AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 13 – 19 sierpnia 2018r.

9.00

·            Za śp. Marię, Stanisława, Marię, Franciszka Kołaków, Joannę, Walentego, Józefę, Franciszka Puśledników, Michała Bugzela, ks. Kan. Bolesława Starosolskiego, ks. Kan. Bolesława Bugzela

·         Za śp. Piotra Chudy w 6 rocznicę śmierci

13.30

·         Msza ślubna Kingi i Mikołaja

18.00

·         Za śp. Krystynę Bulak w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Dolatów, Bulaków i Kaczmarków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od sąsiadów Zygmaniaków

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od córki Bożeny z mężem

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od syna Marka z rodziną

·         Za śp. Mariana Hudzińskiego w 3 rocznicę śmierci

·         Za śp. Józefa w 10 rocz. śm., Annę, Antoniego Skrzypalików, Czesława w 9 rocz. śm., Pelagię, Władysława, Jadwigę, Szymona Majewskich, Marka, Feliksa Andrzejewskich, Sławomira Witta, Stanisławę, Feliksa, Mariana Puśledników, za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za śp. Antoninę Andrzejewską – od rodz. Jaraczewskich z Gostynia

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Marii i Marty Kwiatkowskich

·         Za śp. Józefę Leciej – od wnuczki Moniki z rodziną

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od córki Haliny z mężem

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od wnuka Marcina z Krystyną

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Romana Andrzejewskiego, Jadwigę, Jana Andrzejewskich, za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Ryszarda Olejniczaka w 17 rocznicę śmierci, Jadwigę, Józefa, Jadwigę, Marię, Władysława, Marka, Jana, Krystynę Rosików, Antoninę, Franciszka Lesińskich, Józefę Jana Olejniczaków

18.00

·         Za śp. Antoninę w 18 rocznicę śmierci, Mieczysława, Józefa, Ryszarda Musielskich i zmarłych z rodziny

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od pracowników i rady rodziców Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Witolda Tomczaka i Mariana Włosika z rodzinami

·         Za śp. Szczepana Mendla – od rodziny Gałów, Jasińskich, Kaźmierczaków i Langiewiczów

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od pracowników Domu Pomocy Społecznej i Praktyki Pielęgniarskiej w Chwałkowie

07.00

·         Za śp. Marię, Juliana Łoniewskich, za zmarłych z rodziny

09.00

·         Za parafian

10.30

·         Z okazji 19 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Jubilatów i ich rodzin.

11.45

·         O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla Jagody i Jakuba

18.00

·         Za śp. Józefę i Mikołaja Kajdrysów, zm. z rodz. Kajdrysów

9.00

·         Za śp.  Antoninę Nowak w 1 rocznicę śmierci, Edwarda, Mariannę, Mariannę, Antoniego, Nowaków, Stanisława, Stanisławę Chudzińskich za zmarłych z rodziny

·         Za Małgorzatę Libront, Jana, Czesława, Stanisława Andrzejewskich, Józefa Milera

18.00

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od żony

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Dyrektora i Pracowników Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi

·         Za śp. Marię Grodzką –  od Barbary, Macieja Sikorów z córką i Bożeny Kaźmierczak z rodziną

·         Za śp. Wandę Kulczak – od Bogumiły, Marka Cebulskich z rodziną

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Wieczorków z Domachowa

09.00

·         Za śp. Józefę i Wawrzyńca Młynarzów, Jana Lorka, Annę i Stefana Kapitaników, Marię Nowak, dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Wandę Rosik, Elżbietę Stefańską, Franciszkę i Wojciecha Rosików, Zofię Józefa i Michała Bachorzów, Agnieszkę i Stanisława Kmiecików, Barbarę Szczurek.

15.00

·         Msza ślubna Agnieszki i Jacka

18.00

·         Za śp. Marię Kwiatkowską – od chrześniaczki Kasi z rodziną

·         Za śp. Edwarda Materkowskiego – od żony

·         Za śp. Bronisławę w 5 rocznicę śmierci, Franciszka w 13 rocznicę śmierci Florczyków, Cecylię, Mariana Mansfeldów, Adama Olejniczaka, za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Jadwigę i Stanisława Adamczak, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Bronisława Chudego, zmarłych z rodziny Chudych i Popielasów

·         Za śp. Elżbietę Szaratę w 2 rocznicę śmierci, za śp. Zofię Szaratę.

·         Za śp. Cecylię Klasa w 3 rocznicę śmierci, Leona Klasę w 33 rocznicę śmierci.

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od córki Jolanty z mężem

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od brata Mariana z rodziną Wojciechowskich

·         Za śp. Marię Pazoła – od syna Janusza z żoną

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od szwagra Marka z rodziną

·         Za śp. Marię Chudy – od córki Haliny z synem Łukaszem

·         Za śp. Irenę Poprawa – od syna Krystiana z rodziną

·         Za śp. Franciszkę Łagódkę – od Andrzeja Bąka z rodziną

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Stanisława Łapawę w 1 rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Kończaków i Bidermanów

·         Za śp. Annę Biernat –  od rodziny Hajduków i Józiaków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Radołów z Przyborowa

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Jana Jędryczki z żoną z Sułkowic

14:00 – Msza ślubna Marleny i Pawła
15:00 – Msza ślubna Arlety i Krystiana
18.00

·         Za śp. Franciszka w 24 rocznicę śmierci, Katarzynę, Wacława Kamińskich, Joannę, Stanisława, Feliksa, Stanisława, Stanisławę Szymańskich, ks. Leona Kamińskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  18 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za zmarłych z rodz. Chudych, Majewskich, Marię Jakubczak, zm. kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące. O łaski potrzebne Piotrowi.

07.00

·         Za śp. Marię, Edmunda Nowickich, zm. z rodz. Nowickich, Marię, Stanisława Zarembów, zm. z rodz. Zarembów, Stefanię, Stanisława Twardowskich, Sewerynę, Henryka Kordusów, Halinę Plesner, Stefanię Grodzką, zm. z rodz. Piotrowskich

09.00

·         Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa

10.30

·         Za śp. Benignę Płonka, Annę, Franciszka, Marię, Józefa Płonków, Pelagię, Jakuba, Sylwestra, Stanisława, Helenę, Władysława Urbaniaków, Kazimierza Szymoniaka, Marię, Walentego Kabałów, Bogumiłę Kasprzak, zmarłych z tych rodzin

11.45

·         Za śp. Marię, Michała, Jana Kulczaków, Walentego, Michalinę, Franciszka, Joannę Gościańskich, Katarzynę Wolsztyniak, zmarłych z rodziny

18:00

·         Za śp. Stanisława Pijaczyńskiego w 16 rocz. śmierci, Teodorę, Walentego, Konrada Pijaczyńskich, Józefę, Edmunda, Adama Machowskich, za zm. szwagrów.

 

Intencje mszalne 13 – 19 sierpnia 2018r.
2.7 (53.33%) 3 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 6 – 12 sierpnia 2018r.

9.00

·         Za śp. Katarzynę, Jana, Stanisąłwa Gubańskich, Stefana, Ryszarda, ks. Kan. Jana Grzemskiego, ks. Kan. Leona Kamińskiego, ojca Augustyna Matyska, ks. Konrada Lutyńskiego

·         Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Edmunda Grzempowskiego w 3 rocznicę śmierci, Stanisławę Jędryczkę w 3 rocznicę śmierci

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od siostry Ireny, Marzeny, Mirosława Szwarczyńskich
z rodziną

·         Za śp. Jadwigę, Piotra, Jadwigę Łagódków, zmarłych z rodziny Łagódków, Bujaków, Gierów i Goryniów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Aleksandra Sarbinowskiego – od rodziny Bąków z Krobi i Sułkowic

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Florczyk – od chrześniaka Marcina z rodziną i kuzynki Barbary z rodziną

·         Za śp. Annę Siadek – od syna Hieronima z rodziną

·         Za śp. Annę Biernat – od córki Marii z mężem i teściem

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od bratanków: Krzysztofa z Agnieszką i Michała z Darią

·         Za śp. Ludwika Polaczyka – od córki Mirosławy z rodziną

·         Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od Kazimierza i Haliny Jędroch z Ostrowa Wielkopolskiego

09.00

·         Za śp. Józefę Olejniczak w 4 rocznicę śmierci, Jana Olejniczaka w 26 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Olejniczaków, Jakubowskich, Śniegockich, Leona Kędziorę i Ryszarda Musielskiego

·         Za śp. Józefa Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Teresę, Czesława, Janusza Stanków, zmarłych z rodziny Stanków, Kaczmarków, Zajączków, Kaźmierczaków i Paszkowiaków, Sophie i Sewerino Ringo, za dusze
w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Zielińskich, Dolatów z Żytowiecka

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od Gorzelnych z Sułkowic

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Elżbiety Waleńskiej z rodziną z Gębic

·         Za śp. Kazimierę Kulczak – od Barbary Sikorskiej z rodziną

09.00

·         Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana w 21 rocznicę śmierci, Apolonię, Józefa Jeżów, Różę Górną, Jana Biernata, ks. Kan. Jana Grzemskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00

·         Msza ślubna Sary i Witolda

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Heleny
z okazji 80-tych urodzin

·         Z podziękowaniem za spokojne żniwa, z prośbą o Boże łaski, o zdrowie dla całej rodziny, o błogosławieństwo Boże dla rozpoczętej nowej inwestycji

9.00

·         Za śp. Ignacego, Antoninę Chudych, Janka Bąka, zmarłych z rodziny Chudych Bąków, zmarłych kapłanów z naszej parafii

·         Za śp. Romana Marię, Henryka Olejniczaków, Gabrielę Andrzejewską, Zenona Pawlickiego, dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         Za śp. Kazimierza Szwarczyńskiego w 33 rocznicę śmierci, Marię, Andrzeja Szwarczyńskich, Magdalenę, Czesława, Franciszkę, Bronisława, Henryka Pabichów, zmarłych z rodzin

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuka Macieja z żoną

·         Za śp. Marię Grodzką – od wnuczki Kasi z rodziną i wnuka Wojciecha z rodziną

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od chrześnicy Kaliny z rodziną

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Musielskich z synami oraz rodziny Hałkiewiczów z ul. Słonecznej

09.00

·         Za śp. Helenę, Władysława, Wojciechowskich, Antoniego, Joannę, Antoniego, Władysława, Michała Nowaków, Wacława Sztulpę

·         Za śp. Katarzynę Janusz w 7 rocznicę śmierci, Władysława, Annę, Stanisława Januszów, Józefę, Mikołaja Kajdrysów, oraz za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00

·         Za śp. Bolesława Smektałę – od rodziny Bąków i Dułaczów

·         Za śp. Za śp. Weronikę Lutyńską od Córki Wioletty z rodziną

·         Za śp. Bogusława Czwojdę w 6 rocznicę śmierci, Zofię i Sylwestra Czwojdów, Stanisławę
i Jana Grzelczaków

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierza Giszczyńskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od córki Weroniki z mężem i wnuczką Leną

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od Aleksandry i Jarosława Stankowskich z synem oraz Amandy z rodziną

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od syna Władysława z rodziną

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Zofii i Zygmunta Sobkowiaków

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Błaszyków ze Starej Krobi

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Ratajczaków z Krobi

·         Za śp. Stanisława Lipińskiego – od dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Franciszka, Helenę Skrzypczaków, Józefę i Stanisława Marszałków, Annę i Stanisława Apolinarskich, Stanisławę, Józefa, Bogdana Kubiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Mariana Janowicza

·         Za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od rodziny Nowaków i Tomaszewskich z Leszna

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od sąsiadów z rynku

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od wnuka Witka z żoną i Marka z rodziną

14.00

·         Msza ślubna Patrycji i Mariusza

15.00

·         Msza ślubna Darii i Stanisława

18.00

·         Za śp. Ludwika Marię Sipurów, Mieczysława, Stefana, Edwarda, Marię Mrozków, Andrzeja Maćkowiaka, Halinę Wojtkowiak, Weronikę, Józefa Lutyńskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

SIKORZYN  11 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za zmarłych śp. Antoniego, Józefę, Kazimierę, Krzysztofa Kaczmarków, za zmarłych z rodziny Chudych, Buszów i Kaczmarków

07.00

·         za śp. Romana, Włodzimierza Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich

09.00

·         za Parafian

10.30

·         za śp. Teresę Matuszak, zmarłych z rodziny Idziaków i Matuszaków

11.45

·         za ś. Andrzeja w 8 rocznicę śmierci, Jana Kubiaków, Annę Kordus, za zmarłych z rodziny Kubiaków, Kordusów i Rosińskich

18:00

·         za śp. Tadeusza Bogalskiego w 1 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława Bogalskich, Apolonię, Jana Olejniczaków

 

Intencje mszalne 6 – 12 sierpnia 2018r.
4 (80%) 5 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 30 lipca – 5 sierpnia 2018r.

9.00

·            Za śp. Agnieszkę, Antoniego Ratajczaków, Franciszka, Katarzynę, Walentego Kaczmarków, Reginę, Mikołaja Przybylskich, Reginę Chudzik, Jerzego Bogusza, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza, Magdalenę, Wandę, Mariana Kwiatkowskich, Jana, Adama, Janusza, Janinę, Antoninę Palmączyńskich, Elżbietę Kasperkiewicz

·         Za śp. Marię Pazołę – od syna Zbigniewa z żoną i córką

·         Za śp. Weronikę Lutyńską – od Syna Krzysztofa z żoną i rodziną

18.00

·         Za śp. Antoniego w 6 rocznicę śmierci, Kazimierę Sarbinowskich, zmarłych z rodziny Sarbinowskich, Wierzyków, Gałów, Elias, Joannę Nowak, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Kamieniarzy, Gilów, Płaczków z dziećmi

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od Smektałów z Posadowa

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kazimierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jadwigę Wawrzyniak – od Piotra Sarbinowskiego z rodziną z Sułkowic, rodzin Boguszów i Jańczaków z Rembowa

·         Za śp. Stanisława Lipińskiego – od syna Roberta z żoną i Kacprem

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od rodziny Bugzelów z Sułkowic

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Aliny Szymkowiak z rodziną z Wilkonic  i rodziny

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Jolanty, Karola Sławińskich

·         Za śp. Ludmiłę i Alicję Karasińskie

09.00

·         Za śp. Helenę, Władysława Wojciechowskich, Antoniego, Joannę, Antoniego, Władysława, Michała Nowaków, Wacława Sztulpę

·         Za śp. Sławomira Witta – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Helenę Sarbinowską – od córki Jolanty z mężem

·         Za śp. Juliannę Andrzejewską – od syna Ryszarda z żoną

18.00

·         Za śp. Konrada Kazimierczaka w 2 rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Annę Siadek – od rodziny Gruchotów i Olejniczaków z Ziółkowa

·         Za śp. Anielę Jędryczkę – od chrześniaczki Dominiki z rodziną

·         Za śp. Marię Ludmiłę Staszyk – od sąsiadów Gryzmacherów, Wenderskich, Kaczmarków, Mendyków, Sawarzyńskich, Krystyny Przybylskiej, Marcina Skrzypalika z rodziną

·         Za śp. Krystynę Florczyk – od Darii Serwatki z rodzicami

09.00

·         Za śp. Kazimierza Jankowiaka

·         Za śp. Stefana Celkę, Marię, Marcelego Bątkiewiczów, s. Józefinę Kmiecik, Mariolę Miler, zmarłych z rodziny Celków, Bątkiewiczów, Kmiecików oraz za Leonardę, Zygmunta Roszkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Władysławy Cebulskiej z rodziną

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od bratanic Magdy i Iwony z rodzinami

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Nowaków z Żychlewa, Paszkowiaków,  Smektalskich

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         O łaskę Bożą i szczęśliwą operację dla Piotra

9.00

·         Za żyjące i zmarłe matki różańcowe

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od syna Marka z żoną

·         Za śp. Annę Biernat – od wnuczki Sylwii z mężem i córkami

·         Za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od Renaty i Macieja Kubasów

18.00

·         Za śp. Stanisława w 25 rocznicę śmierci, Zofię Langiewicz, Mariannę, Franciszka Poślednik, za wszystkie dusze zmarłe z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od Marka i Wiesława Krajków z rodzinami, Krystyny Bost-Marchlewskiej z rodziną, Zofii Lutyńskiej z rodziną

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Zarządu i pracowników firmy „Medij”

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od Rafała Adamczaka

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od Stanisławy Jurkowskiej z Opola

09.00

·         Za śp. Jana, Antoniego, Marię, Józefę, Antoniego, Marię Grześkowiaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za ś. Mariannę Mikołajczak w 18 rocznicę śmierci, Franciszka, Stanisława, Romana Mikołajczaków, Joannę, Józefa Pospiechów, Marię Bogusz oraz za zmarłych z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od wnuka Zbigniewa z żoną

·         Za śp. Józefa Kubiaka w 12 rocznicę śmierci, Marię, Andrzeja, Józefę Kubiak, Cecylię Stanisława Duszczak

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od wnuczki Jolanty z mężem i synami

·         Za śp. Bogdana Pestkę  – od siostry Teresy z rodziną, Wojtkowiaków z Wilkonic i rodziny Hałupków z Leszna

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od koleżanek i kolegów z hali „Zamki”

·         Za śp. Marię Grodzką – od Marioli i Stanisława Kwiatkowskich z rodziną

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuka Marcina z żoną i córką

·         Za śp. Kazimierę Kulczak – od Dyrektora i pracowników Przedszkola Samorządowego „ Pod świerkami” w Krobi

·         Za śp. Ludwika Polaczyka – od zięcia Stefana, wnuczki Ani ze Stasiem, wnuka Mariana z rodziną

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Józefa, Mariannę, Ignacego, Marię Kołaków, Jadwigę, Józefa, Jana, Józefa Andrzejewskich, Stefana Sendłaka, Przemka Radołę

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Józefę Leciej – od rodziny Kaczmarków z Brzezia

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Marię Chudą – od siostrzenicy Grażyny z rodziną ze Szczecina

14.00

·         Msza ślubna Weroniki i Dariusza

18.00

·          Za śp. Jana w 30 rocznicę śmierci, Sewerynę, Franciszkę, Franciszka Ratajczaków, Aleksandra Wierzyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  04 sierpnia 2018r. godz. 19.30

·         Za śp. Urszulę, Marię, Jana, Jana Dudków i Chudych, ks. Kan. Jana Grzemskiego

07.00

·         za śp. Józefa Ratajczaka – od chrześniaka Tobiasza z żoną

09.00

·         za Parafian

10.30

·          W 1 rocznicę śmierci śp. Marianny Jańczak, Walentego Jańczaka zmarłych z rodziny Kuźnik, Jańczak i Ratajczak, za dusze w czyśćcu cierpiące

11.45

·         Za śp. Czesława Andrzejewskiego w 16 rocznicę śmierci, Kazimierza Łapawę, Mirosława Urbaniaka, zmarłych z rodziny Andrzejewskich i Łapawów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         za śp. Stanisława w 18 rocznicę śmierci, Antoninę, Pelagię Sarbinowskich, Annę, Kazimierza Andrzejewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje mszalne 30 lipca – 5 sierpnia 2018r.
2.3 (46.67%) 3 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 23 – 29 lipca 2018r.

9.00

·         Za śp. Józefa, Stanisławę Jeniec, Marię i Mikołaja Starosolskich, Kazimierza Mulkowskiego, Bolesława Starosolskiego

·         Za śp. Jadwigę, Franciszka Gościańskich, Joannę, Stanisława Andrzejewskich, zmarłych z rodziny Gościańskiech i Jędryczków, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         Za śp. Romana Piotrowskiego w 3 rocznicę śmierci, Władysława Wojciecha Wenderskich, Marię, Władysława Piotrowskich, Jadwigę, Józefa Matuszak, Stefanię Grodzką, zamarłych z rodziny Nowickich

·         Za śp. Kazimierza Kuczkę – od Adelajdy i Ryszarda Kabałów oraz Stanisława Kwiatkowskiego

·         Za śp. Bolesława Wojtkowiaka – od Zofii i Zygmunta Sobkowiaków

·         Za śp. Weronikę Janowicz – od Siostry Marii z mężem i rodziną

·         Za śp. Jerzego Barbarę Gulińskich – od Marioli i Stanisława Kwiatkowskich

·         Za śp. Annę Biernat – od rodziny Dworzyńskich z Bączylasu, od Łagody z Żychlewa

·         Za śp. Annę Siadek – od sąsiadów Biernaczyków

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od członków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

·         Za śp. Andrzeja Pazołę – od żony, synami Mateuszem i Łukaszem z Martyną i teścia

·         Za śp. Jolantę Ziemniak – okazji z pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kazimierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

 

09.00

·         Za śp. Halinę Kollewe w 25 rocznicę śmierci, Kazimierę, Aleksandra Kollewe, Teresę, Franciszka Jesse, Teresę, Marię, Jana Kędziów, Katarzynę, Władysława Januszów, za wszystkich zmarłych z rodziny

·         Za śp. Krystynę, Zdzisława, Łucję, Józefa, Zofię, Józefa Cebulskich, zmarłych z rodziny

18.00

·         Za śp. Michała Nowaka w 18 rocznicę śmierci, Władysława, Joannę, Antoniego, Antoniego, Nowaków, Pelagię, Michała, Mieczysława, Elżbietę Kasperkowiaków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak od rodziny Ciszaków

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Michalskich z Ziółkowa

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Krzyżyńskich z Sułkowic

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Mariannę, Jana Walorskich, Franciszka, Franciszkę, Władysławę Józefa Pieniężnych, Stanisława Śląskiego za zmarłych z rodziny Walorskich, Pieniężnych, Mikołajczaków i Buszów oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Mariannę, Stanisława Jeż, Jolantę Paszkowiak i zamarłych z rodziny Jeżów i Bugzelów

·         Za śp. Władysławę Marciniak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Majewskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·         Za śp. Stefana, Lubomirę, Krzysztofa, Boguchwała, Andrzeja, Ewę Andrzejewskich, Walentego, Joannę Stanisława Jóźwiaków, Andrzeja Kazimierczaka, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Romana Balcerka, zmarłych z rodziny Balcerków i Ratajczaków, za zmarłych z całej rodziny

·         Za śp. Helenę Urbańską – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Annę, Stanisława, Mikołaja, Barbarę, Marię, Andrzeja, Franciszka Kaczmarków, Helenę, Mariana Mroczków, Mariolę Kwiatkowską, Zofię, Bolesława Kwiatkowskich          ks. Prał. Konrada Kaczmarka, ks. Kan. Jerzego Kędzierskiego

·         Za śp. Zofię Andrzejewską – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od rodziny Czwojdów i Szwarców

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od szwagra Edwarda z żoną i rodziną

·         Za śp. Antoninę Andrzejewską – od Apolonii Chudej z rodziną

·         Za śp. Marię Pazołę – od Stanisława Pazoły z rodziną z Sułkowic

09.00

·         Za śp. Mariana Łagodzińskiego w 28 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny

·         Za śp. Annę, Władysława, Wiktorię Zwierzyckich, Stanisławę, Teodora, Halinę Sawarzyńskich, Przemysława, Marię, Floriana Andrzejewskich, Wiesława Urbańskiego

·         Za śp. Stanisława Jurkowskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Lubomirę Einbacher – od syna Tomasza z rodziną

·         Za śp. Marię, Józefa Wyzujaków, Tomasza Wyzujaka, Stanisławę, Antoniego Nowackich, Halinę Dolatowską, ks. Zenona Gubana za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Mariana Cebulskiego – od Jolanty, Bolesława Radojewskich

·         Za śp. Marię Grodzką – od Stefani, Jana Ratajczaków, Ewy, Janusza Giezków, Mirosławy Dudek, Marii Biernat

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuczka Mateusza z Darią, wnuczek Joanny, Darii, Zuzanny
i Michaliny

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Andrzejewskich z Grabianowa

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od rodziny Jędryczków z Posadowa

·         Za śp. Krystynę Florczyk – od Marii i Romana Wenderskich z rodziną

·         Za śp. Mariusza Florczyka – od Mirosławy i córki Zuzi

·         Za śp. Weronikę Lutyńską od rodziny Popielasów i Bujaków

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od córki Marii z mężem

·         Za śp. Józefę Leciej – od córki Marii z rodziną

·         Za śp. Augustyna Koniecznego – od rodziny Szymańskich

·         Za śp. Marię Kaczmarek – od Beaty z rodziną z Jędrzychowic

·         Za śp. Joannę Ofierzyńską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Marię Kwiatkowską – od Marii, Jana Grodzkich z rodziną

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od Ryszarda Pieniężnego z rodziną

·         Za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od Krzysztofa Andrzejewskiego z rodziną

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od Cebulskich i Kubackich

13.00

·         Msza ślubna Lidii i Bartosza

16.00

·         Msza ślubna Agnieszki i Marcina

17.00

·         Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski w życiu małżeńskim Marii i Jana w 50 rocznicę ślubu. Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów na dalsze wspólne lata

18.00

·         Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od syna Mariusza

SIKORZYN  28 lipca 2018r. godz. 19.30

·         za śp. Stanisława, Joannę, Ewę, Jana Bogusz, za dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·         za śp. Władysławę Żuraszek – z okazji pogrzebu

09.00

·         za Parafian

10.30

·         za śp. Weronikę w 49 rocznicę śmierci, Ignacego, Jana oraz zmarłych z rodziców Majsnerowskich

11.45

·         Z podziękowaniem Panu Bogu za 80 lat życia Zdzisławy z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

18:00

·         za śp. Pawła, Roberta, Waleriana Haremzów, Józefa, Adama Wieczorków

Intencje mszalne 23 – 29 lipca 2018r.
3.8 (75%) 4 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 16 – 22 lipca 2018r.

9.00

·         Za śp. Józefę, Ignacego Gałów w 13 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Krzysztofa Rutkowiaka, Barbarę, Sewerynę, Stanisława Rutkowiaków, Henryka, Wojciecha, Jadwigę, Teodora Nowaków, Jerzego Olejniczaka, Grzegorza Mendykę, Stanisława, Józefa, Jadwigę Lipińskich

·         Za śp. Konrada Zwierzyckiego – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od wnuka Dariusza z rodziną

·         Za śp. Rozalię Jóźwiak w 30 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Kazimierza Goździka w 5 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od wnuczki Beaty z mężem

·         Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od Czesława Gościańskiego z rodziną

·         Za śp. Jerzego Barbarę Gulińskich – od Haliny Szymańskiej z rodziną i kolegi Naskręta z rodziną

·         Za śp.  Antoninę Andrzejewską –od wnuka Pawła z rodziną

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Andrzejewskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Marię Gała – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Krystynę Kazimierczak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Walentego Puślednika – z okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Kazimierza, Annę Andrzejewskich, Antoninę, Feliksa Jakubczaków, zmarłych z rodziny Pazołów, Jakubczaków i Gałów

·         Za śp. Zofię Głowacz w 1 rocznicę śmierci, Józefa Głowacza w 14 rocznicę śmierci, Ewę Mariana Głowaczów, za zmarłych z rodziny Głowaczów, Kuźników i Ratajczaków

·         Za śp. Albina Sprutta – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od córki Ewy z mężem i synem

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Marię Grodzką – od Pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego z Murowanej Gościny

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Sióstr Elżbietanek z Koźmina Wlkp.

·         Za śp. Annę Biernat – od rodziny Biernatów  z Posadowa

·         Za śp. Weronikę Janowicz od rodziny Domanieckich z Gębic i Marcinkowskich z Potarzycy

09.00

·         Za śp. Stanisławę, Ludwika Włodarczaków, Annę Wróbel i zmarłych z rodziny

·         Za śp. Ignacego Bugzela – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Balcerka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Kazimierza Wojciechowskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·         W intencji wszystkich kapłanów prosząc dla nich o dary i owoce Ducha Świętego, aby Maryja miała ich w swojej opiece oraz aby potrafili z radością głosić cywilizację miłości

·         Za śp. Aleksandra Dechnika w 10 rocznicę śmierci, Halinę Dechnik, zmarłych z rodziny Dechników i Fabichów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Józefa Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Antoniego Janowicza w 4 rocznicę śmierci

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Annę Siadek od Stanisława Mendyki z rodziną z Żychlewa

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Pawła Jędryczki z rodziną z Krobi

·         Za śp. Krystynę Florczyk –  od rodziny Marciniaków i Kozickich z Goliny

·         Za śp. Pelagię Cieślak – od Szkoły Podstawowej nr 54

09.00

·         W intencji solenizantów ojca Czesława i pana Czesława naszego organisty

·         Za śp. Mariannę, Stefana Kwaśniewskich, Andrzeja, Mariannę, Józefa Biernaczyków, Stanisława, Michalinę, Stanisława Mendlów, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Czesławę, Zenona, Reginę, Antoninę, Antoniego Puśleckich

·         Za śp. Jerzego Olejniczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·         za śp. Bronisławę i Kazimierza Wieczorków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Zarembów z Kuczynki z dziećmi

·         za śp. Władysława Olejniczaka w 1 rocznicę śmierci, Franciszkę, Wojciecha Olejniczak, Antoninę, Michała Ulbrych

·         za śp. Piotra Kubiaka – od brata Józefa z rodziną

·         za śp. Czesława Joannę, Antoniego Andrzejewskich, Stanisławę, Jana Grzelczaków, za zmarłych z rodziny

·         za śp. Mariana Cebulskiego – od Marioli i Stanisława Kwiatkowskich z rodziną

·         za śp. Teresę Ziemlińską – od córki Jolanty z mężem Pawłem i córką Agnieszką

·         za śp. Janusza Woźniaka – od Stanisławy i Stanisława Markowskich z rodziną

·         za śp. Lubomirę Einbacher – od kuzynki Ireny i kuzyna Piotra z rodzinami

·         za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         za śp. Hannę Sobańską – z okazji pogrzebu

·         za  śp. Sławomira Witt – z okazji pogrzebu

·         za śp. Marię Łuczak – z okazji pogrzebu

·         za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Teresę Kędzia, Gertrudę, Cyryla, Stanisława Nowak, Jana, Marię Kędzia, Stanisława Paszkowiaka

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Jadwigę Kołak – od Grażyny i Andrzeja Luszczak z Bielska

·         za śp. Marię Kaczmarek – od Mirosławy i Krystiana Poprawów

·         za śp. Zbigniewa Gałę – od Małgorzaty i Leszka Andrzejewskich, Julity i Huberta Glinkowskich, Katarzyny i Łukasza Polaszków

·         za śp. Mariusza Florczyka – od rodziny Kaczmarków i Adamiaków

18.00

·         Za śp. Sylwestra, jego Rodziców i zmarłych z rodziny Szumnych, Stanisławę, Edmunda, Mieczysława Poprawów, Jadwigę Zimolzak, Leona Wenzla, Jana Borowczyka, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  21 lipca 2018r. godz. 19.30

·         za śp. Stanisława, Anastazję Kubiaków, Annę, Leona, Wojciecha Samolików, Marię, Mariana Czulickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·         za śp. Marka, Marię, Katarzynę Szadlów, Jana Ratajczaka, zmarłych z rodziny Polowczyków, Piotrowskich, Szpurków, za dusze w czyśćcu cierpiące

09.00

·         za Parafian

10.30

·         za śp. Czesława, Joannę, Władysława Pieniężnych, Cecylię, Edmunda, Henryka, Karolczaków, Pelagię, Stanisławę Kosińskie

11.45

·         za śp. Bolesława, Stanisława, Helenę Bątkiewiczów, Helenę, Kaliksta Paszyńskich

18:00

·         za śp. Mariolę Kwiatkowską od syna Krzysztofa z żoną oraz dziećmi

Intencje mszalne 16 – 22 lipca 2018r.
3 (60%) 4 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 09 – 15 lipca 2018r.

9.00

·         Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza Kwiatkowskiego, Marię, Wojciecha, Aleksandra, Jana Palmączyńskich, Elżbietę Kasperkiewicz

·         Za śp. Kazimierza Grzelczaka – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Franciszkę Ratajczak

·         Za śp. Weronikę Janowicz od córki Barbary z mężem i dziećmi

·         Za śp. Anna Biernat – od rodziny Zygmuntów z Żychlewa

·         Za śp. Anielę Jędryczka – od Zbyszka Kmiecika z rodziną z Gostynia

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od Marianny i Henryka Pawlickich

·         Za śp. Jadwigę Kołak – od Marii Kowalczyk

·         Za śp. Jana Chudego – od wnuczki Angeliki z rodziną Waleńskich

·         Za śp. Czesławę Guderską – okazji pogrzebu

·         Za śp. Marię Gałę – okazji pogrzebu

·         Za śp. Józefę Wojciechowską – okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jeża – okazji pogrzebu

·         Za śp. Walentego Puślednika – okazji pogrzebu

·         Za śp. Władysławę Marciniak – okazji pogrzebu

·         Za śp. Sławomira Witta – okazji pogrzebu

·         Za śp. Stanisława Jędryczka – okazji pogrzebu

09.00

·         Za śp. Marię Pazołę od córki Urszuli z mężem

·         Za śp. Eleonorę Kollewe w 12 rocznicę śmierci, Sewerynę, Rocha, Piotra Joksów, Stanisławę, Piotra Drabęckich, Wiktorię, Jana Kollewe, Władysława Foriasza

18.00

·         Za śp. Aldonę w 5 rocznicę śmierci, Agnieszkę, Franciszka Urbaniaków, Janinę, Mariana, Maćkowiaków, Zofię Zielińską

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Joannę Ofierzyńską – z okazji pogrzebu

·         za śp. Barbarę i Jerzego Gulińskich – od Zakładu Mięsnego Kaczmarek

·         za śp.Marię Kwiatkowską – od Mariusza Gulińskiego, Grażyny Mansfeld, Katarzyny Siemowskiej

·         za śp. Antoniny Andrzejewskiej – od rodziny Szafraniaków z Niepartu

09.00

·         Za dusze śp. Władysława w 5 rocznicę śmierci, Marię, Ignacego, Kazimierza Andrzejewskich, Stanisława Nowackiego, Marię, Wojciecha Mendyków, Stanisława Kmiecika, siostre Anuncjate, kanonika Jana Grzemskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·         Za śp. Antoniego Jędryczkę

·         Za śp. Jana, Marię, Annę, Marię, Jana Czwojdów, Wiesława Janinę Skołaś, Mariana, Helenę, Leszka, Urbańskich, zmarłych z rodziny Rosików, Wiktorię Sawicką, ks. kan. Bogdana Stryczyńskiego i Jana Grzemskiego

18.00

·         W intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·         Za śp. Józefa, Annę Zydroń i wnuka Roberta Stalla

·         Za śp. Bronisława Wachowiaka w 11 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodziny Wachowiaków i Dudków

·         Za Józefa Szulca, Józefa Gubańskiego zmarłych z rodziny Szulców, Gubańskich, Przewoźnych, Podgórskich, Leszka Urbańskiego, ks. Kan. Jana Grzemskiego

18.00

·         Za śp. Bogdana Pestkę od córki Danuty z mężem i synami

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Kostka Jędryczkowskiego z rodziną

·         Za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – od rodziny Andrzejewskich z Gostynia

·         Za śp. Stanisława Lipińskiego – od Jana, Jerzego, Andrzeja Szwarczyńskich z rodziną z Pudliszek, od Romana Furmanowskiego

·         Za śp. Joannę Andrzejewską – od rodziny Małeckich i Gustów z Czeluścinka

09.00

·         Za śp. Michała Chudy w 5 rocznicę śmierci

·         Za śp. Annę Jóźwiak w 25 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Jóźwiaków i Chudych

·         Za śp. Tadeusza Bzdęgę – rodziny Nowaków, Paszkowiaków i Smektalskich

18.00

·         za śp. Piotra w 41 rocznicę śmierci, Antoninę, Stanisława Bąków, Czesławę, Stanisława Frąckowiaków, Floriana Marię, Krystynę, Ryszarda Wasików, Annę, Franciszka Leśniaków, Joannę Nedzę, Piotra Pazołę, Krzysztofa Glurę, Ireneusza Smektałę, Piotra Pazołę, Małgorzatę Musielak

·         za śp. Bolesława Smektałę – od rodziny Bąków, Glurów i Wasików

·         za śp. Weronikę Janowicz – od wnuka Michała z rodziną i wnuczki Darii z rodziną

·         za śp. Zofię Jaje, Stefanię i Piotra Kondziołków

·         za śp. Piotra Kubiaka – od brata Stanisława i chrześniaka Stanisława z rodziną

·         za śp. Mariana Cebulskiego – od Ireny i Janusza Pazołów z rodziną

·         za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Kędziorów, Marioli Midnickiej z rodziną z Sułkowic

·         za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od Edwina z rodziną, Eweliny z rodziną i Elwiry z rodziną

·         za śp. Annę Siadek – od Marianny Mendyki z rodziną i Mendyków z Ludwinowa

·         za śp. Władysławę Żuraszek intencja z okazji pogrzebu

·         za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         za śp. Jana Juraszka – okazji pogrzebu

·         za śp. Krystynę Kazimierczak – okazji pogrzebu

·         za śp. Kazimierę Stężycką – okazji pogrzebu

·         za śp. Feliksa Szymańskiego – okazji pogrzebu

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Grzegorza Kordek z 10 rocznicę śmierci

 

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Lubomirę Einbacher – od Janiny Edmunda Andrzejewskich z rodziną

·         za śp. Szczepana Mendla – od firmy Glinkowski

·         za śp. Teresa Ziemlińska – od szwagra Grzegorza z rodziną

·         za śp. Jana Krzyżyńskiego – od rodziny Andrzejewskich z Potarzycy

15.00

·         msza ślubna Pauliny i Miłosza

18.00

·         za śp.  Sewerynę, Henryka Kordusów, Janinę Antoniego Matysiaków, Marię, Stanisława, Marię, Edmunda Nowickich, Halinę Plessner

SIKORZYN  14 lipca 2018r. godz. 19.30

·         za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – w 1 r. śmierci

07.00

·         za śp. Włodzimierza, Romana Przybylskich, za zmarłych z rodziny Przybylskich, Władysławę, Franciszka Goździków, Mieczysława Gilewskiego, Mariannę, Tomasza Majewskich

09.00

·         za Parafian

10.30

·         za duszę śp. Stanisława Szklarskiego w 4 rocznicę śmierci, Marię, Andrzeja, Bogumiła, Andrzeja Zjeżdżałków, Weronikę, Zygmunta, Stefana Szklarskich, Wiktorię, Elżbietę, Józefa, Zygfryda Sarbinowskich, Zofię Bartkowiak

11.45

·         za śp. Henryka Chudego – od córki Sylwii z rodziną

18:00

·         w 6 rocznicę śmierci księdza Zenona Gubana

 

Intencje mszalne 09 – 15 lipca 2018r.
4.1 (81.82%) 11 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 02 – 08 lipca 2018r.

9.00

·         za śp. Marię, Romana, Henryka Olejniczaków, Gabrielę Andrzejewską, Zenona Pawlickiego, za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Kazimierza Wojciechowskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·         za śp. Franciszka Gubańskiego, zmarłych z rodzin Gubańskich, Klauzińskich, Maćkowiaków, Kabałów, Janickich, Walkowiaków, Bidermanów, Łapawów, siostrę Tomisławę Jankowską

·         za śp. Józefa Szulca w 21 rocznicę śmierci

·         za śp. Mariusza Florczyka – od chrzestnego z rodziną

·         za śp. Piotra Kubiaka – od sąsiadów Walorskich i Śląskich

·         za śp. Janusza Woźniaka – od rodziny Sikorów i Zygmuntów

·         za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od Wioletty Nowak z rodziną

·         za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         za śp. Marię Wencel – z okazji pogrzebu

·         za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         za śp. Zofię Markowską – z okazji pogrzebu

·         za śp. Krystynę Kaźmierczak – z okazji pogrzebu

09.00

·         za śp. duszę śp. Antoniny Wąsowskiej w 20 rocznicę śmierci, Kazimierza Wąsowskiego, Alojzego Pawlickiego i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Franciszka Knuła intencja z okazji pogrzebu od Marii Nowak i rodziny Jankowiaków i Wiśniewskich

18.00

·         za śp. Halinę Plessner oraz zmarłych z rodziny Śniatałów, Plessnerów, Szydłowskich i Zarembów

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Ludmiłę Staszyk – od Jolanty, Tadeusza Pawlaków z rodziną

·         za śp. Annę Siadek – od rodziny Hajduków z Pudliszek

·         za śp. Wiesława Dobrzyńskiego – od Krzysztofa Andrzejewskiego z rodziną

·         za śp. Anielę Jędryczka – od Beaty Jarosława Kmiecik z synami z Krobi

09.00

·         za śp. Janka, Jana, Annę Bartkowiaków, Henryka Olejniczaka, Stefana Kaczora

·         za duszę śp. Heleny, Stefana Rozwalków, Wiktorii, Władysława Stachowiaków, wszystkie dusze zmarłe z rodziny, zmarłych rodziców chrzestnych, zmarłych kapłanów z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Krzysztofa Glurę – z okazji pogrzebu

18.00

·         w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

9.00

·         za żyjące i zmarłe Matki Różańcowe

·         w intencji żyjących i zmarłych kapłanów

·         za śp. Marię Łuczak – z okazji pogrzebu

18.00

·         za śp. Władysławę Polowczyk – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Krystynę Florczyk – od Janiny Szumnej

·         za śp. Annę Biernat – od rodziny Kołaków ż Żychlewa i Krajewic

·         za śp. Joannę Andrzejewską – od Stowarzyszenia „Krzyżanki”

·         za śp. Pelagię Cieślak – od Marleny Celka z rodziną

09.00

·         za śp. Marię, Józefa Biernat, Pelagię, Józefa Poczontek, Marię, Wincentego, Wiktora Kulota oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

·         za śp. Irenę Kosińską – okazji pogrzebu

·         za śp. Stanisława Paszkowiaka – z okazji pogrzebu

18.00

·        za śp. Feliksa Serwatkę i zmarłych z rodziny Serwatków i Andrzejewskich

·        za śp. Władysława, Władysławę Rosik, zmarłych z rodziny Rosików, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Kazimierę Stężycką z okazji pogrzebu

·        za śp. Czesławę Guderską z okazji pogrzebu

·        za śp. Mariannę Jankowiak – od córki Danuty z mężem

·        za śp. Lubomirę Einbacher – od syna Andrzeja

·        za śp. Mariana Cebulskiego – od Wiesławy, Zbigniewa Pazołów z Elwirką

·        za śp. Wandę Kazimierę Kulczak – Anny Balcerek, rodziny Wenderskich, Kaczmarków, Konrada Balcerka z rodziną

·        za śp. Jana Krzyżyńskiego – od Pierzchlewiczów z Kuczynki

·        za śp. Teresę Ziemlińską – od rodziny Biernaczyków

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za duszę śp. Edwarda Urbańskiego w 7 rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego dla śp. Rodziców, za zmarłych z rodziny Sojków, Urbańskich, Lisieckich i Parów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         za śp. Marię Kaczmarek – od Adeli i Władysława Szprutów z rodziną

·         za śp. Marię Grodzką – od rodziny Rosików

·         za śp. Weronikę Janowicz – od rodziny Broszków z Kuczynki

·         za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Sikorów  ul. Mickiewicza

14.00

·         msza ślubna Moniki i Pawła

18.00

·         za śp. Wiesława Urbańskiego, Walentego, Marię Urbańskich, Teodora, Stanisławę Sawarzyńskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  7 lipca 2018r. godz. 19.30

·         z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy żniwnej

07.00

·         za śp. Marka Zielińskiego

09.00

·         o dobre tegoroczne żniwa

10.30

·         za Parafian

11.45

·         za śp. Romana Sikorskiego w 10 rocznicę śmierci

18:00

·         za śp. Jana, Marię, Józefa, Kazimierza, Annę, Władysławę Polowczyków, Michała, Jadwigę Siudów, Krystynę Waszkiewicz, Filipa Marcinkowskiego

 

Intencje mszalne 02 – 08 lipca 2018r.
5 (100%) 2 głosów

AktualnościIntencje mszalne Parafia Krobia Hostia

Intencje mszalne 25 czerwca – 1 lipca 2018r.

9.00

·         Za śp. Janinę, Konrada, Tadeusza Andrzejewskich, Tadeusza Kwiatkowskiego, zmarłych z rodziny Palmączyńskich

·         Za śp. Kazimierza Wolnego – od rodziny Glurów

18.00

·         Za śp. Władysławę Żuraszek, Krystynę Kazimierczak

·         Za śp. Henryka Chudego – od rodziny Dębowych, Adamków, Lisów i Skrzypalików

·         Za śp. Konrada Kazimierczaka

·         Za śp. Annę, Jana Koniecznych, Jadwigę, Stanisława Buszów, Kazimierę Baranowską za zmarłych z rodziny

·         Za śp. Stanisława Jeża – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Zofię Markowską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Czesławę Guderską – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Mariannę Kubiak – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Jana Juraszka – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Feliksa Szymańskiego – z okazji pogrzebu

·         Za śp. Tadeusza Ofierzyńskiego – od Leokadii, Grzegorza i Sandry Zwierzyckich

·         Za śp. Jadwigę Wawrzyniak – od rodziny Marianny Mendyka z Żychlewa i rodziny Mendlów z Ludwinowa

·         Za śp. Stanisława Lipińskiego – od szwagra Mariana z żoną, dziećmi i wnukami

·         Za śp. Piotra Kubiaka – od Jana Łapawy z rodziną

·         Za śp. Zbigniewa Gałę – od rodziny Czwojdów z Grabianowa i Marcniaków

09.00

·         Za śp. Kazimierę Stężycką – z okazji pogrzebu

·         Za sp. Józefa Biernata – z okazji pogrzebu

18.00

·         Za śp. Konrada Zwierzyckiego z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Szczepana Mendla – od wnuczek Moniki i Julity z rodzinami

·         Za śp. Janusza Woźniaka – od Stanisławy i Jana Spruttów z rodziną

·         Za śp. Mariannę Jankowiak – od wnuczki Wioletty Idkowiak z rodziną

·         Za śp. Bogdana Pestkę – od rodziny Tuszyńskich

09.00

·         Za śp. Felicję, Jana, Antoniego Dworackich, za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Szaratów
i Walusiów

·         Za śp. Władysława Foriasza, za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

·         w intencji próśb i podziękowań składanych dzisiaj podczas Nowenny do MBNP

·         z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę Bożą dla Natalii (z okazji 18 urodzin), z prośbą Boże błogosławieństwo, o zdrowie, o godne i szlachetne życie, o błogosławieństwo dla niej i dla całej jej rodziny

·         z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Feliksa z okazji 35 rocznicy ślubu

·         z okazji pierwszego roku życia Marcina

9.00

·         za śp. Władysława, Katarzynę, Annę, Stanisława Janusz, Józefę, Mikołaja Kajdrysów oraz zmarłych z rodziny Januszów i Kajdrysów

·         za śp. Bernarda Szumińskiego – z okazji pogrzebu

18.00

·         za śp. Marka Zielińskiego – z okazji pogrzebu

·         za śp. Halinę Juskowiak, Józefę, Wacława Juskowiaków, Katarzynę Ignacego, Zenona Gałów oraz za Bożenę Bremską i za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Teresę Ziemlińską – od Loksiów i Klassów

·         Za śp. Marię Grodzką – od pracowników drogerii „Sekret Uroda”

·         Za śp. Jana Chudego – od Nowaków ze Starej Krobi i mieszkańców Wymysłowa

·         Za śp. Kazimierę Kulczak – od pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi

09.00

·         o łaskę nieba dla śp. Stanisławy, Michała, Sebastiana, Bartłomieja Grzelaków oraz zmarłych z rodziny Szortyków i Mogiłków

·         za śp. Joannę, Macieja Ciesielskich, Antoninę Szymańską, Marię Smoczyk, Stefanię, Leona, Stanisława, Zygmunta, Lucynę Wojtkowiaków, Krzysztofa Biernata, Kazimierza Prasaka i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11:00

·         za śp. Helenę Jakubiak – z okazji pogrzebu

13.00

·         z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski w życiu małżeńskim Marii i Kazimierza w 55 rocznicę ślubu, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i prawnuków

16.30

·         za śp. Piotra Dudę

18.00

·        za śp. Jadwigę, Piotra, Jadwigę Łagódków zmarłych z rodziny Łagódków, Bujaków, Gierów
i Goryniów

·        za śp. Weronikę Janowicz – od syna Rafała  z żoną i dziećmi

·        za śp Leszka Celkę (5r. śm.), za dusze w czyśćcu cierpiące

·        za śp. Mariana Koniecznego (15r. śm.) za zmarłych rodziców z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące

·        Za śp. Mariana Cebulskiego – od Urszuli, Krzysztofa Wenderskich

·        Za śp. Pelagię Cieślak – od córki Aliny z mężem i dziećmi

·        Za śp. Marię Kaczmarek – od córki Marty z rodziną

·        Za śp. Antoninę Andrzejewską – od syna Stanisława z żoną

·        Za śp. Jerzego i Barbarę Gulińskich – od córki Katarzyny z mężem, Martą i Mateuszem

·        Za śp. Mariolę Kwiatkowską – od brata Jacka z rodziną

09.00

·         za zmarłych polecanych Bogu w rocznych wymieniankach

·         za śp. Albina Spruttę – z okazji pogrzebu

Msze św. odprawiane poza parafią:

·         Za śp. Ludwika Polaczyka – od wnuczki Moniki z Szymonem oraz wnuka Karola z Elżbietą

·         Za śp. Jana Krzyżyńskiego – od sąsiadów Barygów i Zaborowskich

·         Za śp. Władysławę Grudzińską – od bratanicy Ewy z mężem i synami

·         Za śp. Tomasza Andrzejewskiego – od rodziny Dudaków, Marciniaków z Ziemlina, Puśledników i Pawłowicz

11.00

·         w intencji chorych i seniorów naszej parafii

15.00

·         msza ślubna Jolanty i Dariusza

16.00

·         msza ślubna Wiktorii i Arkadiusza

18.00

·         za śp. Henryka Włodarczaka, Mariannę, Ludwika Glurów, za zmarłych z rodziny Stachowiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

SIKORZYN  23 czerwca 2018r. godz. 19.30

·         za śp. Marię, Ludwika Prętkowskich, zmarłych księży z naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

07.00

·         za śp. Walentego, Antoninę, Walentego Smektałów, zmarłych z rodziny Andrzejewskich, Smektałów i Pośpiechów

09.00

·         za parafian

10.30

·         za śp. Annę Kordus w 1 rocznicę śmierci, Andrzeja, Jana Kubiaków, zmarłych z rodziny Kubiaków i Kordusów

11.45

·         za śp Aurelię Nowacką, Mariana Pazołę, zmarłych z rodziny Nowackich i Pazołów, za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

·         za śp. Jana Andrzejewskiego w 25 rocznicę śmierci

 

Intencje mszalne 25 czerwca – 1 lipca 2018r.
5 (100%) 2 głosów

Informacje dodatkowe:

Intencje mszalne
5 (100%) 5 głosów