Wymienianki roczne 2020

Módlmy się za: śp. papieża Jana Pawła I,wszystkich zmarłych papieży śp. ks. abp Jerzego Strobę, ks. abp Juliusza Paetzawszystkich zmarłych ordynariuszy i biskupów pomocniczych naszej Archidiecezji zmarłych kapłanów: śp.   Ks. prałata Albina Jakubczaka         Ks. kanonika Bogdana Stryczyńskiego         Ks. dziekana Mariana Maciołkę         Ks. kanonika Jana Grzemskiego i wszystkich zmarłych proboszczów, wikariuszy, kapelanów…

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ZIEMIA ŚWIĘTA HAJFA · GÓRA KARMEL · CEZAREA NADMORSKA · GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW · TABGHA · KAFARNAUM · JEZIORO GENEZARET · GÓRA TABOR · KANA GALILEJSKA · NAZARET · BETLEJEM · JEROZOLIMA · JERYCHO · MORZE MARTWE · EIN KAREM · EMAUS · TEL AVIV PROGRAM RAMOWY 7 DNI DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników i transfer na…