Konsekracja
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 12 – 18 lutego 2018

godz. 09.00 za śp. Marię Piotrowską – w I rocznicę śmierci

godz. 09.00 za śp. Zenona Bzdęgę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Józefa Nowackiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Kazimierza Giszczyńskiego w I rocznicę śmierci

godz. 18.00

 • za śp. Władysławę Żuraszek – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Edmunda Gronowskiego
 • za śp. Stanisława Jeża
 • za śp. Stanisława Jędryczkę
 • za śp. Marię Łuczak
 • za śp. Annę Łuczak
 • za śp. Jana Chudego
 • za śp. Jolantę Ziemniak
 • za śp. Janinę Gubańską
 • za śp. Józefa Smektałę
 • za śp. Joannę Ofierzyńską
 • za śp. Zygmunta Dolińskiego
 • za śp. Mariannę Czapulę – od rodziny Jeńców z Sikorzyna
 • za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od szwagra Witolda z rodziną
 • za śp. Władysława Olejniczaka – od siostry Teresy z mężem, od Włodka Kulczaka z rodziną, od siostry Mirosławy ze Szczecina, od Edyty i Arkadiusza Naskrętów z rodziną
 • za śp. Tadeusza Bogalskiego – od rodziny Kubiaków, Wojszczaków i Kordusów
 • za śp. Antoninę Nowak – od syna Marka z rodziną, od syna Waldka z rodziną
 • za śp. Stanisława Łapawę – od Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców  i Pracowników Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach
 • za śp. Henryka Olejniczaka – od Jana Szpruty
 • za śp. Zofię Bartkowiak – od wnuczki Agnieszki

godz. 09.00 za śp. Leonarda Majewskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Emilię Chadrysiak – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Mariannę Glura – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Katarzynę Jędryczka – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00 za śp. Karolinę, Franciszka Kajdrysów, Tadeusza Sobierajskiego

Msze odprawiane poza parafią:

 • za śp. Bronisława Jeńca – od Reginy Tadeusza Kozłowskich
 • za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Kowandy z Grabonoga, Mariana Dziedzica z rodziną
 • za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Sokołowskich z Rawicza

godz. 09.00 za śp. Walentego, Joannę, Stanisława Jóźwiaków, Andrzeja Kaźmierczaka, Stefana, Lubomirę, Krzysztofa, Boguchwała, Andrzeja, Ewę Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny Jóźwiaków, Andrzejewskich, Wildów, Wojcieszyńskich

godz. 09.00 za śp. Jana Wujka w V rocznicę śmierci

godz. 11.00 za śp. Pelagię, Katarzynę, Józefa Kaczmarków, Agnieszkę, Józefa Biernatów, Katarzynę, Wawrzyńca Berusów, Zofię, Czesława Kubiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 11.00 za śp. Walentego Kołaka, zmarłych z rodziny Kołaków i Piotrowiaków

godz. 16.30 z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • z podziękowaniem Matce Bożej i św. Walentemu za przeżyte 47 lat małżeństwa Józefy i Feliksa z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatów i rodziny

godz. 09.00 w intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha św., aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

godz. 09.00 za śp. Michała Michalskiego – od rodziców i braci

godz. 09.00 za śp. Helenę, Walentego, Grzegorza Florkowskich, Różę, Stanisława Biernatów, Franciszkę, Barbarę, Joannę, Jadwigę, Stanisława Rogasików, Marię, Mariana Nowaków, ks. Antoniego Pazołę oraz za zmarłych z rodziny Florkowskich, Rossów, Biernatów

godz. 09.00 za śp. Remigiusza Bątkiewicza – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Aleksandrę Bątkiewicz – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00 za śp. Marka Zielińskiego – intencja z okazji pogrzebu

Msze odprawiane poza parafią:

 • za śp. Wandę Wujek – od rodziny Wenderskich oraz Rybów
 • za śp. Stanisława Łapawę – od rodziny Biernatów ze Starej Krobi, od rodziny Łapawów z Gostynia i rodziny Matuszewskich z Krzemieniewa

godz. 09.00 za śp. Andrzeja Biernaczyka – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Ludwika, Joannę, Stanisława Andrzejewskich, Joannę, Józefa, Józefa Andrzejewskich, Jadwigę Drożniewicz, zmarłych księży pracujących w naszej parafii

godz. 09.00 za śp. Józefa Ratajczaka od rodziny Kwiatkowskich i Kabałów z Krobi

godz. 09.00 za śp. Krzysztofa Lewandowicza – od żony Anieli z dziećmi

godz. 09.00 za śp. Krzysztofa Glurę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Adama Pazołę
 • za śp. Kazimierę Mendel
 • za śp. Agnieszkę Klupczyńską
 • za śp. Czesława Rudyńskiego
 • za śp. Józefa Wujczaka za śp. Pawła Dubałę
 • za śp. Jerzego Przybyła
 • za śp. Stefana Adamka
 • za śp. Mariana Chudzińskiego
 • za śp. Bolesławę Pawlak
 • za śp. Joannę Andrzejewską
 • za śp. Mirosławę Smektała
 • za śp. Franciszka Borukałę
 • za śp. Barbarę Świst
 • za śp. Hieronima Więckowiaka
 • za śp. Marię Tomczak
 • za śp. Jadwigę Wawrzyniak – od rodziny Pazołów i Rybków z Kuczynki
 • za śp. Stanisława Lipińskiego – od Stefanii Dopierały z rodziną z Pudliszek
 • za śp. Bronisława Jeńca – od Andrzeja Sarbinowskiego z rodziną
 • za śp. Jerzego Bartkowiaka – od sąsiadów Rosików z ul. Polnej, od rodziny Śmigielskich, Czuwarów i Pytków

 

ZIEMLIN 
godz. 16.30 za śp. Annę, Jana Koniecznych, Jadwigę, Stanisława Buszów, Kazimierę Baronowską, zmarłych z rodziny Mikołajczaków, Berusów

godz. 09.00 w intencji rocznych wymienianek

godz. 09.00 za śp. Józefa Świerzewskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 za śp. Jana Jagódkę w IX rocznicę śmierci, Franciszka, Antoninę Sarbinowskich, Piotra, Jadwigę Łagódków, Józefa, Józefę Nowaków, Jadwigę Jesiak, Franciszka Bujaka, Stanisława Bąka, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00 za śp. Feliksa, Franciszkę Łagódków, Pelagię Wujek, Mariannę Gubańską, Zofię Puszczykowską, Halinę, Jana, Edmunda Łagódków, Artura Andrzejewskiego

SIKORZYN godz. 16.30

za śp. Adama Stypę w I rocznicę śmierci

godz. 07.00 za śp. Jana Łuczka w XIX rocznicę śmierci, Marię, Annę, Józefa Łuczaków,  za zmarłych z rodziny, Teofilę, Jana, Ryszarda Sipurów, za zmarłych z rodziny, Franciszkę, Jana Majewskich, Mariannę, Franciszka Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00 za Parafian

godz. 10.30 za zmarłych z rodziny Walkowiaków, Klichów i Sipurzyńskich

godz. 12.00 za śp. Józefa w 35 rocznicę śmierci, Jadwigę, Marię Woroch, Jana, Antoninę Gała, Różę, Katarzynę Krajków, Stanisławę Stefana Kabałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00

Informacje dodatkowe: