AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje Mszalne 21 stycznia – 27 stycznia 2019r.


9.00

·        Za śp. Helenę Rakowską w II rocznicę śmierci, Kazimierza, Grzegorza Rakowskich

·        W intencji Panu Bogu wiadomej

·        Za śp. Kazimierza Wojciechowskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Jerzego Busza – od Kazimierza i Barbary Majewskich z Bukownicy

·        Za śp. Janinę Szymanowską – od wnuka Wojtka z żoną i córką Hanią

·        Za śp. Jana, Antoninę Karczyńskich, Antoniego, Mariannę Zygmuntów, Franciszka, Stanisławę Przybyłów, za wszystkich zmarłych z rodziny

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od ojca

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od siostrzenicy Ewy z rodziną

·        Za śp. Jerzego Michalaka – od siostry Moniki z mężem i siostrzenicy Kamili z Miłoszem

·        Za śp. Annę Pakosz – od kuzynki Zofii Biderman z Gostynia

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od Pawła z Bożeną

·        Za śp. Teresę Korolewicz – od sióstr Marii i Krystyny z Leszna i rodziny Hałkiewiczów z Wrocławia

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od syna Piotra z żoną i dziećmi

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od chrześniaka Edwarda ze Studziannej

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od córki Aldony z dziećmi

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Haliny i Eugeniusza Jakubczaków

·        Za śp. Felicję Kryś – od córki Marii z rodziną

9.00

·        Za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Helenę Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stefana Adamka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Kmiecików z Potarzycy

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Stanisławy Mani Biderman

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Floriana Żuraszka z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodzin Sarbinowskich ze Starego Gostynia i Kościuszkowa

18.00

·        Za śp. Stanisława w II rocznicę śmierci, Joannę Andrzejewskich

9.00

·        Za śp. Krystynę Gałę w 15 rocznicę śmierci, Franciszka, Zbigniewa Gałów, Antoniego Nowakowskiego, zmarłych z rodziny Gałów i Sarbinowskich, ks. kan. Jana Grzemskiego, o. Augustyna Matyska oraz  za wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę, Piotra, Antoniego, Piotra, Barbarę Pazołów, Zofię, Jadwigę, Jana, Romana Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny Chudych i Pazołów

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        W intencji 18 urodzin Zofii z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o opiekę Matki Bożej oraz o błogosławieństwo Boże na dalsze lata

·        Z okazji 60 rocznicy urodzin Elżbiety i 36 rocznicy ślubu Elżbiety i Marka,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla rodziny

·        Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem Panu Bogu za dar pięknego życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę
i błogosławieństwo Boże dla Heleny z okazji 80 rocznicy urodzin

·        Z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny

9.00

·        Za śp. Sewerynę, Henryka Kordusów, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Stanisława, Marię, Józefa, Ewę Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Janusza Kaczmarka w 20 rocznicę śmierci, Elżbietę, Kazimierza Janoszek, Bolesława, Katarzynę Kaczmarków, Mariannę, Kazimierza Danków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Zofię w 15 rocznicę śmierci, Czesława Kubiaków, ks. kan. Jana Grzemskiego

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Annę Biernat – od Jarosława Kaczmarka z żoną i rodziną

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Pazołów z ul. Kobylińskiej

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od rodzin: Cieślak, Michałek i Organiszczak

·        Za śp. Emilię Głowacz – od kuzynki Jolanty z mężem i rodziną

18.00

·        Za śp. Jana Szymańskiego, Sabinę Kozłowską, za zmarłych z rodziny Kozłowskich i Hałkiewiczów

9.00

·        Za śp. Bolesława Starosolskiego w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Ludwika w 5 rocznicę śmierci, Mariannę Glurów, Henryka Włodarczaka, Grzegorza Robakowskiego

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od żony z córką Julią i wnuczki Blanki

·        Za śp. Mieczysławę Ratajczak – od córki Donaty z rodziną

 

18.00

·        Za śp. Irenę Ziemlińską – od Teresy Ziemlińskiej z rodziną, Urszuli, Bogdana Poprawskich z rodziną

·        Za śp. Marię Gubańską – od rodziny Smektałów z Żychlewa

·        Za śp. Edmunda Glinkowskiego – od Aleksandry, Ryszarda Andrzejewskich, Marii, Jana Grodzkich, Jolanty, Tadeusza Pawlaków, Aliny, Jerzego Szwarczyńskich, Haliny, Wojciecha Szymańskich z rodzinami

·        Za śp. Emilię w 12 rocznicę śmierci, Franciszka, Grzegorza, Halinę Pawlaków, Franciszkę, Stanisława Gwizdków, Pelagię i Franciszka Koniecznych, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Janinę Szymanowską – od Małgorzaty, Leszka Andrzejewskich, Aleksandry, Ryszarda Andrzejewskich, Marii, Henryka Glinkowskich, Jolanty, Tadeusza Pawlaków, Aliny, Jerzego Szwarczyńskich, Haliny, Wojciecha Szymańskich z rodzinami

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od kuzyna Józefa Andrzejewskiego z rodziną

·        Za śp. Gabrielę Glura – od chrześnicy Kingi z mężem

·        Za śp. Józefę Dudziak – od wnuków i prawnuków z Gostynia

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od szwagra Marka z żoną i dziećmi, chrześniaka Kamila

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Małgorzaty i Lecha Bemów

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp.  Stanisława Bąka w 15 rocznicę śmierci, Wiktorię, Władysławę, Józefa, Mariana Buszów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Stefanię Paszkowiak – od córki Elżbiety z mężem, wnuczki Weroniki z mężem, syna Marka

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Justyny Przewoźnej i rodz. Pazołów z Karca

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od rodziny Łukaszyków i Wolsztyniaków

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od rodz. Rozwalków z Bukownicy

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – do chrześniaka Antoniego z żoną

18.00

·        W 60 rocznicę ślubu Heleny i Jerzego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów

SIKORZYN 26 stycznia 2019r. godz. 16.30

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od syna Patryka z Lidką

7.00

·        Za śp. Józefa Nawrockiego w 10 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Nawrockich i Łagodzińskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp.  Jana Borowczyka w 15 rocznicę śmierci, Józefę, Stanisława Wyzujaków, Jadwigę, Stanisława Borowczyków, Halinę, Hieronima Krajków, Sylwestra Szumnego

11.45

·        Za śp. Gabrielę Glurę – od wnuków Bartosza, Łukasza i Piotra

18:00

·        Za śp. Annę, Zenona Kaźmierczaków – z okazji Dnia Babci i Dziadka od wnuków

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 14 stycznia – 20 stycznia 2019r.


9.00

·        Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jerzego Michalaka – intencja od mamy

18.00

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Teresy i Edwarda Domańskich, Anity Polańskiej z dziećmi

·        Za śp. Janinę Szymanowską – od wnuka Piotra z żoną i córką

·        Za śp. Edmunda Glinkowskiego – od Ireny Bąk z rodziną, Teresy, Edwarda Domańskich z rodziną, Ewy i Andrzeja Dolatowskich z rodziną

·        Za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Marii Pazoła, Urszuli i Krzysztofa Wenderskich z rodziną

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Andrzeja, Elżbiety z rodziną z Ponieca, od kuzyna Stanisława Pazoły z rodziną z Rawicza

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodzin Jańczaków i Boguszów z Rębowa i Marii Baranek z Rogowa

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Bujaków z Sułkowic i rodziny Chudych z Żychlewa

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od szwagierki z Kunowa i chrześniaczki Andżeliki

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Wspólnoty Żywego Różańca – róża 13.

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Smektałów z Potarzycy

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joanne Pieniężną – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za sp. Stanisławę Jeniec – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Jana Cebulskiego w I rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od pracowników drogerii „ Sekret Urody”

·        Za śp. Kazimierza Wojciechowskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Aleksandry Andrzejewskiej z Ewą i

ks. Jarkiem

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Durczewskich z Zalesia Wielkiego

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Markowskich

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Heleny Wenzel z rodzinami dzieci

18.00

·        Za śp. Feliksa, Franciszkę Łagódków, Wojciecha, Pelagię Wujek, Artura Andrzejewskiego, zmarłych z rodziny Łagódków, Wujków i Andrzejewskich

9.00

·        Za śp. Ignacego Bugzela, Józefę, Stanisława Stachowiaków, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, ks. kan. Bolesława Bugzela, zmarłych z rodziny Błaszyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Feliksa, Joannę, Franciszka Szwarców, Józefę, Jadwigę, Stanisława, Stanisława Toporowiczów, zmarłych z rodziny Poczontków, Langiewiczów, Kaczmarków, Marię Rosik, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Helenę Nowak – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        W podziękowaniu Panu Bogu za 85 lat życia Walentego, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jubilata

·        Z podziękowaniem za 55 lat małżeństwa Stanisławy i Jana, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów

9.00

·        Za śp. Stefana, Lubomirę, Krzysztofa, Boguchwała, Andrzeja, Ewę Andrzejewskich, Walentego, Joannę, Stanisława Jóźwiaków, Andrzeja Kaźmierczaka, zmarłych z rodziny Andrzejewskich, Jóźwiaków, Wildów
i Wojcieszyńskich

·        Za śp. Stefana Adamka – z okazji pogrzebu

·        Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·        Za żywych i zmarłych kapłanów

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Juliannę Andrzejewską – od rodziny Dudek

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od Marii Jóźwiak z mężem i synem

·        Za śp. Józefę Leciej – od Raburskich i Antkowiaków

·        Za śp. Marię Chudą – od sąsiadów Jędryczków

18.00

·        Za śp. Teofila, Marię, Zofię, Jadwigę Kowandy

9.00

·        Za śp. Stanisława Teresę, Antoninę, Franciszka, Ignacego Kmiecików, Marię, Józefa, Jadwigę Woroch, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariannę w 21 rocznicę śmierci, Jana Jędryczków, Kazimierę Stężycką, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Irenę Ziemlińską – od Stefanii, Jana Ratajczak, Janiny, Jana Rejek, Teresy, Edwarda Domańskich, Urszuli, Mariana Pazołów

·        Za śp.  Marię Pazołę – od Ireneusza i Justyny Sikorskich z Raszkowa

·        Za śp. Urszulę Wieczorek – od rodziny Kłysów, Kuźników, Robaszyńskich z Sułkowic, Jana Wieczorka z Zabrza

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Grupy Świętego Ojca Pio

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Franciszka Knychały z rodziną

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Kabałów

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Macieja Urbańskiego z ul. Kobylińskiej i ul. Szkolnej

·        Za śp. Helenę Sarbinowską – od Matek Różańcowych

·        Za śp. Marie Pazoła – od Floriana Żuraszka z rodziną

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Zajcher i Urszuli Jańczak

·        Za śp. Kazimierę Para – od córki Hani z rodziną

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od syna Pawła z żoną

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od córki Eweliny z mężem i synem

·        Za śp. Tadeusza Mendykę – od siostry Danuty z rodziną

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od siostry Doroty z Zenkiem

·        Za śp. Krystynę Kmiecik – od wnuka Arkadiusza z żoną

·        Za śp. Emilię Głowacz – od Przemka i Joli Hądzlik z dziećmi

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od syna Krzysztofa z Bogusią i córką Mają

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od córki Małgorzaty z rodziną

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od wnuczki Beaty z mężem

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Kazimierę, Katarzynę Kordek, Jadwigę, Jana, Ludwika Zygmunt, Antoninę, Michała Łuczak, Bogdana Jaruzela, Wiktorię Sawicką, zmarłych
z rodziny

·        Za śp. Janinę, Henryka Grośtych, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mirosławę Smektała – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od chrześniaka Rafała z żoną i córką

·        Za śp. Franciszka Łagódka – od Jana Sprutty z Krobi

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od rodziny Dolatów, Marcina i Władysławy Otto

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Krystyny i Bogdana Polowczyk z rodziną

18.00

·        Za śp. Władysława, Wiktorię Stachowiak, Stefana, Helenę Rozwalków, zmarłych z rodziny, zmarłych rodziców chrzestnych, za dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych wszystkich kapłanów z naszej parafii

SIKORZYN 19 stycznia 2019r. godz. 16.30

·        Za śp. Mariannę, Zofię, Lucjana, Józefa, Jana Jasiaków, Katarzynę Ciesielską, zmarłych z rodziny Ciesielskich, Reginę, Tadeusza Todków,
za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp.  Antoniego, Marię, Jana, Antoniego, Józefę, Marię Grześkowiaków,
za dusze w czyśćcu cierpiące, ks. kan. Jana Grzemskiego

11.45

·        Za śp. Kazimierza Fogt – od pracowników firmy Jeronimo Martins w Krobi

18:00

·        Za śp. Floriana Żuraszek – od syna Tadeusza z żoną

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 7 stycznia – 13 stycznia 2019r.


9.00

·        Za śp. Kazimierza Wojciechowskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Danutę i Jana Jachimowicz

·        Za śp. Joannę, Aleksandra Karolczaków w 12 rocznicę śmierci, oraz za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Tadeusza Chryca – od rodziny Mościańskich

·        Za śp. Genowefę Biernat – od Moniki Piątek z rodziną i Biernatów z Posadowa

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od wnuczki Agnieszki z mężem

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od chrześnicy Lilii z rodziną

·        Za śp. Juliannę Andrzejewską – od Marii, Marty Kwiatkowskich

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od siostry Elżbiety z rodziną

·        Za śp. Stanisława Jeńca – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Helenę Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stefana Adamka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Helenę Sarbinowską – od Wołków z Wymysłowa

·        Za śp. Marię Pazoła – od Barbary i Henryki Frąszczak

·        Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Kołackich z Gostynia

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Łapawów i Idczaków z Sułkowic

18.00

·        Za śp. Marię Kubiak w 17 rocznicę śmierci, Józefa, Józefę, Andrzeja Kubiaków, Cecylię, Stanisława Duszczak

9.00

·        Za śp. Jana, Janka, Annę Bartkowiaków, Henryka Olejniczaka, Stefana Kaczora, Józefę Jesiak

·        Za śp. Mirosławę Smektała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Franciszka Borukało – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        Za śp. Hieronima Więckowiaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Emilię Hadrysiak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od żony i córki Kasi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od rodziny Wenclów

·        Za śp. Tadeusza Mendykę – od Ireny Sarbinowskiej z Pudliszek z rodziną

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od rodziny Grażyny i Romana Giernalczyków z rodziną, Henryki i Zbyszka Giernalczyków z rodziną z Pudliszek, Jerzego Giernalczyka z córką Alicją i dziećmi, Teresy Markowskiej, Jarosława Ratajczaka

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od rodziny Pazołów z Tworzanek

18.00

·        Za śp. Janinę Szymanowską- od córki Marii z mężem

9.00

·        W 24 rocznicę śmierci Marii Mendyki, za Wojciecha Mendykę, Stanisława, Teresę, Franciszka Nowackich, Władysława Andrzejewskiego, zmarłych z rodziny Mendyków, Nowackich i Andrzejewskich, ks. Jana Grzemskiego, ks. Zenona Gubana, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Annę Pakosz – od brata Stanisława, Agnieszki i Zbigniewa Czamańskich z dziećmi

·        Za śp. Zenona Bzdęgę – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Antoniego Jankowiaka – od Pracowników i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi

·        Za śp. Urszulę Wieczorek – od Tadeusza Polowczyka z rodziną

·        Za śp. Marka Holz

·        Za śp. Józefę Leciej – od Jana Lecieja z rodziną

·        Za śp. Marię Chudą – od mieszkańców Bukownicy

·        Za śp. Augustyna Koniecznego – od Teresy Woźniak i rodziny Walkowskich

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Kuklów z Sułkowic i rodziny Kwiatkowskich z Gostynia

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Boguszów i Jańczaków z Rębowa i rodziny Stachowiaków z Sułkowic

·        Za śp. Irenę Poprawa – od Emilii Kaczmarek i Alicji Majewskiej z dziećmi

·        Za śp. Edwarda Materkowskiego – od szwagra Władysława z żoną i Tomkiem

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od sąsiadów Mrozków, Lutyńskich i Sipurry

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od syna Andrzeja z żoną

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od wnuka Piotra z żoną i dziećmi

·        Za śp. Janinę Radoła – od chrześnicy Terenii, rodziny Krzyżosiaków i Łysińskich

·        Za śp. Zofię Kubiak – od mieszkańców Sikorzyna i Hubów Pijanowskich

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Czapulów z Sikorzyna

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Radałów z Gostynia

·        Za śp. Jerzego Busza – od Joli i Andrzeja Neuman

·        Za śp. Andrzeja Smektałę – od brata Janka z żoną i chrześnicy Izabeli z synem, Macieja i Anny Smektała z dziećmi

·        Za śp. Gabrielę Glura – od Marii Andrzejewskiej, Jolanty i Tadeusza Pawlaków, Anny i Grzegorza Pawlaków z synami, Karoliny i Tomasza Bemów z dziećmi

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Reginę Hajduk, zmarłych z rodziny Borowczyków i Andrzejewskich, Wandę Mikołajczak

·        Za śp. Katarzynę Jędryczka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od rodziny Gubańskich z Ziemlina

·        Za śp. Józefa Chudego – od rodziny Siuda

·        Za śp. Henryka Busza – od rodziny Krzyżyńskich z Rokosowa

·        Za śp. Stanisława Idziaka – od kuzynki Krystyny Kajoch z synem

18.00

·        Za śp. Marię w II rocznicę śmierci, Henryka, Radosława Zygmuntów, Zofię, Jana Pazołów, Zofię, Czesława Rejek, za zmarłych z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 5 stycznia 2019r. godz. 16.30

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od syna Krzysztofa z żoną Patrycją i wnukiem Tymoteuszem

7.00

·        Za śp. Kazimierza, Wiktorię Jesiaków, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Piotra Chudego w 13 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Chudych, Mendyków, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Jadwigę Woroch w 6 rocznicę śmierci, Józefa, Marię Woroch, Jana, Antoninę Gała, Różę, Katarzynę Krajka, Stefana, Stanisławę Kabała

18:00

·        Za śp. Macieja Bogusza, Czesława Bogusza, Agnieszkę, Józefa Marcinkowskich

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 31 grudnia 2018r. – 6 stycznia 2019r.


9.00

·        Za śp. Joannę, Edmunda, Jana Chudych, Marię, Józefa, Jadwigę Woroch, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stanisława Toporowicza w 7 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Toporowiczów, Chudych i Wawrzynowiczów

·        Za śp. Pawła Dłubałę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Teresę Korolewicz – od Barbary i Mieczysława Jędryczkowskich z rodziną

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od rodziny Polaszków z Bogdanek

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od firmy „HEMAX” i „DEKOPARTE”

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodziny Bartlewskich z Mierzejewa

17.00

·        Z podziękowaniem Panu Bogu za cały miniony rok, z przeproszeniem za wszelkie zło, którego doświadczył Pan Bóg i ludzie od naszych Parafian

·        Za żywych i zmarłych Dobrodziejów naszej parafii

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od koleżanek ze Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Oświaty w Krobi

9.00

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

10.30

·        Za śp. Mariana Mroczka w 18 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Mroczków, Kaczmarków i Kwiatkowskich

11.45

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Marii i Henryka Glinkowskich z rodziną

16.30

·        Za śp. Joannę Pieniężną w II rocznicę śmierci, Władysława, Czesława Pieniężnych, Różę, Michała Olejniczaków, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Edmunda Lisieckiego – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Helenę Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stefana Adamka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mirosławę Smektała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Barbarę Świst – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Tadeusza, Janinę, Elżbietę, Michała Gubańskich, Stanisławę, Franciszka Gajewskich

·        Za śp. Hieronima Więckowiaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Leonarda Majewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Emilię Chadrysiak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Łabusińskich

·        Za śp. Felicję Kryś – od Jarka z rodziną

·        Za śp. Gabrielę Gała – od Haliny Pieniężnej, Roberta i Hani z rodzinami

·        Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Rejków i Kujawiaków

18.00

·        Za śp. Czesława Adamiaka w 6 rocznicę śmierci

9.00

·        Za śp. Zenona Bzdęgę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Józefa Nowaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Katarzynę Jędryczka – z okazji pogrzebu

16.30

·        Za śp. Sławomira Witt

18.00

·        Za śp. Szczepana Mendla – od rodziny Jankowiaków z synami z Krobi

·        Za śp.  Sławomira Pazołę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Annę Pazoła w 6 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Grażynę Lipińską – od brata Bazyla z żoną i córką

·        Za śp. Janinę Szymanowską – od Anny i Czesława Miczko z rodziną

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Remigiusza Bątkiewicza – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Berusów z Krobi

·        Za śp. Józefę Jesiak – od Leona Łapawy z Ludwinowa

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od sąsiadów z ul. Harcerskiej: Polowczyków, Ciesielskich, Grodzkich, Olejników i Kępa

·        Za śp. Gabrielę Glura – od Sikorskich z rodziną i Zofii Gubańskiej z Dworca z rodziną

16.30

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 80 lat Seweryny, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki

18.00

·        Za śp. Franciszkę w 11 rocznicę śmierci, Franciszka, Jana, Sewerynę Ratajczak, Aleksandra Wierzyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 5 stycznia 2019r. godz. 16.30

·        Za śp. Józefę Leciej – od wnuka Piotra z żoną

7.00

·        Za śp. Andrzeja w 3 rocznicę śmierci, Mariannę, Józefa Biernaczyków, Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Stanisława, Michalinę, Stanisława Mendlów, zmarłych z rodziny Biernaczyków, Kwaśniewskich i Mendlów, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Z podziękowaniem za zdrowie i odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną

11.45

·        Za śp. Teresę Matuszak w 8 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

18:00

·        Za śp. Jadwigę Sprutta w 26 rocznicę śmierci, Józefa, Albina, Jerzego Spruttów, Marię Kasperczak w 31 rocznicę śmierci, Piotra, Bronisława, Zofię Kasperczaków, zmarłych z rodziny Kasperczaków i Spruttów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 24 grudnia – 30 grudnia 2018r.


9.00

·        Za śp. Ewę, Marię, Józefa Zarembów, Halinę Plessner, Sewerynę, Henryka Kordusów, Marię, Edmunda Nowickich, za zmarłych z rodziny Skowronków
i Zarembów

·        Za śp. Jana Glurę w 10 rocznicę śmierci, Jadwigę, Wawrzyna, Joannę Glurów, Stanisława Wolnego, Marię, Henryka, Kazimierza Wolnych

·        Za śp. Zbigniewa Gałę w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Pawła Dłubałę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Helenę Nowak – z okazji pogrzebu

00.00  Pasterka

·        Za parafian

·        Za żywych i zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii

·        O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii

7.00

·        Za śp. Elżbietę Rosik w 25 rocznicę śmierci, Edmunda Wandę, Marię, Stanisława Rosików, Helenę, Edmunda, Annę, Józefa Piotrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Stanisława Winnego – od siostrzeńców Grzegorza, Barbary, Szczepana z rodzinami

10.30

·        Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem Panu Bogu za dar pięknego długiego życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Janiny z okazji 85 rocznicy urodzin

11.45

·        Za śp. Floriana Rejka w I rocznicę śmierci, Janinę Rejek, Annę, Andrzeja Rejków

7.00

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Z podziękowaniem za przeżyte 92 lata mamy z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata życia oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

10.30

·        Za śp. Jana, Marię, Teresę Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych,zmarłych z rodziny Kollewe, Jessa, Marka Łodygę, ks. Zenona Gubana

11.45

·        Za śp. Franciszkę, Józefa Gubanów, Stefanię, Czesława Poprawskich, Janusza Bzodka, Mieczysława Dembnickiego, Ludwika Puślednika, ks. Zenona Gubana, zmarłych z rodziny Gubanów i Rosików

18.00

·        Za parafian

Sikorzyn 26 grudnia 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Jerzego Busza, zmarłych z rodziny Kuszów, Chudych, Jakuba Jankowiaka, Antoniego Majewskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i znikąd ratunku nie mające

9.00

·        Za śp. ks. kan. Jana Grzemskiego, jego zmarłych rodziców i braci oraz zmarłych z rodziny

·        Za śp. Antoninę Bujak, Annę, Feliksa Biernat, Antoninę Wolną, Józefę, Ignacego Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Stefana Adamka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Musielak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Grażyny Balcerek z rodziną oraz rodziny Woźniaków

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od rodziny Junkertów z Krzyżanek i Maszkowskich z Pępowa

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od rodziny Włodarczyków

·        Za śp.Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Danuty i Krzysztofa Wasiaków z dziećmi

18.00

·        Za śp. Katarzynę, Władysława, Henryka Grzegorczyków, Helenę, Stanisława Dolatów

9.00

·        Za śp.Franciszka Łagodę w 22 rocznicę śmierci, Józefę, Franciszka Łagodów, zmarłych z rodziny oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Teresę Korolewicz – od córki Justyny z mężem i wnuczką

·        Za śp.Mirosławę Smektała – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Franciszka Borukało– z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Jerzego Busza– od chrześniaka Mateusza z żoną i córką

·        Za śp.  Kazimierę Baranowską w 4 rocznicę śmierci

·        Za śp.Bronisława w 25 rocznicę śmierci, Helenę Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków i Jurkowskich

·        Za śp. Krystynę, Stefana Waleńskich, Różę Rogala, Annę, Ludwika Polaczyków, Marię, Ludwika Musielaków, Jana Jędryczkę i wszystkich zmarłych z rodziny

·        Za śp. Marię Pazołę – od chrześnicy Zosi i Henryka Kabałów

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od Matek Różańcowych z Potarzycy

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

9.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Helenę Mroczek w 5 rocznicę śmierci

·        za śp. Cecylię, Józefa, Zbigniewa Ratajczaków, zmarłych z rodziny Szynków i Ratajczaków za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Weronikę Lutyńską – od rodziny Zarembów z Ziemlina

·        Za śp. Irenę Poprawa – od chrześnicy Magdaleny z rodziną

·        Za śp. Jerzego Busza – od Urszuli i Jerzego Chmielewskich z Ostrzeszowa

·        Za śp. Tadeusza Chryca – od rodziny Bidermanów z Brzezia

17.00

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 60 lat małżeństwa Czesławy i Kazimierza z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich rodziny

18.00

·        W intencji Marii i Stanisława w 45 rocznicę ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski Boże, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Jubilatów oraz ich dzieci z rodzinami

SIKORZYN 29 grudnia 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od syna Sebastiana z Pauliną

7.00

·        Za śp. Marię Kabała w 7 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kabałów, Płonków, Pazołów, Urbańskich, Szymoniaków, Chudych, Gałów, Kasprzaków i Pierzchlewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Stanisława Wenzla w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

11.45

·        Za śp. Sylwestra Szumnego, jego rodziców i zmarłych z rodziny, Stanisławę, Edmunda, Irenę, Mieczysława Poprawów, Jadwigę Zimolzak, Leona Wenzla, Jana Borowczyka, Mariannę, Kazimierza Celków

18:00

·        Za śp. Franciszka, Ludwika, Marię Radajewskich, Antoninę, Ignacego Chudych, zmarłych z rodziny Chudych i Radajewskich

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 17 grudnia – 23 grudnia 2018 r.


9.00

·        Za śp. Elżbietę Adamczak w 2 rocznicę śmierci

·        Za śp. Sławomira Witt

18.00

·        Za śp. Zofię Markowską w rocznicę urodzin

·        Za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Bogalskich

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

·        Za śp. Mieczysława Musielskiego w 16 rocznicę śmierci, Antoninę, Józefa, Ryszarda Musielskich, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od córki Elżbiety z mężem

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Kmiecików

·        Za śp. Macieja Urbańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp.  Stanisławę Jeniec – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Mariannę w 3 rocznicę śmierci, Ludwika Glurów, Henryka Włodarczaka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Andrzeja Grębowca

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Joli Hądzlik, Malwiny Przyguckiej, Izy Żarnowskiej z rodzinami

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Majewskich, Maćkowiaków, Ciesielskich, Kulczaków

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodzin Stachowiaków i Sarbinowskich z Sułkowic

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od rodzin Radojewskich i Stankowskich

18.00

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od córki Danuty

8.00

·        O radość życia wiecznego dla Janka w 14 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Chudych i Bąków, za zmarłych kapłanów z naszej parafii

·        Za śp. Franciszka, Tomasza, Józefa, Stanisława, Józefę, Marię, Anię Bujaków, Piotra, Jadwigę, Jana, Franciszkę, Jadwigę Łagódków, Czesława Andrzejewskiego

·        W 27 rocznicę śmierci Stanisława Nowackiego, Franciszka, Teresy Nowackich, Wojciecha, Marię Mendyków, Władysława Andrzejewskiego, za zmarłych z rodziny Nowackich i Mendyków, ks. Zenona Gubana, ks. kan. Jana Grzemskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji 76 rocznicy urodzin Bożeny z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

9.00

·        Za ś. Zenona, Franciszka, Katarzynę, Józefa Giezków, Joannę, Józefa Karolczaków, zmarłych z rodziny Giezków, Karolczaków i Wojciechowskich

·        Za śp. Katarzynę Jędryczkę w 3 rocznicę śmierci, Józefa Jędryczkę, zmarłych z rodziny Jędryczków i Jesiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marię Chudą w 6 rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Marii, Zdzisława Wittigów z rodziną

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od Janusza Plessnera

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Danków z Pijanowic

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Władysława Nowaka w 13 rocznicę śmierci, Michała, Joannę, Antoniego, Antoniego Nowaków, Pelagię, Michała, Mieczysława, Elżbietę Kasperkowiaków, Helenę, Władysława Wojciechowskich

9.00

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od syna Kazimierza z rodziną

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od bratowej z rodziną

18.00

·        Za śp. Antoninę w 19 rocznicę śmierci, Piotra, Stanisława Bąków, Marię, Floriana, Krystynę, Ryszarda Wasików, Annę, Franciszka Leśniaków, Czesławę, Stanisława Frąckowiak, Ireneusza, Bolesława Smektałę, Krzysztofa Glurę, Józefa Antkowiaka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp.  Janinę Sowińską w I rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Buszów, Stachowiaków i Sowińskich

·        Za śp. Franciszkę Maćkowiak w 2 rocznicę śmierci, Jana, Mariannę, Antoniego, Jana, Józefę, Antoniego, Stanisława Maćkowiaków, Apolonię, Franciszka, Ignacego Krajków, Stanisławę Brzychcy, Mariana Mendykę, Zygmunta Bujakiewicza, Michała Dudkowiaka

·        Za śp. Andrzeja Łąkowskiego – od syna Darka z żoną i dziećmi

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Kaczmarków z Krobi

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

9.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Zenona Pawlickiego, Marię, Romana, Henryka Olejniczaków, Gabrielę Andrzejewską, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Kseni z Janem i rodzicami

·        Za śp. Zofię Kubiak – od Kazimierza i Józefy Jesiak

·        Za śp. Janinę Radoła – od wnuka Tomasza z żona i córkami

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Sobótków i Mciejaków

18.00

·        Za śp. Józefa Ambroży, Marię, Franciszka, Stanisława Idziaków, zmarłych z rodziny Idziaków, Goździów i Ambroży

SIKORZYN 22 grudnia 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od Doroty i Janusza z Bukownicy

7.00

·        Za śp. Janinę, Tadeusza, Krzysztofa Lewandowiczów, zmarłych z rodziny Lewandowiczów i Kaczmarków, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        W intencji ks. kleryka Adama z okazji imienin

10.30

·        Za śp. Zofię, Franciszka Walkowiaków, Joannę, Marcina Ciesielskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. Jerzego Busza – od siostry z mężem

18:00

·        Za śp. Halinę Hedzielską – od córki Darii z mężem i dziećmi

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 10 grudnia – 16 grudnia 2018 r.


9.00

·        Za śp. Andrzeja Rejent w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Henryka, Sewerynę Kordusów, Janinę, Antoniego Matysiaków, Marię, Ewę, Stanisława, Józefa, Marię Zarembów, Halinę Plessner, Marię, Edmunda Nowickich

18.00

·        Za śp. Floriana Żuraszek – od córki Honoraty

·        Za śp. Antoninę w 11 rocznicę śmierci, Pelagię, Stanisława Sarbinowskich, Annę, Kazimierza Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od Ewy, Andrzeja Dolatowskich z rodziną

·        Za śp. Gabrielę Gałę – od Grażyny, Krzysztofa Popielasów z rodziną

·        Za śp. Marię Grodzką – od Tadeusza i Jolanty Pawlaków z rodziną, Marii Andrzejewskiej

·        Za śp. Tadeusza Chryca – od rodziny Marcinkowskich z Domachowa i rodziny Wieczorków z Pudliszek

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Szafraniaków z Magdalenek

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Bogdana Markowskiego i rodziny Sławińskich

·        Za śp. Janusza Woźniaka – od chrześniaka Dominika

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Jerzego, Barbary Jędryczków z synami

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od wnuczki Sylwii z mężem

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Czesława Piotrowiaka z żoną i dziećmi: Małgorzatą, Jackiem, Izabelą i ich rodzinami

·        Za śp. Macieja Urbańskiego  – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Jeniec – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Halinę Kubacką – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Joannę Pieniężną – z okazji pogrzebu

09.00

·        Za śp. Leokadię i Stefana Radojewskich, za zmarłych z rodziny Goćwińskich
i Radojewskich

·        Za śp. Leokadię, Jana Miczko, zmarłych z rodziny Miczków i Józefaciuków

·        Za śp. Józefa Smektałę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Józefa Chudego – od byłych i obecnych pracowników oraz właścicieli z firmy Z.P.H. Rakowscy w Krobi

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od rodziny Kmiecików z Ponieca

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od Janiny, Krzysztofa Kubackich z rodziną

·        Za śp. Elżbietę Gubańską – od rodziny Glapiaków i Stachowiaków

18.00

·        Za śp. Piotra Dudę w 7 rocznicę śmierci

9.00

·        Za śp. Stanisława Marciniaka, Władysławę, Wojciecha Kołaków, Marię Józefa Sędziaków, Leokadię, Józefa Krajków, Bronisławę Rękosiewicz, Genowefę, Tadeusza Waleńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Marka Łodygę w 6 rocznicę śmierci, Czesławę Łodyga, Pelagię, Stanisława, Danutę, Marka Kędzia, Marka Pawlaka, Helenę, Henryka, Henia Andrzejewskich, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Józefę Dudziak – od córki Bogumiły z mężem

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów, prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Sławomira Witt

·        Za śp. Mariannę Kwaśniewską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od Jolanty, Bolesława Radojewskich z rodziną

·        Za śp. Henryka Busza – od rodziny Michalskich z Ziółkowa i Początków z Sułkowic

·        Za śp. Antoniego Bulaka – od Urszuli i Grzegorza Kaczmarków z rodziną

·        Za śp. Jana Kozłowskiego – od rodziny Czapulów z Sikorzyna

18.00

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od mamy i brata Roberta

9.00

·        Za śp. Alfonsa Kaczmarka w 40 rocznicę śmierci, Kazimierę, Piotra Kaczmarków, Helenę, Kazimierza Dzierżewiczów

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od żony

·        Za śp. Pawła Dłubałę – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Piotra Kubiaka w I rocznicę śmierci

·        Za śp. Czesławę Jakrzewską w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Elżbietę w 6 rocznicę śmierci, Mirosława Walusiów

·        Za śp. Józefa Musielskiego w 7 rocznicę śmierci, Ryszarda Musielskiego w 7 rocznicę śmierci, Tadeusza Kulczaka, Romana Balcerka, Antoninę, Mieczysława Musielskich

·        Za śp. Stanisławę Bobkiewicz w 10 rocznicę śmierci

·        Za śp. Marię Giezek w 10 rocznicę śmierci, Stanisława Giezka, za zmarłych
z rodziny

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Czajków i Kaczmarków

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od Koła Gospodyń z Sułkowic

·        Za śp. Felicję Kryś – od syna Marka

·        Za śp. Annę Biernat – od rodziny Nowackich z Pudliszek

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Danków z Pijanowic

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Zofii Gubańskiej z dworca, od koleżanki Bronisławy Puśledzkiej i rodziny Nowackich

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Hartungów

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

9.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        o łaskę nieba dla śp. Sebastiana Grzelaka w 16 rocznicę śmierci, Wandę Sobczyk, za zmarłych z rodziny Grzelaków, Degórskich, Szortyków i Czerniaków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od rodziny Podworskich i Kistowskich z Sarbinowa oraz Bartkowiaków z Dzięczyny

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od Anny Leciej z rodziną

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Bujaków z Sułkowic

·        Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji Julii z okazji pierwszej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za życie i zdrowie, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatki, jej rodziców i chrzestnych

SIKORZYN 15 grudnia 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Józefę Leciej – od córki Barbary z mężem

7.00

·        Za śp. Romana, Włodzimierza Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za Parafian

10.30

·        Za śp. Halinę Juskowiak w 9 rocznicę śmierci, Katarzynę, Ignacego, Zenona Gałę, Józefa Wacława Juskowiak, Bożenę Bremską, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Z okazji pierwszych urodzin Patrycji, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

18:00

·        Za zmarłych w 7 rocznicę śmierci Ryszarda Musielskiego i Józefa Musielskiego, Leona Kędziorę, Antoninę, Mieczysława Musielskich

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 3 grudnia – 9 grudnia 2018r.


11.00

·        Za śp. Sławomira Witt

16.00

·        Za śp. Janusza Urbaniaka – od córki Michaliny z rodziną

18.00

·        Za śp. Grażynę, Zbigniewa Czajków, Tomasza Ciesielskiego za zmarłych
z rodziny

·        Za śp. Marię Łapawę w 10 rocznicę śmierci

·        Za śp. Władysławę Polowczyk w II rocznicę śmierci

·        Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Jeżów z Bukownicy

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Tomczaków

·        Za śp. Franciszkę Maćkowiak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Albina Spruttę – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Jeniec – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

11.00

·        Za śp. Barbarę Kaczmarek oraz za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Mroczków i Kwiatkowskich

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od syna z rodziną

16.00 (w kościele św. Ducha)

·        W 18 rocznicę śmierci śp. Józefa i Marty Jakubczaków, Helenę, Czesława Zjeżdżałków, Mariana Stanisławskiego, zmarłych z rodziny Jakubczaków, Zjeżdżałków, Szczęsnych i Ograbków

·        Za śp. Danutę, Joannę, Józefa Karolczaków, Władysława, Franciszka Wojciechowskich, Franciszka, Zenona Giezków, Dezyderiusza, Stanisława Balcerków

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od kuzynki Barbary Gała

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Haliny Andrzejewskiej z rodziną

·        Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Krystyny Grobelnej z rodziną i rodziny Marciniaków ze Starej Krobi

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Jeżów z Grabianowa

18.00

·        Za śp. Alojzego Biernackiego – od rodziny Zielińskich z Krobi

7.30

·        Za śp. Wiktorię, Andrzeja, Ludwika Mroczków, Marię, Jana Szulców, Katarzynę Andrzeja Łuczaków, Józefę, Franciszka Kaczmarków, Jana Wabińskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego

·        Za śp. Ludwika, Jadwigę, Ireneusza Andrzejewskich

8.30

·        Za śp. Ludwika Andrzejewskiego w 10 rocznicę śmierci, Antoninę, Mikołaja, Ignacego Andrzejewskich, Stanisławę, Ignacego, Annę Marcinkowskich, Jana Mikołajczaka, Konstantego Stelmacha, Władysława Ziemlińskiego, Marcina Stasiaka, Alojzego Cichego, Norberta Rączkę

10.15

·        Za śp. Józefa Smektałę – z okazji pogrzebu

16.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

18.00

·        Za śp. Józefę Jakubowską w I rocznicę śmierci, Pelagię Musielak, Kazimierza Majewskiego, Józefę Jesiak

9.00

·        Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·        Za śp. Stefanię Kieliś – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od Stefana Turbańskiego ze Skoraszewic z rodziną i córkami

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od Władysława Kummera z rodziną

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od chrześnicy Haliny z rodziną z Miejskiej Górki

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od rodziny Sikorów, Zygmuntów i Pazołów

16.00

·        Za śp. Bronisławę Chudzińską – od syna Jarosława z żoną i dziećmi

18.00

·        Za śp. Romana, Andrzeja, Mirosławę Urbańskich, Barbarę, Andrzeja Kmiecików, zmarłych z rodziny Urbańskich i Kmiecików, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Marię, Jana, Franciszka Kawczyńskich, Bronisławę, Stanisława Wieczorków, Zbigniewa Twardowskiego, za zmarłych z rodziny Waleńskich

·        Za śp. Czesławę, Zenona, Renię, Antoninę, Antoniego Puśleckich, za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

·        Za śp. Joannę i Stanisława Sadowczyków, Jana Bema

18.00

·        Za śp. Ignacego Bugzela – okazji pogrzebu

·        Za śp. Kazimierza Dupiczaka – od syna Marka z Karoliną

·        Za śp. Marię Konarkowską – od Szymona i Eli Gronowicz

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od Stanisławy Polaszek z rodziną

·        Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.00

·        za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        za śp. Antoniego, Annę, Józefa Skrzypalików, Franciszkę, Antoniego, Józefa Chudych, Feliksa, Marka Andrzejewskich, Sławomira Witt, Stanisławę, Feliksa, Mariana Puśledników, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Teresy, Marka Kamińskich z synami i wnuczką

·        Za śp. Juliannę Andrzejewską – od Teresy Mikołajczak z Chwałkowa

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od Magdaleny, Jana Kapałów z dziećmi

·        Za śp. Józefę Leciej – od Smektały i Jesiaków

11.00

·        Za śp. Jana, Annę Kędzia, Stanisława, Annę Karbowych, Marię Bartkowiak, Annę Haremza, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

·        Za śp. Piotra Kubiaka w I rocznicę śmierci

18.00

·        Za śp. Teresę Ziemlińską – od Beaty i Arkadiusza Ziemlińskich z Gostynia

SIKORZYN 8 grudnia 2018r. godz. 16.30

·        Za śp. Jerzego Busza – od sąsiadów z bloku

7.00

·        Za śp. Ignacego, Leokadię, Walentego, Leokadię, Agnieszkę Wildów, Stefana, Lubomirę, Krzysztofa, Boguchwała, Andrzeja, Ewę Andrzejewskich

9.00

·        Za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

10.30

·        Za śp. Helenę, Kazimierza Szydłowskich, Pelagię, Franciszka Twardowskich, wszystkich zmarłych z rodziny Szydłowskich, Twardowskich, Ogorzelskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

·        Odpust Św. Mikołaja

18:00

·        Za śp. Stanisławę, Antoniego Nowackich, Marię, Józefa Wyzujaków, ks. Zenona Gubana, Halinę Dolatowską, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

Informacje dodatkowe: