Wszystkich Świętych Krobia 2018

Wymienianki roczne 2019r.

Módlmy się za: śp. papieża Jana Pawła I, wszystkich zmarłych papieży śp. ks. apb Jerzego Strobę, wszystkich zmarłych ordynariuszy i biskupów pomocniczych naszej Archidiecezji zmarłych kapłanów: śp.   Ks. prałata Albina Jakubczaka Ks. kanonika Bogdana Stryczyńskiego Ks. dziekana Mariana Maciołkę Ks. kanonika Jana Grzemskiego i wszystkich zmarłych proboszczów, wikariuszy, kapelanów naszej parafii; Za zmarłe siostry…