Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 1 marca – 7 marca 2021r.


9.00

·       Za śp.  o. Czesława Motaka – od Matek Żywego Różańca parafii Krobia

18.00

·       Za Żołnierzy Niezłomnych dla żywych o błogosławieństwo Boże, a dla zmarłych o pokój ich dusz oraz radość życia wiecznego

·       Za śp. Kazimierę w 17 rocznicę śmierci, Antoniego, Barbarę Sarbinowskich, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Wierzyków, Gałów, Elias, Joannę Nowak, o. Czesława Motaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Marię Kasperkowiak w II rocznicę śmierci, Mieczysława, Elżbietę Kasperkowiaków oraz zmarłych z rodziny

·       Za śp. Kazimierę Lipińską w 16 rocznicę śmierci, Tadeusza, Edwarda, Piotra, Mariannę Lipińskich, Marię Kazimierza Kędziów, Marię Tadeusza Gołembiewskich

·       Za śp. Kazimierza, Marię, Andrzeja Szwarczyńskich, Magdalenę, Czesława, Franciszkę, Józefa, Henryka, Bronisława, Teofila Pabichów, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Marię Pautrzak – od rodziny Prymasów

·       Za śp. Barbarę Sarbinowską – od Marii Wierzyk z rodziną

·       Za śp. Wojciecha Florczyka – od koleżanek i kolegów z wychowawcą z gimnazjum

·       Za śp. Janusza Bzdęgę – od córki Klaudii z mężem i dziećmi

·       Za śp. Barbarę Frąszczak – od Barbary i Weroniki Dąbrowskich

·       Za śp. Edwarda Głoskiewicza – od wnuczki Magdaleny z mężem Pawłem i dziećmi

·       Za śp. Jana Bartkowiaka – od syna Norberta z Klaudią i Erykiem

·       Za śp. Huberta Dąbrowskiego – od dzieci, rodziców, przyjaciół i trenerów Fundacji KA4

·       Za śp. Kazimierza Adamskiego – od sąsiadów Pakosz i Minowicz z Wymysłowa

·       Za śp. Jerzego Lisieckiego – od właścicieli Zakładu Mięsnego Kaczmarek

·       Za śp. Tomasza Nowaka – od rodziny Ratajczaków ze Starej Krobi

·       Za śp. Marka Cebulskiego – od rodziny Stachowiaków z Chumiętek

·       Za śp. Tomasza Bujaka – od rodziny Łabusińskich

·       Za śp. Stanisława Bujaka – od kuzynki Józi z Grabianowa z rodziną

·       Za śp. Stanisława Zielińskiego – od rodziny Pawlaków z Mszczyczyna

·       Za śp. Marię Łagódkę – od  Aleksandry i Adama Sarbinowskich z córką Marią

·       Za śp. Teodozję Mroczek – od brata Jurka z Barlinka

·       Za śp. Marię Kaczmarek – od Stanisławy i Jana Spruttów z rodziną

·       Za śp. Jerzego Żelichowskiego – od siostry Urszuli z rodziną

9.00

·       Za śp. Krystynę Waleńską w 8 rocznicę śmierci

·       Za śp. Bernarda Szumińskiego w 7 rocznicę śmierci, Mariusza, Wiktorię, Józefa Szumińskich, Weronikę, Jakóba Wujek, Edmunda Zawidzkiego, Zofię, Bernarda, Radosława Borowiak, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Danutę Goluch – od Alicji Horały i rodziny Biernat

·       Za śp. Stanisławę Markowską – od męża Stanisława

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Jędrzejaka – od sąsiadów Jędryczków

·       Za śp. Wandę Giszczyńską – od Katarzyny i Jarosława Michałowskich z dziećmi

·       Za śp. Tomasza Pazoła – od sąsiadów Magdy, Rafała i Wojtka

·       Za śp. Bronisławę Stachowiak – od Teresy Kuczkowiak z Jarocina

18.00

·       Za śp. Helenę, Stanisława Dolatów, Katarzynę, Władysława, Henryka Grzegorczyków, za wszystkich zmarłych z tych rodzin, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Marię Szwarczyńską w 24 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. ks. Antoniego, Alinę, Franciszka Pazołów, Zenona Karolewicza, Jana Plackowskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Helenę Lorenc – od Marii Bujak i rodziny Chudych i Majewskich

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       W intencji Wojciecha z okazji pierwszych urodzin, w podziękowanie za zdrowie i życie, z prośbą o zdrowie dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo

·       Z okazji urodzin Jakuba i Izabeli w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

·       O zdrowie dla Patrycji, dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla niej

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 34 lata małżeństwa Danuty i Krzysztofa, z prośbą o zdrowie dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

9.00

·       Z podziewaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz w intencji Bogu wiadomej

·       Za śp. Kazimierę, Wacława, Marię Goćwińskich i zmarłych z rodziny

·       Za śp. Zofię Klicha- Sipurzyńską – od mieszkańców ulicy prof. Zwierzyckiego

·       Za śp. Jana Plackowiskiego – od wnuka Mateusza, wnuczki Natalii z mężem i prawnuczki

·       Za śp. Barbarę Walkowiak – od chrześniaka Radosława z rodziną z Posadowa

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Franciszka Wojciechowskiego – od Macieja Hajduka z rodziną

·       Za śp. Mariannę Mendykę – od Mendyków z Leszna

·       Za śp. Jana Kubeczkę – od Gabrieli, Stanisława i Jacka Krawczyków z Poznania

·       Za śp. Marię Buchalik – od sąsiadów Paczyńskich z Pijanowic

18.00

·       Za śp. Mariana w II rocznie śmierci, Jadwigę, Walentego, Jerzego, Jana, Leszka, Kazimierza, Stanisława, Tadeusza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Anielę Sztulpa – od syna Włodka z rodziną

·       Za śp. Marię Mikołajczak – od córki Hani

·       Za śp. Bolesława Ofierzyńskiego – od Cecylii i Wiesława z Rozalią i Kornelią

16.30

·       Marię, Kazimierza, Mariannę, Józefa, Wiktorię, Teresę, Genowefę, Władysława Grodzkich, Teresę Sikorę, za zmarłych z rodziny

18.00

·       Za śp.  Krzysztofa, Mariana, Różę, Franciszka Glurów, Jana, Katarzynę, Elżbietę, Władysława Majchrzaków

·       Za śp. Kaźmierza Klejna

·       Za śp. Hieronima Urbańskiego – od sąsiadów Bożeny, Stanisława Ratajczaków z rodziną

·       Za śp. Marię Pautrzak – od córki Renaty z mężem

·       Za śp. Józefa Bogdańskiego – od kuzynki Marii Matuszyk z synem Mirosławem, oraz Kazimierza, Marka, Karola i Leszka Matuszyk z rodzinami i Lucyny Sadowskiej z rodziną

·       Za śp. Mateusza Kulczaka – od Emilii Kaczmarek, Jana i Magdaleny Kapałów, Alicji Majewskiej z dziećmi

·       Za śp. Stanisławę Jurkowską – od Ludomiry Koniecznej z rodziną

·       Za śp. Kazimierza Karolczaka – od kuzynki Antoniny z mężem i dziećmi

·       Za śp. Mikołaja Duda – od mieszkańców ulicy Asnyka, Prusa i Spokojnej i Słonecznej

·       Za śp. Bolesława Zwierzyckiego – od Rady, Zarządu i pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krobi

·       Za śp. Krzysztofa Lisa – od rodziny Sojków z Chumiętek

·       Za śp. Jakuba Chudego – od rodziny Glurów z Żychlewa

·       Za śp. Kazimierza Majewskiego – od chrześnicy Anety z mężem i córeczką

·       Za śp. Mariusza Mendla – od Agnieszki, Doroty i Karoliny z rodzinami

·       Za śp. Tadeusza Majewskiego – od rodziny Wasiaków z Wymysłowa

·       Za śp. Kazimierę Puślednik – od Magdy i Mariusza Marciniaków z Ziemlina z rodziną

·       Za śp. Zofię Jeż – od szwagra Stanisława Tyrakowskiego i chrześnicy Ewy Biernat z rodziną

·       Za śp. Józefę Gościańską – od rodziny Jeżów z Bukownicy

·       Za śp. Stanisława Kubiaka – od kuzyna Jana Kubiaka z Sułkowic

·       Za śp. Joannę Szulc – od Zofii Chudej z Potarzycy

·       Za śp. Barbarę Polcyn – od Wandy i Wojciecha Jędryczkowskich

·       Za śp. Marię Łopińską – od świeckich współpracowników parafii św. Mikołaja

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Felicję, Eugeniusza, Pelagię, Franciszka Klauzinskich, Joannę, Stanisława Rajewskich, za wszystkich zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Joannę, Antoniego, Ratajczaków, Joannę, Jana Matuszaków, Marię, Mariana Smektałów, Czesławę, Bronisława Puśleckich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Czesława Zygmaniaka – od szwagierki Marii z rodziną z Wydartowa I

·       Za śp. Stanisławę Grzelczak – od rodziny Grzelczaków i Serwatków z Pudliszek

·       Za śp. Teresę Matuszak – od rodziny Puśledników z Kuczynki

·       Za śp. Ludomirę Konieczną – od Agnieszki i Piotra Walkowskich z córkami z Konina

Sikorzyn 6marca 2021 r. godz. 16.30

·       Za zmarłych z rodziny Dańczaków, Gruntów, Pelagię Giera, Sikorskich i Biernaczyków

18.00

·       Za śp. Aleksandra Wierzyka, Franciszkę, Franciszka, Sewerynę, Jana Ratajczaków, Stefanię, Mieczysława, Bożenę Grodzkich, Jadwigę, Ludwika Nowickich, za zmarłych z rodziny Szpurków i Piotrowskich, o. Czesława Motaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

·       Za śp. Annę Łuczak w 4 rocznicę śmierci, Marię, Jana, Józefa Łuczaków, za zmarłych z rodziny Łuczaków, Teofilę, Jana Sipurów, Franciszkę, Jana Majewskich, Mariannę, Franciszka Andrzejewskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

·       Za Parafian

11.30

·       Z okazji 3 urodzin Borysa, w podziękowaniu za zdrowie i życie, z prośbą o zdrowie dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilata i jego rodziców

15.00 Gorzkie Żale + Msza św.

·       Za śp. Stefana, Mariusza, Jadwigę, Ludwika Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny Andrzejewskich