V Niedziela Wielkanocna 15 maja 2022 r.

Dzisiejszej niedzieli modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Cieszymy się obecnością naszego kleryka – Nikodema. Przed kościołem możemy złożyć dobrowolne ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. Spotkanie osób uczestniczących w formacji dorosłych lektorów i psałterzystów, w poniedziałek o godz. 19:00 w salce w pałacu.  Prawdopodobnie ostatnie spotkanie przed wyjazdem do Hiszpanii i Portugalii…

Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 16 maja – 22 maja 2022 r.

Poniedziałek 16 maja 9.00 ·       Za śp.  Katarzynę, Jana, Stanisława, Franciszka Gubańskich, Stefana, Ryszarda, ks. kan. Jana Grzemskiego, ks. kan. Jana Reszelewskiego, o. Czesława Motaka OMI 18.00 ·       Za śp. Ks. kan. Jana Grzemskiego, jego zmarłych rodziców i braci, za zmarłych z rodziny ·       Za śp. Zofię w 24 rocznicę śmierci, Stanisława, Marka, Pawła i…