AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 21 – 27 maja 2018r.

9.00

·         za śp. Antoniego, Marię, Jana, Antoniego, Józefę, Marię Grześkowiaków, ks. kanonika Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Ryszarda Musielskiego

11.00

·         za śp. Józefę i Walentego Andrzejewskich, Annę Urbańską, Stanisławę, Władysława, Wandę, Władysława, Zofię Kurpiszów

16.30 Kościół św. Ducha

·         za Parafian

18.00

·         za śp. Elżbietę i Mirosława Walusiów

·         za śp. Ewę Paszkier – od Anieli i Czesława Szymczak

·         za śp. Janusza Woźniaka – od Danuty, Mikołaja Pazołów

·         za śp. Mariannę Jankowiak – od Jaraczewskich z rodziną i Mieczysława Jędryczkowskiego z synami

·         za śp. Bogdana Pestkę – od Wiesławy z rodzina

·         za śp. Teresę Ziemlińską – od Wandy i Wojciecha Jędryczkowskich

·         za śp. Mariana Cebulskiego – od Alicji Andrzejewskiej, Danuty Wojtkowiak, Łucji Gubańskiej, Grażyny Sobótka, Lidii Jankowiak, Jolanty Pazoła

·         za śp. Marię Grodzką – od Ryszarda Andrzejewskiego z rodziną, Marii Andrzejewskiej, Leszka Andrzejewskiego z rodziną, Teodozji Mroczek

·         za śp. Jana Chudego – od firmy „Prin-Box”

·         za śp. Kazimierę Kulczak – od Elżbiety Zakrzewskiej i Marii Twardowskiej

·         za śp. Ludwika Polaczyka – od Józefa i Haliny Kubiaków z rodziną

·         za śp. Jana Krzyżyńskiego – od wnuczki Marioli i Iwony z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·        za śp. Walentego, Leokadię, Agnieszkę Wildów, Marcina, Rozalię, Stefana, Józefa Ratajczyków, Stefanię, Kazimierza, Wiesława Cieślickich, Mariana Praczyka, Kazimierę, Bolesława Ślachetków

·         za śp. Józefa Biernata

·        za śp. Mariolę Miler

18.00

·        za śp. Henryka Pawlaka, od chrześniaczki Elżbiety z mężem

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

·         za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od rodziny Danielczyków i Krzyżoszczaków

·         za śp. Tadeusza Bogalskiego – od Teodozji Mroczek, Władysławy Mroczek, Małgorzaty i Leszka Andrzejewskich

·         za śp. Stanisława Lipińskiego – od Małgorzaty i Lecha Bemów z rodziną

·         za śp. Bronisława Jeńca – od Alicji Andrzejewskiej z Ewą

09.00

·        za śp. Mariannę, Jana Walorskich, Franciszkę, Franciszka, Władysławę, Józefa, Barbarę Pieniężnych, Stanisława, zm. z rodzin Walorskich, Mikołajczaków, Pieniężnych, Buszów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Konrada Kaźmierczaka

·        za śp. Jana, Felicję, Antoniego Dworackich, zm. z rodz. Kaczmarków, Szaratów i Walusiów

·        za śp. Joannę, Władysława, Czesława Pieniężnych, Różę i Michała Olejniczaków, zm. z rodz. Olejniczaków, Pieniężnych, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·        za śp. Stanisława Dupiczaka (10 r. śm.), Danutę Bzodek, zm. z rodz. Bujakiewiczów, Nowaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Stefana, Katarzynę, Pelagię, Józefa Chorałów, Marię, Józefa, Andrzeja, Annę, Józefę, Franciszka Idczaków, Józefę, Ignacego Andrzejewskich, Stanisławę, Gerarda Fabich, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        za śp. Kazimierza (9 r. śm.), Wacława, Alfonsa, Jadwigę, Ewę Balcerków, zm. z rodziny, Walentego, Józefę, Janinę Ratajczaków, zm. z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

·         za śp. Alojzego Zwierzyckiego – od Katarzyny i Marka Marcinkowskich z rodziną

·         za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Kubiaków z Wymysłowa, Borowskich z Kunowa i Kędziów z Krobi

·         za śp. Floriana Rejka – od rodzin Kronszmytów i Antoniaków z dziećmi

·         za śp. Szczepana Mendla – od Kazimierza Kwaśniewskiego z rodziną

09.00

·         za śp. Jana Szymańskiego

·         za śp. Gabrielę Andrzejewską

18.00

·         za śp. Władysławę Żuraszek

·         za śp. Franciszkę Ratajczak, Stefana Sabata, Krystynę Kaźmierczak

·         za śp. Genowefę, Antoniego Gałów, zm. z rodzin Bartoszów, Gałów, Szulców, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Bogdana Jóźwiaka – od rodz. Andrzejewskich i Piechel

·         za śp. Władysławę Grudzińską – od brata Henryka z żoną

·         za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Majchrzaków z Krzywej Góry

·         za śp. Władysława Dobrzyńskiego – od Marii i Zbigniewa Kaczmarków

·         za śp. Weronikę Janowicz – od Marii Chudej, rodziny Gronowskich i Spyrków

·         za śp. Annę Siadek – od chrześnicy Danki z rodziną i rodziny Puśledników

·         za śp. Anielę Jędryczka – od Leszka Jędryczki z rodziną i Drostwiaków

·         za śp. Joannę Jędrzejewską – od córki Anieli z mężem i teściów

·         za śp. Marię Staszyk – od Darii Serwatki z rodzicami
za śp. Ludmiłę i Alicje Karasińskie

·         za śp. Krystynę Florczyk – od kuzyna Zbigniewa z rodziną

·         za śp. Pelagię Cieślak – od siostry Franciszki, Iwony, Sławka i Leszka z rodzinami

·         za śp. Marię Kaczmarek – od chrześnicy Katarzyny z rodziną, Zofii Walczak i rodziny Kociembów

Ziemlin godz. 17.00: za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Wenclów
Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Cecylię Nowak (1 r. śm.)

·         za śp. Jadwigę Zimolzak

·         za śp. Jana,  Antoninę Kubosiów, zm. z rodz. Kubosiów, Idaszków, Hajduków i Gronowskich  za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         za śp. Mariannę, Jana, Michała i wszystkich zm. z rodz. Świtalskich, śp. Józefa Sikorę

SIKORZYN godz. 19.30 – za śp. Krzysztofa, Bronisławę, Wacława Zielińskich, Mariannę, Jozefa Chudych, zm. z rodz.
Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

07.00

·         za śp. Konrada Kaźmierczaka

09.00

·         za Parafian

Msze św. odprawiane poza parafią – za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska
10.30

·         za śp. Teresę Matuszak i zmarłych z rodziny

11.45

·         za śp. Stanisława, Antoniego, Józefę, Antoniego, Mariannę, Jana, Franciszkę, Jana Maćkowiaków, Stanisławę Brzychcy, Piotra, Pelagię, Krzysztofa Klozińskich, zmarłych z rodziny Gałów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         za śp. Mariannę i Stanisława Piotrowiaków oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i w pewnej intencji

 

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 14 – 20 maja 2018r.

9.00

·         za śp. Marię, Annę, Jana, Józefa Łuczaków; zmarłych z rodziny; Teofilę, Jana, Ryszarda Sipurów i zmarłych z rodziny; Franciszkę, Jana Majewskich; zmarłych z rodziny Walorskich; Mariannę, Franciszka Andrzejewskich; za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Stanisława Nowackiego

18.00

·         za śp. Zofię, Antoniego Pazołów; zmarłych z rodziny Pazołów, Jeżów, Andrzejewskich oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Zofię (20 r. śm.), Stanisława, Pawła, Lechmanów; zmarłych z rodziny Lechmanów i Kostańskich

·         za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od szwagierki Elżbiety z Ryszardem

·         za śp. Tadeusza Bogalskiego – od Marii Nowak, rodziny Jankowiaków, kolegi Leszka z rodziną

·         za śp. Stanisława Łapawę – od Józefa Biernata i Eugenii Wawrzyniak z rodzinami

·         za śp. Jadwigę Wawrzyniak – od rodziny Jeżów z Posadowa i Łakomych z Pudliszek

·         za śp. Stanisława Lipińskiego – od Siostry Łucji z Elą; Eweliny Janik z rodziną

·         za śp. Bronisława Jeńca – od rodziny Całów z Sikorzyna i Pakoszów z Wymysłowa

·         za śp. Alozjego Zwierzyckiego – od Sikorskich z rodziną

·         za śp. Piotra Kubiaka – od syna Andrzeja z żoną

·         za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Markowskich

·         za śp. Floriana Rejka – od Janiny i Jana Rejków; Urszuli, Mariana Pazołów z rodzinami

·         za śp. Szczepana Mendla – od siostry Zofii z mężem i rodziny Olejniczaków

·         za śp. Ewę Paszkier – od Pondaszów

·         za śp. Janusza Woźniaka – od rodziny Tomczaków

·         za śp. Mariannę Jankowiak – od Hanny Grześkowiak ze Skoraszewic

·         za śp. Bogdana Pestkę – od sąsiadów Fórmanowskich z dziećmi

·         za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Rejków z Krobi

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·        za śp. Mariana Cebulskiego; Zofię, Józefa Cebulskich; zmarłych z rodziny; Zofię, Karola, Mariana Wałkiewiczów; zmarłych z rodziny Cebulskich, Sikorskich i Wałkiewiczów

·        za śp. Zofię, Władysławę, Józefa Piotrowskich; Cecylię, Emilię, Franciszkę, Elżbietę, Ignacego Piotrowskich; Tadeusza Olejniczaka; Franciszkę Tafelską; Franciszkę, Stanisława Hałkiewiczów; ks. prałata Aleksego Stodolnego, ks. kanonika Konrada Lutyńskiego, ks. Kazimierza Jonatowskiego; wszystkich zmarłych z rodziny; dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·        za śp. Zofię, Zenona, Elżbietę, Stanisławę, Sylwestra Szaratów

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

·         za śp. Grzegorza Chmielewskiego – od sąsiadów Mroczków i rodziny Kasprzyków

·         za śp. Marię Grodzką – od Sabiny z rodziną

·         za śp. Jana Chudego – od rodziny Szymańskich

09.00

·        za śp. Marka Ziemlińskiego – intencja z okazji pogrzebu

·        za śp. Grzegorza, Frranciszka, Jadwigę Kaczmarków; zmarłych z rodziny Ziemlińskich

·        za śp. Mariannę, Stefana Kwaśniewskich; Michalinę, Stanisława, Mendlów; Andrzeja Biernaczyka; za zmarłych z rodziny Mendlów i Kwaśniewskich; za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Ryszarda Musielskiego

18.00

·         w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         o łaskę zdrowia dla Joanny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·        w intencji żywych i zmarłych Matek Różańcowych

·        za śp. Marcelego Pawlickiego (5 r. śm.); za zmarłych z rodzin Baranowskich i Fórmanowskich; za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Józefa Musielskiego

·        za śp. Józefa Biernata

18.00

·        za śp. ks. kanonika Jana Grzemskiego; zmarłych jego rodziców i braci; zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

·         za śp. Zdzisławę Andrzejewską – od chrześnicy z rodziną

·         za śp. Kazimierę Kulczak – od Grażyny i Wesława Paszyńskich z rodziną

·         za śp. Ludwika Polaczyka – od Marii Faustyniak z rodziną

09.00

·         za śp. Halinę Plessner (17 r. śm.); za zmarłych z rodziny Śmiataczów, Plessnerów, Szydłowskich i Zarembów

·         za śp. Franciszkę, Kazimierza, Józefa, Bernarda, Franciszka, Teresę, Bogusława Kasprzaków; Stanisława Szwarczyńskiego; zmarłych z rodziny Kasprzaków i Żytów

·         za śp. Marię, Edmunda Urbańskich; Michała, Mariana Henzel; za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         za śp. ks. dziekana Mariana Maciołkę w 22 r. śm.

·         za śp. Helenę Fórmanowicz – od Marii Andrzejewskiej z rodziną

·         za śp. Jana, Sewerynę Uzarskich; zmarłych z rodziny

·         za śp. Helenę, Mariana Urbańskich; Jana Sobótkę (6r. śm.); Anastazję, Marię, Annę Pawłowicz

·         za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Szafraniaków z Magdalenek

·         za śp. Weronikę Janowicz – od chrześniaka Roberta z rodziną i od Jacka

·         za śp. Annę Siadek – od Giezków i Biegałów z Szurkowa

·         za śp. Anielę Jędryczka – od Stanisława Jędryczki z rodziną

·         za śp. Joannę Andrzejewską – od wnuczek Dominiki i Agnieszki z Wojtkiem

·         za śp. Marię Staszyk – od rodziny Giernalczyków i rodziny Staszyków

·         za śp. Krystynę Florczyk – od Eugeniusza Szumnego z rodziną

·         za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od kuzyna Stanisława Bugzela z rodziną z Krajewic

·         za śp. Marię Kaczmarek – od rodziny Kędziów z Wilkonic

·         za śp. Annę Biernat – od Matek Różańcowych

Sułkowice godz. 17.00: za śp. Pelagię Cieślak – od chrześniaka Andrzeja Junkerta z rodziną
Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Stefana Celkę; Marię Marcelego Bątkiewiczów; S. Józefinę Kmiecik; zmarłych z rodzin Celków, Bątkiewiczów, Kmiecików; za Mariolę Miler; Leonardę, Zygmunta Roszkowskich; dusze w czyśćcu cierpiące

15.00

·         Msza św. ślubna: Marta – Kamil

18.00

·         za śp. Jana Wabińskiego; ks. kanonika Jana Grzemskiego

SIKORZYN godz. 19.30 – za śp. Mariannę Czapulę
Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska

07.00

·         za śp. Antoniego Piotrowiaka (10 r. śm.); Marcina i Stanisławę Kordus; Elżbietę Dorsz; Józefa, Marię, Tomasza Wyzujaków; za zmarłych z rodziny

09.00

·         za Parafian

Msze św. odprawiane poza parafią – za śp. Annę Biernat – Msza św. gregoriańska
10.30

·         za śp. Pelagię Urbaniak; Jakuba, Sylwestra, Stanisława, Władysława, Helenę Urbaniaków; Kazimierza Szymoniaka; Benignę Płonka; za zmarłych z tych rodzin

11.45

·         za śp. Władysława (9 r. śm.), Józefę Grzempowskich; Ignacego Rolnika; Henryka Chudziaka; zmarłych z rodzin Grzempowskich i Stachowiaków; za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         za śp. Jana Sarbinowskiego; Walentego, Jana, Jerzego, Leszka, Kazimierza i Stanisława Majewskich; za zmarłych z rodzin Majewskich i Sarbinowskich

 

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 7 – 13 maja 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Krzysztofa Rutkowiaka w 16. rocznicę śmierci, Barbarę Sewerynę, Stanisława Rutkowiaków, Henryka, Wojciecha Nowaków, Zuzannę Sucharzewską, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza Kwiatkowskiego, zmarłych z rodziny Palmączyńskich

godz. 16.30

 

 • za śp. Stanisława Smektałę, za wszystkich zmarłych z rodzin Smektałów i Siamów

godz. 18.00

 • w intencji dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Świętej

godz. 09.00 

 • za śp. Stanisława Wieczorka – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Antoniego Dworackiego – od rodziny Biernatów i Florkowskich

godz. 18.00

 •  za śp. Stanisławę, Mikołaja, Barbarę, Marię, Andrzeja, Franciszka, Annę Kaczmarków, Helenę, Mariana Mroczków, Zofię, Bolesława Kwiatkowskich, ks. prałata Konrada Kaczmarka, ks. kanonika Jerzego Kęchurskiego

Msze św. odprawiane poza parafią

 • za śp. Władysława Olejniczaka – od Ireneusza Gubańskiego z rodziną i Krzysztofa Gubańskiego z rodziną
 • za śp. Alojzego Zwierzyckiego – od Marii i Bolesława Zwierzyckich z rodziną
 • za śp. Piotra Kubiaka – od Haliny Pieniężnej i Roberta Pieniężnego z rodziną
 • za śp. Zbigniewa Gałę – od Heleny Sarbinowskiej

godz. 09.00 

 • za śp. Teresę, Franciszka, Stanisława, Nowackich, Zofię, Ksawerego Kasperskich, Janinę, Tadeusza Szukalskich, Józefę, Józefa, Stanisława, Joannę Andrzejewskich, Jerzego Jędrzychowskiego, ks. Zenona Gubana, zmarłych z rodziny Nowackich, Szukalskich, Andrzejewskich, Pazołów i za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Sylwestra, jego rodziców, Teresę, Stanisława, Grzegorza, Jarosława Szumnych, Krystynę Florczyk, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Stanisława Szala w 25. rocznicę śmierci i za śp. Eugenię Głowacką oraz zmarłych z rodziny Szalów, Głowackich, Rybickich, z prośbą o szczęście wieczne dla nich w Królestwie Niebieskim

godz. 18.00 

 • z okazji 1. roku życia Adama
 • z okazji 1. roku życia Julii
 • z okazji 1. roku życia Franciszka, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla tych dzieci, ich rodziców, dziadków oraz rodziców chrzestnych
 • z okazji 45. rocznicy ślubu Haliny i Wojciecha oraz 70. rocznicy urodzin Wojciecha
 • przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prośba w intencji wszystkich, którzy z dobroci serca wsparli renowację krzyża przy ul. Kobylińskiej, aby Dobry Bóg obdarował ich swymi łaskami

godz. 09.00 

 • w intencji wszystkich kapłanów, prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości
 • za śp. Stanisława Nowackiego – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Ryszarda Musielskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Mariolę Miler – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00 

 • za śp. Agnieszkę Klupczyńską w 3. rocznicę śmierci, Bernarda Klupczyńskiego, zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące,
 • za śp. Jerzego Musielskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00 

 • za zmarłych i żywych Członków Bractwa Kurkowego, z prośbą o błogosławieństwo Boże
 • za śp. Grzegorza Bartkowiaka w 30. rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny
 • za śp. Piotra Dudę
 • za śp. Annę Kordus – od córki Mirosławy z mężem
 • za śp. Zofię Głowacz – od córki Joli z mężem, wnuczki Olgi z Adamem i Antonim, wnuka Kacpra z Klaudią
 • za śp. Mariannę Jańczak – od Władysławy, Franciszka Żurków, od rodziny Murawskich, Pijaczyńskich, Andrzejewskich, Mariana, Marii Smektałó
 • za śp. Tadeusza Bogalskiego – od szwagra Aleksandra z żoną oraz Mateusza z Emilią
 • za śp. Stanisława Łapawę – od Ratajczaków, Ryków, Domańskich i Pazołów z rodzinami
 • za śp. Henryka Olejniczaka – od wnuczki Moniki z rodziną i od rodziny Walczaków
 • za śp. Piotra Puśledzkiego – od rodziny Kamińskich z Wymysłowa oraz szwagierek Zofii i Gabrieli z rodzinami
 • za śp. Zofię Bartkowiak – od chrześniaka Jana z rodziną
 • za śp. Floriana Rejka – od wnuczki Barbary z rodziną
 • za śp. Jadwigę Wawrzyniak – od sąsiadów Dariusza, Karoliny Andrzejewskich z córkami
 • za śp. Stanisława Lipińskiego – od Waldemara, Doroty Rutkowiaków z Remigiuszem oraz chrześniaka Artura z rodziną
 • za śp. Bronisława Jeńca – od wnucząt Katarzyny i Grzegorza Andrzejewskich
 • za śp. Wandę Wujek – od Waleriana Kollewe, Doroty i Jana Foriaszów

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek
 • za śp. Joannę Jędryczkę w 8. rocznicę śmierci, za Stanisława i Czesława Jędryczków, zmarłych z rodziny Jędryczków, Gościańskich, Krzyżanowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Irenę Kosińską w 1. rocznicę śmierci – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Zofię i Aleksandra Michalczyk, Janinę, Stanisława Włodarczyk, Tomasza Autosika, Czesława Danka, za zmarłych z rodziny Michalczyków, Langiewiczów, Brzeszkotów, Komendów

SIKORZYN godz. 19.30

 • za śp. Anielę Chudy

godz. 07.00 

 • za śp. Edwarda Bątkiewicza – intencja z okazji pogrzebu

 

godz. 09.00

 • za Parafian

 

godz. 10.30 

 • za śp. Jerzego Kapałę w 7. rocznicę śmierci, Konrada, Joannę Urbańskich, Tadeusza Sobierajskiego, Henryka Ainbachera, dusze w czyśćcu cierpiące

 

godz. 11.45

 • za śp. Józefa Biernata – intencja z okazji pogrzebu

 

godz. 18.00 

 • za śp. Stanisława Paszkowiaka w 1. rocznicę śmierci

 

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 30 kwietnia – 6 maja 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Stanisława, Joannę, Mariana, Stefana, Walentego Rajewskich, za zmarłych kapłanów z naszej parafii, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Zofię, Franciszka Walkowiaków, Joannę, Marcina Ciesielskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00

 • za śp. Janinę Rejek w 12 rocznicę śmierci, Floriana, Annę, Andrzeja Rejków
 • za śp. Benignę, Jana, Jadwigę, Ludwika Andrzejewskich, Stefanię, Zofię, Stanisława Kielisiów, za dusze w czyśćcu cierpiące, za kapłanów pochodzących
  i posługujących w naszej parafii
 • za śp. Stanisława, Marię Giezków, Jadwigę, Czesława Furmanowskich, Tadeusza Furmanowskiego, Barbarę Maciejak.
 • za śp. Joannę Andrzejewską – od córki Jadwigi z mężem i teściową
 • za śp. Anielę Jędryczka – od Joanny Kazimierza Kmiecików z Krobi
 • za śp. Annę Siadek – od córki Jolanty
 • za śp. Weronikę Janowicz – od syna Radosława z żoną i synem
 • za śp. Jan Krzyżyńskiego – od rodziny Horałów z Potarzycy
 • za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Teresy Marciniak
 • za śp. Jana Chudego – od córki Jolanty z mężem
 • za śp. Marię Grodzką – od Adelajdy Ryszarda Kabałów z rodziną
 • za śp. Teresę Ziemlińską – od syna Sławka
 • za śp. Mariannę Jankowiak – od Koła Gospodyń Wiejskich z Sułkowic

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Konrada Kaźmierczaka – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Zofię Pawlak w 20 rocznicę śmierci , Michała Pawlaka, Albina Jerzego, Jadwigę, Józefa Spruttów, zmarłych z rodziny Pawlaków i Majewskich

godz. 18.00

 •  za śp. Wiktorię, Franciszka, Bolesława Woźnych, za zmarłych z rodziny, Jadwigę, Marcina Kazimierza Marciniaków, Marię Dudek, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00 

 • w 13 rocznicę ślubu Darii i Mariusza z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata
 • za śp. Jadwigę, Wawrzyńca, Joannę, Jana Glurów, Stanisława, Marię, Henryka Wolnych
 • za śp. Bogdana Pestkę – od żony Reginy

godz. 15.00

 • w intencji nowożeńców: Judyta Nowak – Paweł Błażejczyk

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

godz. 07.00

 • za śp. Annę w XI rocznicę śmierci, Franciszka Łapawów, zmarłych z rodziny Łapawów, Andrzejewskich, Gubańskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00 

 • za Ojczyznę

godz. 10.30

godz. 11.45

 • za śp. Antoniego Piotrowiaka, Stefana, Teresę Grzegorzewskich, Marię, Józefa, Tomasza Wyzujaków, za zmarłych z rodziny
 • w intencji Franciszka okazji I roku życia

godz. 18.00

 • za śp. Benignę, Zygmunta, Hannę Bujakiewicz, Praksedę, Stefana Śmierzchalskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00 

 • za śp. Marię, Mariannę, Józefa, Ignacego Kołaków, Przemka Radołę, Jadwigę, Józefa Andrzejewskich, zmarłych z rodziny, Genowefę Robaszewską
 • za śp. Zenona w XV rocznicę śmierci, Franciszka, Katarzynę, Józefa Giezków, Józefa, Ignacego Karolczaków, zmarłych z rodziny Giezków, Karolczaków, Wojcichowskich

godz. 16.30

 • za śp. Annę, Antoniego, Józefa Skrzypalików, Feliksa, Marka Andrzejewskich, Franciszkę, Antoniego Chudych, Stanisławę, Feliksa, Mariana Puśledników, Sławomira Witta, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00 

 • W intencji Ochotniczych Straży Pożarniczych z gminy Krobia – o niebo dla zmarłych, o błogosławieństwo dla żyjących druhów i ich rodzin
 • za śp. Leona Adamka w IV rocznicę śmierci
 • za śp. Władysławę Żuraszek – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Piotra w 35 rocznicę śmierci, Mariannę, Zofię, Kazimierę, Tadeusza, Henryka Lipińskich, Marka Rosika, Pelagię, Michała, Mieczysława, Elżbietę Kasperkowiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Jadwigę, w XVI rocznicę śmierci, Franciszka, Henryka Piotrowiaków, zmarłych z rodziny Piotrowiaków i Konkiewiczów
 • za śp. Pelagię Cieślak – od Marleny Celka z rodziną
 • za śp. Marię Kaczmarek – od chrześnicy Katarzyny z rodziną
 • za śp. Marię Ludmiłę Staszyk – od syna Marka z żoną

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • za śp. Teresę Kędzia w VI rocznicę śmierci, Gertrudę, Cyryla, Stanisława Nowaków, Jana, Marię Kędzia, Stanisława Paszkowiaka, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

godz. 16.00

 • z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie

godz. 18.00

 • za śp. Stanisława Świdraka w IX rocznicę śmierci, Konrada, Zofię Gubańskich, Józefa, Franciszkę Świdrak, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN godz. 19.30

 • za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od rodziny Olejniczaków ze Starej Krobi

godz. 07.00 

godz. 09.00

 • za śp. Ryszarda, Wandę, Henryka Przybyłów, Marię, Stanisława Wenclów

godz. 11.00 

 • w intencji dzieci, które przystępują do I Komunii Świętej

godz. 15.00

godz. 18.00 

 • za śp. Stanisława, Dezyderiusza, Martynkę Balcerków, za zmarłych z rodziny Balcerków, Karolczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 23 – 29 kwietnia 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Ignacego, Walentego, Michała Wałkiewiczów, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Cecylię Musielak w V rocznicę śmierci, Annę Idczak, za zmarłych z rodziny

godz. 18.00

 • za śp. Stanisława Olejnika w 27 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejników, Sarbinowskich, Sadowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Bożenę Duszyńską – od siostry Haliny Andrzejewskiej z rodziną
 • za śp. Helenę Formanowicz – od rodziny Andrzejewskich i Piechelów
 • za śp. Krystynę Florczyk – od córki Joanny z rodziną
 • za śp. Marię Ludmiłę Staszyk – od córki Danuty z mężem i wnuczki z rodzinami
 • za śp. Joannę Andrzejewską – od syna Stanisława z żoną i dziećmi.
 • za śp. Anielę Jędryczka – od Piotra Jędryczki z rodziną z Krobi.
 • za śp. Annę Siadek – od Marii Waldemara Bruż.
 • za śp. Weronikę Janowicz – od sąsiada Stanisława Rosika z rodziną.
 • za śp. Jana Krzyżyńskiego – od sąsiadów Andrzejewskich.
 • za śp. Ludwika Polaczyka – od Klary Floriana Spruttów oraz Jarosława z rodziną
 • za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Ewy Wałkiewicz z rodziną.

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Antoniego Dworackiego – od Marii Kwiatkowskiej i Domiceli Skrzypalik
 • za śp. Pawła Dubałę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 •  za śp. Marka Ziemlińskiego – intencja z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Ignacego Bugzela, Józefę, Stanisława Stachowiaków, Franciszka Biernata, Mariannę, Michała Bugzelów, Kazimierę, Mariana Nawrockich, O. Jana Mendykę, zmarłych z rodziny
 • za śp. Katarzynę, Jana Ptaków, Katarzynę, Stanisława, Annę, Franciszka, Antoninę, Stanisława Łapawów, Joannę Biernat, Kazimierza Wojciechowskiego, zmarłych z rodziny
 • za śp. Macieja Urbańskiego – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • z okazji 25 rocznicy ślubu Barbary i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatów i rodziny
 • z okazji 80 urodzin Zofii o błogosławieństwo Boże
 • w intencji tegorocznych maturzystów z podziękowaniem za minione lata nauki, z prośbą o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego na czas egzaminów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Stefana Helenę Rozwalków, Władysława, Wiktorię Stachowiaków, zmarłych z rodziny oraz Floriana Nowackiego, Antoninę Rozwalka, Marię Rosik. Franciszka Pazołę, wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu oraz wszystkich kapłanów zmarłych z naszej parafii
 • za śp. Stanisława Jeża – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Stanisława Jędryczkę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Różę, Stanisława Biernatów, Marię, Marię, Mariana Nowaków, Franciszkę, Stanisława, Barbarę, Joannę, Jadwigę Rogasików, z prośbą o radość wiekuistą dla zmarłych, a dla żyjących z rodziny o zdrowie i opatrzność Bożą na każdy dzień

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Jadwigę, Ludwika, Ireneusza Andrzejewskich, Annę, Stanisława Karbowych, S Marię Redenepta Zygmunt, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Floriana Łagódkę – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Joannę Pieniężną – intencja okazji pogrzebu

godz. 18.00 

 • za śp. Władysławę Żuraszek
 • za śp. Krystynę Kaźmierczak
 • za śp. Stanisława Paszkowiaka
 • za śp. Stanisława Witta
 • za śp. Cecylię Nowak
 • za śp. Marię Wencel
 • za śp. Zdzisławę Andrzejewską – od Lilii Mateusza Klimczaków
 • za śp. Jana Chudego – od Romana Chudego z rodziną
 • za śp. Marię Grodzką – od Bronisławy Sarbinowskiej z rodziną
 • za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Sikorskich z Roszkowa
 • za śp. Teresę Ziemlińską – od szwagierki Teresy z rodziną
 • za śp. Janusza Woźniaka – od Arlety Jurkowskiej z rodziną
 • za śp. Ewę Paszkier – od rodziny Goćwińskich z Krobi
 • za śp. Floriana Rejka – od Marii Ryszarda Genia Twardowskich
 • za śp. Zbigniewa Gałę – od Stanisława Jurkowskiego z rodziną
 • za śp. Piotra Kubiaka – od sąsiadów Joanny Stanisława Pazołów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • za śp. Marię, Władysława, Antoniego Tomczaków, Władysławę, Stefana, Władysława Urbańskich, Joannę, Jana Tomczaków, i za zmarłych z rodziny
 • za śp. Walentego Kołaka w 30 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Piotrowiaków
 • za śp. Celinę Zygmunt w XX rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Zygmuntówi Kołaków

godz. 13.00

 • w intencji nowożeńców: Barbara Pawlak – Roman Gościański

godz. 14.00

 • w intencji nowożeńców: Joanna Nowacka – Jakub Szczepecki

godz. 18.00

 • za śp. Marię, Tomasza zmarłych z rodziny Polaszków, Andrzejewskich, Lorensów, Pazołów
 • z podziękowaniem za otrzymane z prośbą o błogosławieństwo dla małżonków Zdzisławy i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu, o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

SIKORZYN godz. 19.30

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 07.00 

 • za śp. Jana, Anielę, Grzegorza Zygmuntów, Stanisława, Władysławę Marciniaków, zmarłych z rodziny Zygmuntów, Marciniaków, Szczepaniaków, za dusze
  w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00

 • za Parafian

godz. 10.30

godz. 11.45 

godz. 18.00 

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 16 – 22 kwietnia 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Mieczysława Gubańskiego w 36 rocznicę śmierci, Helenę Gubańską-Lossy, zmarłych z rodziny
 • za śp. Alojzego Zwierzyckiego od Jana Sprutty z ul. Grunwaldzkiej

godz. 18.00

 • za śp. Helenę Jędrzejczak – od Ryszarda, Henryka, Tadeusza Kabałów z rodzinami
 • za śp. Andrzeja Biernaczyka
 • za śp. Macieja Bogusza
 • za śp. Remigiusza Bątkiewicza
 • za śp. Kazimierza Grzelczaka
 • za śp. Walentego Puślednika
 • za śp. Aleksandrę Bątkiewicz
 • za śp. Joannę Andrzejewską
 • za śp. Mirosławę Smektała
 • za śp. Franciszka Borukało
 • za śp. Barbarę Świst
 • za śp. Violettę Ciesielską
 • za śp. Hieronima Więckowiaka
 • za śp. Leonarda Majewskiego
 • za śp. Józefa Nowackiego
 • za śp. Stanisławę Jeniec
 • za śp. Marię Budkowską
 • za śp. Artura Andrzejewskiego
 • za śp. Pawła Marcinkańca
 • za śp. Stefana Rosika
 • za śp. Czesławę Guderską

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Bronisława Krakowiaka – od rodziny Wojtkowiaków z Krobi
 • za śp. Piotra Kubiaka – od wnuka Nikodema z rodziną

godz. 18.00

 • za śp. Franciszka, Apolonię, Ignacego Krajków, Jana, Franciszkę, Jana, Mariannę , Antoniego , Józefę , Antoniego, Stanisława Maćkowiaków, Mariana Medykę, Stanisławę Brzychcy , Zygmunta Bujakiewicza, Michała Dutkowiaka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
 • za śp. Janusza Woźniaka od Darii i Wojciecha Grodzkich z rodziną
 • za śp. Stanisława Kanikowskiego od wnuczki Anny i wnuka Łukasza z rodzinami
 • za śp. Mariannę Jankowiak od Jana i Wandy Andrzejewskich z Sułkowic
 • za śp. Bogdana Pestkę od rodziny Łuczaków

godz. 09.00 

 • za śp. Józefę, Stanisława, Damiana Idaszków, zmarłych z rodziny Langiewiczów
 • za śp. Annę, Stanisława, Tomasza, Józefę Karbowych, Józefę, Józefa, Antoniego, Michalinę Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Ignacego Bugzela – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo dla Marii z okazji pierwszych urodzin

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 •  za śp. Zbigniewa Gałę od siostry Lucyny
 • za śp. Floriana Rejka od wnuka Pawła z żoną i dziećmi
 • za śp. Szczepana Mendla od wuja Ignacego oraz całej rodziny Gałów z Krobi

godz. 18.00

 • za śp. Mateusza Urbańskiego w VII rocznicę śmierci, Władysławę, Józefa, Stanisława Urbańskich, Marię, Franciszka Wojdowskich

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
 • za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Maćkowiaków
 • za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Szymańskich
 • za śp. Marię Grodzką – od Danki i Leszka Mroczek
 • za śp. Jana Chudego – od Adama z rodziną

godz. 09.00 

 • za śp. Ewę Paszkier od chrześnicy Oli z mężem i synem
 • za śp. Zygmunta Dolińskiego w III rocznicę śmierci
 •  za śp. Mariannę Majewską w 27 rocznicę śmierci, Tomasza Majewskiego, Violettę Ciesielską, zmarłych z rodziny Majewskich, Chudych i Kołaków

godz. 18.00 

 • za śp. Stanisława Wieczorka – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Zofię Markowską
 • za śp. Joannę Bugzel
 • za śp. Stanisławę Pierzchlewicz
 • za śp. Aurelię Nowacką
 • za śp. Czesława Białka
 • za śp. Janinę Lewandowicz
 • za śp. Bronisława Rosa
 • za śp. Jana Pazołę
 • za śp. Zofię Andrzejewską
 • za śp. Zofię Kaczmarek
 • za śp. Kazimierza Jankowiaka
 • za śp. Stanisława Majewskiego
 • za śp. Mariannę Gubańską
 • za śp. Józefa Gałę
 • za śp. Jana Andrzejewskiego
 • za śp. Wacława Kronszmyta
 • za śp. Mariannę Kubiak
 • za śp. Władysławę Polowczyk

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • za śp. Albina Spruttę w IV rocznicę śmierci
 • za śp. Szymona Szarleja – od Kingi, Kamili z rodzinami
 • za śp. Alicję Staszyk Karasińską – od kuzynki Jadwigi z rodziną

godz. 14.00

 • w intencji nowożeńców: Joanna Piotrowiak – Jakub Matuszewski

godz. 18.00

 • za śp. Kazimierę Stężycką w I rocznicę śmierci

SIKORZYN godz. 19.30

 • za śp. Mariannę, Józefa Lucjana, Zofię Jasiaków, zmarłych z rodziny Ciesielskich , Mariannę, Stefana, Teresę, Jana Wojtów, zmarłych z rodziny Wojtów, Helenę, Władysława, Stefanię Rzeźników, Reginę i Tadeusza Totków oraz za zmarłych kapłanów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
 • za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Stefanii i Andrzeja Spruttów
 • za śp. Ludwika Polaczyka – od rodziny Przybylskich i Gilewskich
 • za śp. Weronikę Janowicz – od Heleny Domanieckiej
 • za śp. Annę Siadek – od Alicji

godz. 07.00 

 • za śp. Wojciecha, Marię, Wojciecha, Michalinę Medyków, Stanisława,Teresę, Franciszka Nowackich, Jana, Katarzynę, Władysława Andrzejewskich,
  za zmarłych z rodziny Nowaków, Andrzejewskich, Mendyków, ks.kan. Jana Grzemskiego, ks. Zenona Gubana, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00

 • za Parafian

godz. 10.30

 • za śp. Joannę, Stanisława Szymańskich, Michalinę, Jana Kamieniarzów, Jadwigę, Stanisława Adamczaków

godz. 11.45 

 • za śp. Wojciecha, Pelagię Wujek, zmarłych z rodziny Wujków, Łagódków oraz Artura Andrzejewskiego

godz. 18.00 

 • za śp. Jerzego Kapałę, Konrada, Joannę Urbańskich, Tadeusza Sobierarskiego, Henryka Einbachera, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 09 – 15 kwietnia 2018r.

godz. 09.00 

 • za śp. Halinę Dechnik – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Katarzynę Jędryczka – intencja z okazji pogrzebu

godz. 16.30

 • w intencji tych osób, które podejmują dzisiaj Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

godz. 18.00

 • za śp. Anielę Wróblewską – od siostry Haliny z rodziną
 • za śp. Franciszkę Ratajczak
 • za śp. Stefana Sabata
 • za śp. Stanisława Paszkowiaka
 • za śp .Władysławę Marciniak
 • za śp. Witolda Stachowiaka
 • za śp. Stanisława Ciesielskiego
 • za śp. Marię Piotrowską
 • za śp. Helenę Rakowską
 • za śp. Irenę Baksalary
 • za śp. Kazimierę Stężycką
 • za śp. Joannę Pieniężną
 • za śp. Zdzisławę Andrzejewską – od sąsiadów Kossowskich z rodziną
 • za śp. Jana Chudego – od rodziny Łagódków z Żychlewa
 • za śp. Marię Grodzką – od rodziny Przybylskich
 • za śp. Mariana Cebulskiego – od rodziny Jurkowskich z Krobi
 • za śp. Teresę Ziemlińską – od szwagierki Urszuli z mężem
 • za śp. Bogdana Pestkę – od Mirki z synem
 • za śp. Mariannę Jankowiak – od chrześniaczki Krystyny z rodziną
 • za śp. Janusza Woźniaka – od Darii Wojciecha Grodzkich z rodziną

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Franciszka Kaczmarka w XVIII rocznicę śmierci, Jadwigę, Grzegorza Kaczmarków, za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Chudych, Dworackich
 • za śp. Zenona Bzdęgę – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00

 • za śp. Mariannę, Jana Andrzejewskich, Aurelię Nowacką, za zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Zygmunta, Hieronima Matuszaków, Franciszka Hyżołka, Jadwigę, Józefa Stachowiaków, Marię, Andrzeja Woźniaków, Stanisława, Antoniego, Kazimierza Kobusińskich, Józefa, Jana Mikołajczaków, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Stanisława, Katarzynę Łapawów, Jana, Marię Glapiaków, Krzysztofa Błaszyka oraz za zmarłych z rodziny Łapawów, Glapiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące i wszystkich zmarłych kapłanów z naszej parafii
 • za śp. Franciszka, Tomasza, Józefa, Stanisławę, Józefę, Mariannę, Annę Bujaków, Piotra, Jadwigę, Jana, Jadwigę Łagódków, Czesława Andrzejewskiego

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • w intencji Adama Jadach z okazji I roku życia
 • o szczęśliwą operację dla Piotra, łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla rodziny
 • z okazji 18 urodzin Arkadiusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na dalsze lata życia

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • w intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha św., aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości
 • za śp. Emilię Chadrysiak – intencja z okazji pogrzebu

godz. 18.00 

 • za śp. Zofię, Zenona, Elżbietę, Stanisława, Sylwestra Szaratów

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00 

 • za śp. Teresę Adamek – od szwagierki Krystyny z rodziną
 • za śp. Ludwika, Antoninę, Jana, Jadwigę, Jana Andrzejewskich, Katarzynę, Jana Glurów, za zmarłych z rodziny
 • za śp. Feliksa Biernata i za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00 

 • za śp. Jerzego Olejniczaka
 • za śp. Adama Pazołę
 • za śp. Kazimierę Baronowską
 • za śp. Józefa Bąka
 • za śp. Marię Gała
 • za śp. Kazimierę Mendel
 • za śp. Henryka Olejniczaka – od wnuczki Moniki z mężem z synem od rodziny Walczaków
 • za śp. Stanisława Kanikowskiego – od Bogdana Polowczyka Wandy Szwarczyńskiej z rodziną Grażyny Rejek Wandy Waldemara Bzodków
 • za śp. Janusza Woźniaka – od Teresy Kamińskiej z synami Krzysztofa Popielasa z żoną z Sułkowic
 • za śp. Ewę Paszkier – od Kazimierza Czesławy Czwojdów z rodziną
 • za śp. Szczepana Mendla – od rodziny Palczunów z Krobi
 • za śp. Floriana Rejka – Włodzimierza Marii Sztulpów i Krystyny Rejek
 • za śp. Zbigniewa Gałę – od Wojciecha Milera z córkami
 • za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Popielasów, Gaszyńskich i Sędziaków
 • za śp. Alojzego Zwierzyckiego – od Lidii Andrzeja Bemów z córkami
 • za śp. Bolesława Chudego – od Wandy Andrzeja Andrzejewskich, od rodziny Adamków Dębowych z Krobi
 • za śp. Wandę Wujek – od Krystyny Adama Ewy z rodzinami
 • za śp. Bronisława Jeńca – od Seniorów Rady Parafialnej
 • za śp. Stanisława Lipińskiego – od Marioli Stanisława Kwiatkowskich
 • za Jadwigę Wawrzyniak – od Koła Gospodyń Wiejskich z Posadowa
 • za śp. Anielę Jędryczka – od syna z rodziną

SUŁKOWICE godz. 17.00

 • za śp. Mariannę Jankowiak – od rodziny Stachowiaków i Grześkowiaków z Sielca

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • za śp. Mariana Busza w 9 rocznicę śmierci Władysławę, Mieczysława Nowackich , Wiktorię Busz , Stanisława Bąka, Władysławę , Józefa Buszów i Marię Busz
 • za śp. Henryka Piotrowiaka – od Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego

godz. 14.00

 • w intencji nowożeńców: Aleksandra Olejniczak – Dawid Sowiński

godz. 16.00

 • z okazji 40 rocznicy ślubu Marii, Ryszarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatów i rodziny

godz. 18.00

 • za śp. Wandę, Henryka, Ryszarda Przybyłów, Marię, Stanisława Wenclów, Krzysztofa Spychaja, za zmarłych z rodziny Przybyłów, Wenclów, Sarbinowskich, Maćkowiaków, Pawlaków, Grzegorzewskich
 • za śp. Walentego Rajewskiego – od chrześniaka Mariana z żoną i dziećmi

SIKORZYN godz. 19.30

 • za śp. Joannę, Marię, Jana, Jana Błaszyków, za zmarłych z rodziny Błaszyków, Kordusów, ks. kanonika Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska

godz. 07.00 

 • za śp. Jana, Łucję Łagódków, za zmarłych z rodziny Łagódków, Jurasików

godz. 09.00

 • za Parafian

godz. 10.30 

 • za śp. Marię Polaszek, Marię, Stanisława Polaszków, Halinę, Stanisława Polaszków, Jadwigę Łagódka

godz. 11.45 

 • za śp. Stanisława, Franciszkę, Franciszka, Antoniego Szymczaków, za zmarłych z rodziny Szymczaków, Drozdów, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00 

 • za śp. Władysława Wojtkowiaka w 27 rocznicę śmierci, Marię Wojtkowiak, Janinę, Bronisława, Ryszarda Kmiecików, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

 • za śp. Stanisława Andrzejewskiego – Msza św. gregoriańska
AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 03 – 08 kwietnia 2018r.

godz. 09.00

 • za śp. Jolantę Ziemniak w III rocznicę śmierci
 • za śp. Grażynę, Zbigniewa Czajków, Edmunda Łabusińskiego, za zmarłych z rodziny Łabusińskich i Radojewskich

godz. 17.00

 • za śp. Weronikę Janowicz – Msza św. pogrzebowa

godz. 18.00

 • za śp. Ryszarda Musielskiego i zmarłych z rodziny – intencja z okazji pogrzebu

godz. 09.00

 • za śp. Kazimierza Jankowiaka – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Władysławę Marciniak w X rocznicę śmierci, Stanisława Marciniaka, Zofię, Jana Pazołów, Krystynę Pazoła, Grzegorza Zygmunta, zmarłych z rodziny Szczepaniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • za śp. Stanisława Winnego – od siostry Genowefy z mężem
 • za śp. Jana Krzyżyńskiego – od wnuków Moniki, Dariusza, Anny z rodzinami

godz. 18.00

 • w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • o dobre przeżycie I Spowiedzi Świętej dla dzieci z naszej parafii, o łaskę pojednania z Bogiem w chwili śmierci

godz. 09.00

 • za śp. Zenona Ratajczaka – intencja z okazji pogrzebu
 • za żywe i zmarłe Matki Różańcowe
 • za śp. Edmunda Lisieckiego w I rocznicę śmierci
 • za śp. Ludwika Polaczyka – od Walentego Musielaka i rodziny Goździków

godz. 18.00

 •  za śp. Joannę Nawrocką w I rocznicę śmierci, Joannę Nawrocką w XII rocznicę śmierci

godz. 09.00

 • za śp. Konrada Kaźmierczaka – intencja z okazji pogrzebu
 • za śp. Stanisława Kędziora – od siostry Czesławy z mężem i rodziną
 • za śp. Emilię Gorynia w IV rocznicę śmierci, Czesława Koniecznego w XII rocznicę śmierci

godz. 16.30

 • za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Krystyny i Jacka Cebulskich z rodziną
 • za śp. Marię Kędzia w VII rocznicę śmierci, Jana, Teresę Kędzia, Weronikę, Jana, Edwarda Wolnych, Marka Łodygę, Mariolę Szymanowską, ks. Zenona Gubana,
  za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00

 • za śp. Wojciecha Wenderskiego w IV rocznicę śmierci, Władysławę Wenderską, Romana, Władysława, Marię Piotrowskich
 • za śp. Cecylię Wróblewską – od siostry Marii z rodziną
 • za śp. Władysławę Żuraszek
 • za śp. Kazimierza Wojciechowskiego
 • za śp. Feliksa Szymańskiego
 • za śp. Marię Wencel
 • za śp. Krzysztofa Glurę
 • za śp. Cecylię Nowak

godz. 09.00

 • w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.
 • z okazji 70 urodzin Ireny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
 • za śp. Stanisławę, Józefa, Bogdana Kubiaków, Helenę, Franciszka Skrzypczaków, Annę, Stanisława Apolinarskich, Stanisława Kędzia

godz. 18.00

SIKORZYN godz. 16.30

 • za zmarłych z rodziny Chudych, Majewskich, Marię Jakubczak, o zdrowie dla Piotra i za zmarłych proboszczów z naszej parafii

godz. 07.00

 •  za śp. Franciszka Gałę w VIII rocznicę śmierci, Krystynę, Zbigniewa Gałę, Antoniego Nowakowskiego, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Gałów,
  ks. kanonika Jana Grzemskiego, O Augustyna Matyska oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 09.00

 • za Parafian

godz. 10.30

 • za śp. Ildefonsa Guderskiego w 25 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Guderskich

godz. 11.45

 • za śp. Jana Holewińskiego w VI rocznicę śmierci, Teresę Holewińską, zmarłych z rodziny Pakoszów, Holewińskich, Wojciechowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 18.00

 • za śp. Stefana Cieślaka w XVI rocznicę śmierci, Zdzisława Cieślaka, Grzegorza Klauzinskiego

Informacje dodatkowe: