AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 24 – 30 września 2018r.


9.00

·         Za śp. Władysławę Wenderską  w I rocznicę śmierci

·         Za śp. Albina Spruttę – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Władysławę Wenderską w I rocznicę śmierci, Wojciecha Wenderskigo, Romana, Władysława, Marię Piotrowskich, Jadwigę, Józefa Matuszak, Reginę Zdrojewską

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od rodziny Bujakiewiczów z Rogowa, Jędryczków i Marcinkańców z Ciołkowa

·         Za śp. Annę Biernat – od córki Danuty z mężem

·         Za śp. Annę Siadek – od Sylwestra z żoną i dziećmi

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od córki Marzeny z mężem i dziećmi

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od Heleny i Edmunda, Mariusza i Danuty Glinkowskich z Gostynia

·         Za śp. Jadwigę, Ludwika Nowickich, Stefanię, Helenę, Jana Grodzkich, zmarłych z rodziny Nowickich, Piotrowskich i Szpurków

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Teresy Szczepaniak z rodziną

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od chrześnicy Ewy z rodziną

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od wnuków Angeliki, Sylwii, Natalii i Damiana z Olą

·         Za śp. Marię Grodzką – od syna Jana z żoną

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Romana Ratajczaka z rodziną

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od wnuka Ziemowita z Natalią

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od teściowej

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Franciszkę Maćkowiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzeb

09.00

·         Za śp. Edwarda Gorynia w 11 rocznicę śmierci, za zmarłych rodziców i teściów i zmarłych z rodziny

·         Za śp. Stanisława Balcerka – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:    za śp. Helenę Zjeżdżałka  – Msza św. gregoriańska
18.00

·         Z okazji 25 rocznicy ślubu Elżbiety i Krzysztofa, z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, dzieci i całej ich rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od Folklorystycznego Zespołu Biskupiańskiego z Domachowa i okolic oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Witolda Tomczaka z Kępna oraz Mariana Włosika z Gorzupi

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od wnuka Kacpra

·         Za śp. Marię Chudą – od wnuka Przemka z rodziną

09.00

·         Za śp. Wandę, Henryka, Ryszarda Przybyłów, Marię, Stanisława Wenzlów, zmarłych z rodziny Przybyłów, Wenzlów, Pawlaków i Grzegorzewskich

·         Za śp. Kazimierza Szydłowskiego w 25 rocznicę śmierci, Helenę Szydłowską, Franciszka i Pelagię Twardowskich, zmarłych z rodziny Szydłowskich, Twardowskich, Ogorzelskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Kazimierza Rejka w 19 rocznicę śmierci, Agnieszkę Józefa Góźdź, Józefę Łukaszewską, zmarłych z rodziny Góźdź, Rejek, Wojciechowskich, Płaczek, Gubańskich

Msza św. odprawiana poza parafią:    za śp. Helenę Zjeżdżałka  – Msza św. gregoriańska
18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za odebrane łaski w 9 rocznicę ślubu Malwiny i Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich dzieci

·         Z okazji pierwszych urodzin Nadii, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

·         Z okazji pierwszych urodzin Jagny, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

9.00

·         Za śp. Antoniego Janowicza – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jerzego Olejniczaka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Baranowską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Macieja Dudziaka – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:    za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska
18.00

·         Za śp. Michała, Władysława, Joannę, Antoniego, Antoniego Nowaków, Michała, Mieczysława, Elżbietę Kasperkowiaków, Andrzeja Smektałę, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Edwarda Materkowskiego – od koleżeństwa ze szkoły rolniczej w Bojanowie

·         Za śp. Irenę Poprawa – od rodziny Kummerów

·         Za śp. Marię Pazoła – od Janiny i Zefiryna Wleklińskich

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Lutyńskich z Masłowa z dziećmi

09.00

·         Za śp. Gabrielę, Eufemię Andrzejewskie, Marię, Romana, Henryka Olejniczaków, Zenona Pawlickiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisławę Jędryczkę – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

14.00

·         Msza ślubna Marii i Piotra

15.00

·          Msza ślubna Małgorzaty i Tomasza

18.00

·         Za śp.  Bogdana, Joannę, Kazimierza Rybackich, zmarłych z rodziny Chudych

·         Za śp. Andrzeja Pazoła – od chrzestnego z siostrą Anielą

·         Za śp. Anielę Ciesielską – od synów: Janusza, Pawła, Grzegorza i córki Małgorzaty z dziećmi

·         Za śp. Eugeniusza Klauzińskiego, Pelagię, Franciszka, Edmunda Klauzińskich, Stanisława, Joannę, Walentego, Stefana Rajewskich, za zmarłych kapłanów z naszej parafii i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Jana Jędryczkę – od żony

·         Za śp. Janinę Olejniczak – od rodziny Popielasów i Haliny Pieniężnej

·         Za śp. Jerzego Busza – od rodziny Wenderskich z dziećmi

·         Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od żony

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od wnuka Łukasza z Darią

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od wnuczki Pauliny z mężem

·         Za śp. Wandę Kulczak – od harcerzy i instruktorów ZHP Krobia

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Zofię Szarata – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Walerię Piotrowiak w 8 rocznicę śmierci, Kazimierza Piotrowiaka, Antoniego, Franciszkę, Barbarę, Telesfora, Annę, Mariana, Jana, Mariannę, Adama, Leona, Aldonę Andrzejewskich, Józefa, Petronelę, Józefa Mariannę Piotrowskich, Aurelię Nowacką, Grzegorza, Leokadię, Wojciecha Deskurów, Jerzego Raińskiego, o. Franciszka Dudziaka, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

·         Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Szymczaków i Marok ze Smolic

·         Za śp. Zofię Łagodzińską – od Marii Pazoła z rodziną

·         Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Kazimierza Kamińskiego z rodziną i rodziny Matylów

·         Za śp. Franciszkę Łagódka – od sąsiadów Buszów i Wojtkowiaków

15.00

·         msza ślubna Anny i Mikołaja

16.00

·         Z okazji 50-lecia ukończenia Szkoły Podstawowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na dalsze lata życia, a zmarłym koleżankom i kolegom o radość życia wiecznego

18.00

·         Za śp. Stanisławę Serwatkę w 5 rocznicę śmierci

SIKORZYN 29 września 2018r. godz. 19.30

·         Za śp. Urszulę, Marię, Jana, Jana Dudków, zmarłych z rodziny Chudych, ks. kan Jana Grzemskiego

07.00

·         Za śp. Kazimierza Szymałkę w 25 rocznicę śmierci ,za zmarłych z rodziny Szymałków

09.00

·         Za parafian

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

10.30

·         Za śp. Teresę Matuszak i zmarłych z rodziny

11.45

·         Za śp. Marię, Władysława, Antoniego Tomczaków, Władysławę, Stefana Urbańskich, Joannę Jana Tomczaków, za zmarłych z rodziny

18:00

·         Za śp. Wacława Gorwa – od Krystyny i Jacka Cebulskich z synem

Intencje mszalne 24 – 30 września 2018r.
Oceń stronę.

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 17 – 23 września 2018r.

9.00

·         Za śp. Edmunda Paszkiera – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Toporowicza, Jędrzeja, Stanisława, Jadwigę, Feliksa, Celinę Toporowiczów, Antoninę, Ignacego Chudych, Bolesława Sikorę, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Kazimierza Jankowiaka

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od Violetty i Krzysztofa Jędryczka

·         Za śp. Antoninę Andrzejewską – od rodziny Andrzejewskich z Sułkowic

·         Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Biernatów i Piątków z Posadowa

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od chrześniaka Andrzeja z żoną i córkami

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Burzyńskich z Krobi

·         Za śp. Juliannę Andrzejewską – od sąsiadów Stachowiaków, Kasprzaków, Piotrowiaków, p. Zaremby i p. Kaczmarka

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od siostry Marii Sobierajskiej

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·         Za śp. Mariusza Florczyka – od mieszkańców z ulicy Cichej

·         Za śp. Piotra, Pawła, Marlenę, Joannę, Feliksa Hertigów, Władysława, Rozalię, Franciszka Brętkowskich i zmarłych z rodziny Łapawów

·         Za śp. Władysławę, Józefa, Franciszkę, Franciszka, Barbarę Pieniężnych, Zofię, Stanisława Ladów, Juliannę, Stanisława Wajnów, Jadwigę, Franciszka Chudych

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Zofię Szarata – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Annę Mendykę w 7 rocznicę śmierci, Czesławę, Andrzeja, Jana Mendyków za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Jerzego Zielińskiego w 1 rocznicę śmierci

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka  – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Stanisława Nowackiego, zmarłych z rodziny Nowackich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Jana Jędryczki z rodziną z Posadowa

·         Za śp. Annę Siadek – od rodziny Łysińskich z Rogowa

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Marzeny z mężem, synami i córką

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od rodziny Szymanowskich i Orzechowskich

09.00

·         Za śp. Elżbietę Stefańską w 5 rocznicę śmierci, Wandę, Franciszkę, Wojciecha Rosików, Zofię, Józefa, Michała Bachorzów, Agnieszkę, Stanisława Kmiecików, Barbarę Szczurek

·         Za śp. Jadwigę, Piotra, Antoniego, Piotra, Barbarę Pazołów, Zofię, Jadwigę, Jana, Romana Andrzejewskich, zmarłych z rodziny Pazołów i Chudych

·         Za śp. Tomasz Majewskiego w 28 rocznicę śmierci, Mariannę Majewską, Violettę Ciesielską, zmarłych z rodziny Majewskich, Kołaków i Łosiów, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka  – Msza św. gregoriańska

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego Marii i Jerzego, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

9.00

·         W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·         Za śp. Jana, Kazimierę Kawów, Jana, Józefa Radojewskich i zmarłych z rodziny

·         Za śp. Krystynę Wróbel – z okazji pobrzebu

·         Za śp. Stanisława Balcerka – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         W intencji grupy modlitewnej św. o. Pio: dziękując za dotychczas otrzymane łaski i za wszystkich księży opiekunów, prosząc o dalsze wstawiennictwo św. o Pio, rozwój grupy, a dla zmarłych członków o radość życia wiecznego.

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Annę Biernat – od Hoffmanów z Mszczyczyna

·         Za śp. Kazimierę Kulczak – od Kostka i Alicji z dziećmi

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Jolanty Damasa i Zenona Bryl z rodziną

·         Za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od Teresy Sikory, Macieja Sikory, Artura Sikory, Izabeli Dziwisz, Kingi Hotloś z rodzinami

09.00

·         Za śp. Antoniego Janowicza – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mateusza Urbańskiego, zmarłych z rodziny Urbańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Michała, Antoninę Łuczak, Kazimierę, Katarzynę Kordek, Jadwigę, Jana Zygmunt, Wiktorię Sawicką, za zmarłych z rodziny

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

14.00

·         Msza ślubna Anity i Tomasza

Ziemlin 17:00

·         Za śp. Kazimierę Para – od męża z córką Magdaleną

18.00

·         Za śp. Andrzeja Sadowskiego w 40 rocznicę śmierci, Marię, Jana, Stanisława Sadowskich, za zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Sadowskich i Olejników, za Kazimierza Bogackiego, Halinę Pachura

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od wnuczki Marty z mężem

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od rodziny Czułno

·         Za śp. Edwarda Materkowskiego – od matki i brata Ryszarda z dziećmi

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od Danki z Czesławem z Pudliszek, Woźnych z Waszkowa i Chądzlików z Krobi

·         Za śp. Irenę Poprawa – od córki Bernadetty z rodziną

·         Za śp. Józefa, Stanisława Jeńców, Stefana, Melanię Stelmach, Bolesława Starosolskiego, Kazimierza Mulkowskiego

·         Za śp. Józefę Leciej – od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi

·         Za śp. Marię Chudy – od wnuczki Ilony z rodziną

·         Za śp. Marię Pazoła – od siostry Władysławy Cebulskiej

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od brata Zygmunta z żoną i córką Wiolettą z mężem

·         Za śp. Stanisławę Pazoła – od rodziny Bąków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Matek Różańcowych z Kuczyny

·         Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Stachowiaków z Sułkowic

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od syna Sylwestra z żoną i córkami

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Elżbiety i Szymona Gronowiczów

·         Za śp. Elżbietę Waluś – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Stanisławę, Józefa, Bogdana Kubiaków, Helenę, Franciszka Skrzypczaków, Annę Stanisława Apolinarskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od rodzin Kubiaków i Czarneckich

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Kozyrów z Gostynia

·         Za śp. Marię Grodzką – od Magdaleny i Jana Kapałów

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Emilii Kaczmarek, Alicji Majewskiej z rodziną, Magdaleny i Jana Kapałów z rodziną

14.00

·         msza ślubna Martyny i Mikołaja

15.00

·         msza ślubna Sylwii i Mateusza

18.00

·         Za śp. Jana w 20 rocznicę śmierci, Marię Wencel, Urszulę, Jana Dudka, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 22 września 2018r. godz. 19.30

·         Za śp. Apolonię, Stanisława Budnych, Franciszkę, Bolesława, Andrzeja Pawłowskich, Stanisława Kubiaka, Marię, Mariana Czulickich

07.00

·         Za śp. Kazimierza Rakowskiego w 22 rocznicę śmierci, Helenę i Grzegorza Rakowskich

09.00

·         Za parafian

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

10.30

·         Za śp. Jana Sarbinowskiego w 20 rocznicę śmierci, Walentego, Jana, Jerzego, Leszka, Kazimierza, Stanisława Majewskich, zmarłych z rodziny Sarbinowskich i Majewskich

11.45

·         Za śp. Kazimierza Andrzejewskiego w 4 rocznicę śmierci, Janusza Andrzejewskiego, Joannę, Franciszka Sikorów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         Za śp. Mariannę Piotrowiak – od syna Stanisława z żoną

 

Intencje mszalne 17 – 23 września 2018r.
5 (100%) 3 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 10 – 16 września 2018r.

9.00

·         Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Leona Kędziorę w 7 rocznicę śmierci, Ryszarda, Józefa Musielskich, Jana, Józefę Olejniczaków, Jana Sobótkę, zmarłych z rodziny Kędziorów, Urbańskich

·         Za śp. Zofię Kaczmarek w 2 rocznicę śmierci

·         Za śp. Daniela Piątek – od kuzyna Jacka z rodziną

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od chrześniaka Rafała z rodziną

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od siostry Heleny z mężem

·         Za śp. Mariusza Florczyka – od siostry Joanny z rodziną

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od teściów z Babkowic

·         Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Janki ze Śremu z rodziną, Łucji Antkowiak, Doroty i Bronisława Dułacz

·         Za śp. Szczepana Mendla – od wnuczki Edyty z mężem i córką

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Mendel – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Dariusza Majewskiego w 13 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Władysława w 20 rocznicę śmierci, Jana, Wandę Świadków, Annę Franciszka Michalaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od Pazołów i Kubiaków z Leszna

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Marii  i Grzegorza Pazołów z rodziną i Ludwigów z Niemiec

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od Barbary Urbańskiej z rodziną

·         Za śp. Marię Chudą – od rodziny Telegów z Bukownicy

09.00

·         Za śp. Bolesława w 18 rocznicę śmierci, Romanię Bątkiewicz, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Benignę Płonka w 10 rocznicę śmierci, Annę, Franciszka, Marię, Józefa Płonków, Pelagię, Jakuba, Sylwestra, Stanisława, Helenę, Władysława Urbaniaków, Kazimierza Szymoniaka, Marię, Walentego Kabałów, Bogumiłę Kasprzak, za zmarłych z tych rodzin

·         Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z okazji 45 rocznicy ślubu Danuty i Jana oraz 15 rocznicy ślubu Łucji i Artura, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodzin

·         Z okazji pierwszych urodzin Gabrieli, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

·         O szczęśliwe rozwiązanie dla Kingi, o zdrowie dla matki i jej nowonarodzonego dziecka oraz o łaskę zdrowia dla Teodora

9.00

·         Za śp. Różę, Franciszka, Franciszka, Mariana, Krzysztofa Glurów, Piotra, Michała, Reginę, Józefa Chudych, Stanisławę Tyrakowską, Kazimierza Jeża, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Ignacego Andrzejewskiego w 13 rocznicę śmierci, Marię, Stanisława, Franciszka, Jana, Helenę Krajków, Stanisławę, Wiktora Kmiecików, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Józefa Spruttę w 24 rocznicę śmierci, Jadwigę, Albina, Jerzego Sprutta, zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Tuszyńskich i Krzyżostaniaków

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od rodziny Boguszów z Leszna

·         Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Majewskich i Ziółkowskich

·         Za śp. Zofię Kubiak od rodziny Smektałów z Mierzejewa i Maćkowiaków z Leszna

09.00

·         Za śp. Ojca Franciszka Dudziaka i Stanisławę Piotrowiak

·         Za śp. Dariusza Majewskiego w 13 rocznicę śmierci

·         Za śp. Jana Chudego – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

Sułkowice 14 września 2018r. godz. 17.00

·         Za śp. Mariannę Jankowiak od córki Natalii z mężem

18.00

·         Za śp. Kazimierę Chudą w 32 rocznicę śmierci, Jana Chudego, Emilię Mikstacką

·         Za śp.  Anna Biernat – od córki Danuty z mężem

·         Za śp. Anielę Jędryczkę – od sąsiadów z ulicy Jutrosińskiej

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od córki Renaty z mężem Łukaszem

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Polaszków z Bogdanek

·         Za śp. Józefę Leciej – od syna Andrzeja z żoną Edytą

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od syna Leszka z rodziną

·         Za śp. Wandę Kulczak – od syna Łukasza z żoną i synami

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Waleńskich z Magdalanek

·         Za śp. Zofię Łagodzińską – od córki Małgorzaty z mężem

·         Za śp. Ignacego Bugzela – okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Sławomira Witta – – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Stefanię, Józefa, Stanisławę, Franciszkę, Józefa Sobierajów, Władysława, Jadwigę, Tomasza, Eleonorę, Edwarda Gwizdków, Stanisława, Helenę, Józefa Sorbickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

·         Za śp. Irenę Poprawę – od rodziny Kummerów z Gdyni

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od Kordusów z Krobi

·         Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Grzegorzewskich z Pawłowic

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od Bogusława Sarbinowskiego z rodziną z Sułkowic

14.00

·         Msza ślubna Agnieszki i Mariusza

15.00

·         Msza ślubna Bogumiły i Mariusza

16.00

·         Przez Wstawiennictwo Matki Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za przeżyte 50 lat
w małżeństwie Zofii i Karola, za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jubilatów i ich rodziny

18.00

·         Za śp. Marię, Tomasza Polaszków, zmarłych z rodziny Polaszków i Andrzejewskich

SIKORZYN 15 września 2018r. godz. 19.30

·         Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski w życiu małżeńskim Barbary i Henryka z okazji 49 rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci i wnuków

07.00

·         Za śp. Włodzimierz, Romana Przybylskich, zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę Tomasza Majewskich

09.00

·         Za parafian

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

10.30

·         Za śp. Wacława Grzemskiego z okazji urodzin i imienin, ks. kan. Jana Grzemskiego, za zmarłych rodziców i brata

11.45

·         Za śp. Stanisława w 20 rocznicę śmierci, Franciszkę Ratajczaków, Stefana Ślęzaka, Zofię, Stefana Kaczmarków, Jadwigę, Stefana Jankowiaków, Józefa Marciniaka

18:00

·         Z prośbą o zdrowie dla Walentego

 

Intencje mszalne 10 – 16 września 2018r.
5 (100%) 2 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 3 – 9 września 2018r.

8.00

·         W intencji rozpoczynającego się roku szkolnego, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkół

Sikorzyn 9.00

·         W intencji uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Sikorzynie o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

9.00

·         Za śp. Stanisława Wieczorka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stefanię Kieliś – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Marię, Jana, Józefę, Stanisława Gałów, Katarzynę, Tomasza, Stanisławę, Jana Wieczorków, Władysławę, Józefa Polowczyk, Stanisława Żyto, Teresę Langiewicz, za zmarłych księży z parafii i za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od Zofii Baranek i rodziny Jaźwiec z Weroniką i Wojtkiem z Ostrowa Wlkp.

·         Za śp. Zofię Andrzejewską w 2 rocznicę śmierci

·         Za śp. Weronikę Janowicz od rodziny Janowiczów i Ziółkowskich z Kuczyny

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od mieszkańców ul. Kobylińskiej

·         Za śp. Edward Materkowski – od sąsiadów z ulicy Odrodzenia

·         Za śp. Juliannę Andrzejewską – od syna Marka z rodziną

·         Za śp. Marię Chudą – od wnuczki Kasi z rodziną

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Bronisławy Sarbinowskiej i rodziny Taterków

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Macieja Kubiaka z rodziną

·         Za śp.  Marię Pazołę – od wnuczki Lenki z mężem i synami

·         Za śp. Jana Pazołę – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Polowczyk– z okazji pogrzebu

·         Za śp.Elżbieta Adamczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Konrada Kaźmierczaka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana, Apolonię, Jana, Ludwika, Józefa Jędryczków, Jana, Jadwigę, Marię Biernat, za zmarłych z rodziny Smektałów, ks. Kan. Jana Grzemskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Henryka Piotrowiaka – od brata Czesława z żoną, za zmarłych rodziców Jadwigę i Franciszka

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Antonina Andrzejewska – od rodziny Nowaków z Żychlewa

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – Barbary i Grzegorza Czułno

·         Za śp.Józefę Leciej – od rodziny Ofierzyńskich i Stanisławy Polaszek

·         Za śp. Marię Ziemlińską – od koleżanki Niny z rodziną, Urbańskich z ulicy Kobylińskiej i Szkolnej

09.00

·         Za śp. Bolesława Sikorę w 16 rocznicę śmierci, Katarzynę, Jana Nowackich, Joannę, Stanisława Sikorę, Krystynę, Mariana Ratajczak, Katarzynę Seroke, Jana Mokwe, ks. Zenona Gubana, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp.Bolesława Zarembę w 20 rocznicę śmierci, Franciszka, Stanisławę Zarembów, Władysława, Weronikę Gruszków, Marię Woźniak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·         Za żyjących i zmarłych członków rodziny różańcowej

·         Za śp.Bronisławę Leciej i zmarłych z rodziny

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od syna Rafała z żoną i dziećmi

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

18.00

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od wnuków Moniki, Darka i Ani z rodzinami

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp.Marię Grodzką – od Kostka Alicji z rodziną

·         Za śp.Anna Biernat – od rodziny Łuczaków

·         Za śp.Anielę Jędryczkę – od Andrzeja z żoną, Jagody, Romana i Anny z rodzinami

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Łapawów z Gostynia z dziećmi

09.00

·         Za śp. Marię Wencel ­– z okazji pogrzebu

·         Za śp.Stanisławę Pierzchlewicz – z okazji pogrzebu

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

16.30

·         Za śp. Tomasza Chlebowskiego w 7 rocznicę śmierci, Mieczysława, Waldemara Czerwińskich, Stanisława Sarbinowskiego, Jana Juraszka zmarłych z rodziny

18.00

·         Za śp.Lubomirę Einbacher – od siostry Weroniki

·         Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu, Mariana, Leszka Urbańskich, Jana Sobótkę, Anastazję, Marię Annę Pawłowicz

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od wnuczki Karoliny z Łukaszem

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od wnuka Roberta z żoną i synami

·         Za śp. Krzysztofa Lewandowicza w 1 rocznicę śmierci

·         Za śp. Wandę Kulczak – od rodziny Kawów z Rogowa i Krobi

·         Za śp.  Piotra Kubiaka – od Kazimierza Kubiaka z rodziną i od rodziny Smektałów z Gostynia

·         Za śp.Bogdana Pestkę – od rodziny Piotrowskich

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp.Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierza Giszczyńskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Irenę Poprawę – od szwagierki Janiny Szumnej z rodziną

·         Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Fórmanowskich z Posadowa

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Władysława, Różę, Zofię, Jerzego Chmielewskich, Mariannę Szrejder, Stefana Przydłóżnego, Marię, Annę, Konrada Żochowskich i wszystkich zmarłych z rodziny

 

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

·         Za śp.Tomasza Andrzejewskiego – od Bogumiły i Michała Bugzelów z Piasków

·         Za śp.Joannę Andrzejewską – od rodziny Wyzujaków z Kuczynki

·         Za śp.Stanisław Andrzejewski – z okazji pogrzebu

·         Za śp.Pelagię Cieślak – od sąsiadów Danuty i Mariana z rodziną

15.00

·         msza ślubna Marty i Łukasza

18.00

·         Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

SIKORZYN 08 września 2018r. godz. 19.30

·         Za śp. Zofię Kubiak – od syna Wiesława z żoną

07.00

·         Za śp. Michalinę Mendel w 30 rocznicę śmierci, Stefana, Stefana Mendlów, Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Pelagię, Zuzannę, Józefa Ratajczaków, Andrzeja Biernaczyka, zmarłych z rodziny Kwaśniewskich, Mendlów, Matuszaków i Ratajczaków

09.00

·         Za parafian

Msza św. odprawiana poza parafią:

·         Za śp. Helenę Zjeżdżałka – Msza św. gregoriańska

10.30

·         Za śp.Mirosława, Sewerynę, Franciszka Urbaniaków, Kazimierza Łapawę, Czesława Andrzejewskiego, Renatę Maćkowiak, Mariannę Wojterek, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·         Za śp. Piotra Puśledzkiego w 1 rocznicę śmierci, Leona Nowackiego, zmarłych z rodziny Nowackich, Puśledzkich, Wróblów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         Za śp. Eugenię Goździk w 8 rocznicę śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje mszalne 3 – 9 września 2018r.
1.8 (36.67%) 6 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 27 sierpnia – 2 września 2018r.

9.00

·         Za śp. Henryka Olejniczaka w 1 rocznicę śmierci, Janka, Jana, Annę Bartkowiaków, Stefana Kaczora

·         Za śp. Franciszka w 9 rocznicę śmierci, Zenona Giezków, Anielę i Tadeusza Kaczmarków, zmarłych z rodziny Giezków, Kaczmarków i Wojciechowskich

18.00

·         Za śp. Teresę Szpurka w 15 rocznicę śmierci, Leokadię, Aleksego, Marka Szpurków

·         Za śp. Stanisława Kubiaka w 6 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kubiaków
i Budnych, Zofię Danielczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Stanisławę Majewską w 4 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Majewskich
i Wawrzyniaków, Władysławę i Jana Kasperków

·         Za śp. Jana Pazołę w 2 rocznicę śmierci

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Kubiaków i Gościańskich

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od brata Jana z żoną

·         Za śp. Tadeusza Bogalskiego – od siostrzeńca Michała z rodziną

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Majewskich z Żychlewa

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierza Giszczyńskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Zofię Szaratę – z okazji pogrzebu

03.00

·         O bogaty duchowo i bezpieczny wyjazd pielgrzymkowy do Matki Bożej w Lourdes

09.00

·         Za śp. Pelagie Staśkiewicz, Janusza Kaczmarka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Zygmunta Waleńskiego w 37 rocznicę śmierci, Antoninę, Władysława Bzdęgów, za zmarłych z rodziny

18.00

·         Za śp. Henryka Piotrowiaka – od chrześniaków: Jadwigi Małgosi, Izy, i Andrzeja z rodzinami

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Marii Czesława Piotrowiaków z dziećmi i ich rodzinami

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od Franciszka Pazoły z rodziną

·         Za śp. Szczepana Mendla – od chrześniaka Mariusza z rodziną

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Grażyny Sobótki z rodziną

09.00

·         Za śp. Marię i Mariana Nowaków, zmarłych z rodziny Biernatów i Rogasików, za dusze
w czyśćcu cierpiące

·         Za śp.  Stanisławę, Stanisława Winnych, Joannę, Marcina Ciesielskich, za zmarłych
z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, pogodę ducha dla Jubilatów Stefanii i Stefana Nowackich w 40 rocznicę ślubu, oraz Iwony i Emmanuela Nowackich w 12 rocznicę ślubu, o błogosławieństwo dla ich dzieci i wnuków

O błogosławieństwo Boże dla Filipa z okazji 9 urodzin

9.00

·         Za śp. Za śp. Józefa w 20 rocznicę śmierci, Józefę, Andrzeja, Marię, Edwarda Busz, Władysławę Grudzińską, Piotra, Antoninę Busz, Melchiora, Wiktorię Przybylskich, Weronikę Janowicz, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Macieja Dudziaka w 4 rocznicę śmierci, Krystynę, Jana Rosików, Stanisławę, Tomasza Dudziaków, za wszystkich zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Wandę Kulczak – od szwagra Franciszka z żoną, Włodzimierza Marzeny Kulczaków, Edyty Arkadiusza Naskrętów, rodziny Krenców

·         Za śp. Annę Siadek – od rodziny Marciniaków i Krzyżosiaków

·         Za śp. Zofię Łagodzińską – od Elżbiety i Marka Matysiaków

·         Za śp. Franciszkę Łagódkę – od chrześnicy Anieli z rodziną z Sułkowic

09.00

·         Za śp. Zofię Danielczak – od kuzyna Jarka z rodziną

·         Za śp. Zofię Kubiak – od syna Marka z żoną

15.00

·         Msza ślubna Zuzanny i Ryszarda

18.00

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od żony

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od wnuka Huberta z Julitą oraz Gabrysią i Stasiem

·         Za śp. Alojzego Świderka – od bratanicy Moniki z rodziną

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Beaty Arkadiusza Ziemlińskich z Gostynia

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od wnuczki Karoliny z Łukaszem

·         Za śp. Marię Grodzką – od wnuczki Kingi z mężem i synami

·         Za śp. Jana Chudego – od córki Ireny z mężem

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od córki Krystyny z mężem i syna Zygmunta z żoną

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od córki Małgorzaty z rodziną

·         Za śp. Annę Biernat – od córki Rozalii

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od rodziny Jędryczków z Bukownicy

·         Za śp. Feilksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

09.00 – Msza św. odpustowa w kościele św. Idzeigo

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Marię i Stanisława Rąpałów, Barbarę, Stanisława Świstów, za zmarłych z rodziny Rąpałów, Grzelaczyków i Polaszków

·         za śp. Kan. Jana Grzemskiego, za zmarłych jego rodziców, braci i zmarłych z rodziny

14.00

·         msza ślubna Małgorzaty i Bartosza

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od rodziny Szumińskich i Matuszaków

·         Za śp. Krystynę Florczyk – od sąsiadów i mieszkańców z ulicy Cichej

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od chrześniaka Darka z rodziną

·         Za śp. Janinę Radoła – od wnuczki Liliany i Hanny z rodziną

18.00

·         Za śp. Mariannę Piotrowiak – od wnuka Olka z żoną i synami

SIKORZYN  01 września 2018r. godz. 19.30

·         Za śp. Pelagię Gierę, Weronikę, Stanisława Dańczaków, Władysławę, Marcina, Zdzisławę Gruntów, Władysława Biernaczyka, Bogdana, Annę Sikorskich, Bolesława Stelmaszyka, za zmarłych księży z naszej parafii

07.00

·         Za śp. Zofię Andrzejewską w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę, Piotra, Antoniego, Piotra, Barbarę Pazołów, Jadwigę, Jana, Romana Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·         Za śp. Konrada Zwierzyckiego – z okazji pogrzebu

10.30

·         Za śp. Tadeusza Lipińskiego w 27 rocznicę śmierci, Kazimierę, Mariannę, Piotra Lipińskich, Marię, Kazimierza Kędziów, Marię, Tadeusza Gołembiewskich

11.45

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od współpracowników parafii

18:00

·         Za śp. Marka Ziemlińskiego – z okazji pogrzebu

 

Intencje mszalne 27 sierpnia – 2 września 2018r.
4.4 (88%) 10 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 20 – 26 sierpnia 2018r.

9.00

·         Za śp. Michała w 14 rocznicę śmierci, Mariana Henzlów, Marię, Edmunda Urbańskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Józefa Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Wiktora Kędziorę w 8 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kędziora, Małeckich i Smektała, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od sąsiadów, córki Marzeny, Agnieszki Andrzejewskiej, Grażyny i Wiesława Paszyńskich, Danuty i Krzysztofa Wasiaków z rodzinami

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od żony i syna Henryka z rodziną

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Celiny i Jacka Kędziów z synami

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od wnuka Radosława z rodziną

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od siostrzenicy Urszuli z mężem i rodziną

·         Za śp. Tadeusza Bogalskiego – od Gabrieli i Władysława Tuszyńskich z rodziną

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Stefanii, Jana Ratajczaków, Jana, Janiny Rejków, Teresy, Edwarda Domańskich, Urszuli, Mariana Pazołów

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od Weroniki, Stanisława Janowiczów z rodziną

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Polowczyków z ul. Słowackiego

·         Za śp. Irenę Poprawa – od córki Adeli z rodziną

·         Za śp. Franciszkę Łagódkę – od rodziny Bujaków z Domachowa

·         Za śp. Janinę Radoła – od córki Aurelii z mężem

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od rodziny Dziewięckich z Ostrzeszowa

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od syna Leszka z rodziną

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Marię, Jana, Teresę Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych, Mariolę Szymanowską, Zenona Gubana, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Mariana Kazimierczaka w 2 rocznicę śmierci

·         Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jacka i jego rodziny

18.00

·         Za śp. Jadwigę, Stanisława Buszów, zmarłych z rodziny Buszów, Antoninę, Jana Berusów, Kazimierę Baranowską

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Aliny, Eugeniusza Bojańskich

·         Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Gunia z Brzezia

·         Za śp. Juliannę Andrzejewską – od wnuka Fabiana z Zuzią

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od Patrycji i Waldemara Kapała z synem

09.00

·         Za śp. Sylwestra, Zofię, Czesława, Marka Huchraków, Stanisławę, Józefa, Ignacego, Emilię Sobierajskich, za zmarłych z rodziny Marciniaków

·         Za śp. Wiktorię, Andrzeja, Ludwika Mroczków, Marię, Jana Szulców, Katarzynę, Andrzeja Łuczaków, Józefę, Franciszka Kaczmarków, Jana Wabińskiego, ks. Jana Grzemskiego

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z podziękowaniem za spokojne żniwa, z prośbą o potrzebne łaski, o zdrowie dla rodziny, o Boże błogosławieństwo dla nowo rozpoczętej inwestycji

9.00

·         Za śp.  Bronisława Zaleciło w 25 rocznicę śmierci

·         W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece, oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

18.00

·         Za śp. Różę, Stanisława Biernatów, Helenę, Walentego, Grzegorza Florkowskich, Franciszkę, Barbarę, Joannę, Jadwigę, Stanisława Rogasików, Marię, Mariana Nowaków, ks. Antoniego Pazołę, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od wnuka Damiana z żoną i córką

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od wnuka Michała z żoną

·         Za śp. Marię Chudy – od wnuczki Hani z rodziną

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Mariannę, Stanisława, Tadeusza Bogalskich, Apolonię, Jana Olejniczaków

·         Za śp. Franciszka w 20 rocznicę śmierci, Stanisławę Gajewskich, Tadeusza, Janinę Gubańskich

·         Za śp. Zofię Łagodzińską – od córki Krystyny

18.00

·         Za śp. Kazimierza Adamka w 24 rocznicę śmierci, Henryka Chudego, Kazimierza Roszaka, Franciszka, Joannę, Helenę, Weronikę Chudych, za zmarłych z rodziny

·         Za śp.  Albina Spruttę, Michała Pawlaka w 23 rocznicę śmierci, Zofię Pawlak, zmarłych z rodziny Majewskich, Pawlaków i Spruttów

·         Za śp. Kazimierę Mendel w 2 rocznicę śmierci

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od Marii i Artura Ziemniak z synami

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuka Pawła z Moniką i córką

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od wnuka Michała z rodziną

·         Za śp. Marię Grodzką – od wnuka Dominika z żoną

·         Za śp. Szczepana Mendla – od szwagra Feliksa Fórmanowskiego z Grabianowa

·         Za śp. Wandę Kulczak – od córki Irminy z mężem i synami

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Ludwika, Annę, Michała, Marię, Helenę, Adama, Tadeusza, Witolda Krysiów, Praksedę, Romana, Danutę, Bogumiłę, Konstancję, Telesfora, Marię, Helenę, Gertrudę, Stanisławę, Mariana, Seweryna Markowskich, Jadwigę, Franciszka, Pelagię, Sewerynę, Alfonsa, Gerwazego Grzywaczyk, Halinę Gałę, Lidkę Nowak, Władysławę Żuraszek

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Rady Sołeckiej Wsi Kuczyna

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Kulczaków z Leszna

·         Za śp. Marię Pazoła – od wnuka Dariusza z żoną i synem

·         Za śp. Edwarda Materkowskiego – od firmy Przem-Kost i Chod-Dróg

15.00 – Msza ślubna Martyny i Jakuba
18.00

·         Za śp. Ludwika, Antoninę, Mikołaja, Ignacego Andrzejewskich, Stanisławę, Ignacego, Annę Marcinkowskich, Jana Mikołajczaka, Konstantego Stelmacha, Władysława Ziemlińskiego, Marcina Stasiaka, Alojzego Cichego, Norberta Rączkę

SIKORZYN  25 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za zmarłych z rodziny Buszów, Jędryczków, ks. Kan. Jana Grzemskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·         Za śp. Konrada Kaźmierczka – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za parafian

10.30

·         Za śp. Aleksandra, Wiktorię, Władysława, Anielę, Zygmunta, Bogdanę, Władysława, Leona Wierzyków, Kazimierę, Antoniego Sarbinowskich, Łucję Elias, Tadeusza, Janinę Nowak, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·         Z okazji pierwszych urodzin Tomka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

18:00

·         Za śp. Romanię Bątkiewicz – od córki Haliny z mężem

 

Intencje mszalne 20 – 26 sierpnia 2018r.
3.8 (75.56%) 9 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 13 – 19 sierpnia 2018r.

9.00

·            Za śp. Marię, Stanisława, Marię, Franciszka Kołaków, Joannę, Walentego, Józefę, Franciszka Puśledników, Michała Bugzela, ks. Kan. Bolesława Starosolskiego, ks. Kan. Bolesława Bugzela

·         Za śp. Piotra Chudy w 6 rocznicę śmierci

13.30

·         Msza ślubna Kingi i Mikołaja

18.00

·         Za śp. Krystynę Bulak w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Dolatów, Bulaków i Kaczmarków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od sąsiadów Zygmaniaków

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od córki Bożeny z mężem

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od syna Marka z rodziną

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego w 3 rocznicę śmierci

·         Za śp. Józefa w 10 rocz. śm., Annę, Antoniego Skrzypalików, Czesława w 9 rocz. śm., Pelagię, Władysława, Jadwigę, Szymona Majewskich, Marka, Feliksa Andrzejewskich, Sławomira Witta, Stanisławę, Feliksa, Mariana Puśledników, za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za śp. Antoninę Andrzejewską – od rodz. Jaraczewskich z Gostynia

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Marii i Marty Kwiatkowskich

·         Za śp. Józefę Leciej – od wnuczki Moniki z rodziną

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od córki Haliny z mężem

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od wnuka Marcina z Krystyną

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Romana Andrzejewskiego, Jadwigę, Jana Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Ryszarda Olejniczaka w 17 rocznicę śmierci, Jadwigę, Józefa, Jadwigę, Marię, Władysława, Marka, Jana, Krystynę Rosików, Antoninę, Franciszka Lesińskich, Józefę Jana Olejniczaków

18.00

·         Za śp. Antoninę w 18 rocznicę śmierci, Mieczysława, Józefa, Ryszarda Musielskich i zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od pracowników i rady rodziców Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Witolda Tomczaka i Mariana Włosika z rodzinami

·         Za śp. Szczepana Mendla – od rodziny Gałów, Jasińskich, Kaźmierczaków i Langiewiczów

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od pracowników Domu Pomocy Społecznej i Praktyki Pielęgniarskiej w Chwałkowie

07.00

·         Za śp. Marię, Juliana Łoniewskich, za zmarłych z rodziny

09.00

·         Za parafian

10.30

·         Z okazji 19 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Jubilatów i ich rodzin.

11.45

·         O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla Jagody i Jakuba

18.00

·         Za śp. Józefę i Mikołaja Kajdrysów, zm. z rodz. Kajdrysów

9.00

·         Za śp.  Antoninę Nowak w 1 rocznicę śmierci, Edwarda, Mariannę, Mariannę, Antoniego, Nowaków, Stanisława, Stanisławę Chudzińskich za zmarłych z rodziny

·         Za Małgorzatę Libront, Jana, Czesława, Stanisława Andrzejewskich, Józefa Milera

18.00

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od żony

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Dyrektora i Pracowników Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi

·         Za śp. Marię Grodzką –  od Barbary, Macieja Sikorów z córką i Bożeny Kaźmierczak z rodziną

·         Za śp. Wandę Kulczak – od Bogumiły, Marka Cebulskich z rodziną

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Wieczorków z Domachowa

09.00

·         Za śp. Józefę i Wawrzyńca Młynarzów, Jana Lorka, Annę i Stefana Kapitaników, Marię Nowak, dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Wandę Rosik, Elżbietę Stefańską, Franciszkę i Wojciecha Rosików, Zofię Józefa i Michała Bachorzów, Agnieszkę i Stanisława Kmiecików, Barbarę Szczurek.

15.00

·         Msza ślubna Agnieszki i Jacka

18.00

·         Za śp. Marię Kwiatkowską – od chrześniaczki Kasi z rodziną

·         Za śp. Edwarda Materkowskiego – od żony

·         Za śp. Bronisławę w 5 rocznicę śmierci, Franciszka w 13 rocznicę śmierci Florczyków, Cecylię, Mariana Mansfeldów, Adama Olejniczaka, za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Jadwigę i Stanisława Adamczak, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Bronisława Chudego, zmarłych z rodziny Chudych i Popielasów

·         Za śp. Elżbietę Szaratę w 2 rocznicę śmierci, za śp. Zofię Szaratę.

·         Za śp. Cecylię Klasa w 3 rocznicę śmierci, Leona Klasę w 33 rocznicę śmierci.

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od córki Jolanty z mężem

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od brata Mariana z rodziną Wojciechowskich

·         Za śp. Marię Pazoła – od syna Janusza z żoną

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od szwagra Marka z rodziną

·         Za śp. Marię Chudy – od córki Haliny z synem Łukaszem

·         Za śp. Irenę Poprawa – od syna Krystiana z rodziną

·         Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Andrzeja Bąka z rodziną

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Stanisława Łapawę w 1 rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Kończaków i Bidermanów

·         Za śp. Annę Biernat –  od rodziny Hajduków i Józiaków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Radołów z Przyborowa

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Jana Jędryczki z żoną z Sułkowic

14:00 – Msza ślubna Marleny i Pawła
15:00 – Msza ślubna Arlety i Krystiana
18.00

·         Za śp. Franciszka w 24 rocznicę śmierci, Katarzynę, Wacława Kamińskich, Joannę, Stanisława, Feliksa, Stanisława, Stanisławę Szymańskich, ks. Leona Kamińskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  18 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za zmarłych z rodz. Chudych, Majewskich, Marię Jakubczak, zm. kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące. O łaski potrzebne Piotrowi.

07.00

·         Za śp. Marię, Edmunda Nowickich, zm. z rodz. Nowickich, Marię, Stanisława Zarembów, zm. z rodz. Zarembów, Stefanię, Stanisława Twardowskich, Sewerynę, Henryka Kordusów, Halinę Plesner, Stefanię Grodzką, zm. z rodz. Piotrowskich

09.00

·         Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa

10.30

·         Za śp. Benignę Płonka, Annę, Franciszka, Marię, Józefa Płonków, Pelagię, Jakuba, Sylwestra, Stanisława, Helenę, Władysława Urbaniaków, Kazimierza Szymoniaka, Marię, Walentego Kabałów, Bogumiłę Kasprzak, zmarłych z tych rodzin

11.45

·         Za śp. Marię, Michała, Jana Kulczaków, Walentego, Michalinę, Franciszka, Joannę Gościańskich, Katarzynę Wolsztyniak, zmarłych z rodziny

18:00

·         Za śp. Stanisława Pijaczyńskiego w 16 rocz. śmierci, Teodorę, Walentego, Konrada Pijaczyńskich, Józefę, Edmunda, Adama Machowskich, za zm. szwagrów.

 

Intencje mszalne 13 – 19 sierpnia 2018r.
3.4 (68.57%) 7 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 6 – 12 sierpnia 2018r.

9.00

·         Za śp. Katarzynę, Jana, Stanisąłwa Gubańskich, Stefana, Ryszarda, ks. Kan. Jana Grzemskiego, ks. Kan. Leona Kamińskiego, ojca Augustyna Matyska, ks. Konrada Lutyńskiego

·         Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Edmunda Grzempowskiego w 3 rocznicę śmierci, Stanisławę Jędryczkę w 3 rocznicę śmierci

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od siostry Ireny, Marzeny, Mirosława Szwarczyńskich
z rodziną

·         Za śp. Jadwigę, Piotra, Jadwigę Łagódków, zmarłych z rodziny Łagódków, Bujaków, Gierów i Goryniów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Aleksandra Sarbinowskiego – od rodziny Bąków z Krobi i Sułkowic

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Florczyk – od chrześniaka Marcina z rodziną i kuzynki Barbary z rodziną

·         Za śp. Annę Siadek – od syna Hieronima z rodziną

·         Za śp. Annę Biernat – od córki Marii z mężem i teściem

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od bratanków: Krzysztofa z Agnieszką i Michała z Darią

·         Za śp. Ludwika Polaczyka – od córki Mirosławy z rodziną

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od Kazimierza i Haliny Jędroch z Ostrowa Wielkopolskiego

09.00

·         Za śp. Józefę Olejniczak w 4 rocznicę śmierci, Jana Olejniczaka w 26 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejniczaków, Jakubowskich, Śniegockich, Leona Kędziorę i Ryszarda Musielskiego

·         Za śp. Józefa Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Teresę, Czesława, Janusza Stanków, zmarłych z rodziny Stanków, Kaczmarków, Zajączków, Kaźmierczaków i Paszkowiaków, Sophie i Sewerino Ringo, za dusze
w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Zielińskich, Dolatów z Żytowiecka

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od Gorzelnych z Sułkowic

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Elżbiety Waleńskiej z rodziną z Gębic

·         Za śp. Kazimierę Kulczak – od Barbary Sikorskiej z rodziną

09.00

·         Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana w 21 rocznicę śmierci, Apolonię, Józefa Jeżów, Różę Górną, Jana Biernata, ks. Kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00

·         Msza ślubna Sary i Witolda

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Heleny
z okazji 80-tych urodzin

·         Z podziękowaniem za spokojne żniwa, z prośbą o Boże łaski, o zdrowie dla całej rodziny, o błogosławieństwo Boże dla rozpoczętej nowej inwestycji

9.00

·         Za śp. Ignacego, Antoninę Chudych, Janka Bąka, zmarłych z rodziny Chudych Bąków, zmarłych kapłanów z naszej parafii

·         Za śp. Romana Marię, Henryka Olejniczaków, Gabrielę Andrzejewską, Zenona Pawlickiego, dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         Za śp. Kazimierza Szwarczyńskiego w 33 rocznicę śmierci, Marię, Andrzeja Szwarczyńskich, Magdalenę, Czesława, Franciszkę, Bronisława, Henryka Pabichów, zmarłych z rodzin

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuka Macieja z żoną

·         Za śp. Marię Grodzką – od wnuczki Kasi z rodziną i wnuka Wojciecha z rodziną

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od chrześnicy Kaliny z rodziną

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Musielskich z synami oraz rodziny Hałkiewiczów z ul. Słonecznej

09.00

·         Za śp. Helenę, Władysława, Wojciechowskich, Antoniego, Joannę, Antoniego, Władysława, Michała Nowaków, Wacława Sztulpę

·         Za śp. Katarzynę Janusz w 7 rocznicę śmierci, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, oraz za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00

·         Za śp. Bolesława Smektałę – od rodziny Bąków i Dułaczów

·         Za śp. Za śp. Weronikę Lutyńską od Córki Wioletty z rodziną

·         Za śp. Bogusława Czwojdę w 6 rocznicę śmierci, Zofię i Sylwestra Czwojdów, Stanisławę
i Jana Grzelczaków

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierza Giszczyńskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od córki Weroniki z mężem i wnuczką Leną

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od Aleksandry i Jarosława Stankowskich z synem oraz Amandy z rodziną

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od syna Władysława z rodziną

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Zofii i Zygmunta Sobkowiaków

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Błaszyków ze Starej Krobi

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Ratajczaków z Krobi

·         Za śp. Stanisława Lipińskiego – od dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Franciszka, Helenę Skrzypczaków, Józefę i Stanisława Marszałków, Annę i Stanisława Apolinarskich, Stanisławę, Józefa, Bogdana Kubiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Mariana Janowicza

·         Za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od rodziny Nowaków i Tomaszewskich z Leszna

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od sąsiadów z rynku

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od wnuka Witka z żoną i Marka z rodziną

14.00

·         Msza ślubna Patrycji i Mariusza

15.00

·         Msza ślubna Darii i Stanisława

18.00

·         Za śp. Ludwika Marię Sipurów, Mieczysława, Stefana, Edwarda, Marię Mrozków, Andrzeja Maćkowiaka, Halinę Wojtkowiak, Weronikę, Józefa Lutyńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

SIKORZYN  11 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za zmarłych śp. Antoniego, Józefę, Kazimierę, Krzysztofa Kaczmarków, za zmarłych z rodziny Chudych, Buszów i Kaczmarków

07.00

·         za śp. Romana, Włodzimierza Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich

09.00

·         za Parafian

10.30

·         za śp. Teresę Matuszak, zmarłych z rodziny Idziaków i Matuszaków

11.45

·         za ś. Andrzeja w 8 rocznicę śmierci, Jana Kubiaków, Annę Kordus, za zmarłych z rodziny Kubiaków, Kordusów i Rosińskich

18:00

·         za śp. Tadeusza Bogalskiego w 1 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława Bogalskich, Apolonię, Jana Olejniczaków

 

Intencje mszalne 6 – 12 sierpnia 2018r.
4.2 (83.33%) 6 głosów

Informacje dodatkowe:

Intencje mszalne
5 (100%) 6 głosów