, Marię, Mikołaja Starosolskich,
ks. Bolesława Starosolskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. za Jana Busza w 16 rocznicę śmierci, Anielę Begale, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Niemierzyckich i Tadeusza Kaczmarka

·        Za śp. Piotra Horałę – od rodziców

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od sąsiadki Grażyny Balcerek z rodziną

·        Za śp. Mariana Kajczyka – od rodziny Nowaków i Paszkowiaków z Żychlewa

·        Za śp. Marka, Helenę, Kazimierza Holc, Anielę, Ignacego Kmieć, Marię Kasperkowiak

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od chrześniaka Zdzisława z żoną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Beaty Cebulskiej-Kempiak z rodziną

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od chrześnicy Małgorzaty z mężem i dziećmi

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Dyrekcji i pracowników Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od Teresy Woźnej z rodziną

·        Za śp. Marię Pazoła – od Jolanty i Bolesława Radojewskich, Aleksandry i Jarosława Stankowskich z synem

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Jeżów z Posadowa i Robakowa

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Tadeusza Szpurka z rodziną

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od Patrycji i Dariusza Wachowiak z Zosią

·        Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką -z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Jadwigę Stefaniak – od rodziny Zielińskich z Krobi

·        Za śp. Janinę Lewandowicz – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Grzegorczyków

·        Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Ratajczyków

·        Za śp. Felicję Kryś – od mieszkańców ul. Poznańskiej

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od Jadwigi Urbaniak z Ciołkowa z rodziną

18.00

·        Za śp. Stanisława Szwarczyńskiego w 20 rocznicę śmierci

 

SIKORZYN 23 marca 2019r. godz. 19.30

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od Doroty i Janusza z Bukownicy

7.00

·        Za śp. Marcina Kordusa w 20 rocznicę śmierci, Stanisławę Kordus, Elżbietę Dorsz, Tomasza, Marię Józefa Wyzujaków, Józefa Polowczyka, Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, zmarłych z rodziny Kordusów, Wyzujaków
i Piotrowiaków

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Wiktorię, Jana Bartkowiaków, Agnieszkę, Antoniego, Stanisława, Teresę Sobczaków, Andrzeja Radczyka, Marię, Jana Ciesielskich, Jadwigę Hyrsche, Kazimierę Szymkowiak, Kazimierza Grzelczaka,
s. Służebniczkę NMP Annę Ratajczak, ks. Bogdana Stryczyńskiego, o otwarcie bram nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących

11.45

·        Za śp. Anastazję, Stanisława, Stanisława Kubiaków, Apolonię, Stanisława, Stanisława Budnych, Joannę, Stefana Kubiaków, Marię Minta, za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Kazimierza, Marię, Andrzeja i zmarłych z rodziny Szwarczyńskich, Franciszkę, Józefa, Magdalenę, Bolesława, Henryka, Otylię, Bronisława i zmarłych z rodziny Pabichów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 11 marca- 17 marca 2019r.


9.00

·        Za śp. Marię Kasperkowiak – od syna Grzegorza z rodziną

·        Za śp. Halinę Szymałka – od syna Piotra z żoną i wnuczki Marty

18.00

·        Za śp. Tomasza Ratajczaka – od Stefanii, Jana Ratajczak z rodziną z Krobi, Marianny, Henryka Ratajczak
z rodziną z Krobi

·        Za śp. Edwarda Gorynię, Józefa, Józefę Goryniów, Stanisławę, Antoniego Wrzaskałów, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Annę, Marię, Stanisława Kaczmarków, Helenę, Tomasz Bzdęgów, Irenę, Henryka Stanisławskich, Eugeniusza, Helenę Kryńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Józefa Kubiaka od – żony

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Horałów z Potarzycy

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od Stanisława Kwiatkowskiego

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Marianny i Henryka Pawlickich

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Grupy Modlitewnej św. o. Pio

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Mariannę i Franciszka Łuczaków, Antoninę i Ignacego Chudych, Janka Bąka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Piotra Kasperczaka w 26 rocznice śmierci, Marię, Bronisława, Zofię Kasperczaków, Jadwigę, Józefa Spruttów, zmarłych z rodziny Kasperczaków i Spruttów

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od rodziny Starosolskich

·        Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Smektała z Posadowa

·        Za śp. Marię Chudą – od rodziny Jeżów z Bukownicy

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od rodziny Bogusława Sarbinowskiego z Sułkowic

18.00

·        Za śp. Annę Jóźwiak w 20 rocznicę śmierci, Anię, Tadeusza Jóźwiaków, zmarłych z rodziny Jóźwiaków
i Chudych

9.00

·        Za śp. Grzegorza, Jana, Anielę Zygmuntów, Stanisława, Władysławę Marciniaków, Marię Szczepaniak, za zmarłych z rodziny Szczepaniaków, Marciniaków i Zygmuntów

·        Za śp. Wiktorię, Andrzeja, Ludwika Mroczków, Marię, Jana Szulcow, Katarzynę, Andrzeja Łuczaków, Józefę, Franciszka Kaczmarków, Jana Wabińskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego

·        Za śp. Piotra Grodzkiego – od rodziny Chudych z Czajkowa, Mendyków z Krajewic, siostrzenic z Krajewic
i chrześniaka Artura

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od syna Jana z rodziną

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Toporowiczów

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Szprutów i Cieślaków

·        Za śp. Irenę Poprawę – od Barbary Sikorskiej z rodziną

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od Danuty i Leszka Mroczków

18.00

·        Za śp. Mariannę, Jana, Stanisława Andrzejczaków, Stanisława Dużałkę, zmarłych z rodziny Andrzejczaków, Dużałków i Majewskich

9.00

·        Za śp. Emilię Chadrysiak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Bogusza – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Stanisława, Jadwigę Buszów, zmarłych z rodziny Buszów, Jana, Antoninę Berusów, Kazimierę Baranowską

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od syna Walentego

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Andrzejewskich z Żychlewa

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Bogumiły i Marka Cebulskich z rodziną

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Celiny i Jacka Kędzia z synami

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Zuzanny i Witolda Kordek, od rodziny Bogackich z ul. Jutrosińskiej

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Majewskich z Pudliszek

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Bronisławy Kaczmarek z rodziną

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od Zarządu OSP Sułkowice

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Elżbiety i Zygmunta Polowczyk z rodziną

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Krzyżyńskich z Bojanowa

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

Ziemlin dnia 15 marca 2019r. godz. 17.00

·        Za śp. Anielę Ciesielską – od szwagra Kazimierza z żoną i córką Danutą z rodziną

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Czesława Kubiaka w 20 rocznicę śmierci, Zofię Kubiak, ks. kan. Jana Grzemskiego

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Chudych z Łęki Małej

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od Sabiny Mendyka z rodziną

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Stasiny, Maryli Jurkowskich z Opola

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Jeżów z Posadowa

18.00

·        Za śp. Stanisława Jeża w 4 rocznicę śmierci

 

SIKORZYN 16 marca 2019r. godz. 19.30

·      Za śp. zmarłych z rodziny Buszów, Jędryczków, Kazimierę Para, za zmarłych kapłanów z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego w 7 rocznicę śmierci, za zmarłych
z rodziny

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Romanię, Bolesława, Helenę, Stanisława Bątkiewiczów, zmarłych
z rodziny Paszyńskich, Bątkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Różę Olejniczak w 7 rocznicę śmierci, Franciszka Olejniczaka, Jana, Józefa, Stanisława, Mariannę Berusów, Franciszkę, Kazimierza Sarbinowskich, Antoninę, Ludwika, Majewskich, za zmarłych z rodziny Olejniczaków i Kmiecików, za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Stefana, Mariusza, Benignę, Jana, Jerzego, Mariana, Jadwigę, Ludwika, Ireneusza Andrzejewskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 4 marca – 10 marca 2019r.


9.00

·        Za śp. Józefę, Ludwika Patalasów, zmarłych z rodziny Patalasów, Stanisława Pospiecha, zmarłych z rodziny Karolczaków

·        Za śp. Cecylia Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Paszkowiaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Janusza Urbaniaka – od rodziny Łabusińskich i Bzodków

·        Za śp. Kazimierę, Antoniego Sarbinowskich, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Wierzyków, Gałów, Elias, Joannę Nowak, Krystynę Mura,
za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Helenę, Jana Jakubiak, Kazimierę Woźniak, Halinę Hydzielską, Cecylię Musielak, Oktawiana Stępka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisława Boguckiego w I rocznicę śmierci, Bronisławę Zygmunt w 4 rocznicę śmierci, Albina Zygmunta w 6 rocznicę śmierci, Mariannę, Edmunda Zygmuntów, Antoninę, Stanisława Boguckich, za zmarłych z rodziny, za zmarłych księży z naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Sylwii i Błażeja Kwaśniewskich z dziećmi oraz Darii Serwatka z rodzicami

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od rodziców i dzieci grupy Niezapominajki Przedszkola Samorządowego pod Świerkami

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Jędryczków z Posadowa

·        Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od chrześnicy Katarzyny z rodziną

·        Za śp. Janinę Wiśniewską – od córki Ani z mężem

·        Za śp. Januarego Waszkiewicza – od wnuka Michała z żoną

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od szwagra Zbigniewa z rodziną

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Minta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Pawlaków z Domachowa

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Jana Polowczyka z rodziną

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Krzyżyńskich z Teodozewa

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Marię Szwarczyńską w 22 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

9.00

·        Za śp. Joannę Nawrocką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Edmunda Lisieckiego – z okazji pogrzebu

11.00

·        Za śp. Franciszka, Jadwigę, Franciszka, Michalinę, Joannę Gościańskich, Joannę, Stanisława Andrzejewskich, Apolonię, Antoniego Jędryczków, za zmarłych z rodziny Gościańskich i Jędryczków

16.00

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak w I rocznicę śmierci – od Matek Różańcowych

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji pierwszego roku życia Anastazji, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Zofię Przybył w 8 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Joannę Ratajczak w 6 rocznicę śmierci, Antoniego Ratajczaka w 33 rocznicę śmierci, Jana, Joannę Matuszaków, Józefę, Józefa Ratajczaków

·        Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Wołków i Dopierałów z Dzięczyny

·        Za śp. Jana Marciniaka – od Alicji i Konstantego Jędryczkowskich z rodziną

·        Za śp. Janinę Olejniczak – od koleżanek z firmy „PIGUŁKA”

·        Za śp. Jana Matuszyka – od Darii i Stanisława Toporowiczów

18.00

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków i Ziemlińskich, Dariusza Majewskiego

9.00

·        Za śp. Andrzeja Maćkowiaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Piotrowską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Adama Stypę – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Zenona Ratajczaka w 3 rocznicę śmierci, Józefę i Antoniego Porzucek

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od Jana i Jadwigi Jędryczków z rodziną z Posadowa

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od sióstr Elżbietanek z Koźmina Wlkp.

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Pawła i Elżbiety Sikorskich z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Władysławy Cebulskiej z siostrą

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Aleksandry i Ryszarda Andrzejewskich z rodziną

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – sąsiadów Kaczmarków

·        Za śp. Juliannę Andrzejewską – od Jolanty i Bogdana Czwojda z rodziną

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od matek z Żywego Różańca

·        Za śp. Józefę Leciej – od córki Zofii z mężem i córkami

·        Za śp. Marię Chudy – od Walentego Chudego z rodziną

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Jana Szpruta

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od sąsiadów Gubańskich

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Adamczaków z Sułkowic

·        Za śp. Józefę Dudziak – od Danuty i Ryszarda Danielczyk z babcią

·        Za śp. Gabrielę Gała – od Antoniny Kubiak z dziećmi i ich rodzinami

·        Za śp. Felicję Kryś – od brata Stanisława z żoną

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

SUŁKOWICE dnia 8 marca 2019r. godz. 17.00

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od Koła Gospodyń Wiejskich z Sułkowic

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Anielę Głoskiewicz w 5 rocznicę śmierci, Walentego Bąka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Krystynę Kaźmierczak w II rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Piotra Horałę – od Ryszarda i Henryka Kabałów z rodzinami

·        Za śp. Władysławę Ciesielską – od rodziny Smektałów z Krobi

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od rodziny Langiewiczów, Kołaków i Piotrowiaków z Krajewic

·        Za śp. Mieczysławę Ratajczak – od Stefanii i Andrzeja Sprutta z rodziną

18.00

·        Za śp. Franciszkę, Franciszka, Sewerynę, Jana Ratajczak, Aleksandra Wierzyka, Stefanię Grodzką, zmarłych z rodziny Szpurków, Nowickich i Piotrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

SIKORZYN 9 marca 2019r. godz. 19.30

·        Za śp. Jerzego Busza – od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

7.00

·        Za śp. Stefana Cieślaka w 17 rocznicę śmierci, Zdzisława Cieślaka, Grzegorza Klauzińskiego

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Krzysztofa, Mariana, Franciszka, Różę Glurów, Jana Katarzynę, Elżbietę, Władysława Majchrzaków, Marię, Stanisława Sarbinowskich,
za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Teresę, Stefana Grzegorzewskich, Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, Stanisławę Walkowiak, za zmarłych z rodziny , za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 – Gorzkie Żale + Msza święta

·        Za śp. Zenona, Zofię, Elżbietę, Sylwestra Szaratów