XVI Niedziela Zwykła 23 lipca 2023 r.

Poświęcenie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa dziś po wszystkich Mszach świętych. Obrzęd odbędzie się według wzoru z lat ubiegłych: modlitwa w kościele a następnie podjeżdżamy pojazdami na ul. Mickiewicza. Wjazd od ul. Poznańskiej a wyjazd w stronę obwodnicy.Poświęcenie na wysokości dawnego domu Sióstr Elżbietanek.Ofiary składane przy tej okazji przeznaczymy w całości na nagrobek dla…

Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 24 lipca – 30 lipca 2023 r.

Poniedziałek 24 lipca 9.00 ·       Za śp. Halinę w 30 rocznicę śmierci, Kazimierę, Aleksandra Kollewe, Teresę, Franciszka Jesse, Teresę, Marię, Jana Kędzia, Katarzynę, Władysława Januszów, za zmarłych z rodziny Kędzia i Kollewe, za dusze w czyśćcu cierpiące 18.00 ·       Za śp. Cecylię Nowak w 6 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Paterczyków, za dusze w…