AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 27 stycznia – 2 lutego 2020r.


9.00

·        Za śp. Józefa Nawrockiego w 11 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny, s. Tomaszę Dudziak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marka Zielińskiego w 3 rocznicę śmierci, Bogumiłę Załucką, Stanisława, Jana Zielińskich, Jadwigę, Franciszka, Krzysztofa Jamrożych, Andrzeja Balcerka, Jadwigę Stefaniak, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisławę Polaszek – od Stanisławy Polaszek i rodziny Turbańskich

18.00

·        Za śp. Zofię w 16 rocznicę śmierci, Czesława Kubiaków, za zmarłych z rodziny Kubiaków

·        Za śp. Marię, Mikołaja Starosolskich, ks. kan. Bolesława Starosolskiego, Kazimierza Mulkowskiego

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Zygmuntów z Żychlewa

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Jeżów, Gościańskich i Nawrockich

·        Za śp. Jerzego Żelichowskiego – od żony z synami

·        Za śp. Annę Pawlicką – od Romualda i Małgorzaty Olejniczak z mamą

·        Za śp. Józefa Bogdańskiego – od córki Bożeny, wnuczki Weroniki z Mateuszem i prawnuczki Lenki

·        Za śp. Marię Radoła – od syna Tadeusza z rodziną

·        Za śp. Franciszka Haremzę – od rodziny Maćkowiaków z Krobi

·        Za śp. Henryka Kabałę –  od córki Weroniki z rodziną

·        Za śp. Mariana Popielas – od syna Mariusza

·        Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuczki Ilony z mężem i dziećmi

·        Za śp. Stefanię Bem – od rodziny Hałasów

·        Za śp. Walentego Chudego – od chrześniaczki Darii z rodziną

·        Za śp. Mariusza Busza – od koleżanki Danki Wasiak z rodziną

9.00

·        Za śp. Ignacego, Antoninę Chudych, Mariannę, Franciszka Łuczaków, s. Sylwerię, Janka Bąka, za zmarłych z rodziny Chudych, Łuczaków i Karolczaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od rodziny Naglaków i Mendyków

·        Za śp. Piotra Belę – od Katarzyny i Grzegorza Andrzejewskich

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Władysława Maćkowiaka – od rodziny Pawlickich i Wojciechowskich z Krzywinia

·        Za śp. Mariusza Stachowiaka – od rodziny Orłowskich z Gostynia

·        Za śp. Janinę Andrzejewską – od Heleny Serwatka z dziećmi

18.00

·        Za śp. Mariannę, Ludwika Glurów, Henryka Włodarczaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Alinę w 7 rocznicę śmierci, Franciszka w 20 rocznicę śmierci Pazołów, Zenona Karolewicza, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Andrzeja Berka w 8 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Stefanię Grębowiec – od Stanisławy Chudej i rodziny Jeńców z Sikorzyna

·        Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Włodzimierza Jurkowskiego z żoną i mamą Emilią

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem Panu Bogu za dar pięknego długiego życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji 80 rocznicy urodzin

9.00

·        Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od rodziny Plessnerów, Kupczyków i Stachowiaków

·        Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Polaszków z Bogdanek

·        Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Zarembów z Ziemlina

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od rodziny Turbańskich

·        Za śp. Mariana Goździka – od sąsiadów Zygmaniaków

·        Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od rodziny Piorunków z synami

18.00

·        Za śp. Jana Szymańskiego, Sabinę Kozłowską, zmarłych z rodziny Kozłowskich i Hałkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Jerzego Kubiaka – od Grażyny i Zbigniewa Polowczyk z rodziną

·        Za śp. Elżbietę Twardowską – od chrześnicy Ewy z rodziną

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od rodziny Pawłowskich z Pijanowic

18.00

·        Za śp. Teresę Kmiecik w 4 rocznicę śmierci, Kazimierza, Franciszka, Mariannę, Stanisława Kmiecików, Różę, Stanisława Pietrzyków, Czesławę Gwizdek

·        Za śp. Eugenię Kowalską w 23 rocznicę śmierci, Cecylię, Jana Jaskułowskich, Irenę Radwańską-Kornek, Piotra Radwańskiego, Marię Jędryczkę, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisława Bąka w 16 rocznicę śmierci, Józefa, Władysławę, Mariana, Wiktorię Busz

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od Matek Różańcowych

·        Za śp. Grzegorza Olejnika – od chrześnicy Anny

·        Za śp. Lubomirę Swojak – od Kazimierza i Czesławy Czwojda z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Juskowiak – od rodziny Buszów, Musielaków i Ciesielskich

·        Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Wojtka Milera z rodziną

·        Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Maćkowiaków z dziećmi, Jankowskiej z synem

·        Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Bronisławy Sarbinowskiej, Hanny i Zbigniewa Taterków z rodziną

·        Za śp. Ludwika Karólczaka – od Nowaka z Posadowa

·        Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Krystyny Kmiecik z rodziną

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp.  Władysława, Józefa Nowackich, Joannę, Wawrzyna Kmiecików, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Grzegorza Kapałę – od Anny i Czesława Miczko z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Antoniego Biernata – od szwagra Franka z Grabianowa

·        Za śp. Barbarę Bogucka – od Marii z mężem z Działoszyna oraz Elżbiety z mężem i synami z Łomów

·        Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Wasiaków z Krobi

18.00

·        Za śp. Aleksandra Wierzyka w 8 rocznicę śmierci, Franciszkę, Franciszka, Sewerynę, Jana Ratajczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 25 stycznia, godz. 16.30

·        Za śp. Apolonię, Stanisława, Stanisława Budnych, Franciszkę, Bolesława, Andrzeja Pawłowskich, Stanisława Kubiaka, Marię, Mariana Czulickich

8.00

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

10.00

·        Za parafian

11.30

·        Za śp. Zofię, Jana, Andrzeja, Stanisławę, Józefa Kubiaków, Annę Kordus, Stanisławę, Jana Rosińskich, zmarłych z rodziny

16.00

·        Za śp. Walentego, Antoninę, Walentego Smektałów, zmarłych z rodziny Smektałów, Andrzejewskich, Pospiechów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, Teresę, Stefana Grzegorzewskich, Marię, Józefa Wyzujaków, Jadwigę, Walentego Kołaków, Stanisławę Walkowiak, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 20 stycznia- 26 stycznia 2020r.


9.00

·       Za śp. Marię Radołę – od syna Grzegorza z żoną i synami

·       Za śp. Franciszka Haremzę – od Anny Kopacz z rodziną

18.00

·       Za śp. Jana, Antoninę Karczyńskich, Antoniego, Mariannę Zygmuntów, Franciszka, Stanisławę, Antoniego Przybyłów, za wszystkich zmarłych z rodziny

·       Za śp. Józef Bogdański – od syna Marka z żoną

·       Za śp. Henryka Kabałę – od córki Beaty

·       Za śp. Stefanię Bem – od Eli i Michała z dziećmi

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Sylwii i Błażeja Kwaśniewskich z dziećmi

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Ireny i Krzysztofa Szczepaniaków z rodziną

·       Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Górnych z Podrzecza

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Maćkowiaków i Pośpiechów

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od kuzyna Józefa z rodziną z Potarzycy

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Smektałów z Potarzycy

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od Karoliny, Adama Urbańskich z rodziną

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Łucji i Eugeniusza Gubańskich z rodziną

·       Za śp. Józefę Jesiak – od Jana i Wandy Andrzejewskich z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Henryka Busza – od sąsiadów Kryskowiaków i Gorzelannych

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Kordusów z Krobi

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Kaczmarków z Sułkowic

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Pazołów i Rybków z Kuczynki

9.00

·       Za śp. Mariana Popielasa – od córki Ewy z Szymonem

·       Za śp. Władysława Maćkowiaka – od syna Mariusza z żoną i dziećmi

·       Za śp. Mariusza Stachowiaka – od rodziny Ciesielskich z Żytowiecka

·       Za śp. Janinę Andrzejewską – od Beaty i Norberta Puszczykowskich

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od rodziny Horałów z Potarzycy

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Krobi

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od Bogumiły i Marka Cebulskich z rodziną

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Jana Łapawy z Sułkowic

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od rodziny Wieczorków z Krobi

18.00

·       Za śp. Jana Matuszyka w I rocznicę śmierci – od szwagra Kazimierza z żoną oraz Sylwii i Michała Kitzki z Lubeki

9.00

·       Za śp. Stanisława w 3 rocznicę śmierci, Joannę Andrzejewskich, za wszystkich zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od Ewy Kordus z całą rodziną

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od sąsiadów z ulicy Jutrosińskiej

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od koleżanek z firmy „ Pigułka” oraz Krzysztofa Hernika

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od rodziny Nowaków i Paszkowiaków z Żychlewa i Smektalskich z Miejskiej Górki

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z okazji 45 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata pożycia małżeńskiego

·       Z okazji pierwszych urodzin Vanessy, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki

9.00

·       Za śp. Krystynę Gałę w 16 rocznicę śmierci, Franciszka, Zbigniewa Gałów, Antoniego Nowakowskiego, zmarłych z rodziny Gałów i Sarbinowskich, ks. kan. Jana Grzemskiego, o. Augustyna Matyska i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Mariana Goździka – od rodziny Balcerowiaków

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Katarzyny i Pawła Kubackich

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od rodziny Sobótków z Ludwinowa i Gubańskich z Sułkowic

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od Pawła z Anią

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuka Artura z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od rodziny Gubańskich i Idkowiaków

·       Za śp. Maiusza Busza – od wuja Marka, cioci Teresy Kamińskich oraz kuzynów Jerzego i Michała

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Ofierzyńskich z Potarzycy

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Zakładu Budowlanego Nawroccy

18.00

·       Za śp. Tobiasza Bątkiewicza w I rocznicę śmierci

9.00

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Danielczaków z Sikorzyna

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Sobieraj

·       Za śp. Antoniego Biernata – od wnuczki Katarzyny z mężem i dziećmi

18.00

·       Za śp. Miłosza Biegałę – od Longiny i Andrzeja Rosik z rodziną i Stanisława Rosika z rodziną

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od Elżbiety Urbańskiej, Andrzeja i Teresy Goryniów z dziećmi oraz Jana Kaniewskiego z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Radczyków, Zwierzyków z mamą

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od Domiceli Skrzypalik z ulicy Nowej

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od chrześnicy Walentyny z mężem i dziećmi oraz siostrzenicy Oli z mężem i synem

·       Za śp. Piotra Belę – od Bogny i Dariusza Duda – Jankowiak

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od rodziny Szpurków

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Lidii i Artura Matuszak z rodziną i Heleny Kulczak z Pudliszek

·       Za śp. Marię Rosik – od Ewy i Grzegorza Majnert, Haliny i Adama Olejniczaków, Marii i Teodora Nowaków z rodzinami

·       Za śp. Marię Stankowską – od siostrzenic Barbary i Pauliny z bliskimi

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Stanisławy Jankowskiej i sióstr z rodziną 

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Reginę Hajduk, zmarłych z rodziny Borowczyków, Hajduków, Andrzejewskich i Mikołajczaków

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od sąsiadów Gruszków, Borowiaków i Pawlaczyków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Marię Radołę – od rodziny Siadków

·       Za śp. Franciszka Haremzę – od sąsiadów Konczewiczów

·       Za śp. Henryka Kabałę – od rodziny Kordek z synami

·       Za śp. Mariana Popielasa – od Edwarda Rosika z Chumiętek

18.00

·       Za śp. Antoninę, Mikołaja, Ludwika, Ignacego Andrzejewskich, Annę, Antoniego, Józefa Skrzypalików, Norberta Rączkę, Jana Mikołajczaka, Józefa Chudego, Sławomira Witt, Feliksa, Marka Andrzejewskich, Joannę Łagódkę, Marię, Antoniego Łapawów, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 25 stycznia, godz. 16.30

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od rodziny Polaszków z Bogdanek

8.00

·       Za ks. kan. Bolesława Starosolskiego w II rocznicę śmierci, Marię, Mikołaja Starosolskich, Stanisława, Marię Kołak

10.00

·       Za parafian

11.30

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Zajdlów i Paszkowiaków ze Święciechowy

16.00

·       Za śp. Jana w 16 rocznicę śmierci, Stanisława, Jadwigę, Borowczyków, Józefę, Stanisława Wyzujaków, Czesławę, Hieronima, Halinę Krajków, Sylwestra Szumnego

18.00

·       O radość życia wiecznego dla śp. Mariana Głowackiego – od mieszkańców ulicy prof. J. Zwierzyckiego 1, 2, 3

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 13 stycznia – 19 stycznia 2020r.


9.00

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Józefy Marciniak z rodziną z Ociąża

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od rodziny Jakubiaków i Talarczaków

18.00

·       Za śp. Anielę Kaczmarek w 20 rocznicę śmierci, Tadeusza Kaczmarka, Krystynę, Antoniego Bulaków, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Adama Pazołę, Stanisława, Stanisławę, Jana Kazimierza, Helenę Moryson, Walentego Lossy, Czesława Ziemlińskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Michała, Marię Kmiecików

·       Za śp. Halinę Urbaniak – od Doroty i Bronisława Dułacz

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Katarzyny i Michała Kordek

·       Za śp. Marię Radołę – od córki Mirosławy z mężem i dziećmi

·       Za śp. Franciszka Haremzę – od córki z rodziną

·       Za śp. Henryka Kabałę – od żony i synów Szymona i Norberta

·       Za śp. Mariana Popielasa – od syna Ryszarda z rodziną z Bytomia

·       Za śp. Władysława Maćkowiaka – od syna Włodka z rodziną

·       Za śp. Mariusza Stachowiaka – od córki Agnieszki z rodziną

·       Za śp. Janinę Andrzejewską – od Ewy i Dany z Waldkiem

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od wnuków: Moniki, Darka i Ani z rodzinami

·       Za śp. Mariana Głowackiego – od Heleny i Zdzisława Paszkier i Ireny Grzelak

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od Pawła Bzdęgi z rodziną

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od chrześniaka Pawła z rodziną

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od brata Walentego z rodziną

·       Za śp. Mariana Goździka – od rodziny Korkusów z Kępna

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Marii i Grzegorza ze Śremu

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od Mirka z Marzeną z córkami

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuka Daniela z rodziną

·       Za śp. Marię Rosik – od rodziny Bogalskich i rodziny Dułaczów ze Starej Krobi

9.00

·       Za śp. Piotra Belę – od Macieja i Darii Duda

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Jędryczków

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od wnuka Konrada z rodziną oraz wnuczki Marty z rodziną

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Waszaków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Kubiaków z Sikorzyna

·       Za śp. Henryka Busza – od Sołtysów Gminy Krobia

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Jędryczków z Bukownicy

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Jaraczewskich

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od Władysławy Nowackiej z rodziną

18.00

·       Za śp. Marka, Kazimierza, Helenę Holc, Anielę, Ignacego Kmiecików, Marię Kasperkowiak, Wojciecha, Alicję Popielasów

9.00

·       Za śp. Józefę w 27 rocznicę śmierci, Stanisława Stachowiaków, Ignacego Bugzela, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, ks. kan. Bolesława Bugzela, za zmarłych z rodziny Błaszyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jana, Janka, Annę Bartkowiaków, Henryka Olejniczaka, Stefana Kaczora, Józefę Jesiak

·       Za śp. siostrę Tomaszę Dudziak – od Wspólnoty Parafialnej w Krobi

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       O siły, mądrość i roztropność dla rolników, władz samorządowych, rządowych oraz stosownych służb w walce z chorobą ASF

9.00

·       Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

·       Za śp. Marię Stankowską – od chrześniaka Darka z rodziną i ojcem

·       Za śp. Stanisława Toporowicz – od bratowej Marii Matuszyk z synem Mirosławem

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od brata Zygmunta z żoną i rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Berusów z Krobi

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od rodziny Malinowskich z Gostynia

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Arlety i Andrzeja Jurkowskich z rodziną

·       Za śp. Jana Pazołę – od kuzyna Romana z Gostynia z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od Łukasza, Macieja Basty z rodzinami

18.00

·       Za śp. Piotra Horałę w I rocznicę śmierci – od chrześnicy Jagody z rodziną z Opola oraz rodziny Pożegowiaków

9.00

·       Za śp. Mariannę w 22 rocznicę śmierci, Jana Jędryczków, Kazimierę Stężycką, Władysława Maćkowiaka, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Piotra Waleńskiego – rodziną z Ludwinowa

18.00

·       Za śp. Henryka Kłodę – od rodziny Zielińskich z Krobi

·       Za śp. Jadwigę Majewską w I rocznicę śmierci – od Apolonii Chudej z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od Jurka Bugzela z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Ewy i Jerzego Wciurka z rodziną

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od rodziny Włodarczaków

·       Za śp. Antoniego Biernata – od Andrzeja i Ewy Dolatowskich

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od rodziny Wasiaków, Glurów i Dudków

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Andrzejewskich z Grabianowa i Posadowa

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od siostry Ewy z mężem i siostry Lucyny z mężem

·       Za śp. Stefanię Bem – od rodziny Mendyków z Domachowa

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od rodziny Błaszczyków i Grześkowiaków z rodzinami

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Tadeusza i Elżbiety Szpurka z rodziną

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Haliny Spodzieja, Anny Tęgiej i Lucyny Hałkiewicz

·       Za śp. Mariusza Busza – od Honoraty i Krzysztofa Perdon z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od rodziny Stężyckich z Sułkowic i Jędryczków z Bukownicy

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od wnuczek Hani i Moniki z rodzinami

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisława, Teresę, Franciszka, Antoninę, Ignacego Kmiecików, Marię, Jadwigę Woroch

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Małgorzaty i Jarosława Karolczaków z Krobi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Broszko z Kuczynki

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od firmy ELMAX z Ostrowa Wlkp.

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od sąsiadów Sorbickich

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od rodziny Olejników z Górki

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od rodziny Kwaśniewskich z Przyborowa

18.00

·       Z podziękowaniem za 18 lat życia Katarzyny, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu

SIKORZYN 18 stycznia, godz. 16.30

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od Elżbiety Pazoły

8.00

·       Z podziękowaniem za 50 lat życia Doroty, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki oraz w pewnej intencji

10.00

·       Za parafian

11.30

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar długiego życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki w 80 rocznicę urodzin

16.00

·       W pewnej intencji

18.00

·       Z okazji I urodzin Franciszka, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilata i rodziny, oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Julity, zdrowie dla matki i nowonarodzonego dziecka

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 6 stycznia – 12 stycznia 2020r.


8.00

·       Za śp. Marię Kubiak w 18 rocznicę śmierci, Józefa, Andrzeja, Józefę Kubiaków, Cecylię, Stanisława Duszczaków

10.00

·       Dziękując za zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie, prosząc o opiekę na dalsze lata

11.30

·       O otwarcie bram nieba dla Mariana Głowackiego, Stanisława Szala i zmarłych z rodziny Głowackich, Szalów, Rybickich Wąsiaków

16.00

·       Za śp. Teresę, Stefana Grzegorzewskich, Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, Stanisławę Walkowiak, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za parafian

9.00

·       W intencji Panu Bogu wiadomej

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od rodziny Michalskich z Ziółkowa

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótkę) – od rodziny Kozłowskich z Sikorzyna

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od Janki z Szymonem

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuczki Agnieszki z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Mariana Głowackiego – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Krobi

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od rodziny Myślińskich i Kuczyńskich

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od chrześnicy Uli z rodziną

·       Za śp. Mariana Goździka – od rodziny Banachów z Nowej Wsi

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Horałów z Ludwinowa

18.00

·       Za śp. Zofię, Stanisława oraz za zmarłych z rodziny Jędryczkowskich, Zaleciłów, Macuków i Berków

9.00

·       Za śp. Sewerynę, Henryka Kordusów, Antoniego, Janinę Matysiaków, Marię, Stanisława, Józefa, Ewę, Marię Zarembów, Halinę Plessner, Marię Edmunda Nowickich, Grzegorza Olejnika, s. Tomaszę Dudziak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Stanisławy i Aurelii Celka

·       Za śp. Antoniego Biernata – od Sylwii i Błażeja Kwaśniewskich z dziećmi

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od Janusza Kubeczki z rodziną

18.00

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 93 lata życia Mamy, prosząc o błogosławieństwo i opatrzność Bożą na dalsze lata życia dla Jubilatki

·       O siły, mądrość i roztropność dla rolników, władz samorządowych, rządowych oraz stosownych służb w walce z chorobą ASF

9.00

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od Ani i Patryka

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od Jadwigi Stali z córką

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od rodziny Żuraszków

·       Za śp. Jana Pazołę – od kuzyna Eugeniusza z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Kaczałów z Niepartu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Doroty i Janusza z Bukownicy

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Jadwigi Szydłowskiej i córki Hanny z rodziną

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od chrześnicy Iwony z rodziną

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Pań z firmy „Pigułka”

·       Za śp. Piotra Belę – od Elżbiety i Marka Duda

18.00

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od rodziny Roszak z Potarzycy

9.00

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od rodziny Tomczaków i Wleklińskich

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Śniegockich z Krobi

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Marii i Teodora Nowaków z rodziną

18.0       

·       Za śp. Stefanię Paszkowiak w I rocznicę śmierci, Stanisława Paszkowiaka, Jana Walczaka, Janinę Wiśniewską, Teresę Kędzia, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Henryka Kabałę – od Izy i Pawła z dziećmi oraz Arlety z mężem

·       Za śp. Mariana Mroczka z okazji 19 rocznicy śmierci, za zmarłych z rodziny Mroczków, Kaczmarków, Urbańskich i Kwiatkowskich

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od sąsiadów Jakubczaków

·       Za śp. Helenę Wujczak – od Adeli i Ryszarda Kabałów, Angeliki i Hieronima Kasprzaków z dziećmi

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od kuzynostwa Barbary, Jerzego Gały oraz Ewy Szewczak z rodziną

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od Krzysztofa Majewskiego z Wymysłowa z rodziną

·       Za śp. Mariana Popielas – od syna Krzysztofa z rodziną

·       Za śp. Władysława Maćkowiaka – od żony i córki z rodziną

·       Za śp. Mariusza Stachowiaka – od syna Mirosława z rodziną

·       Za śp. Janinę Andrzejewską – od synowej Marianny z dziećmi i prawnuczka

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od rodziny Olejników z ulicy Harcerskiej

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od rodziny Chudych z Posadowa

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Tadeusza Mendla – od rodziny Kwaśniewskich z Kuczyny

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Eryka i Hanny Bątkiewicz z rodziną

·       Za śp. Mariusza Busza – od rodziny Ostrowskich i Zofii Kaczmarek

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od sąsiadów Buszów

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Franciszka Kozłowskiego z rodziną

·       Za śp. Marię Rosik – od rodziny Kaczmarków i Kubiaków z Sikorzyna

·       Za śp. Marię Stankowską – od Leszka z rodziną

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od Stefani Jakubiak z rodziną

18.00

·       Z podziękowaniem za 18 lat życia Jakuba, z prośbą o opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny

SIKORZYN 11 stycznia, godz. 16.30

·       Za śp. Barbarę Bogucką  – od Danuty Kołeckiej z synami

8.00

·       Za śp. Andrzeja Biernaczyka w 4 rocznicę śmierci, Mariannę, Józefa Biernaczyków, Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Stanisława, Michalinę, Stanisława, Szczepana, Kazimierę Mendlów, za zmarłych z rodziny Biernaczyków, Kwaśniewskich i Mendlów

10.00

·       Za parafian

11.30

·       Za śp. Piotra Chudego w 14 rocznice śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo z rodziny Chudych i Mendyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

·       Za śp. Jadwigę w 7 rocznicę śmierci, Józefa, Marię Woroch, Jana, Antoninę Gała, Różę, Katarzynę Krajka, Stefana, Stanisławę Kabała, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp. Marię w 25 rocznicę śmierci, Wojciecha Mendyków, Stanisława, Franciszka, Teresę Nowackich, Władysława Andrzejewskiego, za zmarłych z rodziny Mendyków, Nowackich i Andrzejewskich, ks. Zenona Gubana, ks. Jana Grzemskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 30 grudnia 2019r. – 5 stycznia 2020r.


9.00

·       Za śp. Stanisława w 8 rocznicę śmierci, Stanisławę Toporowicz, zmarłych z rodziny Toporowiczów, Chudych i Nowackich

·       Za śp. Joannę, Edmunda, Jana Chudych, Marię, Józefa, Jadwigę Woroch, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od Ani z rodziną

18.00

·       Za śp. Kazimierę Baranowską w 5 rocznicę śmierci

·       Za śp. Helenę Mroczek w 6 rocznicę śmierci

·       Za śp. Bernarda Nowaka – od chrześniaczki Iluty z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Piotrowskich

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od siostry Marii z rodziną

·       Za śp. Piotra Belę – od ojca chrzestnego z rodziną

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od rodziny Wasiaków z Wymysłowa

·       Za śp. Stefanię Bem – od Barbary i Jarosława Spruttów

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Barbary Dąbrowskiej z rodziną

·       Za śp. Jana Pazołę – od Stanisławy Polaszek z rodziną

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od rodziny Kryś i Pawłowskich

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Wasików ze Starej Krobi

·       Za śp.  Józefa Majewskiego – od rodz. Świtalskich i Majewskich

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Marka Urbańskiego z żoną

·       Za śp. Janinę Andrzejewską – od męża i córki Wiktorii z rodziną

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od sąsiadów Andrzejewskich

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od rodziny Smektałów z Potarzycy

9.00

·       Za śp. Sylwestra Szumnego i jego rodziców, Stanisławę, Edmunda, Mieczysława, Irenę Poprawów, Jadwigę Zimolzak, Leona Wenzla, Jana Borowczyka

·       W intencji Marii i Stanisława z okazji 46 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata, oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i ich rodzin abyśmy wszyscy trwali w Chrystusie

·       Za śp. Mariana Głowackiego – od Marianny z mężem i dziećmi

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od Antoniego Twardowskiego

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od rodziny Gawędowicz

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od rodziny Urbańskich z ulicy Kobylińskiej i Szkolnej

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od rodziny Gaertigów

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuka Marcina z dziećmi

·       Za śp. Antoniego Biernata – od Moniki i Waldemara Łagódków

17.00

·       Z podziękowaniem Panu Bogu za cały miniony rok, zwłaszcza za Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Pani, z przeproszeniem za wszelkie zło, którego doświadczył Pan Bóg i ludzie od naszych Parafian

Sikorzyn 31 grudnia 2019r. godz. 16.30

·       Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od rodziny Radajewskich z Potarzycy

8.00

·       Za śp. Marię w 31 rocznicę śmierci, Piotra, Bronisława, Zofię Kasperczaków, Jadwigę, Józefa, Jerzego, Albina Sprutta, za zmarłych z rodziny

10.00

·       Za parafian

11.30

·       Za śp. Joannę w 3 rocznicę śmierci, Władysława, Czesława Pieniężnych, Różę, Michała Olejniczaków, Marię Rosik, Gabrielę Gała, za zmarłych z rodziny Pieniężnych, Olejniczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

18.00

·       Za śp. Franciszkę, Franciszka, Sewerynę, Jana Ratajczaków, Aleksandra Wierzyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od rodziny Berusów z Krobi

·       Za śp. Mariana Goździka – od rodziny Krajewskich z Ochędzyna

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Doroty i Janusza z Bukownicy

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od Artura Sadowskiego

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od siostry z mężem

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Huberta i Pawła Sikorskich z rodzinami

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od Marii i Teodora Zygmunta z Krobi

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od rodziny Żuraszków i Ryglowskich

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Wojciecha i Wandy Jędryczkowskich

·       Za śp. Mariusza Busza – od Zarządu firmy „Sezon” z pracownikami

·       Za śp. Genowefę Szpruta – od Mirosława Sarbinowskiego z rodziną

18.00

·       Za śp. siostrę Tomaszę Dudziak – od rodziny Wasiaków z Wymysłowa

9.00

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Maciejewskich z Tarchalina

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Smektałów z Potarzycy

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Natalii i Erwina Giezek z synami

16.30

·       Za śp. Czesława Adamiaka w 7 rocznicę śmierci

18.0       

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Parisów z Chumiętek

·       Za śp. Marię Stankowską – od siostry z mężem

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od chrześniaka Tadeusza z żoną

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Kowalskich z mamą z Potarzycy

·       Za śp. Józefę Jesiak – od sąsiadów Serwatków z rodziną

·       Za śp. Henryka Busza – od rodziny Janowiczów z Kuczyny

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Jerzego Bugzela z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Jana Jędryczkę- od rodziny Stężyckich

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Jeżów z Grabianowa

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Danuty, Franciszka Jankowskich z Brzezia

·       Za śp. Mariusza Stachowiaka – od żony

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  siostrę Tomaszę Dudziak – od Danuty i Krzysztofa Wasiak z dziećmi

·       Za śp. Annę Pazołę w 7 rocznicę śmierci, Walentego, Stanisławę Pazołów, zmarłych z rodziny Kuczyńskich, Hasińskich i Wozignojów

·       Za śp. Marię Rosik – od kuzynek Kazimiery i Haliny z rodzinami

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Majewskich z Bukownicy

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Augustyniaków z Bukownicy

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Grzegorza Toporowicza z rodziną z Wymysłowa

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Alicji Andrzejewskiej z Ewą

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Biernatów z Domachowa

18.00

·       Za śp. Zofię, Jana Pazołów, Zofię, Czesława Rejek, Marię, Henryka Zygmuntów, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 4 stycznia, godz. 16.30

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od brata Bronisława i rodziny Juskowiaków

8.00

·       Za śp. Marka Zielińskiego, Stanisława, Jana Zielińskich, Jadwigę, Krzysztofa, Franciszka Jamrożych, Andrzeja Balcerka, Bogumiłę Załucką

10.00

·       Za parafian

11.30

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 40 lat małżeństwa Bożeny i Andrzeja, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

16.00

·       Za śp. Tadeusza w 5 rocznicę śmierci, Elżbietę, Janinę, Michała Gubańskich, Stanisławę, Franciszka Gajewskich

18.00

·       Za śp. Leszka Marciniaka w 10 rocznicę śmierci, Iwonę Ptak, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 23 grudnia – 29 grudnia 2019r.


9.00

·       Za śp. Marię Chudą w 7 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Matelskich, Chudych i Dolatów

·       Za śp. Za śp. Antoninę Bujak w 20 rocznicę śmierci, oraz za zmarłych z rodziny Bujaków, Biernatów, Andrzejewskich i Wolnych

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od Zofii Busz z rodziną

18.00

·       Za śp. Marię Kabałę w 8 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kabałów, Płonków, Pazołów, Urbaniaków, Szymoniaków, Chudych, Gałów, Pierzchlewiczów i Kasprzaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Franciszkę Maćkowiak w 3 rocznicę śmierci, Jana, Mariannę, Antoniego, Jana, Józefę, Antoniego, Stanisława Maćkowiaków, Franciszka, Apolonię, Ignacego Krajków, Mariana, Henrykę, Stanisławę Brzychcy, Zygmunta Bujakiewicza, Michała Dudkowiaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Marcelego Wenderskiego w I rocznicę śmierci, Mariannę, Jana Wenderskich, Zofię, Jana Stachowiaków, Wiktorię, Stanisławę, Melchiora Przybylskich, Janinę Zych, Weronikę Janowicz

·       Za śp. Ewę Bulińską

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od prawnuka Arka z tatą

·       Za śp. Mariana Głowackiego – od Danki i Przemka z mamą

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od siostrzeńca Roberta z rodziną

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od sąsiadów Olejniczaków z rodziną

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od syna Bartosza z żoną i synami

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od córki Leny z mężem i dziećmi

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od chrześniaka Jana z żoną i dziećmi

·       Za śp. Mariana Goździka – od prawnuczki Marty z Patrykiem i Oskarem

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Emilii Jurkowskiej z rodziną

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od Kałużnych i Krzymińskich

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od wnuczki Ani z rodziną

·       Za śp. Antoniego Biernata – od Jędryczków z Posadowa

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od rodziny Jędryczków z Bączylasu

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od Karoliny z rodziną

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od Bogumiły i Marka Cebulskich z rodziną

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Markowskich

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od ojca i siostry Sławki z mężem

·       Za śp. Piotra Belę – od Bronisławy Sarbinowskiej z rodziną Taterków

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od Ireny, Bożeny i Małgosi z rodzinami

9.00

·       Za śp. Zbigniewa Gałę w II rocznicę śmierci

·       Za śp. Ewę, Marię, Józefa Zarembów, Halinę Plessner, Sewerynę, Henryka Kordus, Marię, Edmunda Nowickich, za zmarłych z rodziny Skowronków i Zarembów

·       Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza, Marię, Bolesława Kwiatkowskich, za zmarłych z rodziny Palmączyńskich

00.00

·       Za parafian

·       Za żywych i zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii

·       O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii

·       O siły, mądrość i roztropność dla rolników, władz samorządowych, rządowych oraz stosownych służb w walce z chorobą ASF

7.00

·       Za śp. Władysławę, Stanisława Marciniaków, Zofię, Jana Pazołów, Krystynę Pazoła, Grzegorza Zygmunta, Ernsta Ludwiga, Helenę Wiśniewską, Franciszka Marciniaka, Bronisławę Kaczmarek, Walentego Andrzejewskiego

09.00

·        Za śp. Józefa Ambroży, Marię, Franciszka, Stanisława Idziak, zmarłych z rodziny Idziak i Ambroży, za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30

·       Za śp. Mariannę, Walentego, Marka, Pawła, Mariannę, Różę, Antoniego Jańczaków, Michała, Mariannę Kuźnik, Walentego, Katarzynę, Walentego Ratajczaków, Monikę, Bronisława Bajsarowicz, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Floriana Rejka w II rocznicę śmierci, Janinę, Annę, Andrzeja Rejków, Zofię, Jana Antoniaków, za zmarłych z rodziny

7.00

·       Za śp. Jerzego Busza

9.00

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 50 lat w małżeństwie Marii i Franciszka, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę nad Jubilatami ich dziećmi i wnukami

10.30

·       Z podziękowaniem za tych, którzy wczoraj dopełnili Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, o błogosławieństwo Boże dla nich i dla uratowanych przez nich dzieci

11.45

·       Za śp. Janinę Szymanowską w I rocznicę śmierci Kazimierza, Antoninę, Jadwigę, Jana Szymanowskich

18.00

·       Za śp. Stanisława Andrzejewskiego, Pelagię, Władysława Polowczyków, za zmarłych z rodziny

SIKORZYN, 26 grudnia 2019r. godz. 16.30

·       Za śp. Helenę, Stanisława Kusz, zmarłych z rodziny Kuszów, Anielę, Józefa, Karola, Agnieszkę Chudych, zmarłych z rodziny Chudych, Antoninę, Jakuba Jankowiaków, Antoniego Majewskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Piotra Kuryłasa w 7 rocznicę śmierci, Anielę Kuryłas, Ludwika Konopczyńskiego, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Stefana, Krystynę Waleńskich, Różę Rogala, Annę, Ludwika Polaczyków, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Maleszków z Ziemlina

18.0       

·       O dar nieba dla Danuty i Jana Jachimowiczów

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od mieszkańców ulicy Cichej

·       Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Chudych z Posadowa

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od rodziny Kozyrów z Gostynia

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Ireny Pawlickiej

·       Za śp. Mariusza Busza – od Ewy i Karola Majewskich z Gostynia

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Stanisławy Jurkowskiej z siostrami

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Mendyków i Naskrętów z Potarzycy

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Ewy i Stanisława Jędryczków z rodziną z Posadowa

·       Za śp. Marię Rosik – od brata Ryszarda z rodziną

·       Za śp. Marię Stankowską – od syna Adama z rodziną i teściową

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od Józefa Toporowicza z Ciołkowa z żoną i dziećmi

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od Andrzeja, Mieczysława, Marii Wołków z Wymysłowa

·       Za śp. Helenę Wujczak – od Marii, Pawła i Moniki Pazoła z Posadowa

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od współpracowników z firmy Heinz

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od mieszkańców ulicy św. Idziego: rodziny Florkowskich, Szpurków, Chudych, Sadowskich, Urbańskich i Bątkiewiczów

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Matuszyków i Cabałów ze Świętomierza, rodziny Bednarków z Kryczyna i Ufraty

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Krzyżyńskich z Bojanowa

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Karola z rodziną

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Juliana Waleńskiego z rodziną z Ludwinowa

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Kołaków i Stelmaszyków

·       Za śp. Henryka Busza – od Sebastiana Czwojdy z rodziną

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Koła Gospodyń Wiejskich z Sułkowic

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od Marii i Mariana Kryś z rodziną

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  Franciszka Łagodę w 23 rocznicę śmierci, Józefę, Franciszka Łagodów, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od mieszkańców z ulicy słowackiego i Parkowej

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Eugeniusza Jakubczaka z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Murawskich z Bojanowa

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od rodziny Całów z Sikorzyna

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od Kazimierza Pakosza z Gostynia

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Kapałów

18.00

·       Za śp. Cecylię, Józefa, Zbigniewa Ratajczaków, za zmarłych z rodziny Ratajczaków i Szynków, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 28 grudnia 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

7.00

·       Za śp. Stanisława Wencla, Helenę, Franciszkę, Józefę Andrzejewskie, Pawła, Jadwigę Andrzejewskich

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Jana, Marię, Teresę Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych, zmarłych z rodziny Kollewe, Jessa, Kędzia, Marka Łodygę, ks. Zenona Gubana, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Katarzynę Jędryczkę w 4 rocznice śmierci, Józefa Jędryczkę, zmarłych z rodziny Jędryczków, Jesiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp. Franciszkę, Józefa Gubanów, Stefanię, Czesława Poprawskich, Janusza Bzodka, Ludwika Puślednika, Mieczysława Dembnickiego, ks. Zenona Gubana, za zmarłych z rodziny Gubanów i Rosików, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 16 grudnia – 22 grudnia 2019r.


9.00

·       Za śp. Jana, Annę, Kazimierza, Mariannę, Celinę Zygmuntów

·       Za śp. Józefa Musielskiego w 8 rocznicę śmierci, Mieczysława, Antoninę, Ryszarda Musielskich, Tadeusza Kulczaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Annę Andrzejczak – od siostry Joanny z mężem

18.00

·       Za śp. Elżbietę Adamczak w 3 rocznicę śmierci, Irenę Kosińską, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Czesławę Jakrzewską w 3 rocznicę śmierci

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Maćkowiaków i Walkowiaków

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Zofii Gryczki wraz z współpracownikami

·       Za śp. Stefanię Bem – od Marii Sarbinowskiej z rodziną

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od sąsiadów Ireny, Józefa Woźnych, Justyny i Rafała Knapp, Grażyny i Wiesława Paszyńskich, Teresy Marciniak

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od pracowników działu kadr i księgowości firmy „Convert”

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od Stanisławy, Marii i Doroty

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Tomasza Polaszka z rodziną

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od rodziny Szczepaniaków oraz Andrzeja i Arlety Jurkowskich

·       Za śp. Mariusza Busza – od koleżanki Ewy Andrzejewskiej z Palermo z rodziną

·       Za śp. Marię Rosik – od praktyki pielęgniarskiej „Providi” z Agnieszką Sarbinowską i Magdaleną Tomczak

·       Za śp. Marię Stankowską – od Pauliny i Zbyszka Pawlickich z Izą i Julią

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od Barbary Olejniczak z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od kuzynostwa Barbary Czułno, Piotra i Andrzeja Biernatów z rodzinami

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Andrzejewskich z Żychlewa

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i Emerytów Szkoły Podstawowej w Krobi

·       Za śp. Helenę Wujczak – od siostry Ligorii i Zgromadzenia Sióstr Albertynek z Siedlec

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od rodziny Kubiaków z Łodzi

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Gałuszkiewiczów i Włodarczyków z Pudliszek

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Biernaczyków z Krobi

9.00

·       Za śp. Józefa, Katarzynę, Franciszka, Zenona Giezków, Józefa, Joannę Karolczaków, Władysława, Franciszka, Józefę Wojciechowskich, zmarłych z rodziny Giezków i Karolczaków

·       Za śp. Andrzeja Grębowca i zmarłych z rodziny Grębowców

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od Urszuli i Krzysztofa Wenderskich, Magdaleny i Michała Wojtasik z synami

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od syna Michała

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od córki chrzestnej Agnieszki z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od rodziny Szkiełków i Ratajczaków

·       Za śp. Mariana Goździka – od wnuka Marcina z żoną i dziećmi

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od kuzyna Teodora z żoną i rodziną

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Nowaków

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od Sławka Balcerka z rodziną

18.00

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Wieczorków i Wasińskich

9.00

·       Za śp. Stanisława Nowackiego w 28 rocznicę śmierci, Teresę, Franciszka Nowackich, Wojciecha, Marię Mendyków, Władysława Andrzejewskiego, ks. Jana Grzemskiego, ks. Zenona Gubana, za zmarłych z rodziny Nowackich, Mendyków i Andrzejewskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisława Marciniaka w 18 rocznicę śmierci, Marię, Józefa Sędziaków, Władysławę, Wojciecha Kołaków, za zmarłych z rodziny Marciniaków, za zmarłych kapłanów z naszej parafii, za dusze w czyśćcu ciepiące

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Grażyny Adamskiej, Ewy i Tadeusza Żelaznych z rodzinami

·       Za śp. Stanisława Polaszek (Sobótka) – od chrześniaczki Reginy z rodziną

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od Teresy i Tomasza Szejnerów

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji pierwszych urodzin Jana, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilata

·       O siły, mądrość i roztropność dla rolników, władz samorządowych, rządowych oraz stosownych służb w walce z chorobą ASF

9.00

·       Prosimy o niebo dla Janka w 15 rocznicę śmierci, za wszystkie dusze zmarłe z rodziny Chudych i Bąków

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od córki Kasi z mężem i dziećmi

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od sąsiadów Kubiaków

·       Za śp. Antoniego Biernata – od rodziny Mikołajczaków i Nowaków

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od brata Pawła z rodziną

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od Zofii i Karola Fabijańczyków z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Piotra Belę – od rodziny Pazołów z Potarzycy i Piotrowskich z Łęki Wielkiej

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od Jacka Gały z rodziną, Natalii i Łukasza Dorsz z synem

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Janusza Plessnera z rodziną

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Biernatów i Karolczaków

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Ewy Musielskiej z rodziną

18.00

·       Za śp. Jerzego Zwierzyckiego w 20 rocznicę śmierci

9.00

·       Za śp. Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jana Pazołę – od Adama Pazoły z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od pracowników firmy „Gobarto”

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Toporowiczów z Ziemlina i Wymysłowa

18.0       

·       Za śp. Antoniego Pazołę – od Józefa i Haliny Bąków z Krobi

·       Za śp. Antoniego w 20 rocznicę śmierci, Piotra, Stanisława Bąków, zmarłych
z rodziny Wasików i Leśniaków, Joannę Nedza, Krzysztofa Glurę, Bolesława, Ireneusza Smektałę, Franciszka Jakubiaka, Marię, Stanisława Dudkę

·       Za śp. Mieczysława Musielskiego w 17 rocznicę śmierci, Antoninę, Józefa, Ryszarda Musielskich, zmarłych z rodziny

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od rodziny Kaniewskich i Gierów

·       Za śp. Henryka Busza – od Pawła, Bożeny Stachowiak z Sarbinowa i kuzynki Haliny z mężem

·       Za śp. Mariana Głowackiego – od żony

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od sąsiadów Buszów i Wojtkowiaków

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od koleżanek i kolegów męża z zakładu Heinz w Pudliszkach

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Kordusów, Cieślaków i Guniów ze Starej Krobi

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Ireny i Krzysztofa Nowackich z mamą i córkami, oraz Joanny i Jakuba Szczepeckich

·       Za śp. Apolonię Krzyżyńską – od syna Henryka z żoną

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp.  Władysława w 14 rocznicę śmierci, Michała, Joannę, Antoniego, Antoniego Nowaków, Pelagię, Mieczysława, Michała, Marię, Elżbietę Kasperkowiaków, Genowefę Musielak

·       Za śp.  Piotra Kubiaka w II rocznicę śmierci, Różę, Michała, Stanisława, Józefę, Franciszka, Janinę, Jana, Apolonię Olejniczaków, Marię, Sarbinowską, Stanisławę, Marię Nagłe, Józefę, Marcina, Franciszka Buszów, Joannę, Władysława Pieniężnych, Marię, Antoniego Kubiaków, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od Marioli Andrzejewskiej z Żychlewa z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Piotra Horałę – od Tomasza Polowczyka

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Elżbiety i Marka Matysiaków z synem Zbyszkiem i wnukami

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Zakładu Ogólnobudowlanego Łukasz Poczontek

·       Za śp. Józefę Jesiak – od Tadeusza Glury z Gostynia i rodziny Karolczaków z Kunowa

·       Za śp. Józefa Chudego – od Marii Bujak, Joanny Prętkowskiej z Domachowa

18.00

·       Za śp. Franciszka, Tomasza, Józefa, Stanisława, Józefę, Marię, Anię Bujaków, Piotra, Jadwigę, Jana, Franciszkę, Jadwigę Łagódków, Czesława Andrzejewskiego

SIKORZYN 21 grudnia 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Andrzeja Biernaczyka, zmarłych z rodziny Mendlów i Kwaśniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Stanisławę w I rocznicę śmierci, Bolesława Paryas, ich rodziców, rodzeństwo i córkę Sabinę Kaczmarek, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Janinę, Tadeusza, Krzysztofa Lewandowiczów, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu ciepiące

11.45

·       Za śp. Jana Glurę w 11 rocznicę śmierci, Wawrzyna, Joannę Glurów, Stanisława, Marię, Henryka, Kazimierza Wolnych

18.00

·       Za śp. Antoninę Bujak w 20 rocznicę śmierci, oraz za zmarłych z rodziny Bujaków, Biernatów, Andrzejewskich i Wolnych

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 9 grudnia – 15 grudnia 2019r.


9.00

·       Za parafian

·       Za ks. kan. Wiesława Wittiga – z okazji Imienin

·       Za śp.  Leokadię i Stefana Radojewskich, za zmarłych z rodziny Radojewskich i Goćwińskich

·       Za śp. Antoninę i Wiktora Kubackich, Bogdana, Wiktora Kubackich, Marię Grodzką, za zmarłych z rodziny Kubackich i Kaczmarków

18.00

·       Za śp. Jana Juraszka, Tomasza Chlebowskiego, Waldemara, Mieczysława Czerwińskich, Stanisława Sarbinowskiego

·       Za śp. Piotra Dudę w 8 rocznicę śmierci

·       Za śp. Zofię, Antoniego Pazołów, zmarłych z rodziny Pazołów, Jeżów, Andrzejewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Antoninę w 12 rocznicę śmierci, Pelagię, Stanisława Sarbinowskich, Annę, Kazimierza Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od dzieci z rodziny Maśląka

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Krystyny Jańczak z Rębowa i Justyny Majewskiej z Pudliszek

·       Za śp. Zefiryna Wleklińskiego – od żony Janiny, córek Justyny, Ewy i Ireny z rodzinami

·       Za śp. Grzegorza Olejnika – od żony

·       Za śp. Lubomirę Swojak – od syna Macieja z żoną Dorotą dziećmi i prawnuczką Jagodą

·       Za śp. Jadwigę Juskowiak – od córki Marioli z mężem i dziećmi

·       Za śp. Mariana Goździka – od wnuczki Kasi z mężem i synem

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Lidii Fórmanowskiej z rodziną

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od rodziny Tyczyńskich z dziećmi z Zabrza

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od Bożeny Pazoły i rodziny Zajdlów

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od rodziny Ofierzyńskich i Sowińskich z Potarzycy

·       Za śp. Antoniego Biernata – od wnuka Arkadiusza z rodziną

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od bratowej Krysi ze Śremu z rodziną

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od siostry Sławki z mężem, siostrzeńca Adriana z rodziną i siostrzeńca Patryka z Anią

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od Katarzyny Balcerek

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Zofii Gryczki wraz z współpracownikami

·       Za śp. Stefanię Bem – od chrześniaka Romana z rodziną

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Jana Chudego – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za śp. Leokadię, Ignacego, Leokadię, Walentego, Agnieszkę Wildów, Lubomirę, Stefana, Krzysztofa, Boguchwała, Ewę, Andrzeja Andrzejewskich

·       Za śp. Henryka w 21 rocznicę śmierci, Sewerynę Kordus, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Stanisława, Józefa, Ewę, Marię Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od rolników z Marchwacza i Cieni II pod Kaliszem

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od Romana Pazoły z rodziną z Gostynia

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od rodziny Wasiaków z Wymysłowa

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od rodziny Jeńców z Sikorzyna

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od chrześnicy Wioletty z rodziną i rodziny Plessnerów i Kubczyków

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od rodziny Pawlaków i Aldony Sznajder

·       Za śp. Ewę Bulińską – od wnuczki Oliwii z Wojtkiem i Ignasiem oraz od Beaty i Marcina Kulczak z córką

18.00

·       Za śp. Antoninę Wolną, Antoninę, Tomasza, Józefę Bujaków, Ignacego Andrzejewskiego, Annę, Feliksa Biernatów, za wszystkie dusze w czyśćcu ciepiące

9.00

·       Za śp. Ignacego, Antoninę Jędryczków, Józefa, Mariannę, Katarzynę Chudych, Jadwigę, Kazimierza, Walentego, Ignacego Chudych, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp.  Ludwika, Jadwigę, Ireneusza Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Wiktorię, Andrzeja, Ludwika Mroczków, Marię, Jana Szulców, Katarzynę, Andrzeja Łuczaków, Józefę, Franciszka Kaczmarków, Jana Wabińskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego, Mariolę Kwiatkowską

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Dworczaków z Lipia

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 75 lat życia Bożeny, prosząc o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki

·       Z okazji 8 urodzin Oliviera, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowe i opiekę Matki Boskiej i Boże błogosławieństwo

9.00

·       Za śp. W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·       Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·       Za śp. Marka Łodygę w 7 rocznicę śmierci, Czesławę, Mariana Łodygów, Pelagię, Stanisława, Danutę, Marka Kędziów, Marka Pawlaka, ks. kan. Jana Grzemskiego, za zmarłych z rodziny Kędziów, Łodygów, Olejniczaków

·       Za śp. Piotra Belę – od Karoliny Prętkowskiej z rodziną

·       Za śp. Henryka Busza – od Radnych Rady Miejskiej w Krobi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Marię Rosik – od rodziny Andrzejewskich z Ziemlina

·       Za śp. Marię Stankowską – od rodziny Glurów i Radołów

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od rodziny Bzdęgów z Potarzycy

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od Magdy z mężem i dziećmi

·       Za śp. Jadwigę  Majewską – od rodziny Sikorów z Potarzycy

18.00

·       Za śp. Mariannę, Ludwika Glurów, Henryka Włodarczaka, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       O łaskę nieba dla śp. Sebastiana Grzelaka w 17 rocznicę śmierci, Przemysława Domagalskiego

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od siostrzenic Zuzanny i Elżbiety z rodzinami

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od sąsiadów Krzysztofa i Jacka Łuczaków

18.0       

·       Za śp. Marię, Stanisława Giezków, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Łucję, Jana Łagódków, za zmarłych z rodziny Łagódków i Jurosików

·       Za śp. Antoniego Jędryczkę, Zofię Kasperczak, Antoninę Szymanek, za zmarłych z rodziny Stachowiaków, Jędryczków, Kasperczaków, Fórmanowskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Łucję Rogalę i zmarłych z rodziny, Marię Kubaczewską i zmarłych
z rodziny, Lecha Jurkowskiego i zmarłych z rodziny, Jana Chudzińskiego i zmarłych z rodziny, Franciszka Knychałę, Zygmunta Matysiaka

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od rodziny Balcerowiaków z Rogowa

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od sąsiadów Marii i Ireneusza Chudych

·       Za śp. Jana Pazołę – od Wacławy Jędryczki z Sułkowic z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od sąsiadów z bloku nr 11

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Pawlaków z Rębowa

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od rodziny Wojtkowiaków, Buszów i Okupników

·       Za śp. Stanislawa Bulińskiego –  od Haliny i Wojciecha Szymańskich, Marii
i Jana Grodzkich, Małgorzaty i Leszka Andrzejewskich, Ali i Ryszarda Andrzejewskich, Jolanty i Tadeusza Pawlaków, Aliny i Jerzego Szwarczyńskich

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od koleżanek i kolegów z Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu

·       Za śp. Mariusza Busza – od Krzysztofa Kamińskiego z Wymysłowa z rodziną

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od rodziny Mendyków z Nowego Targu

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od s ąsiadów Anny, Grzegorza i Pawła Chlabicz

·       Za śp. Andrzeja Olejniczak – od Aliny i Hieronima Szulc z rodziną

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Patrycji i Mariusza Matysiaków z dziećmi

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Kamińskich z Wymysłowa i Cichowlasów

·       Za śp. Józefę Jesiak – od od Antoniego Nowaka z rodziną Ratajczaków i Bronisławy Andrzejewskiej z Żychlewa

·       Za śp. Józefa Chudego – od Stanisława Kulczaka z rodziną

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Stefanii i Andrzeja Sprutta

·       Za śp. Henryka Busza – od Marii Bąk, Barbary i Wiesława Wachal z synem z Kuczynki

·       Za  śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Gościańskich z Rębowa

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Zofię, Franciszka Walkowiaków, Joannę, Marcina Ciesielskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Dworczaków ze Strzelec Wielkich

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od Tomasza Toporowicza z żoną i dziećmi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Świtalskich z Rokosowa i Borku Wlkp.

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od rodziny Mansfeldów

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od chrześniaka Grzegorza z rodziną

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od Dolatów z Ciołkowa oraz Ulki z Głogowa
z rodziną

·       Za śp. Jana Matuszyka – od chrześnicy Bożeny Okupnik z rodziną

18.00

·       Za śp. Joannę, Franciszka, Stanisława Pazołów, Stanisławę, Tomasza, Stanisława Marcinkowskich, za zmarłych z rodziny

SIKORZYN 14 grudnia 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od wnuczki Ani z mężem i córkami

7.00

·       Za śp. Stanisławę, Antoniego Nowackich, Marię, Józefa Wyzujaków, ks. Zenona Gubana, Halinę Dolatowską, za zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Halinę w 10 rocznicę śmierci, Józefa, Wacława, Józefę Juskowiaków, Zenona, Katarzynę Ignacego Gałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Z okazji zbliżającego się końca roku dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, za dni radosne, czasem i smutne, za zebrane plony, za ludzi, którzy pomagali nam przy zbiorach, za dzieci i ich rodziny, za szczęśliwie przychodzące na świat wnuki, ale przede wszystkim za zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę nad nami i Julką która wczoraj obchodziła swoje drugie urodziny

18.00

·       Za śp. Edmunda Stodolnego, Katarzynę, Władysława, Henryka Grzegorczyków, Helenę, Stanisława Dolatów, za zmarłych z rodziny Dolatów i Sikorów

Informacje dodatkowe: