AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 26 sierpnia – 1 września 2019r.


9.00

·       Za śp. Teresę Szpurka w 16 rocznicę śmierci, Leokadię, Aleksego, Marka Szpurków

·       Za śp. Kazimierza Adamka w 25 rocznicę śmierci, Henryka Chudego, Kazimierza Roszaka, Joannę, Franciszka, Helenę, Weronikę Chudych, za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00

·       Za śp. Ludwika Andrzejewskiego, Antoninę, Mikołaja, Ignacego Andrzejewskich, Stanisławę, Ignacego, Annę Marcinkowskich, Jana Mikołajczaka, Konstantego Stelmacha, Władysława Ziemlińskiego, Alojzego Cichego, Halinę Stasiak, Marcina Stasiaka, Norberta Rączkę

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Smektałów z Potarzycy i Jesiaków z Krobi

·       Za śp. Andrzeja Pazołę – od Andrzejewskich z Grabianowa i Nowackich z Krobi

·       Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Matek Różańcowych

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Kmiecików z Potarzycy

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od najbliższych przyjaciół córki Kasi

·       Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Pazołów z Drzewiec

·       Za śp. Monikę Hałas – od Ewy i Andrzeja Ulanickich i Niali Klimczak

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od córki Anny mężem

·       Za śp. Bożenę Grodzką – od Małgorzaty i Elżbiety z rodzinami

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Jana i Jolanty Palczun

·       Za śp. Elżbietę Twardowską – od siostry Małgorzaty z mężem z Pudliszek

·       Za śp. Mariannę Małygę – od brata Franciszka z żoną i córką oraz od rodziny Kaźmierczaków z Gostynia

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od córki Iwony z rodziną

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od córki z mężem i synami

·       Za śp. Jana Pazołę – od siostrzeńca Mirka z rodziną

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od syna Zbigniewa z żoną i dziećmi

·       Za śp. Stefanię Bem – od syna Lecha z żoną

9.00

·       Za śp. Franciszka w 10 rocznicę śmierci, Zenona Giezków, Anielę, Tadeusza Kaczmarków, zmarłych z rodziny Giezków, Karolczaków i Wojciechowskich

·       Za śp. Stanisławę Majewską w 5 rocznicę śmierci Stanisława, Andrzeja, Małgorzatę Majewskich, za zmarłych z rodziny Majewskich i Wawrzyniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Piotra Belę – od żony i synów

·       Za śp. Benignę Szklarską – od Matek Różańcowych

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Piotrowiaków z Kuczynki

·       Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Patrycji i Andrzeja Marcinkowskich z Krotoszyna

·       Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Jóźwiaków i Knappów z Krobi

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od rodziny Jana Łapawy

17.00

·       Za śp. Franciszka w 25 rocznicę śmierci, Katarzynę, Wacława Kamińskich, za zmarłych z rodziny Kamińskich, Joannę, Stanisława Szymańskich, zmarłych z rodziny Szymańskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Henryka Olejniczaka w 2 rocznicę śmierci

·       Za śp. Pelagię Staśkiewicz i Janusza Kaczmarka

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od matki chrzestnej Teresy i kuzynostwa Henryka, Agnieszki, Marioli z rodzinami

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Bronisławy Kaczmarek z rodziną

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem Panu Bogu za dar pięknego długiego życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Bronisławy z okazji 98 rocznicy urodzin

·       Z okazji 30 rocznicy ślubu Renaty i Eugeniusza, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów

·       Z okazji 10 rocznicy ślubu Katarzyny i Aleksandra, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata

·       Z podziękowaniem za dar Nawiedzenia, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców ulic Spokojnej i Pogodnej

9.00

·       Za śp. Jana Biernata

·       Za śp. Annę Łuczak

·       Za śp. Walentego Puślednika

·       Za śp. Witolda Stachowiaka     – intencje z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od sąsiadów Maćkowiaków i Andrzejewskich

·       Za śp. Lesława Włudarczyka – od Antoniny Kubiak z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Henryka Kubiaka – od rodziny Kubiaków z Ludwinowa

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Teresy Szczepaniak z rodziną

·       Za śp. Józefa Chudego – od Barbary i Jerzego Jędryczków z Krobi, Joanny i Grzegorza Pośledników z Posadowa

18.00

·       Za śp. Marię w 15 rocznicę śmierci, Mariana Nowaków, Różę, Stanisławę Biernatów, Franciszkę, Stanisławę, Barbarę, Joannę, Jadwigę Rogasików, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Franciszka Andrzejewskiego w 30 rocznicę śmierci, Antoninę, Reginę Andrzejewskie, za zmarłych z rodziny

·       Za śp. Stanisławę, Stanisława Winnych, Joannę, Marcina Ciesielskich, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

15.00

·       Msza ślubna Moniki i Pawła

18.00

·       Za śp. Macieja Dudziaka w 5 rocznicę śmierci, Krystynę, Jana Rosików

·       Za śp. Bernarda Urbańskiego, Marię, Zygmunta Urbańskich, Józefę, Władysława Gawlaków

·       Za śp. Floriana Żuraszka – od Alicji i Kostka z rodziną

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od sąsiadów Fórmanowskich

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od Marcina Michalskiego z rodziną

·       Za śp. Józefę Dudziak – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoł podstawowej w Pudliszkach

·       Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Szpurków

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Jeżów z Posadowa

·       Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodizny Antoniewiczów, Karolewiczow, Hojeńskich i Pawlaków

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od Ireny Grzybowskiej

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od Lucyny i Andrzeja Springer

·       Za śp. Annę Pakosz – od sąsiadów Sikorów

·       Za śp. Andrzeja Czapulę – od rodziny Mendyków i Turkiewiczów

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od kuzyna Tomasza, Marii i Stanisława Bujaków z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Śniegockich z Krobi

·       Za śp. Jana Matuszyka – od chrześnicy Marioli z rodziną

·       Za śp. Januarego Waszkiewicza – od sąsiadów Jesiaków i Kubiaków

·       Za śp. Jana Marciniaka – od Barbary i Henryki Frąszczak

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od kolegów z firmy Bud-Export

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od kuzyna Mieczysława z żoną z Wymysłowa

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od brata Stanisława Kubiaka z rodziną

·       Za śp. Piotra Grodzkiego – od rodziny Jędryczków z Bukownicy

·       Za śp. Halinę Szymałka – od Nowaków ze Starej Krobi i Biernatów z Krobi

·       Za śp. Teresę Sikorę – od Krystyny Grobelnej z rodziną

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od sąsiadów Bogalskich

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Marię, Ignacego, Hieronima Zarembów, za zmarłych z rodziny Zarembów i Szwarczyńskich

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od Konstantego Jędryczkowskiego z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Krajków, Kaczmarków i Andrzejewskich z Żychlewa

·       Za śp. Stanisława Bulińskiego – od Małgorzary Hoski, rodziny Gorynia i rodziny Bączkowskich

·       Za śp. Józefa Majewskiego – od Tadeusza Kaczmarka

·       Za śp. Ryszarda Krauze – od Jarosława i Katarzyny Michałowskich z dziećmi

·       Za śp. Walentego Chudego – od rodziny Bezwierzchnych ze Starej Krobi, Gostynia i Krobi oraz Grzegorza i Jakuba Szulców

14.00

·       Msza ślubna Angeliki i Krystiana

18.00

·       Za śp. Mariusza Busza – od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej: Beaty, Alicji, Leny, Eli, Renaty, Aurelii, Danki, Krzysztofa, Krzysia, Sylwka i Radka

 

SIKORZYN 31 sierpnia 2019, godz. 19.30

·       Za śp. Antoninę Jankowiak, za zmarłych z rodziny Jańczaków i Kuszów

7.00

·       Za śp. Sewerynę Piechowiak – od syna Aleksandra z żoną

09.00

·       Za parafian

10.30

·       W podziękowaniu za 30 lat małżeństwa Renaty i Romana, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny

11.45

·       Za śp. Mariannę Maćkowiak w 4 rocznicę śmierci i śp. Czesława Maćkowiaka w 14 rocznicę śmierci, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 19 sierpnia – 25 sierpnia 2019r.


9.00

·       Za śp. Stanisławę Toporowicz – od rodziny Marchlewskich i Kaczałów z Ziemlina

·       Za śp. Marię Chuda – od sąsiadów Jędrzejaków i Anny Bogusz

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

17.00

·       Za śp.  Kazimierza Sikorskiego w 25 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Sikorskich i Nowackich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Marię, Jana Gałów, Stanisława Żyto, Teresę Langiewicz, zmarłych
z rodziny Gałów, Wieczorków i Polowczyków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisława Pijaczyńskiego w 17 rocznicę śmierci, Walentego, Teodorę, Konrada Pijaczyńskich, Edmunda, Józefę, Adama Machowskich oraz za zmarłych szwagrów

·       Za śp. Benignę Płonka, Annę, Franciszka, Marię, Józefa Płonków, Pelagię, Jakuba, Sylwestra, Władysława, Stanisława, Helenę Urbaniaków, Kazimierza Szymoniaka, Marię, Walentego Kabałów, Bogumiłę Kasprzak, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Haliny Pazoły z rodziną

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – do Tomasza Millera z rodziną

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Marciniaków i Czwojdów z Grabianowa

·       Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od sąsiadów: Katarzyny i Macina Danielczyk

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Bartosza i Sylwii z dziećmi z Kalisza

·       Za śp. Marię Pazołę – od Marii i Eugeniusza Pazołów z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Kaczmarków z Sułkowic

·       Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Antoniego Biernata z rodziną oraz rodziny Toporowicz z Kuczyny z dziećmi

·       Za śp. Romanię Bątkiewicz – od rodziny Nawrockich i Katarzyny Bugzel

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Kruczków z Leszna

·       Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Marciniaków z Ziemlina

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od Bożeny i Stefana Krajka z Krobi

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od rodziny Mendyków z Domachowa

·       Za śp. Witolda Spodzieję – od Mariusza Gulińskiego i rodziny Siemowskich

·       Za śp. Wojciecha Pawlaka – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Pudliszkach

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od wnuczki Marii z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Mendyków z Rębowa

9.00

·       Za śp. Marię, Edmunda Nowickich, zmarłych z rodziny Nowickich, Marię, Stanisława Zarembów i zmarłych z rodziny Zarembów, Stefanię, Stanisława Twardowskich, Sewerynę, Henryka Kordusów, Halinę Plessner, za zmarłych z rodziny Grodzkich i Piotrowskich

·       Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Pieniężnych z Krobi

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Mariana Kaczmarka z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodziny Paszkowiaków i Serwatków

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Klauzińskich, Pazołów i Buszów

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od Danuty i Mikołaja Pazołów

17.00

·       Za śp. Mariannę w I rocznicę śmierci, Antoniego Piotrowiaków, Marcina, Stanisławę Kordus, Elżbietę Dorsz, Danutę, Marka Kędzia, Tomasza, Marię, Józefa Wyzujaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas nowenny do MBNP

·       Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stanisławę Mintę – z okazji pogrzebu

18.00

·       Za parafian

·       O nowe powołania kapłańskie i zakonne

·       Za żywych i zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii

·       W intencji Władz Samorządowych gminy Krobia

00.00

·       O umocnienie w powołaniu dla kleryków Dominika i Nikodema oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

·       Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

10.00

·       W intencji chorych i seniorów naszej Parafii

·       W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

16.00

·       Z podziękowaniem Panu Bogu za błogosławiony czas Nawiedzenia naszej parafii przez kopię Cudownego Obrazu

·       Za parafian – o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii

·       O dobrych i gorliwych kapłanów dla naszej parafii oraz szczerze i pobożnie zaangażowanych świeckich

9.00

·       Za śp. Stanisława Ziemlińskiego w 5 rocznicę śmierci

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Barbarę Jankowiak – od syna Remigiusza z żoną

17.00

·       Za śp. Jadwigę, Stanisława Buszów, zmarłych z rodziny Buszów, Antoninę, Jana Berusów, Kazimierę Baranowską

·       Za śp. Mariannę, Stanisława, Tadeusza Bogalskich, Apolonię, Jana Olejniczaków, Alicję Jędryczkowską

·       Za śp. Franciszka Błaszczyka w 40 rocznicę śmierci, Bronisławę Błaszczyk, Franciszka, Marię Błaszczyk, Krystynę Wleklińską, zmarłych z rodziny Matuszaków i Ratajczaków

·       Za śp. Sylwestra, Czesława, Marka, Zofię Huchrak, Józefa, Stanisława, Ignacego, Emilię Sobierajskich, za zmarłych proboszczów z naszej parafii

·       Za śp. Różę, Stanisława Biernatów, Helenę, Walentego, Grzegorza Florkowskich, Franciszkę, Barbarę, Joannę, Jadwigę, Stanisława Rogasików, Marię, Mariana Nowaków, ks. Antoniego Pazołę

·       Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Felicję Klauzińską – od Jadwigi Urbaniak z rodziną z Ciołkowa

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Krystyny Jańczak z rodziną i Justyny Majewskiej z rodziną

·       Za śp. Lesława Włudarczyka – od Zbigniewa Pazoły z rodziną i Stanisława Pazoły z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Floriana Żuraszka – od wnuka Pawła z żoną i dziećmi

·       Za śp. Henryka Busza – od Andrzeja Bąka z rodziną i Jarosława Kubiaka z rodziną

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od rodziny Jankowiaków i rodziny Czajków

·       Za śp. Józefa Chudego – od rodziny Polowczyków z Głogowa

·       Za śp. Józefę Jesiak – od wnuczki Moniki z rodziną i wnuczki Weroniki z Sebastianem

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od kuzynki Zofii z rodziną z Domachowa

·       Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Ławniczaków z Gogolewa

·       Za śp. Jana Marciniaka – od córki Anny z rodziną

·       Za śp. Janinę Wiśniewską – od wnuka Tobiasza z żoną

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od rodziny Adamczaków z Ludwinowa i Markowskich z Gostynia

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Dolatów z Krobi i rodz. Jóźwiaków

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od Artura Sadowskiego, Jadwigi Mroczek i Romana Mroczka

·       Za śp. Piotra Grodzkiego – od rodziny Pakosz z Wymysłowa

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Wiktorię, Władysława, Aleksandra, Zygmunta, Anielę, Władysława, Bogdanę, Leona Wierzyków, Kazimierę, Antoniego Sarbinowskich, Łucję Elias, Krystynę Mura, Tadeusza, Janinę Nowaków, za zmarłych z rodziny Wierzyków i Nowaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stefanię Bem – od córki Lidii

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Annę Pakosz – od rodziny Chudych z Rokosowa

·       Za śp. Andrzeja Czapulę – od Krystyny i Romana Kozłowskich z dziećmi

·       Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Wiorków

·       Za śp. Jana Matuszyka – od Rodziny Juskowiaków i Węglarzy

·       Za śp. Januarego Waszkiewicza – od pracowników logistyki w Pudliszkach

14.00

·       Msza ślubna Lidii i Patryka

18.00

·       Za śp. ks. kan. Jana Grzemskiego w 14 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

SIKORZYN 17 sierpnia 2019, godz. 19.30

·       Za śp. Stanisława Kubiaka w 7 rocznicę śmierci, Anastazję, Stanisława Kubiaków, Annę, Leona, Wojciecha, Andrzeja Samolików, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·       Za śp. Janinę i Bronisława Zaleciło, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Jerzego Busza w I rocznicę śmierci

11.45

·       W intencji Stefanii z okazji 70 urodzin, z podziękowaniem za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę na dalsze lata życia dla Niej i jej rodziny

SUŁKOWICE 25 sierpnia 2019r. godz. 13.30

·       Dożynki Gminne – msza dziękczynna

18.00

·       Za śp. Franciszka, Stanisławę Gajewskich, Tadeusza, Janinę, Elżbietę, Michała Gubańskich

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 12 sierpnia – 18 sierpnia 2019r.


9.00

·        Za śp. Katarzynę Janusz w 8 rocznicę śmierci, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

·        Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Annę Śmierzchałę – od rodziny Klauzinskich, Buszów i Pazołów

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od wnuka Artura z żoną

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Nowackich z Krobi

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Leciejów i Danków z Żychlewa

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od pracowników Biblioteki Publicznej w Krobi

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Pawła i Małgorzaty Kwiatkowskich, Łukasza i Sylwii Kwiatkowskich z Ostrowa

·        Za śp. Marię Pazołę – od sąsiadów z ulicy św. Ducha i Południowej

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Apoloni Chudej i rodziny Łapawów i Ciążyńskich

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od rodziny Bujakiewiczów i Naglaków

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od rodziny Łagodów

·        Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Libront z Bukownicy

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od sąsiadów Jędrkowiaków i rodziny Gubańskich z Krobi

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od Moderskich i Dolatów z rodzinami z Teodozewa

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Stanisława Bugzela z rodziną z Krajewic

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od rodziny Sarbinowskich, Sobótków i Janowiczów

·        Za śp. Henryka Busza – od Sylwii i Leszka Kubiaków z dziećmi

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od Ireny i Piotra Bujakiewicz z rodziną

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od rodziny z Warszawy i Ełku

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od mieszkańców ulicy Poznańskiej

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od Aleksandry i Jarosława Stankowskich z Przemkiem

·        Za śp. Józefa Chudego – od Marioli Andrzejewskiej z rodziną

·        Za śp. Janinę Wiśniewską – od siostry z mężem

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od Janiny i Piotra Wiśniewskich

·        Za śp. Stanisława Paszkowiaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Piotra Chudego w 7 rocznicę śmierci

·        Za śp. Ryszarda Olejniczaków 18 rocznicę śmierci, Jadwigę, Józefa, Jadwigę, Marię, Władysława, Marka, Krystynę, Jana Rosików, Antoninę, Franciszka Lesińskich, Józefę, Jana Olejniczaków

·        Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Halinę Szymałkę – od rodziny Mikołajczaków i Nowaków z Żychlewa

·        Za śp. Piotra Grodzkiego – od rodziny Wawrzyniaków z Rębowa

·        Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od rodziny Andrzejewskich, Jaraczewskich i Chudych

·        Za śp. Józefa Kubiaka – od Czesława Piotrowiaka z żoną i rodziną

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od rodziny Parisów z Chumiętek

18.00

·        Za śp. Helenę, Władysława Wojciechowskich, Antoniego, Joannę, Władysława, Michała Nowaków, Wacława Sztulpę

9.00

·        Za śp. Franciszka, Helenę Skrzypczaków, Józefę, Stanisława Marszałków, Annę, Stanisława Apolinarskich, Stanisławę, Józefa, BogdanaKubiaków, za zmarłych z rodziny , za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Wiktorię, Andrzeja, Ludwika Mroczków, Marię, Jana Szulców, Katarzynę, Andrzeja Łuczaków, Józefę, Franciszka Kaczmarków, Jana Kaczmarka, Jana Wabińskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego

·        Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 20 lat małżeństwa Elżbiety i Szymona, z prośbą o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów na dalsze wspólne lata

·        Z okazji 100 urodzin s. Liliosy Matuszak z podziękowaniem za dar pięknego, długiego życia, z prośbą o zdrowie dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże na kolejne lata w posłudze zakonnej

 

SIKORZYN 14 sierpnia 2019r godz. 19.30

·        Za zmarłych z rodziny Buszów, Jędryczków, Kazimierę Para, zmarłych kapłanów z naszej parafii, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Wandę Rosik, Elżbietę Stefańską, Franciszkę, Wojciecha Rosik, Zofię, Józefa, Michała Bachorz, Agnieszkę, Stanisława Kmiecik, Barbarę Szczurek, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Dożynki – Msza dziękczynna za zebrane plony

·        Za śp. Stanisława Adamczaka w 20 rocznicę śmierci, Jadwigę Adamczak w 19 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Adamczaków, Olejniczaków i Walczaków

10.30

·        Za śp. Marię, Jana Teresę Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych, Marka Łodygę, ks. Zenona Gubana, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. ks. prałata Albina Jakubczaka, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego, ks. dziekana Mariana Maciołkę, ks. kan. Jana Grzemskiego, zmarłych kapłanów, ojców, braci i siostry zakonne, posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii

18.00

·        Za śp. Edmunda w 43 rocznicę śmierci, Elżbietę, Marię, Marię, Wandę, Stanisława Rosików, Helenę, Edmunda Piotrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Michała w 15 rocznicę śmierci, Mariana Henzlów, Marię, Edmunda Urbańskich, za zmarłych z rodziny Czwojdów i Urbańskich

·        Za śp. Jana Lorka w 9 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Marię Chudą – od rodziny Chudych z Posadowa

·        Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Krystynę Bulak w III rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Bulaków, Dolatów, Kaczmarków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Bronisława Chudego w 13 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Chudych i Popielasów

·        Za śp. Antoninę Musielską w 19 rocznicę śmierci, Mieczysława, Józefa, Ryszarda Musielskich, za zmarłych z rodziny

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp.Józefę i Mikołaja Kajdrys, za zmarłych z rodziny Kajdrysów

·        Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Minta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od rodzin Wróblewskich, Wachowiaków i Dolińskich z Roszkowa

·        Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Wojciechowskich z synami z Ziemlina

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Majewskich z Bukownicy

·        Za śp. Teresę Sikorę – od Miry Dudek, Magdaleny i Mariusza Marciniaków z Ziemlina

·        Za śp. Marię Kasperkowiak – od rodziny Hasińskich i rodziny Kaźmierczaków z Gostynia

18.00

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od syna Stanisława z rodziną

 

SIKORZYN 17 sierpnia 2019, godz. 19.30

·        Za śp. Zofię Danielczak w I rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Danielczaków i Jeńców

7.00

·        Za śp. Marię, Michała, Jana, Kazimierę Kulczak, Walentego, Michalinę, Franciszka, Joannę Gościańskich, Katarzynę Wolsztyniak, za zmarłych z rodziny

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Stanisława Łapawę w II rocznicę śmierci, Antoninę Łapawę, Katarzynę, Ignacego, Jadwigę Andrzejewskich, Marię Nowak, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Za śp. o radość wieczną dla śp. Wiktora Kędziory,  Jadwigi i Wiktorii Małeckich, Bogumiły Jasińskiej, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące aby Pan odpuścił im wszystkie winy i przyjął do Królestwa Niebieskiego

18.00

·        Za śp. Mariana Kaźmierczaka w 5 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

AktualnościIntencje mszalne

Intencje mszalne 5 sierpnia – 11 sierpnia 2019r.


9.00

·       Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Irenę Baksalary – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·       Za śp. Stanisława Langiewicza w 26 rocznicę śmierci, Zofię Langiewicz, Mariannę, Franciszka Pośledników, wszystkie dusze zmarłe z rodziny

·       Za śp. Antoniego w 7 rocznicę śmierci, Kazimierę Sarbinowskich, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Wierzyków, Gałów, Elias, Joannę Nowak, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zofię Głowacz w 2 rocznicę śmierci, Józefa Głowacza w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Głowaczów i Kuźników, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od Maksymiliana Jędryczkowskiego z rodzinami

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Andrzejewskich i Zarembów ze Starej Krobi

·       Za śp. Barbarę i Jerzego Gulińskich – od Stefanii i Józefa Kubiaków

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Dąbrowskich z Ostrowa

·       Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Polaszków z Bodzewa

·       Za śp. Franciszkę Jagódkę – od Mirosława Sarbinowskiego z rodziną

·       Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Barbary i Marii Bątkiewicz

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Marii Wąsiak z rodziną

·       Za śp. Kazimierę Parę – od Zofii i Stanisława Grzennych z rodziną z Leszna

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od brata Tomasza z rodziną

·       Za śp. Anielę Ciesielską – od Matek Różańcowych z Ziemlina

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od wuja Stanisława i kuzynek z rodzinami z Łąkocin

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Kubiaków z Ludwinowa

·       Za śp. Lesława Włudarczyka – od rodziny Popielasów

·       Za śp. Floriana Żuraszka – od rodziny Kubiaków

·       Za śp. Henryka Busza – od Józefa i Stefanii Kubiaków

·       Za śp. Witolda Spodzieja – od rodziny Goździków i Walentego Musielaka z Kuczyny

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od małżeństw: Krystyny Przybylskiej i Benedykta Wietrzykowskiego

·       Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·       W intencji Panu Bogu wiadomej

·       Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Stanisława Walochę – od Zenobii Kaźmierczak

·       Za śp. Alicję Jędryczkowską – od Jolanty Radojewskiej z mężem

·       Za śp. Mariusza Busza – od Romana Jędryczkowskiego z rodziną

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od chrześnicy Katarzyny Dolaty z synem

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od rodziny Stężyckich z ulicy Poznańskiej i Sułkowic

18.00

·       Za śp. Wiktorię w 20 rocznicę śmierci, Walentego Pazołów, Franciszkę, Józefa Kołaków, Janinę Kasperczyk, za zmarłych z rodziny Kaczmarków

9.00

·       Za śp. Jadwigę, Piotra, Jadwigę Łagódków, zmarłych z rodziny Łagódków, Gierów i Goryniów

·       Za śp. Jana, Marię, Antoniego, Józefę Marię, Antoniego Grześkowiaków, ks. kan. Jana Grzemskiego za dusze w czyśćcu cierpiące,

·       Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stanisławę Mintę – z okazji pogrzebu

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z okazji 18 urodzin Michaliny z podziękowaniem za wszelkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki

·       Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia w pierwszą rocznicę urodzin Matyldy, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i jej rodziny

9.00

·       Za żywe i zmarłe Matki Różańcowe

·       Prosząc o niebo i radość życia wiecznego dla śp. Janka w 40 urodziny, Ignacego, Antoniny Chudych i dla wszystkich bliskich zmarłych z rodziny Chudych i Bąków

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Łuczaków

·       Za śp. Mariana Bartza – od rodziny z Opola Lubelskiego

·       Za śp. Ewę Bulińską – od Joli z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od rodziny Kozłowskich z Krobi

·       Za śp. Marię Rosik – Bożeny Roszak i Ratajczaków ze Starej Krobi

18.00

·       Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za śp. Zofię Łagodzińską w I rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Romana, Marię, Henryka Olejniczaków, Gabrielę Andrzejewską, Zenona Pawlickiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Stanisława Krzyżyńskiego – od syna Adama z żoną i dziećmi

·       Za śp. Benedykta Marchlewskiego – od żony

14.00

·       Msza ślubna Darii i Mateusza

18.00

·       Za śp. Romanię Bątkiewicz w I rocznicę śmierci, Helenę, Stanisława, Bolesława Bątkiewiczów, Helenę, Kaliksta Paszyńskich, za zmarłych z rodziny Bątkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Jana, Sewerynę, Franciszka, Franciszkę Ratajczak, Aleksandra Wierzyka, Stefanię, Mieczysława, Bożenę Grodzkich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Tadeusza Bogalskiego w 2 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława Bogalskich, Apolonię, Jana Olejniczaków, Alicję Jędryczkowską

·       Za śp. Romana, Kazimierza Balcerków, zmarłych z rodziny Balcerków, Ratajczaków i zmarłych z całej rodziny, zmarłych kapłanów posługujących i pochodzących z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Józefa Chudego – od rodziny Szulców z Potarzycy

·       Za śp. Józefę Jesiak – od córki Małgorzaty z mężem

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od brata Marka z żoną i Dawidem, Sebastiana z żoną

·       Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Kordus i Szymańskich z Gościejewic

·       Za śp. Gabrielę Gałę – od Zarządu i Pracowników firmy Eco-vit

·       Za śp. Wojciecha Pawlaka – od rodziny Podworskich z Rawicza

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Barabary Stachowiak z rodziną z Sułkowic

·       Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodzin Kaźmierczaków i Stanków z Krobi

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od rodziny Baranków ze Starej Krobi i Rosów ze Skoraszewic

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od rodziny Józefiaków z Leszna i Chudych ze Śmiłowy

·       Za śp. Marcelego Wenderskiego – od chrześniaka Zbigniewa Wenderskiego z córką

·       Za śp. Annę Pakosz – od Kaźmierczaków i Stanków z Krobi

·       Za śp. Jerzego Michalaka – od rodziny Pawlaków i Jóźwiaków

·       Za śp. Andrzeja Czapurę – od rodziny Jeńców z Sikorzyna

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Gruntów ze Starej Krobi

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Jana Pazołę – od siostry Anieli

·       Za śp. Agnieszkę Adamczak – od Matek Różańcowych z Parafii w Krobi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Marię Stankowską – od rodziny Klińskich i Becków z Siedlca

·       Za śp. Bożenę Grodzką – od rodziny Spruttów i Polaczyków

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od Barbary Olejniczak, Elżbiety i Ireneusza Lesińskich z rodziną, Beaty i Leszka Olejniczaków z rodziną

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od rodziny Parysków z Gostynia, Poznania i Inowrocławia

·       Za śp. Monikę Hałas – od Edmunda i Aleksandry Klimczak z rodziną

14.00

·       Msza ślubna Weroniki i Wojciecha

16.00

·       Msza ślubna Renaty i Tomasza

18.00

·       Za śp. Czesława Andrzejewskiego w 17 rocznicę śmierci, Kazimierza Łapawę, Mirosława Urbaniaka, zmarłych z rodziny Andrzejewskich i Łapawów, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 10 sierpnia 2019, godz. 19.30

·       Za śp. Stefana Adamka w 4 rocznicę śmierci

7.00

·       Za śp. Romana, Włodzimierza Przybylskich, zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę Tomasza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Mariana Pazołę, Stanisława Nowackiego, zmarłych z rodziny Pazołów
i Nowackich, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Zofię, Jana, Andrzeja Kubiaków, Annę Kordus, za zmarłych z rodziny Kubiaków, Kordusów i Rosińskich

18.00

·       Za śp. Józefę Olejniczak w 5 rocznicę śmierci, Jana Olejniczaka w 27 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Olejniczaków, Jakubowskich, Śniegockich, Leona Kędzorę, Ryszarda Musielskiego, ks. prał. Konrada Kaczmarka

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 29 lipca – 4 sierpnia 2019r.


9.00

·       Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Irenę Baksalary – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·       Za śp. Edwarda Materkowskiego w I rocznicę śmierci

·       Za śp. Bartosza Strecuła – od Lecznicy Weterynaryjnej T.J.G. Pawlak z Krobi

·       Za śp. ks. Bolesława Starosolskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp. Franciszkę Łagódkę w I rocznicę śmierci – od Matek Różańcowych z Sułkowic

·       Za śp. Jadwigę Kołak – od Jana i Marii Grodzkich

·       Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Andrzejewskich i Kmiecików z Żychlewa oraz Przybylskich z Krobi

·       Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Pieniężnych z Żychlewa

·       Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Romualda i Piotra Pazołów z rodziną

·       Za śp. Zofię Łagodzińską – od Grupy modlitewnej św. Ojca Pio

·       Za śp. Romanię Batkiewicz – od Antoniny Bątkiewicz i rodziny Glapiak

·       Za śp. Andrzeja Pazołę – od Mirosława Ziemniaka i Eugeniusza Ziemniaka z rodziną

·       Za śp. Marię Pazołę – od Tadeusza Kaczmarka, Anny i Roberta Niewmierzyckich z córkami

·       Za śp. Marię Kwiatkowską – od Henryka Pawlickiego z żoną i dziećmi

·       Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od rodziny Kończaków

·       Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od cioci Marianny i kuzynki Joanny z mężem

·       Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od szwagierki Teresy z rodziną

·       Za śp. Józefa Kubiaka – od rodziny Krzyżyńskich i Szermuszyn z Gdyni

·       Za śp. Piotra Grodzkiego – od rodziny Pakoszów i Krawców z Gostynia

·       Za śp. Halinę Szymałkę – od rodziny z Modrzycy

·       Za śp. Marię Kasperkowiak – od Marii i Krzysztofa Szprutów

·       Za śp. Teresę Sikorę – od koleżanek z klasy VII A ze szkoły w Krobi

·       Za śp. Joannę Andrzejewską – od Janiny Sarbinowskiej z mężem i córką z Brzezia

·       Za śp. Bożenę Grodzką – od Marii Wierzyk z rodziną

·       Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od wnuczki Hanny z mężem i dziećmi

·       Za śp. Marię Rosik – od córki Małgosi z rodziną

·       Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·       Za śp. Annę, Władysława Zwierzyckich, Halinę Stanisławę, Teodora Sawarzyńskich, Marię Przemysława, Floriana Andrzejewskich, Agnieszkę Musielską, Wiesława Urbańskiego

·       Za śp. Agnieszkę, Antoniego Ratajczaków, Franciszka, Katarzynę, Walentego Kaczmarków, Tobiasza Bątkiewicza, Reginę, Mikołaja, Albina Przybylskich, Reginę Chudziak, Jerzego Bogusza, Stanisława Kwaśniewskiego, ks. kan. Jana Grzemskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za  śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Kazimierę Para – od Małgorzaty Walkowiak, Darii i Arka oraz Martyny z mężem

·       Za śp. Jana Jędryczkę – od Mendyków i Kurpiszów z Sułkowic

·       Za śp. Anielę Ciesielską – od rodziny Zarembów z Ziemlina

·       Za śp. Marzenę Dykcik – od Beaty i Huberta Sikorskich, Sylwii i Pawła Majnertów z rodzinami

·       Za śp. Jerzego Stachowiaka – od rodziny Gościańskich z Rębowa i Jeżów z Robakowa

18.00

·       Za śp. Konrada Kaźmierczaka w 3 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Ignacego Bugzela, Józefę, Stanisława Stachowiaków, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, Jolantę Paszkowiak, Mariannę, Stanisława Jeżów, za zmarłych z rodziny Błaszyków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·       Za śp.  Helenę, Władysława Wojciechowskich, Antoniego, Joannę, Antoniego, Władysława, Michała Nowaków, Wacława Sztulpę

·       Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

18.00

·       W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·       Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 60 lat życia Krystyny, prosząc o zdrowie, dalszą opiekę i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki

9.00

·       Za śp. Marię Kanikowską w 25 rocznicę śmierci

·       Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Stanisławę Mintę – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Lesława Włudarczyka – od koleżanek z rodzinami: Bugzel, Hudzińska, Gubańska, Bąk i Andrzejewska

·       Za śp. Floriana Żuraszka – od rodziny Czarneckich i Matuszaków

·       Za śp. Henryka Busza – od Barbary Stachowiak z rodziną

·       Za śp. Witolda Spodzieja – od rodziny Jasińskich z Sikorzyna

·       Za śp. Janinę Zaleciło – od Stefanii Henzel z rodziną

18.00

·       Za śp. Różę i Stanisława Bogusz, Marię Bogusz, Annę i Ignacego Pospiech, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·       Za śp. Michała Michalskiego  od rodziców i rodzeństwa

·       Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

·       Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

18.00

·       Za śp. Józefa Kubiaka w 13 rocznicę śmierci, Marię, Józefę, Andrzeja Kubiaków, Cecylię, Stanisława Duszczak

·       Za śp. Marię Skoracką – od brata Bolesława z żoną i dzieci: Aureli z rodziną, Anny z rodziną, Przemysława z rodziną

·       Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Świtalskich i Majewskich

·       Za śp. Gabrielę Gałę – od rodziny Michalskich ze Starej Krobi

·       Za śp. Wojciecha Pawlaka – od rodziny Nowaków z Gostynia

·       Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Antoniny Kubiak z dziećmi i ich rodzinami

·       Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodz Klupczyńskich i Bidermanów z Żychlewa

·       Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od siostrzenicy Karoliny z mężem i dziećmi

·       Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od rodziny Chudych z Rokosowa

·       Za śp. Marcelego Wenderskiego – od bratowej Stanisławy Wenderskiej z rodziną

·       Za śp. Annę Pakosz – od rodziny Karolewiczów i Kaczmarków

·       Za śp. Jerzego Michalaka – od cioci Marii i cioci Janiny z rodziną z Kobylina

·       Za śp. Andrzeja Czapulę – od Jarka z rodziną

·       Za śp. Stefanię Paszkowiak – od Kasi, Bernadety i Adeli z rodzinami

·       Za śp. Jadwigę Majewską – od Urszuli Borukało z rodziną

·       Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Jędryczków z Posadowa

·       Za śp. Janinę Wiśniewską – od rodziny Dajewskich z Chwałkowa

·       Za śp. Piotra Horałę – od szwagra Karola z rodziną

·       Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Bąków z Sułkowic

·       Za śp. Helenę Wujczak – od siostry Jadzi z rodziną z Oczkowic

·       Za śp. Monikę Hałas – od sąsiadów i mieszkańców ul. Ogrodowej

·       Za śp. Genowefę Szprutę – od syna Krzysztofa z żoną i dziećmi

·       Za śp. Marię Stankowską – od Marii i Władysława Furmańskich z rodziną

·       Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od Heleny Sarbinowskiej i rodziny Berger

·       Za śp. Ewę Bulińską – od chrzestnej Wandy Chudej i rodziny Misztal

·       Za śp. Mariana Bartz – od Marii Gembiak z Ziemlina z rodziną

·       Za śp. Ludwika Karólczaka – od rodziny Jesiaków i Krzyżaniaków

·       Za śp. Krystynę Wleklińską – od wnuków: Joanny, Michała i Zuzanny z rodzinami

·       Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od szwagra Grzegorza Zielińskiego z żoną

9.00

·       Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·       Za śp. Felicję Klauzinską – od Zdzisławy Przybylskiej

·       Za śp. Grażynę Lipińską w I rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·       Za śp. Józefa Chudego – od Jana Polowczyka z rodziną

·       Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Łabusińskich

·       Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od szwagra Roberta z rodziną

·       Za śp. Januarego Waśkiewicza – od Marioli Andrzejewskiej z rodziną

·       Za śp. Jana Marciniaka – od chrześniaka Krystiana i rodziny Mroczków

18.00

·       Za śp. Marię w II rocznicę śmierci, Walentego Jańczaków, zmarłych z rodziny Kuźnik, Jańczak, Ratajczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

SIKORZYN 3 sierpnia 2019, godz. 19.30

·       Za śp. Mariannę Małygę – od sąsiadów z bloku

7.00

·       Za śp. Marię, Tomasza, zmarłych z rodziny Polaszków, Józefę, Joannę, Józefa zmarłych z rodziny Andrzejewskich, Antoninę Wolną, Antoninę Bujak, za zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii

09.00

·       Za parafian

10.30

·       Za śp. Mariannę, Jana Walorskich, Franciszkę, Franciszka, Władysławę, Józefa Pieniężnych, Stanisława Śląskiego, za zmarłych kapłanów pochodzących i posługujących w naszej parafii, za zmarłych z rodziny Walorskich, Pieniężnych, Buszów, Mikołajczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·       Za śp. Mariannę Mikołajczak w 19 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Mikołajczaków i Pospiechów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·       Za śp. Edmunda Grzempowskiego w 4 rocznicę śmierci, Stanisławę w 4 rocznicę śmierci, Mariana Jędryczków, za zmarłych z rodziny Grzempowskich, Jędryczków, Chudych i Trepa, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 22 lipca – 28 lipca 2019r.


9.00

·        Za śp. Sewerynę Piechowiak – od rodziny Pieniężnych z Krobi

·        Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Baksalary – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mariannę Andrzejczak – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Romana Piotrowskiego w 4 rocznicę śmierci, Marię, Władysława Piotrowskich, Władysławę, Wojciecha Wenderskich, Stefanię, Mieczysława Grodzkich, za zmarłych z rodziny Nowickich i Matuszaków

·        Za śp. Helenę Bronisława Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków

·        Za śp. Bolesława Łukaszewskiego, zmarłych z rodziny Łukaszewskich i Wowrów

·        Za śp. Stefanię, Mieczysława, Bożenę Grodzkich

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od kuzyna Eugeniusza z rodziną

·        Za śp. Felicję Kryś – od Kostka Jędryczkowskiego z rodziną

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Wacławy Jędryczka z rodziną

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od rodziny Bugzelów i Sędziaków

·        Za śp. Henryka Busza – od grona pedagogicznego, pracowników, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

·        Za śp. Witolda Spodzieję – od Bożeny i Andrzeja Bątkiewicz, Haliny i Grzegorza Bugzel

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od Barbary Kowalik z Leszna z rodziną

·        Za śp. Rozlalię Krzyżyńską – od wnuka Krzysztofa z żoną Agnieszką

·        Za śp. Józefa Chudego – od Justyny i Mirosława Jeżów z córkami

·        Za śp. Januarego Waszkiewicza – od pracowników i rady rodziców z oddziału przedszkolnego w Żychlewie

·        Za śp. Jana Marciniaka – od Danuty Berek, Wandy, Wojciecha Jędryczkowskich

·        Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od Marii z mężem i rodziną z Krajewic

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od chrześnicy Anity i szwagierki Danki z mężem ze Skoraszewic

·        Za śp. Józefa Kubiaka – od wnuczki Joasi z mężem

·        Za śp. Piotra Grodzkiego – od zarządu OSP Żychlewo

·        Za śp. Halinę Szymałkę – od pracowników mieszkańców DPS w Zimnowodzie

·        Za śp. Marię Kasperkowiak – od Marii i Krzysztofa Szprutów

·        Za śp. Teresę Sikorę – od córki Kingi z mężem i synami

·        Za śp. Helenę Wujczak – od rodziny Idczaków z Pijanowic

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Józefę Jesiak – od rodziny Świderskich

·        Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

·        Za śp. Gabrielę Gała – od Wojaczyków

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od właścicieli i pracowników spółki TERRAX

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od sąsiadów Joanny, Stanisława, Izy Pazołów

18.00

·        Za śp. Michała Nowaka w 19 rocznicę śmierci, Władysława, Joannę, Antoniego, Antoniego Nowaków, Pelagię, Michała, Mieczysława, Marię, Elżbietę Kasperkowiaków, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Mariannę, Jana Walorskich, Franciszkę, Franciszka, Władysławę, Józefa Pieniężnych, Stanisława Śląskiego zmarłych z rodziny Walorskich, Pieniężnych, Buszów, Mikołajczaków za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Halinę Kollewe w 26 rocznicę śmierci, Kazimierę, Aleksandra Kollewe, Teresę Jesse, Teresę Marię, Jana Kędzia, Katarzynę, Władysława Januszów oraz za zmarłych z rodziny Kollewe i Kędzia

·        Za śp. Stanisławę Minta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji 50 rocznicy ślubu Władysławy i Franciszka, z podziękowaniem za pomoc w wytrwaniu w miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej oraz za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Jubilatów

9.00

·        W intencji Eugeniusza dziękując za 80 lat życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

·        Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Mariannę Małygę – od syna Zdzisława z żoną i wnukiem Sebastianem

·        Za śp. Elżbietę Twardowską – od męża

·        Za śp. Walentego Chudego – od syna Waldemara z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od Józefa Bogdańskiego z rodziną

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od siostrzenicy Renaty z mężem i dziećmi

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od rodziny Majewskich z Sikorzyna

·        Za śp. Annę Pakosz – od sąsiadów Paszkowiaków

·        Za śp. Jerzego Michalaka – od firmy „JOB HOUSE” Patryka Krasińskiego z rodziną

18.00

·        Za śp. Mirosława Walusia – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za śp. Stanisławę Toporowicz – od Moniki Marciniak z Sułkowic

·        Za śp. Józefa Majewskiego – od córki Barbary z mężem

·        Za śp. Stanisława Bulińskiego – od syna Cezarego

15.00

·        Msza ślubna Małgorzaty i Sebastiana

16.30

·        Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 40 lat małżeństwa Marii i Stanisława, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny

18.00

·        Za śp. Kazimierza i Salomeę Goździk

·        Za śp. Rozalię Jóźwiak zmarłych z rodziny Jóźwiaków i Musielaków

·        Za śp. Weronikę w 50 rocznicę śmierci, Ignacego, Jana Majsnerowskich, za zmarłych z rodziny Majsnerowskich

·        Za śp. Pelagię Balcerek – od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od mieszkańców ulicy Kobylińskiej

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od właścicieli i pracowników firmy TERRA z Ciołkowa

·        Za śp. Władysławę Ciesielską – od brata Jacka z rodziną, chrześniaka Dominika, siostry Elżbiety z rodziną, siostrzeńca Marcina z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od rodziny Jędryczków z Posadowa, Jacka i Mirony z dziećmi

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od rodziny Gruntów ze Starej Krobi

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od kuzyna Władysława z żoną i rodziny Karolczaków

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Bąków i Sławińskich

·        Za śp. Jerzego Barbarę Gulińskich – od Danuty Zbyszka Urbańskich z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Danki i Leszka Mroczków z rodziną

·        Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Pazołów z Drzewiec

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od rodziny Pazołów i Rybków z Kuczynki

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od rodziny Kubiaków, Ziemniaków, Bogdańskich i Dykiertów

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od siostry Bożeny z mężem

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Anny Tęgi z rodziną

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Kamila Nowackiego z rodziną

·        Za śp. Kazimierę Para – od Kasi i Pawła z Lenką i Laurą

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od chrześniaka Jarosława z żoną i synami

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od Kuzynek Krystyny z Rokosowa i Barbary Patelki z Drzewiec z rodzinami

·        Za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Monikę Hałas – od Władysławy Cebulskiej z rodziną

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od grupy modlitewnej św. o. Pio

·        Za śp. Stanisława Walochę – od syna Adama z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od Marii i Mariana Kryś z rodziną

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od Karola Wenzel z rodziną z Głogowa

·        Za śp. Jadwigę Wiśniewską – od firmy „PRZEM-KOST”, „CHOD-DRÓG”

·        Za śp. Piotra Horałę – od Zofii

·        Za śp. Jana Matuszyka – od rodziny Michalskich ze Starej Krobi

14.00

·        Msza ślubna Marty i Łukasza

18.00

·        Za śp. Mariana Łagodzińskiego w 24 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN 20 lipca 2019, godz. 19.30

·        Za śp. Annę, Zbigniewa, Gertrudę, Stanisława Wawrzyniaków, Stanisławę, Stanisława Toporowiczów, Antoninę, Jadwigę, Jana, Ludwika, Jana Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Stanisława w 10 rocznicę śmierci, Zofię, Pawła Lehmanów, za zmarłych z rodziny Lehmanów, Kostańskich, Piotrowiaków i Konkiewiczów

09.00

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Pelagię Cieślak, Franciszkę, Władysława Andrzejewskich, Katarzynę Andrzeja Gałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·        Z okazji pierwszej rocznicy urodzin Alana z podziękowaniem za dar życia,
z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny

18.00

·        Za śp. Włodzimierza, Romana Przybylskich, zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 15 lipca – 21 lipca 2019r.


9.00

·        Za śp. Jadwigę, Franciszka Gościańskich, Joannę, Stanisława Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Elżbietę Adamczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Baksalary – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Grażynę Kubacką – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od Grażyny i Wiesława Paszyńskich z rodziną

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od wnuczki Iwony Wabińskiej z rodziną

·        Za śp. Józefa Chudego – od Joanny i Marcina Demuth z córkami

·        Za śp. Józefę Jesiak – od Franciszka Jesiaka i Sworowskich z Grabonogu

·        Za śp. Józefę Dudziak – od rodziny Andrzejewskich z Ziemlina

·        Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Rosików z Chumiętek, Starej Krobi i Przyborowa

·        Za śp. Felicje Kryś – od rodziny Biegałów

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od rodziny Zimkowskich i rodziny Idkowiaków

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od rodziny Nawrockich z Sułkowic

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od rodziny Błaszyków z Potarzycy

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od siostry Antoniny

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od szwagra Gabriela z żoną

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od szwagierki Marii Płaczek z rodziną

·        Za śp. Annę Pakosz – od Łagody z Żychlewa i sąsiadów Gałów

·        Za śp. Jerzego Michalaka – od rodziny Szwarców

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od chrześniaka Dariusza z żoną i rodziny Gubańskich z Gołaszyna

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od rodziny Wenzlów i Andrzejaków z Ponieca

·        Za śp. Janinę Wiśniewską – od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej

·        Za śp. Władysławę Ciesielską – od Ryszarda Andrzejewskiego z rodziną i Leszka Andrzejewskiego z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od wnuka Wiesława z żoną

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od brata Tadeusza z rodziną i chrześniaka Dawida z rodziną

·        Za śp. Andrzeja Olejniczaka – od syna Roberta z żona i dziećmi

·        Za śp. Ewę Bulińską – od córki Magdaleny z mężem i dziećmi

·        Za śp. Mariana Bartza – od Marii i Jana Grodzkich

·        Za śp. Ludwika Karólczaka– od rodziny Jesiaków i Krzyżaniaków

·        Za śp. Krystynę Wleklińską – od córki Marii z mężem

9.00

·        Za śp. Józefa i Ignacego Gałów w 14 rocznicę śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Pelagię Balcerek – od Matek Różańcowych

·        Za śp. Mariannę Andrzejczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Andrzeja Maćkowiaka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od rodziny Józefiaków z Teodozewa i Moderskich z Żytowiecka

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Teresy Szczepaniak z rodziną

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od Marka Łapawy z rodziną

·        Za śp. Henryka Busza – od rodziny Stefaniak z Oczkowic

·        Za śp. Witolda Spodzieja – od rodziny Sobieraj i Malińskich

18.00

·        Za śp. Marka, Marię, Katarzynę Szadel, Jana Ratajczaka, za zmarłych z rodziny Polowczyków i Piotrowskich, za dusze w czyśćcu cierpiąće

9.00

·        Za śp. Mariannę, Stanisława Jeż, Jolantę Paszkowiak, zmarłych z rodziny Jeżów i Bugzelów

·        O spokój duszy dla śp. Józefy, Pawła Burakowskich, Heleny, Walentego Smektałów, Jana Burakowskiego, Anny, Rozalii, Franciszka Marciniaków, Tekli, Pawła Burakowskich, Agnieszki Jagodzińskiej, Wiktorii Stelmaszyk, Mieczysława Klause, Ryszarda Hauza

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·        Z okazji pierwszych urodzin Aleksandry z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i jej rodziny

9.00

·        W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·        Za śp. Witolda Stachowiaka – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Stanisławę Minta – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Kosińską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Eryka Bątkiewicza z rodziną i rodziny Bugzelów z Kalisza

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od rodziny Hartung

·        Za śp. Kazimierę Para – od Wawrzyniaków z Bukownicy

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od Nawrockich z rodziną

·        Za śp. Anielę Ciesielską – od brata Jana z żoną i dziećmi

18.00

·        Za śp. Antoniego Janowicza w 5 rocznicę śmierci

9.00

·        Za śp. Cecylię Nowak – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Mariusza Polaszka z Grabianowa z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Lilii i Stanisława Fórmanowskichz dziećmi

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od rodziny Kalińskich

18.00

·        Za śp. Władysława Olejniczaka w 2 rocznicę śmierci, Czesława Olejniczaka, Franciszkę, Wojciecha Olejniczaków, Antoninę, Michała Ulbrych

·        Za śp. Teresę, Marię, Jana Kędzia, Gertrudę, Cyryla, Stanisława Nowaków, Stefanię, Stanisława Paszkowiaków

·        Za śp. Józefa Jeńca w 20 rocznicę śmierci, Stanisławę Jeniec, zmarłych z rodziny Jeńców i Goćwińskich

·        Za śp. Annę Kubiak – od kuzyna Stanisława z żoną i rodziną z Żychlewa

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od teściów z Sułkowic

·        Za śp. Piotra Horałę – od rodziny Boguszów z Potarzycy

·        Za śp.  Marie Rosik – od córki Agnieszki z rodziną

·        Za śp. Jana Matuszyka – od sąsiadów: Apolonii Chudej, Danuty i Mariana Łapawa, Agnieszki, Łukasza, Michaliny i Moniki z rodzinami.

·        Za śp. Janinę Olejniczak –od pracowników oddziału „O/W” Dino Krotoszyn

·        Za śp. Januarego Waszkiewicza – od Zarządu OSP Żychlewo

·        Za śp. Jana Marciniaka – od syna Jana z żoną

·        Za śp. Stanisława Mikołajczaka – od rodziny Grodzkich

·        Za śp. Grzegorza Kaczmarka – od chrześniaka Mateusza, szwagierki Zofii z Maciejem i Katarzyną

·        Za śp. Józefa Kubiaka – od córki Hani

·        Za śp. Piotra Grodzkiego – od wszystkich sąsiadów

·        Za śp. Halinę Szymałkę – od rodziny Sobczaków, Marii i Jana oraz koleżanki Zofii Kędzi

·        Za śp. Marię Kasperkowiak – od Żywego Różańca z Krobi

·        Za śp. Teresę Sikorę – od syna Artura z żona i synami

·        Za śp. Helenę Wójczak – od Arka i Franciszka Nowaków z rodzinami

·        Za śp. Monikę Hałas – od Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej

·        Za śp. Genowefę Szpruta – od córki Magdaleny z mężem i rodziną

·        Za śp. Bożenę Grodzką – od bratanicy Barbary z rodziną

·        Za śp. Mieczysława Grodzkiego – od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi

·        Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

·        Za śp. Marię Stankowską – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Krobi

·        Za śp. Wojciecha Andrzejewskiego – od syna Waldka

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Czesława Andrzejewskiego w 5 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od córek Małgorzaty i Beaty oraz syna Waldemara

·        Za śp. Felicję Klauzinską – od wnuka Rafała z żoną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od Antoniny Kubiak z Sułkowic z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od Heleny Sarbinowskiej i rodziny Berger

·        Za śp. Marię Pazoła – od Tomasza Polaszka z rodziną

·        Za śp. Andrzeja Pazołę – od Marii i Adama Pazołów z rodziną

·        Za śp. Franciszkę Łagódka – od rodziny Jerzego Bugzela z Sułkowic

12.30

·        Msza ślubna Julii i Kirka

14.00

·        Msza ślubna Jagody i Przemysława

18.00

·        Za śp. Sylwestra Szumnego w 15rocznicę śmierci, jego rodziców, Stanisławę, Edmunda Poprawa, Jadwigę Zimolzak, Leona Wenzla, zmarłych z rodziny Szumnych, Poprawa i Florczyków

SIKORZYN 20 lipca 2019, godz. 19.30

·        Za śp. Urszulę, Marię, Jana Dudków, zmarłych z rodziny Dudków i Chudych, ks. kan. Jana Grzemskiego, modląc się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Stanisława Mendla w 15 rocznicę śmierci, Michalinę, Stanisława Mendlów, Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Pelagię, Zuzannę, Józefa Ratajczaków, Andrzeja Biernaczyka, Kazimierę Sędłak, za zmarłych z rodziny Kwaśniewskich, Matuszaków, Mendlów i Ratajczaków

09.00 Za parafian

10.30

·        Za śp. Jerzego Busza – od kuzynki Heleny Gembiak z Chwałkowa z rodziną

11.45

·        Za śp. Romanię, Bolesława, Helenę, Stanisława Bątkiewiczów, za zmarłych z rodziny Paszyńskich, Bątkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        Za śp. Kazimierza, Annę Andrzejewskich, Antoninę, Feliksa Jakubczaków, zmarłych z rodziny Pazołów, Jakubczaków i Gałów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 8 lipca – 14 lipca 2019r.


9.00

·        Za śp. Anielę, Tadeusza Kaczmarków, Franciszka, Zenona Giezków

·        Za śp. Anielę, Piotra Kuryłas, Ludwika Konopczyńskiego, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Stanisława Ciesielskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·        Za śp. Leszka Celkę w 6 r. śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Andrzeja Pazołę w I rocznicę śmierci – od rodziny Frąckowiaków

·        Za śp. Floriana Żuraszka – od sąsiadów Eli, Jarka i Renaty Kaniuka

·        Za śp. Franciszkę Łagódkę – od rodziny Bogusława Sarbinowskiego

·        Za śp. Gabrielę Glurę – od sąsiadów Jadwigi i Jana Jakuszków

·        Za śp. Jadwigę Kołak – od rodziny Glinkowskich z Gorzowa Wlkp.

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Magdaleny i Jana Kapałów

·        Za śp. Kazimierę Para – od rodziny Wieczorków i Ryglowskich

·        Za śp. Lubomirę Einbacher – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego w Krobi

·        Za śp. Mariannę Piotrowiak – od siostry Anny z córką i Jerzego Bugzela z rodziną

·        Za śp. Marię Kwiatkowską – od rodziny Spruttów i Kwaśniewskich

·        Za śp. Marię Pazołę – od rodziny Pazołów z Potarzycy

·        Za śp. Romanię Bątkiewicz – od Anny i Czesława Miczko z rodziną

·        Za śp. Ryszarda Hauza – od rodziny Smektałów z Żychlewa

·        Za śp. Stanisława Walochę – od szwagierki Mirosławy Dudek z rodziną

·        Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Pawlaków i Ilorszów

·        Za śp. Zbigniewa Gałę – od Anny i Bogumiła Sobieraj z rodziną

·        Za śp. Zofię Danielczak – od rodziny Walczaków z Sikorzyna, Rafała Walczaka z rodziną z Pudliszek

·        Za śp. Zofię Łagodzińską – od Stanisława Kwiatkowskiego

9.00

·        Z prośbą o deszcz – intencja od Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krobi

·        Za śp. Marię Chudą – od Marii Chudej z córkami i rodzinami

·        Za śp. Czesława Białka – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Andrzeja Maćkowiaka – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Anielę Ciesielską – od rodziny Pospiechów i Maćkowiaków

·        Za śp. Felicję Kryś – od pracowników firmy „Medij”

·        Za śp. Józefa Chudego – od Alicji i Mariusza Palczun z córkami

·        Za śp. Rozalię Krzyżyńską – od rodziny Jeńców z Sikorzyna

·        Za śp. Zbigniewa Waleńskiego – od rodziny Spychałów i Anny Krawczyk z Pępowa

18.00

·        Za śp. Mariannę i Jana Kmiecik, Joannę Dymałę, zmarłych z rodziny Kmiecików i Jeżów, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp. Aldonę w 6 rocznicę śmierci, Agnieszkę, Franciszka Urbaniaków, Janinę, Mariana Maćkowiaków, Zofię Zielińską, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Zygmunta, Hieronima Matuszaków, Franciszka Hyżorka, Jadwigę, Józefa Stachowiaków, Marię, Antoniego Woźniaków, Stanisławę, Antoniego Kobusińskich, za zmarłych z rodziny

·        Za śp. Elżbietę Adamczak – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Irenę Baksalary – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Walentego Chudego – intencja od żony

18.00

·        W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·        Za śp. Eleonorę Kollewe, Sewerynę, Rocha, Piotra Joksów, Stanisławę, Piotra Drabęckich, Wiktorię, Jana Kollewe, Jerzego Andrzejewskiego, Władysława Foriasza

·        Za śp. Helenę Rakowską – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Grażynę Kubacką – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Jana Biernata – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Wojciecha Pawlaka – od rodziny Klupsiów z Krobi

·        Za śp. Bronisławę Hudzińską – od Danuty Chudzińskiej z dziećmi z Pępowa

·        Za śp. Jadwigę Bartlewską – od chrześniaka Mirosława z rodziną

·        Za śp. Stanisława Fórmanowskiego – od sąsiadów Mendyków z rodziną

·        Za śp. Marcelego Wenderskiego – od rodziny Kmieciów z Łęki Wielkiej

18.00

·        Za śp. Henryka, Sewerynę Kordusów, Jadwigę, Antoniego Matysiaków, Halinę Plessner, Marię, Stanisława, Ewę, Marię, Józefa Zarembów, Marię, Edmunda Nowickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

·        Za śp.  Grzegorza Kordka w 11 rocznicę śmierci, Wiesławę Kordek

·        Za śp. Władysława Andrzejewskiego w 6 rocznicę śmierci, Marię, Ignacego, Stanisława, Kazimierza Andrzejewskich, Marię Wojciecha Mendyków, Stanisława Nowackiego, Stanisława Kmiecika, s. Anuncjatę, ks. kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Antoniego Jędryczkę w 6 rocznicę śmierci, Zofię Kasperczak, Antoninę Szymanek, zmarłych z rodziny Kasperczaków, Stachowiaków, Jędryczków i Fórmanowskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

15.00

·        Msza ślubna Martyny i Grzegorza

18.00

·        Za śp. Jana, Marię, Leona, Stanisława, Annę Kędziorów, zmarłych z rodziny Kędziorów i Rosików, Ignacego, Kazimierę, Marę, Annę, Jerzego Czwojdów, Wiesława, Janinę Skołaś, Wiktorię Sawicką, Helenę, Mariana, Leszka Urbańskich, za zmarłych księży posługujących w naszej parafii

·        Za śp. Ryszarda Krauze – od żony, córki, syna, zięcia i synowej

·        Za śp. Krystynę Wleklińską – od córki Agnieszki z mężem i Szymkiem

·        Za śp. Jana Jędryczkę – od siostry Joanny z mężem

·        Za śp. Marzenę Dykcik – od cioci Bożeny oraz Leszka z żoną

·        Za śp. Jerzego Stachowiaka – od Mirka Jeża z Posadowa

·        Za śp. Lesława Włudarczyka – od sąsiadów Łapawów i Ciążyńskich

·        Za śp. Henryka Busza – od rodziny Bonickich

·        Za śp. Witolda Spodzieję – od sąsiadów z ul. Powstańców Wielkopolskich

·        Za śp. Janinę Zaleciło – od Matek różańcowych

·        Za śp. Józefę Jesiak – od Beaty i Romana Olejniczaków z rodziną ze Starej Krobi

·        Za śp. Józefę Dudziak – od Matek różańcowych

·        Za śp. Gabrielę Gała – od rodziny Bogalskich z Krobi i Dułaczów ze Starej Krobi

·        Za śp. Bogusławę Ofierzyńską – od siostry Beaty z rodziną

·        Za śp. Mieczysławę Ratajczak – od rodziny Nowickich z Kuczyny

·        Za śp. Władysławę Ciesielską – od Marii Andrzejewskiej, Jolanty i Tadeusza Pawlaków z rodziną

·        Za śp. Jadwigę Majewską – od wnuczki Anny z mężem i dziećmi

·        Za śp. Mariana Majewskiego – od Szymona z żoną i synami

·        Za śp. Piotra Horałę – od chrześnicy Aleksandry z Dariuszem

·        Za śp. Jana Matuszyka – od sołtysa i rady sołeckiej z Sułkowic

·        Za śp. Janinę Olejniczak – od rodziny Zielińskich z Krobi

·        Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Jeżów z Bukownicy

·        Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – o okazji pogrzebu

9.00

·        Za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·        Za śp. Bronisława Wachowiaka w 12 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Wachowiaków i Dudków

·        Za śp. Mariannę Andrzejczak – o okazji pogrzebu

·        Za śp. Annę Łuczak – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·        Za śp. Annę Pakosz – od rodziny Jańczaków

·        Za śp. Jerzego Michalaka – od cioci Trudzi i kuzynek: Basi, Małgosi i kuzyna Marka z rodzinami

·        Za śp. Andrzeja Czapulę – od rodziny Rozwalków z Bukownicy

·        Za śp. Stefanię Paszkowiak – od rodziny Ratajczaków z Kuczyny

·        Za śp. Janinę Wiśniewską – od rodziny Ziemniaków, Janiny Ziemniak z Krajewic

14.00  

·        Msza ślubna Pauliny i Pawła

18.00

·        Za śp. Feliksa, Marka Andrzejewskich, Sławomira, Eugeniusza Wittów, Józefa Chudego, Annę, Antoniego Józefa Skrzypalików, Marię, Antoniego Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

SIKORZYN 13 lipca 2019, godz. 19.30

·        Za śp. Jana, Katarzynę, Stanisławę Kaczmarków, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Mariannę, Kazimierza Andrzejczaków, Jana Kubiaka, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

·        Za śp. Michała Chudego w 6 rocznicę śmierci

09.00  

·        Za parafian

10.30

·        Za śp. Annę Kordus w II rocznicę śmierci, Zofię, Jana, Andrzeja Kubiaków, za zmarłych z rodziny Kubiaków, Kordusów i Rosińskich

11.45

·        Za śp. ks. Zenona Gubana w 7 rocznicę śmierci

18.00

·        Za śp. Stanisławę, Ludwika Włodarczyków, Annę Wróbel, za zmarłych z rodziny