AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 18 listopada – 24 listopada 2019r.


9.00

·       Za śp. Jana w 21 rocznicę śmierci, Marię Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych, zmarłych z rodziny Kollewe, Marka Łodygę, ks. Zenona Gubana

·       Za śp. Józefę, Walentego Andrzejewskich, Annę Urbańską, Stanisławę, Władysława Kurpisz, Wandę, Władysława Kurpisz, Zofię Kurpisz

18.00

·       Za śp. Eugenię Wielgosz – od Władysławy Cebulskiej z rodziną

·       Za śp. Henryka w 10 rocznicę śmierci, Henrykę Borkowskich

·       Za śp. Danutę Śmiejczak – od Marii i Sławka z dziećmi

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od Aleksandry i Ryszarda Andrzejewskich z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Sobkowiaków i Hamrolów

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Boguszów i Janczaków z Rębowa

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od rodziny Macieja i Mikołaja Małeckich i Małgorzaty Tuchołki z mężem

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od córki Magdaleny Grzegorzewskiej z mężem i córkami

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od córki Hanny z mężem

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od rodziny Chudych z Potarzycy

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od córki Eweliny z mężem i córką Almą

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od siostrzenicy Oliwii

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Hajduków z Ciołkowa

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od pracowników firmy FILTRON

·       Za śp. Piotr Belę – od kuzynostwa Kasi, Agnieszki i Karola z rodzinami

9.00

·       O radość życia wiecznego dla zmarłej Barbary w 20 rocznicę śmierci, Franciszki, Jadwigi, Stanisława Rogasików, Róży, Stanisława Biernatów, Heleny, Walentego, Grzegorza Florkowskich, Marii, Mariana Nowaków, ks. Antoniego Pazoły

·       Za śp. Sylwestra Szpurkę w rocznicę urodzin, Antoninę, Stanisława Danków, Jana Szpurkę

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Krystynę Kamińską – od Zofii Hądzlik z rodziną

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od Ekspedykta Wleklińskiego z rodziną

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od Barbary Olejniczak z rodziną

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Jana, Stanisława Spruttów z rodziną

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

18.00

·       Za śp. Franciszka Radajewskiego w 10 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Chudych i Radajewskich

·       W intencji Ks. Abp. Seniora śp. Juliusza Paetza – msza święta z okazji jego pogrzebu

9.00

·       Za śp. Stefana Celkę, Marię, Marcelego Bątkiewiczów, s. Józefinę Kmiecik, zmarłych z rodziny Celków, Bątkiewiczów, Kmiecików, Mariolę Miler, Leonardę, Zygmunta Roszkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Mariannę Kubiak w 3 rocznicę śmierci

·       Za śp. Walentego Kabałę, Marię Kabałę, zmarłych z rodziny Kabałów, Pazołów i Płonków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       W intencji Danuty i Walentego w 30 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Jubilatów i całej rodziny

·       Z okazji pierwszych urodzin Mai, z podziękowaniem za dar życia i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

·       Z okazji pierwszych urodzin Jędrzeja z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny

9.00

·       Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·       Za żywych i zmarłych kapłanów

·       Za śp. Sewerynę w 18 rocznicę śmierci, Henryka Kordusów, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Stanisława, Ewę, Józefa, Marię Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich

·       Za śp. Antoniego Biernata – od rodziny Andrzejewskich z Grabianowa i Posadowa

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od rodziny Kołaków z Żychlewa, Krajewic i Pudliszek

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od Grzegorza Jesiaka z rodziną

·       Za śp. Mariusza Busza – od Anety i Andrzeja Szczepaniaków oraz Teresy Szczepaniak

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od pracowników krojowni firmy Leithauserz Leszna

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Karbowych z Ziemlina

18.00

·       W intencji p. Czesława – organisty, Zespołu Liturgicznego im. ks. Wacława Gieburowskiego, Zespołu Fatimes oraz Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” z okazji jutrzejszego wspomnienia św. Cecylii

9.00

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od kuzynek Anieli, Jadzi, Janki, Sewerci i Anny

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od kolegi Krzysztofa Nowackiego z rodziną i mamą

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

ZIEMLIN 22 listopada 2019r. godz. 17.00

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od Łabędów i Lewandowskich

18.00

·       Za  śp. Annę, Piotra Konopków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Joannę, Jana Początków, Józefę Jesiak, Józefę Jakubowską, za zmarłych z rodziny Początków, Biernatów, Jesiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską w I rocznicę śmierci – od Heleny i Stefana Małeckich

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Gałów z Żychlewa

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Bazi Zaremba i Mirosławy Dudek

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od Celiny i Jacka Kędzia z synami

·       Za śp. Stefanię Bem – od rodziny Jesiaków z Krobi

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od rodziny Mendyków

·       Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Pazołów z Karca z dziećmi

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od Katarzyny Bugzel z rodziną Nawrockich z Sułkowic

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od wnuczki Weroniki i wnuka Tomasza z Dominiką

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od chrześnicy z mężem i dziećmi

·       Za śp. Walentego Chudego – od Bronisławy Sarbinowskiej i Hanny i Zbigniewa Taterków

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Małgorzaty i Lecha Bemów

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Bronisławy Kaczmarek z rodziną

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od rodziny Jesiaków z Krobi

·       Za śp. Marię Stankowską – od pracowników parku w Godurowie

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od cioci Apoloni z całą rodziną

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od Piotra Biernata z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Helenę Wujczak – od Siostry Zosi i Henryka Kabałów z rodziną

·       Za śp. Teresę Sikorę – od Pawła i Katarzyny Kubackich z rodziną

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Jóźwiaków oraz od koleżanek Izy, Moniki, Kasi z rodzinami

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Bożeny i Stefana Krajków z Krobi

·       Za śp. Jana Marciniaka – od rodziny Domanieckich i rodziny Zygmuntów

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Franciszka Kaczmarka w 30 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Zawadów i Ratajczaków

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od syna Krzysztofa z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Ewę Bulińską – od rodziny Sobeckich, Szydłowskich, Szymczaków i Obroślaków

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Mileny i Mateusza Waleńskich z córką

·       Za śp. Marię Rosik – od Kazia i Maryli z rodziną z Leszna

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Elżbiety Biernaczyk z rodziną

16.00

·       Z okazji 50 rocznicy ślubu Marii i Jana, z podziewaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

18.00

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 40 lat małżeństwa Zyty i Eugeniusza, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i całej rodziny

SIKORZYN 23 listopada 2019, godz. 16.30

·       Za zmarłych z rodziny Chudych, Majewskich, Stanisławę i Stanisława Toporowiczów

7.00

·       Za śp. Józefa Szczepaniaka w 6 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Szczepaniaków i Kasprzaków

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Władysława w 18 rocznicę śmierci, Joannę, Czesława Pieniężnych, Różę, Michała Olejniczaków, Marię Rosik, Gabrielę Gałę, za zmarłych z rodziny Pieniężnych i Olejniczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Katarzynę, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, za wszystkich zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

18.00

·       W intencji żywych i zmarłych kolejarzy oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Nich i ich rodzin

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 11listopada-17 listopada 2019r.


9.00

·        Za ś. Józefa Smektałę w 8 rocznicę śmierci, Walentego, Stanisławę Smektałów, Czesławę, Stefana Szymańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Franciszka, Walentego Wieczorków, Józefę, Stanisława Kowalczyków, Józefę, Józefa Szymanek, Jadwigę, Wojciecha Jóźwiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wiktorię Kędzia w 25 rocznicę śmierci, Franciszka Kędzia, za zmarłych z rodziny

·        Za Ojczyznę

18.00

·        Za śp.  Gabrielę Gałę w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Zofię, Janusza Woźniaków, za zmarłych z rodziny Woźniaków, Mintów, Jopków, Wiśniewskich i Szczepaniaków

·        Za śp. Jerzego Papmela w 15 rocznicę śmierci, Rozalię, Stanisława Pawlaków

·        Za śp. Stanisława, Józefę, Józefa Andrzejewskich, Mariannę, Antoniego Zygmuntów, Antoninę, Jana Karczyńskich, Stanisławę, Franciszka Przybyłów, Agnieszkę, Tomasza Walkowiaków, Antoninę, Feliksa Smektałów, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od Haliny

·        Za śp. Jerzego Kubiaka – od wnuka Tomasza z rodziną

·        Za śp. Józefa Juskowiaka – od rodziny Mikołajczaków z Pudliszek

·        Za śp. Krystynę Kronszmyt – od Łucji i Eugeniusza Gubańskich z rodziną

·        Za śp. Grzegorza Kapałę – od Ewy Bajer

·        Za śp. Piotra Belę – od koleżanek Marty, Izy i Kasi z rodzinami

·        Za śp. Stefanię Grębowiec – od Grażyny Sobótki z rodziną

·        Za śp. Stefanię Bem – od chrześniaka Adama Olejniczaka z żoną

·        Za śp. Barbarę Jankowiak – od Wandy i Wojciecha Jędryczkowskich z synem Piotrem z rodziną i córką Katarzyną z rodziną

·        Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Heleny i Zdzisława Paszkier z rodziną

·        Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

·        Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od wnuka Krystiana i Moniki Krzyżyńskiej, od rodziny Mendyków z Żychlewa

·        Za śp. Elżbietę Twardowską – od rodziny Hałkiewiczów i Gronowskich

·        Za śp. Józefa Majewskiego – od Ryszarda Pieniężnego z dziećmi i ich rodzinami

·        Za śp. Stanisława Bulińskiego – od Lidii i Andrzeja Bemów z rodziną

·        Za śp. Mariusza Busza – od Ireny i Krzysztofa Szczepaniaków z rodziną

·        Za śp. Krystynę Wleklińską od pracowników i właścicieli firmy ZPH Rakowscy w Krobi

 

 

9.00

·        Za śp. Stanisławę, Stanisława, Jędrzeja Toporowiczów, Bolesława Sikorę, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za zmarłych z rodziny Nawotków

·        Za śp. Teresę Bątkiewicz – od sąsiadów z ulicy Zajazdowej

·        Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od córki Danuty z mężem

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Walentego Chudego – od Danuty i Zbyszka Urbańskich z rodziną

·        Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Marii i Marty Kwiatkowskich

·        Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Ryszarda Danielczyka z pracownikami

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Marii Sobierajskiej z rodziną

18.00

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od sąsiadów Kędziów i rodziny Dopierałów z Sułkowic

9.00

·        Za śp. Jana, Ignacego, Mariannę Kmiecików

·        Za śp. Helenę Wenderską w 12 rocznicę śmierci, Józefę, Antoniego, Mikołaja Wenderskich, Marię Jana, Franciszka Kaczmarków, Apolonię Kosińską, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jerzego Bartkowiaka w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Antoniego Jędryczkę, Zofię Kasperczak, Antoninę Szymanek, za zmarłych z rodziny Stachowiaków, Jędryczków, Kasperczaków, Fórmanowskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        W podziękowaniu za otrzymane łaski przez 40 lat małżeństwa Emilii i Wiesława, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

·        W intencji Bruna z okazji pierwszej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za życie i zdrowie, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilata

·        W intencji Jagody z okazji pierwszej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za życie i zdrowie, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki

·        Z prośbą o siły i łaskę zdrowia da Krystyny – intencja od grupy św. o. Pio

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Krystynę Kamińską – od rodziny Skalskich z Ostrowa Wielkopolskiego

·        Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od córki Pauliny Nowak z mężem i synem Igorem

·        Za śp. Franciszka Pazołę – od syna Grzegorza z żoną i Czesławą Jasińską

·        Za śp. Stanisława Polaszek – od rodziny Andrzejewskich z Grabianowa i Posadowa

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Wasiaków z Krobi

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Majewskich z Rawicza

·        Za śp. Helenę Wujczak – od chrześniaczki Beaty i rodziny Jankowskich

·        Za śp. Józefa Kubiaka – od Alicji Konstantego Jędryczkowskich z rodziną

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Fórmanowskich i Kaczmarków

18.00

·        Za śp. Zenona Bzdęgę w 4 rocznicę śmieci, za zmarłych z rodziny Bzdęgów i Nowaków

9.00

·        Za śp. Joannę, Franciszka Paszkowiaków, Różę, Jana Andrzejewskich, Ludwika Serwatkę, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za zmarłych rodziców: Jana w 25 rocznicę śmierci i Teodozję Jakuszkowiaków, Tadeusza Koczorowskiego

·        Za śp. Antoniego Biernata – od rodziny Łagódków i Gierów

·        Za śp. Jana Łoniewskiego – od Irka Wojaczyka z rodziną

SIKORZYN 15 listopada 2019r. godz. 16.00

·        Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od sąsiadów z bloku nr 12

18.00

·        Za  śp. Teresę, Stanisława Jankowiaków, Zofię, Władysława Płoszajczaków, Bożenę Wróblewską, Władysławę Ciesielską, Władysława Raburskiego, oraz w intencji Bogu wiadomej

·        Za śp. Leona Toporowicza, Mariana Jeża, Henryka Zybera, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Cecylie Musielak, Rozalię Jóźwiak, Stanisławę Musielak, Annę, Andrzeja Idczaków, Marię, Jana Gubanów, za zmarłych z rodziny Jóźwiaków i Musielaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Janinę Zych – od brata Floriana, sióstr Aliny, Ireny, Eugenii, Krystyny i Marii, szwagra Stanisława z rodzinami

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od Zygmunta, Walerego, Krzysztofa i Genia Adamków z rodzinami

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Toporowiczów z Wymysłowa i Wawrzyniaków z Bukownicy

·        Za śp. Ludwika Karolczaka – od Tomasza i Wojciecha Polowczyków z Krobi

·        Za śp. Ewę Bulińską – od brata Adama z żoną, Karoliny, Szymona Matuszewskich

·        Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Bratowej Barbary Olejniczak z rodziną

·        Za śp. Marię Rosik – od Kasi Sędziak z mężem i córką

·        Za śp. Marię Stankowską – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego

·        Za śp. Genowefę Szprutę – od Marii Nowak, Doroty, Tadeusza Jankowiaków

·        Za śp. Teresę Sikorę – od rodziny Dobczyńskich i Sadzkich z Gostynia

·        Za śp. Marię Kasperkowiak – od Moniki Naglak z rodziną z Rawicza

·        Za śp. Piotra Horałę – od Wyzujaków z Kuczynki

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Rutów i Śniegockich

·        Za śp. Józefa Chudego – od Darka Andrzejewskiego z żoną i córkami

·        Za śp.Janinę Zaleciło – od Stanisława i Włodzimierza Jurkowskich z rodzinami

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Doroty i Piotra Sarbinowskich z dziećmi z Sułkowic

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od Sebastiana Czwojdy z rodziną

·        Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka w I rocznicę śmierci, Grażynę, Bibiannę, Franciszka Pawlaków, Marię, Józefa Podworskich

·        Za śp. Franciszka Kawczyńskiego w 5 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kawczyńskich, Waleńskich, Ratajczaków, Bronisławę, Stanisława Wieczorków, zmarłych z rodziny Wieczorków, Giezków, Polaszków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Rozwalków z Bukownicy i Rozwalków z Krzemieniewa

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

·        Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Stachowiaków z Chumiętek

·        Za śp. Tadeusza Chryca – od rodziny Leciejów i Wąsików z Kielc

·        Za śp. Jana Marciniaka – od Stanisławy Wenderskiej i Zbigniewa Wenderskiego z córką

·         Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji śp. Anny i Feliksa Stelmaszyk o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie, oraz za zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 16 listopada 2019, godz. 16.30

·        W podziękowaniu Panu Bogu za 45 lat małżeństwa, z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Boże dla rodziny

7.00

·        Za śp. Franciszkę, Stanisława Ratajczaków, Stefana Ślęzaka, Zofię, Stefana Kaczmarków, Jadwigę, Stefana Jankowiaków, Józefa Marciniaka

09.00

·        Za parafian

10.30

  • Za śp. Władysława Gruszkę w 20 rocznicę śmierci, Weronikę Gruszkę, Bolesława, Franciszka, Stanisławę Zarembów, Marię Woźniak, Irenę Marciniak, Henryka Gruszkę, za wszystkich zmarłych z rodziny
11.45

·        Za śp. Lecha Jurkowskiego w 11 rocznicę śmierci, za wszystkich zmarłych
z rodziny Jurkowskich, Chudych, Biernaczyków i Matusewiczów

18.00

·        Za śp. Felicję w I rocznicę śmierci, Ludwika, Franciszkę, Annę, Michała Kryś, Romana, Bogdanę, Bogumiłę z rodziny Markowskich, za zmarłych z rodziny Gerlichów i Marciniaków

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 4 listopada – 10 listopada 2019r.


9.00

·       O zdrowie i błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z okazji imienin proszą Matki Różańcowe

·       Za śp. Tadeusza Andrzejewskiego, Janinę, Konrada Andrzejewskich, Jana, Antoninę Palmączyńskich i ich dzieci, ks. Jana Grzemskiego

18.00

·       Za śp.  Teodorą Chorałę – od rodziny Chorałów, Rucińskich, Walczaków, Łapawy, Pestków i Chorałów

·       Za śp. Michała Olejniczaka – od Joli Kaczmarek i Zenona Wieczorka z rodzinami

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od Marii Andrzejewskiej oraz Jolanty i Tadeusza Pawlaków z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Izy z rodziną ze Szczecina

·       Za śp. Krystynę Kamińską – od Stasiny Jurkowskiej z Opola

·       Za śp. Stefanię Bem – od Ireny i Marcelego Sikorskich

·       Za śp. Walentego Chudego – od mieszkańców ulicy św. Idziego

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od sąsiadów z Żychlewa – Huby

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od rodziny Brüske

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od sąsiadów Zygmuntów

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską –  od Marii Mendyki z rodziną

·       Za śp. Mariusza Busza – od Sylwestra z rodziną

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od sąsiadów Żyto i Karolczak

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Łagódków

·       Za śp. Ewę Bulińską – od sąsiadów

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Nowaków z Żychlewa

·       Za śp. Marię Rosik – od siostry Grażyny z mężem Moniką i Michałem

·       Za śp. Marię Stankowską – od rodziny Giermaziaków z Godurowa

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od sąsiadów Wojciechowskich

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Wasiaków z Sułkowic

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od Romana Fórmanowskiego

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od rodziny Kubiaków z Ludwinowa

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od Stróżyńskich z Łęki Małej

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Szymańskich i Mendel

·       Za śp. Jana Marciniaka – od Agnieszki i Jacka Wenderskich z dziećmi

·       Za śp. Tadeusza Chryca – od rodziny Ebków z Bukownicy

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za śp. Bronisława Jańca w II rocznicę śmierci, Joannę, Jana Jeńców, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Marię Spychaj – od rodziny Wenclów

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od Darka i Izy Lossy z synami

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Damiana i Wiktorii

·       Za śp. Antoniego Biernata – od rodziny Smektałów

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od mieszkańców Pijanowic

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od Erwina z żoną i synami

18.00

·       Z okazji imienin ks. Proboszcza

9.00

·       Za śp. Jana Chudego w 14 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Chudych i Worochów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Pelagię, Katarzynę, Józefa Kaczmarków, Zofię, Czesława Kubiaków, Agnieszkę, Józefa Biernatów, Katarzynę, Wawrzyńca Berusów, Pelagię, Antoniego, Parynów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Józefę w 17 rocznicę śmierci, Ignacego Wieczorków, Jana, Mariannę Jędryczków, Józefę, Antoniego, Stanisława, Jana, Jana, Franciszkę Maćkowiaków, Stanisławę Brzychcy, Katarzynę Wolsztyniak, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu ciepiące

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Chudych z Krobi

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z okazji imienin księdzu kan. Sławomirowi obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego życzy grupa modlitwy św. o. Pio

9.00

·       Za śp. Teresę Bątkiewicz – od Romana Fórmanowskiego z Krobi

·       Za śp. Cecylię Kordus – od rodziny Kordusów z Gostynia

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od siostry z rodziną

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od księdza Andrzeja Wujka i rodziny Wujków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od Lili Wojaczyk

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od sąsiadów Franka Kaczmarka i rodziny Walczaków

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od kolegów

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od mieszkańców ulicy Dworcowej

18.00

·       Z okazji 80 urodzin Józefy, z podziękowaniem za dar długiego życia, wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowe i opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki

·       W intencji Pielgrzymów, którzy nawiedzali Ziemię Świętą – z podziękowaniem za błogosławieństwo na czas pielgrzymowania, z prośbą o Boże dary dla Pielgrzymów, ich rodzin i organizatorów

9.00

·       O radość życia wiecznego dla Marka Sipurzyńskiego – od mieszkańców ulicy prof. J. Zwierzyckiego 1, 2, 3

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od Baszyńskich i Dorszów

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od rodziny Walczaków z Sikorzyna

SUŁKOWICE 8 listopada 2019r. godz. 17.00

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Łukasza, Eli i Waldemara z rodzinami

18.00

·       Za  śp. Joannę, Pawełka, Agnieszkę, Józefa Biernatów, Walentego, Antoninę Chudych

·       Za śp. Józefa Polowczyka, zmarłych z rodziny Polowczyków i Wieczorków

·       Za śp. Renatę Łopińską w 10 rocznicę śmierci, Władysławę, Stanisławę Kasprzaków

·       Za śp. Grzegorza Kajoch, Mariannę, Stanisława Ruszczyńskich, Wandę, Jana, Katarzynę Hieronima Kajoch, za wszystkie dusze z rodziny Idziaków, Ruszczyńskich, Bartkowiaków i Kajochów

·       Za śp. Mariana, Leszka Urbańskich, Jana Sobótkę, Anastazję, Marię Annę Pawłowicz, Andrzeja Klimczaka

·       Za śp. Stanisławę, Józefa Jeńców, oraz zmarłych z rodziny

·       Za śp. Stanisława Andrzejczaka w 20 rocznicę śmierci

·       Za śp. Antoniego Zielińskiego – od matki chrzestnej Leokadii Zielińskiej oraz Anieli Zielińskiej z rodziną

·       Za śp. Stanisława Bąka w 16 rocznicę śmierci, Antoninę, Piotra Bąków, Joannę Nedza, Stanisławę, Piotra, Antoniego, Piotra Pazołów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Józefa Chudego w I rocznicę śmierci – od Joanny Andrzejewskiej, Renaty Witt, rodziny Olejniczaków i Andrzejewskich

·       Za śp. Antoniego Pazołę – od siostry Marii z rodziną, Andrzeja i Zenka z żoną i dziećmi z Sułkowic i Krobi

·       Za śp. Antoniego Biernata – od wnuka Tomasza z rodziną

·       Za śp. Felicje Klauzinską – od  bratowej Moniki z dziećmi ze Strzelina i Wrocławia

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Berusów z Krobi

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od szwagierki Sabiny

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Bogusława Sarbinowskiego z Sułkowic

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Rolników i Walczaka

·       Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Józefę Jesiak w I rocznicę śmierci – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od wnuczki Joanny z mężem

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Całów z Wilkonic i Kobylina

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Piotra Belę – od koleżanek ze Stowarzyszenia

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od firmy Print-Box z Wymysłowa

·       Za śp. Henryka Busza – od Antoniny Kubiak z dziećmi i ich rodzinami

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od klasy IIIb liceum z wychowawcą

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od chrześniaka Rafała z rodziną

16.30

·       Za żywych i zmarłych piekarzy, cukierników, pracowników i uczniów, z prośbą o błogosławieństwo dla ich rodzin

18.00

·       Z okazji pierwszych urodzin Fabiana, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowe i błogosławieństwo Boże dla Jubilata i rodziny

·       Za śp. Stanisławę w 21 rocznicę śmierci, Joannę, Czesława Jędryczków, za zmarłych z rodziny Jędryczków, Gościańskich, Krzyżanowskich i Brudrów, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 9 listopada 2019, godz. 16.30

·       Za Mariannę Małygę – od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

7.00

·       W 100 rocznicę urodzin śp. Stanisława Jakubiaka, za śp. Teresę, Władysława Jakubiaków, Antoniego, Walentego, Joannę Janowicz

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Władysława Janusza w 29 rocznicę śmierci, Katarzynę, Annę, Stanisława Januszów. Józefę, Mikołaja Kajdrysów, za wszystkie zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

11.45

·       Za śp. Bogdana, Józefa, Stanisławę Kubiaków, Bronisława, Marię Matuszewskich, Stanisława Kędzia

18.00

·       Za śp. Stanisławę w 10 rocznicę śmierci, Franciszka Gajewskich, Tadeusza Gubańskiego, za zmarłych z rodziny

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 28 października – 3 listopada 2019r.


9.00

·       Za śp. Tadeusza Kaźmierczaka w 30 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Jerzego Dajewskiego w 30 rocznicę śmierci

·       Za śp. Krystynę Kamińską – od Czesława Piotrowiaka z żoną i całą rodziną

·       Za śp. Marka Sipurzyńskiego – od żony

18.00

·       Za śp. Jacka Bujakiewicza – od Ali, Piotra, Romana i Sebastiana z rodzinami

·       Za śp. Hannę Sobańską

·       Za śp. Antoniego Biernata – od syna Zenona z rodziną

·       Za śp. Janinę Zaleciło w I rocznicę śmierci – od Mieczysława Jędryczkowskiego z rodziną

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Adamków i Dembowych

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od rodziny Rajewskich, Wasielewskich i Zadków ze Szczecina

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Sarbinowskich ze Starego Gostynia i Kościuszkowa

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Nawrockich i Katarzyny Bugzel

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od Eugeniusz i Haliny Jakubczaków

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Szczepaniaków

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od siostry Haliny z całą rodziną Fabichów

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od chrześnicy Doroty z Karolem i dziećmi

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Alicji Mikołajczak z Zosią

·       Za śp. Piotra Belę – od rodziny Antkowiaków z Gostynia

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od rodziny Tomczaków z Gostynia

·       Za śp. Stefanię Bem – od Andrzeja z żoną i dziećmi

·       Za śp. Józefa Chudego – od chrześniaka Andrzeja z rodziną

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Zofii i Adama Skorupków z rodziną

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Łapawów i Biernatów

·       Za śp. Tadeusza Chryca – od mieszkańców wsi Pijanowice

·       Za śp. Janusza Wolsztyniaka – od siostry i szwagra, siostrzenicy Angeliki z rodziną

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Aleksandry, Ewy i ks. Jarka z Palermo

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od chrześnicy Jadzi z mężem i rodziną

·       Za śp. Jana Marciniaka – od Ilony i Dariusza Siwek z dziećmi

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

 
9.00

·       Za śp. Jerzego Busza, Kazimierę, Józefa, Krzysztofa Kaczmarków, Józefę, Kazimierę, Antoniego Busza, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisławę Polaszek (Sobótka) – od córki Violetty z mężem

·       Za śp. Franciszka Pazołę – od syna Eugeniusza z żoną

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Patryka z żoną Lidką

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od rodziny Jędryczków z Bukownicy

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od Barbary Olejniczak, Elżbiety i Ireneusza Lesińskich z rodziną

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od rodziny Hądzlików i Dechników z Pudliszek

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od mieszkańców z ulicy Nowej

·       Za śp. Mariusza Busza – od rodziny Woźniaków

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Ireny i Dariusza Wenderskich ze Stasiem

18.00

·       Za śp. Stanisławę, Ludwika Włodarczyków, za zmarłych z rodziny

9.00

·       Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski w 50 rocznicę urodzin Renaty, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki

·       Za śp. Władysława, Stanisława, Kazimierza, Marię, Ignacego Andrzejewskich, Marię Wojciecha Mendyków, Stanisława Nowackiego, Stanisława Kmiecika, ks. kan. Jana Grzemskiego, s. Anuncjatę, Łucję Andrzejewską

·       Za śp. Władysława Foriasza w 14 rocznicę śmierci, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od pracowników firmy Medij

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       W intencji Magdaleny z prośbą o poprawę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla niej

·       W 18 rocznicę ślubu Ireny i Piotra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

9.00

·       Za śp. Wandę Frąszczak w 27 rocznicę śmierci, Wiktora, Zenona, Edwarda, Hannę Frąszczak, za zmarłych z rodziny Frąszczaków i Mędlewskich

·       Za śp. Jana Prałata – od wnuka Adama z rodziną i rodzicami

·       Za zmarłych z rodziny Smektałów i Sternalów

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od siostrzenicy Romy z rodziną

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Pastuszaków z synem Robertem

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Kędziów z Krobi

·       Za śp. Ewę Bulińską – od rodziny Olejniczaków i Ławniczaków

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Jerzego Olejniczaka z żoną i rodziną

·       Za śp. Marię Rosik – od chrześniaka Dariusza

·       Za śp. Marię Stankowską – od rodziny Czajków i Kaczmarków

18.00

·       Za śp. Jadwigę w 25 rocznicę śmierci, Franciszka, Marię, Grzegorza Kaczmarków, Pawła Dargę, zmarłych z rodziny Chudych, Kaczmarków, Dworackich, Szaratów i Walusiów

7.00

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od wnuczki Joanny z rodziną

9.00

·       Za śp. Rozalię Krzyżyńską w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Krzyżyńskich, Stróżyńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30

·       Czesława w 8 rocznicę śmierci, Joannę, Władysława Pieniężnych, Cecylię, Edmunda, Henryka Karolczaków, Stanisławę, Pelagię Kosińskie, za zmarłych z rodziny

12.00 na „dużym” cmentarzu

·       Za zmarłych spoczywających na terenie naszej Parafii, za zmarłych Parafian

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Floriana Żuraszka – od Edwarda Łuczaka z Posadowa

·       Za śp. Piotra Kubiaka, Różę, Michała, Stanisława, Józefę, Franciszka, Janinę, Jana, Apolonię Olejniczaków, Marię Sarbinowską, Stanisławę, Marię Nagłe, Józefę, Marcina, Franciszka Buszów, Joannę, Władysława Pieniężnych, Marię, Antoniego Kubiaków, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od rodziny Berusów z Sułkowic i Sarbinowskich z Żychlewa

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Bujaków z Krzyżanek

·       Za śp. Helenę Wujczak – od sióstr z Warszawy

·       Za śp. Teresę Sikorę – od pracowników drogerii „Sekret Urody”

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Marii Kosowskiej

10.30

·       Za śp. Jana Andrzejewskiego w 50 rocznicę śmierci, Różę Andrzejewską, Jana Nowaka, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 Kościół św. Idziego

·       Za zmarłych z terenu naszej Parafii

·       Za śp. Pelagię, Józefa, Piotra Nawrockich, Zofię, Mariana, Stanisława, Tadeusza Łagodzińskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Prosimy o niebo dla Janka Bąka, Ignacego, Antoniny Chudych, Teresy, Romana Bąków, za wszystkich zmarłych kapłanów pracujących w naszej Parafii, za zmarłych z rodziny Karolczaków, Chudych i Bąków, za wszystkie bliskie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Piotra Chudego, zmarłych z rodziny Chudych i Mendyków, za dusze
w czyśćcu cierpiące

14.00

·       Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza, Wandę, Magdalenę, Mariana Kwiatkowskich, Elżbietę Kasperkiewicz

18.00

·       Za śp. Stanisławę, Jana, Katarzynę, Tomasza Wieczorków, za zmarłych z rodziny Wieczorków, Józefa Polowczyka, za duże w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 2 listopada 2019, godz. 16.30

·       Za zmarłych z rodziny Chudych i Maleszków, Antoninę Jankowiak, Czesława Gubana, ks. Zdzisława Graczyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Józefa Wyzujaka w 5 rocznicę śmierci, Tomasza Wyzujaka w 10 rocznicę śmierci, Marię Wyzujak, Stanisławę, Marcina Kordusów, Elżbietę Dorsz, Józefa Polowczyka, Stanisławę, Antoniego Nowackich, Mariannę, Antoniego Piotrowiaków, oraz za zmarłych za rodziny Kordusów, Wyzujaków i Piotrowiaków

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

11.45

·       Za śp. Jana w 29 rocznicę śmierci, Zofię Antoniaków, Stanisławę Drab, Janinę, Floriana Rejków, za zmarłych z rodziny

18.00

·       Za śp. Romana, Andrzeja, Mirosławę Urbańskich, za zmarłych z rodziny Kmiecików i Urbańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 21 października – 27 października 2019r.


9.00

·       W intencji Stanisława z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo

·       Za śp. Józefa Sikorę, za zmarłych z rodziny Sikorów, Szafraniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

16.30

·       O radość nieba dla wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę, a zwłaszcza za tych, którzy zostali rozstrzelani na krobskim rynku.

18.00

·       Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego w 19 rocznicę śmierci, Janinę, Jana, Mariannę Wiśniewskich, Weronikę, Jana Jakubków, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Piotra Adamczaka w 8 rocznicę śmierci, Pelagię Adamczak, Czesława Rolnika, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Emilii z mężem i rodziną

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Kordusów i Szumnych z Krobi

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od Barbary i Grzegorza Czułno z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Wasiaków i Szolków z Wymysłowa

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od sąsiadów Kubiaków z rodziną

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Sebastiana i Pauliny z synem

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Chudych

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Łakomych, Dąbiczaków i Krajków

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Stanisława Andrzejewskiego, Kaźmierczaków i Wasiaków

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Dyrekcji i Pracowników Przedszkola Samorządowego „ Pod Świerkami” w Krobi

·       Za śp. Henryka Busza – od rodziny Łakomych i Staszaków

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Anny i Henryka Boguszów z Rębowa

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od kuzynek Bernadetty i Zofii z rodzinami

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Sarbinowskich i Stachowiakówz Sułkowic

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Barbary i Weroniki Dąbrowskich

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

 
9.00

·       Za śp. Józefę, Ludwika Patalasów, zmarłych z rodziny Patalasów, Stanisława Pospiecha, Ludwika Karólczaka

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Andrzejewskich z Ziemlina

·       Za śp. Mariusza Busza – od kuzyna Michała z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od rodziny Śniegockich z Krobi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od wnuka Bartosza z Barbarą

·       Za śp. Janusza Wolsztyniaka – od brata Włodzimierza z rodziną

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od chrześniaczki Ewy z rodziną

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od rodziny Hałasów, Grodzkich, Paszkierów i Andrzejewskich

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od rodziny Mendyków i Świerzewskich

18.00

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od syna Romana z rodziną

9.00

·       Za śp. Natalię w 15 rocznicę śmierci, Czesława w 14 rocznicę śmierci Perdonów, Stanisława Madeja, za zmarłych z rodziny Perdonów i Madejów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Apolonię w 20 rocznicę śmierci, Jana, Józefę Jeżów, Różę Górną, Jana Biernata, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Antoniego Zielińskiego – od Adeli i Ryszarda Kabałów z rodziną

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za 50 lat małżeństwa Ireny i Jerzego, z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów

·       Z okazji kolejnej rocznicy ślubu Sylwii i Leszka z podziękowaniem za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo na kolejne wspólne lata

9.00

·       Z podziękowaniem za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, zgodę w rodzinie, Boże błogosławieństwo, oraz w pewnej intencji

·       Za śp. Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Mariannę Jankowiak z okazji 8 rocznicy śmierci, Leona, Janinę Kordus, Tomasza, Pelagię Szczepaniaków

·       Za śp. Marię Rosik – od szwagierki Marii z rodziną

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od Joli i Tomka z Opola

·       Za śp. Marię Stankowską – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Piotra Belę – od rodziny Andrzejewskich i Maćkowiaków z Sułkowic i Andrzejewskich ze Starej Krobi

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od siostry Janiny z rodziną

·       Za śp. Jana Pazołę – od rodziny Andrzejewskich z Ziemlina

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od rodziny Ślęzak, Lis i Niedźwiedzkich

·       Za śp. Stanisław Krzyżyński – od brata Władysława z rodziną

18.00

·       Za śp. Jana Andrzejewskiego, Małgorzatę Libront, Mariannę, Feliksa, Kazimierza, Kazimierę, Józefa, Józefę, Stanisława Czesława Andrzejewskich, Jadwigę Jędryczkę, Józefa Majera

9.00

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od żony i syna Andrzeja

·       Za śp. Pelagię Frydrych – od rodziny Michalskich z Ziółkowa i Kołaków z Potarzycy

·       Za śp. Czesława Olejniczaka w 10 rocznicę śmierci, Franciszkę, Wojciecha, Władysława, Andrzeja Olejniczaków, Marię Antoniego, Mariannę Czesława Maćkowiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za sp. Jana Matuszyka – od Grzegorza Toporowicza z Kuczyny

18.00

·       Za śp. Antoniego Zielińskiego – od Stefanii i Jana Ratajczak z rodziną

·       Za śp. Natalię Krajkę – od chrześniaka Romana i chrześnicy Pauli

·       Za śp. Franciszkę Pazołę – od syna Pawła

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Anny Gubańskiej i Marka z rodziną

·       Za śp. Antoniego Biernata – od wnuka Dawida i wnuczki Oli

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od córki Joli z synami Marcinem i Tomkiem

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od mamy

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od rodziny Sikorów i Drożdżyńskich z Pudliszek

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od Genowefy i Zygmunta Szparów z dziećmi z Krzyżanek

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od pracowników usług GS Krobia

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od Zefiryna i Janki Wleklińskich

·       Za śp. Ewę Bulińską – od Alicji i Konstantego Jędryczkowskich z rodziną

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Krobi

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Wenclów z Ziemlina

·       Za śp. Teresę Sikorę – od rodziny Olejników, Kępów i Biernatów z ulicy Harcerskiej

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Ireny Holc z Robertem

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od Wacławy Jędryczki z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od rodziny Pieniężnych z ulicy Miejsko-Góreckiej

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Sobótków i Maciejaków z Sułkowic

·       Za śp. Józefę Jesiak – od Barbary Stachowiak z rodziną

·       Za śp. Jana Marciniaka – od Bogdana Wenderskiego z rodziną i rodziny Karolczaków

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od wnuczki Darii z mężem i synami

·       Za śp. Franciszka Łapawę w 17 rocznicę śmierci, Annę Łapawę, zmarłych z rodziny Łapawów, Andrzejewskich i Gubańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Walentego Chudego – od Aleksandry Andrzejewskiej z Ewą i ks. Jarkiem

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od Zarządu OSP Żychlewo

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od rodziny Karczyńskich z Goli – Gostyń

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Marii i Tadeusza Piotrowskich z rodziną

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Stanisławy i Aurelii Celka

18.00

·       Za śp. Marka Holca w 2 rocznicę śmierci

·       Z okazji 40 rocznicy ślubu Stanisławy i Bogdana, z podziękowaniem za odebrane łaski w życiu małżeńskim, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów

SIKORZYN 26 października 2019, godz. 16.30

·       Za zmarłych z rodziny Rosików, Rzeźników i Wojtów, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Władysławę, Franciszka Goździków, Romana, Włodzimierza Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Annę, Stanisława Tomasza, Józefę Karbowych, Józefę, Józefa, Antoniego, Michalinę Andrzejewskich za dusze zmarłe z rodziny i w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Henryka Einbachera w 16 rocznicę śmierci, Lubomirę Einbacher, za zmarłych z rodziny Urbańskich i Einbacherów, Kapałów i Sobierajskich

18.00

·       Za śp.  Michała, Mariannę, Michała Bugzelów, Annę, Stanisława Sarbinowskich, Marię, Stanisława, Marię, Franciszka, Elżbietę Kołak, Joannę, Walentego, Józefę, Franciszka Puśledników, ks. Bolesława Bugzela

Intencje mszalne 14 października – 20 października 2019r.


9.00

·       Za śp. Piotra Horałę – od sąsiada Adamka

·       Za śp. Marię Michalską w II rocznicę śmierci

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od Żywego Różańca z Ziemlina

18.00

·       Za śp. Grzegorza, Józefę, Władysławę, Krystynę Sławińskich, za zmarłych z rodziny Sławińskich i Wujków, Ryszarda Sarbinowskiego, Czesława Polaszka, Władysławę, Tomasza Gwizdków, za zmarłych z rodziny Pazołów, Piotra Krajkę

·       Za śp. Joannę w 10 rocznicę śmierci, Piotra, Franciszka, Mariannę, Bartłomieja Bujaków, Marię, Stanisława Sobótków, dziadków z obu stron, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Gilewskiej z Sarnowy

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od pracowników Firmy Glinkowski

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od syna Macieja z żoną

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od Zbigniewa Kaczmarka z rodziną

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od rodziny Szpurków

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od Zespołu Fatimes z rodzicami i opiekunami

·       Za śp. Piotra Belę – od mieszkańców ulicy Wały

·       Za śp. Stefanię Grębowiec – od wnuczki Marzeny z rodziną

·       Za śp. Jana Pazołę – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od Małgorzaty Walkowiak z Pudliszek z rodziną

·       Za śp. Stanisław Krzyżyńskiego – od brata Kazimierza

·       Za śp. Walentego Chudego – od pracowników firmy Jędryczkowski

·       Za śp. Ryszarda Krauze – od koleżanek z klasy Haliny Szymańskiej, Krystyny Nawrockiej, Boguni Prętkowskiej, Marii Jóźwiak i Krystyny Olejnik

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od rodziny Berusów

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od rodziny Zwierzyków z ulicy Grunwaldzkiej

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Elżbiety i Małgorzaty z rodzinami

·       Za śp. Mariusza Busza – od kuzyna Pawła z rodziną

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od sąsiadów rodziny Kosowskich

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od rodziny Piotrowskich z Pawłowic i kuzynki Stasi z mężem

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od Alicji i Jana Sikorów z rodziną ze Starej Krobi

·       Za śp. Ewę Bulińską – od Marii i Romana Wenderskich z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Justyny i Krzysztofa Szwarc z rodziną

·       Za śp. Marię Rosik – od Michaliny i Łukasza Piotrowskich z Jakubem

 
9.00

·       Za śp. Franciszkę, Stanisława, Franciszka, Antoniego Szymczaków, za zmarłych z rodziny Szymczaków i Drozdów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jadwigę, Antoniego Błaszyków, Idziego Chudego, Katarzynę, Walentego Kołaków, Krystynę, Franciszka Pierzchałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stefanię Bem – od Emilii Klejna

·       Za śp. Franciszkę Pazołę – od syna Andrzeja z żoną i dziećmi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od rodziny Krajków z Żychlewa

·       Za śp. Teresę Sikorę – od Heleny Ptaszyńskiej z córką i zięciem

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Zbigniewa Kaczmarka z dziećmi

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od koleżanek Elżbiety Henzel, Jadwigi Szal, Heleny Paszkier i Ireny Grzelak

·       Za śp. Benignę Szklarską – od mieszkańców ulicy Mickiewicza

18.00

·       Za śp. Jana Przybylskiego w 7 rocznicę śmierci, Jana, Łucję, Reginę Przybylskich, Marcina, Joannę, Jadwigę , Marię Skrzypalików, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Józefę, Stanisława, Damiana Idaszków, zmarłych z rodziny Langiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Tomasza Chudego w 12 rocznicę śmierci, Marię Chudą, Olka i Elżbietę Leśniewską, Ninę Majewską, Józefę Wojciechowską, za zmarłych z rodziny Mintów, za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Walentego, Antoninę Walentego Smektałów, za zmarłych z rodziny Smektałów, Andrzejewskich, Pospiechów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Antoniego Biernata – od żony

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·       Za śp. Franciszka w 14 rocznicę śmierci, Mariannę, Apolonię, Józefa, Halinę, Stanisława Danków, Bronisławę, Jana Leciejów, za zmarłych z rodziny Danków i Lecieji

·       Za śp. Jana Walczaka w 8 rocznice śmierci, Mariannę Walczak, Helenę, Stefana, Józefa, Stanisława Rozwalków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Franciszkę, Walentego Toporowiczów, za zmarłych z rodziny Toporowiczów, Chudych i Gałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisławę Polaszek – od Krzysztofa z żoną Patrycją z synami

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od Renaty Jeniec z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Chudego – od brata Jakuba z rodziną

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Kędziów

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Bojańskich

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Karolczaków z Potarzycy

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Biernatów z Hersztupowa i rodziny Jankowiaków z Szurkowa

18.00

·       Za śp. Jadwigę, Franciszka, Teofilę Sikorskich, Zofię, Karola Mariana Wałkiewiczów, za zmarłych z rodziny Sikorskich i Wałkiewiczów

9.00

·       Za śp. Kazimierza, Franciszka, Mariannę Staśkiewiczów, Annę, Krystynę, Brunona Krysmanów, Urszulę, Grażynę, Jerzego Nowaków

·       Za śp. Halinę Hedzielską, Czesławę Pazołę, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Barbarę Bogucką – od męża

·       Za śp. Zbigniewa Giezka – od siostry z mężem

·       Za śp. Jana Łoniewskiego – od rodziny Olejniczaków z Rogowa

Ziemlin dn. 18 października 2019r. godz. 17.00

·       Za śp. Zbigniewa Roska, Stefana Rosika, Władysława Rosika, rodziców Mendyków, teściów Rosików, brata Tadeusza, bratową Krystynę Mendykę, siostrę Krystynę Przewoźną

18.00

·       Za dusze w czyśćcu ciepiące

·       Za śp. Walentego Majewskiego w 30 rocznicę śmierci, za jego zmarłych synów, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zofię Grzombkowiak – od rodziny Pierzchlewiczów z Kuczynki

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od sąsiadów Mednyków z dziećmi i ich rodzinami

·       Za śp. Józefa Chudego – od Walka Chudego z rodziną

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od wnuczki Madzi i rodziny Majewskich z Bukownicy

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od sąsiadów Wymysłowa

·       Za śp. Marię Stankowską – od Alicji i Konstantego Jędryczkowskich z rodziną

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Pazołów z Potarzycy

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Sylwii Popielas

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od kuzyna Marka z rodziną ze Starej Krobi

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od kuzyna Franciszka Kubiaka z Sułkowic

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od Kazimierza Pakosza z Gostynia

·       Za śp. Jana Marciniaka – od pracowników firmy SORELPOL

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Łapawów i Niedzielów ze Starej Krobi

·       Za śp. Henryka Busza – od Kazimierza Kubiaka z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Jerzy Stachowiak – od Marii Baranek z synami i rodziny Olejniczaków z Rogowa

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Jędryczków z Posadowa

·       Za śp. Tadeusz Chryc – od siostry Stasi i rodziny Bernatków

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od chrześniaczki Marii Baranek z rodziną z Rogowa

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Szczepaniaków i Jankowskich

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od obecnych i emerytowanych Urzędu Miejskiego w Krobi

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Macieja Kubiaka z rodziną i rodziny Waleńskich

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od rodziny Kaczmarków z dziećmi z Głogowa

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Marii i Ryszarda Twardowskich

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Teodozji i Władysławy Mroczek

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od Alicji Andrzejewskiej z córką Ewą

18.00

·       Za śp. Władysława Sarbinowskiego w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Mariannę, Andrzeja, Jana, Stanisława Sadowskich, Stanisława Olejnika, Kazimierza Bogackiego, Stanisławę Woźniak, Halinę Pachura, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 19 października 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Katarzynę, Jana, Stanisławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Mariannę, Kazimierza, Stanisława Andrzejczaków, Jana Kubiaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Elżbietę Kerber – od Teresy i Jarosława Olejnik oraz Izabeli i Mariusza Szczepaniak z dziećmi

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Piotra Horałę – od Łukasza Michalaka z rodziną

11.45

·       Za śp. Stanisława Idziaka w I rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Idziaków i Ambroży, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp.  Violettę Ciesielska w 4 rocznicę śmierci, Tomasza, Mariannę Majewskich, zmarłych z rodziny Majewskich, Chudych, Kołaków, Krawczyków i Łosiów, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 7 października – 13 października 2019r.


9.00

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od matki chrzestnej z rodziną

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Kmiecików z Wilkonic

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Haliny Pieniężnej i rodziny Popielasów

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Maciejaków i Sobótków z Sułkowic

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Bladochów

17.00

·       W intencji przystępujących do Sakramentu Bierzmowania

9.00

·       Za śp. Józefa Chudego – od chrześniaka Jana z rodziną

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Joanny i Ryszarda Szymańskich

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Kaczmarków z Sułkowic

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od Izabeli Czwojdy z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od kuzynek Sarbinowskich z Michałem

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodzin Pojduków z Gostynia

·       Za śp. Marię Rosik – od rodzin: Pieniężnych, Kubiaków i Tomczaków

·       Za śp. Marię Stankowską – od Kazimierza i Czesławy Czwojda z rodziną

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od rodziny Szprutów  z Ostrowa Wielkopolskiego

18.00

·       Za śp. Jana Pakosza w 10 rocznicę śmierci, Jana, Stanisławę Pakosz, Kazimierę, Marka Weber, Bożenę, Stefana Żmuda

9.00

·       Za śp. Józefa w 29 rocznicę śmierci, Marię Pazołów

·       Za śp. Macieja Majewskiego – od kuzyna Leszka Chudego z rodziną

·       Za śp. Antoniego Zielińskiego – od rodziny Glurów z Żychlewa i rodziny Kołaków z Potarzycy

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od córki z mężem

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z podziękowaniem za dar Nawiedzenia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic Jutrosińskiej, Nowej, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, J. Tuwima, W. Szymborskiej

9.00

·       Za śp. W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·       Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od chrześnicy Elżbiety z rodziną

·       Za śp. Janusza Wolsztyniaka – od kolegów i koleżanek z klasy

·       Za śp. Ewę Bulińską – od sąsiadów: Jóźwiaków i Hajduków

·       Za śp. Ludwika Królczaka – od rodziny Zboralskich i Poniatowskich z Pępowa

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Mikołajczaków i Michalskich

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Barbary Szumińskiej z rodziną

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od rodziny Kryś i Pawłowskich z Sikorzyna

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od rodzin: Kołaków, Jakubowskich i Bąków

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od sąsiadów Gubańskich i Idkowiaków

18.00

·       Za śp. Aldonę, Agnieszkę, Franciszka Urbaniaków, Janinę, Mariana Maćkowiaków, Zofię Zielińską, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Franciszka, Teresę, Stanisława Nowackich, Zofię, Ksawerego Kasperskich, Janinę, Tadeusza Szukalskich, Jerzego Jędryczkowskiego, Józefę, Józefa, Joannę, Stanisława Andrzejewskich, ks. Zenona Gubana, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Mariannę w 12 rocznicę śmierci, Edmunda, Józefa, Teresę Gronowskich, Władysławę Grudzińską, Henryka, Józefa, Józefę Buszów, Marię, Antoniego Kubiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od chrześniaka Marka z rodziną

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od brata z rodziną

 SUŁKOWICE, dn. 11 października 2019r. godz. 17.00

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

18.00

·       Za śp. Czesławę Gwizdek w 8 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława, Teresę, Kazimierza Kmiecików, Władysławę, Jana, Marię, Stanisławę, Mieczysława, Janinę Pierzchlewicz, Annę Siamę

·       Za śp. Annę, Jana Koniecznych, Jadwigę, Stanisława Buszów, Kazimierę Baranowską, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Natalię Krajkę – od siostrzenic Kamili i Malwiny oraz siostrzeńców Daniela i Miłosza z rodzinami

·       Za śp. Felicję Klauzińską – od rodziny Przybylskich

·       Za śp. Monikę Hałas – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Teresą Sikora – od koleżanek z branży handlowej z Krobi

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od Piotrowiaków z Kuczynki

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od Alicji i Jana Sikorów z rodziną ze Starej Krobi

·       Za śp. Andrzeja Pazołę – od Michała i Bogumiły Bugzelów z Piasków

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od matek Żywego Różańca

·       Za śp. Henryka Busza – od Bąków z Żytowiecka i Nowaków z Pudliszek

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Piotra Peśli z żoną i córką

·       Za śp. Mariusza Busza – od Zarządu i Pracowników firmy Max-Pol

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od rodziny Mendyków i Naskrętów z Potarzycy

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Czajków i Ani z rodziną

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Zarembów z dziećmi  z Kuczynki

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Kazimiery Waleńskiej z rodziną

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od Anny Gubańskiej i Marka z rodziną

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od Kazimierza Kubiaka z rodziną z Sułkowic i rodziny Pakosz z Wymysłowa

·       Za śp. Ryszarda Krauze – od mieszkańców ul. Cichej

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Lisieckich

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od sąsiadów Polowczyków

·       Za śp. Mariannę Małyga – od chrześniaka Jarosława i całej rodz. Bogusz z Rawicza

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Henryka Busza w I rocznicę śmierci – od chrześniaczki Agnieszki z rodziną

·       Za śp. Marię, Stanisława Rapałów, Barbarę, Stanisława Świstów, Józefa Kośmidra, zmarłych rodziny Rapałów, Grzelaczyków i Polaszków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od kuzyna Józefa z rodziną z Bukownicy

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Mendyków z Ręgowa

·       Za śp. Jana Marciniaka – od Krystyny Olejnik z rodziną

·       Za śp. Piotra Horałę – od sąsiadów Kołaków

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od rodziny Rogowiczów z Bodzewa

18.00

·       Za śp. Walentego w 10 rocznicę śmierci, Mariannę Jańczaków, Walentego, Katarzynę, Walentego Ratajczak, Mariannę, Różę, Pawła, Antoniego Jańczaków, Mariannę, Michała, Franciszka Kuźnik, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 12 października 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Joannę, Marię, Jana, Jana Błaszyków, zmarłych z rodziny Błaszyków i Kordusów, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Leona Bogdańskiego, Joannę, Józefa Adamczaków, Andrzeja Kowalewskiego, zmarłych z rodziny Bogdańskich, Adamczaków i Mikołajczaków

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Jadwigę Zimolzak, Jadwigę Smektała, Sylwestra Szumnego, za zmarłych z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Michalinę, Stanisława, Stanisława, Szczepana, Kazimierę Mendlów, Mariana, Stefana Kwaśniewskich, Franciszka, Stanisławę, Kazimierza Dziedziców

18.00

·       Za śp.  Marię, Marcina Kubackich, Irka Dziducha, za zmarłych z rodziny Kubackich, Batorów, Gręblewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 30 września – 6 października 2019r.


9.00

·       Za śp. Mariannę, Stanisława, Eugeniusza Prętkowskich, Helenę Mikołaja Wenderskich, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Grażyny i Franciszka Ławniczaków

18.00

·       Za śp. Macieja Majewskiego – od Mariusza i Eweliny Maćkowiak i rodziny Majewskich z Bukownicy

·       Za śp. Bogdana, Joannę, Kazimierza Rybackich, za zmarłych z rodziny Rybackich i Chudych

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Anety i Andrzeja Szczepaniaków z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – Od Tadeusza Kaczmarka, Małgorzaty Kasprzak, Elżbiety i Szymona Gronowiczów

·       Za śp. Stefanię Bem – od Jolanty i Tadeusza Pawlak oraz Marii Andrzejewskiej

·       Za śp. Macieja Majewskiego – od kuzyna Waldemara Chudego z rodziną

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od firmy „PRZEM-KOST” i „CHOD-DRÓG”

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Bujaków z Sułkowic i rodziny Bujaków z Domachowa

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Bujaków z Sułkowic, Domachowa i Krzyżanek

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Katarzyny i Józefa Nowaków z rodziną

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od VIII róży Matek Różańcowych

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od kuzynów Jana i Kazimierza Kubiaków z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od Anny, Grzegorza i Pawła Chlabicz

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od rodziny Andrzejewskich z Posadowa i Pazołów z Kuczynki

·       Za śp. Jana Marciniaka – od rodziny Wabińskich z Gostynia

·       Za śp. Januarego Waszkiewicza – od rodziny Wasiaków z Wymysłowa

·       Za śp. Monikę Hałas – od Małgorzaty i Lecha Bemów

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Toporowiczów z Kuczyny z dziećmi

·       Za śp. Piotra Horałę – od sąsiadów Szulców

·       Za sp. Bogusławę Ofierzyńską – od chrześniaka Łukasza z rodziną z Gostynia

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Radczyków, Zwierzyków i Stanisławy Grzelczak

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Poprawskich

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Berusów i Lubiejewskich

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Pierzchlewiczów z Kuczynki

·       Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za śp. Kazimierza Tyczewskiego w 22 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Tyczewskich

·       Za śp. Marię Stankowską – od brata Andrzeja z rodziną z Bojanowa

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od Czesława Sarbinowskiego z rodziną

·       Za śp. Helenę Wujczak – od Tomasza Polaszka z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jana Pazołę – od Stanisławy i Aurelii Celka

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od Anny Gubańskiej i Marka z rodziną

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od rodziny Sarbinowskich z Bodzewa

·       Za śp. Mariannę Małygę – od Stanisławy Polaszek z rodziną

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od rodziny Borowych, Jędryczków, Kanieckich oraz Izy z Krzysztofem

18.00

·       Za śp. Witolda Zielińskiego – od Anity i Łukasza Minickich, Emilii i Macieja Jakubczaków, Renaty i Piotra Marcinkowskich

9.00

·       Za śp. Macieja, Joannę Ciesielskich, Stefanię, Leona Wojtkowiaków, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od szwagierki Józefy z Żychlewa

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Marii i Waldemara Czajków

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Krystyny i Elżbiety Sprutta

·       Za śp. Marię Rosik – od I róży Matek Różańcowych z Chumiętek

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z okazji 22 rocznicy ślubu Marii i Piotra, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże na kolejne wspólne lata

9.00

·       Za śp. Jana, Mariannę Jędryczków, Kazimierę Stężycką, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Jerzego Kubiaka – od żony

·       Za śp. Józefa Juskowiaka – od syna Szymona z dziećmi

·       Za śp. Krystynę Kronszmyt – od rodziny Sobieraj i Malińskich

·       Za śp. Stefanię Grembowiec – od córki Kazimiery z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Kędziów z Rębowa

·       Za śp. Ryszarda Krauze – od sąsiadów Ratajczaków z dziećmi

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od sąsiadów Glurów

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od Krystyny Kruk z rodziną

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Spruttów, Polaczyków i Kasperskich

18.00

·       Za śp. Benignę Szklarską – od córki z rodziną

9.00

·       Za śp. Leokadię w 29 rocznicę śmierci, Walentego, Agnieszkę oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

16.30

·       Za śp. Józefa Jędryczkę w 11 rocznicę śmierci, Katarzynę Jędryczkę, zmarłych z rodziny Jędryczków i Jesiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp. Eugenię Pazołę w 21 rocznice śmierci

·       Za śp. Zofię Langiewicz w 19 rocznicę śmierci, Stanisława Langiewicza, Mariannę, Franciszka Pośledników, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Antoniego Bulaka w I rocznicę śmierci – od rodziny Przybylskich

·       Za śp.  Józefę, Józefa, Antoniego Andrzejewskich, Władysława Gubańskiego, Józefa, Zbigniewa Poprawskich, Jadwigę Hampelską, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Kazimierza Klejna, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Jana, Franciszkę, Jana, Mariannę, Antoniego, Józefę, Antoniego, Stanisława Maćkowiaków, Franciszka, Apolonię, Ignacego Krajków, Stanisławę Brzychcy, Mariana Mendykę, Zygmunta Bujakiewicza, Michała Dudkowiaka

·       Za śp. Zofię Gubańską – od rodziny Rosików z Krobi

·       Za śp. Teresę Sikorę – od syna Macieja z żoną i córką

·       Za śp. Mariana Andrzejewskiego w 23 rocznicę śmierci, za zm. z  rodziny

·       Za śp. Janusza Wolsztyniaka – od brata Zbyszka z żoną i dziećmi oraz od Ewy z Markiem

·       Za śp. Grzegorza Kapałę – od rodziny Pijaczyńskich i Bzdęgów

·       Za śp. Piotra Belę – od uczniów, rodziców i wychowawcy klasy VIc

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Stanisława Markowskiego z rodziną

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Danuty Pawlak z mężem i dziećmi

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Jakubowskich i Biedrowskich

·       Za śp. Józefa Chudego – od sąsiadów Gościańskich z Posadowa

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Anity i Rafała Sławińskich z rodziną

·       Za śp. Henryka Busza – od Dariusza Buchwalda z rodziną

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Sarbinowskich z Gostkowa i Kubeczków

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od rodziny Lorków

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od brata Jurka z Lilą

·       Za śp.  Józefę Jesiak – od rodziny Walorskich

·       Za śp. Andrzeja Pazołę – od Anny Piotrowiak – Andrzejewskiej z rodziną

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Szulców z Potarzycy

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Floriana Żuraszka w I rocznicę śmierci – od Domiceli Skrzypalik oraz za śp. Władysławę Żuraszek w 3 rocznicę śmierci

·       Za śp. Teresę, Marię, Jana Kędzia, Gertrudę, Cyryla, Stanisława Nowaków, Stefanię, Stanisława Paszkowiak

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Mariusza Busza – od kuzyna Darka z dziećmi

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od Przybyłów z rodzinami

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od sąsiadów Ostaszewskich, Wenclów i Zakrzewskiego

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od o rodziny Smektałów z Pępowa

·       Za śp. Ewę Bulińską – od rodziny Nowaków i Janowiczów

18.00

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od córki Arlety z mężem i dziećmi

SIKORZYN 5 października 2019, godz. 16.30

·       Za śp. Antoninę Jankowiak – od wnuków Waldemara, Witolda i Zbigniewa z rodzinami

7.00

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za ś. Edwarda, Zenona, Grażynę, Tomasza Grzelewskich, Annę, Franciszka, Jerzego, Franciszka Michalaków, za zmarłych z rodziny Michalaków i Grzelewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 25 lat małżeństwa Beaty i Sławomira, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

18.00

·       Za śp. Józefę, Ignacego Andrzejewskich, Antoninę Bujak, Annę, Feliksa Biernata, Antoninę Wolną, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Informacje dodatkowe: